Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | В | К | Л | С | Ф | Ч
Number of items: 13.

S

Shandra, N., Fonariuk, O., Yelchaninova, T., Dyachuk, N., Rudenko, Y. (2021) Modern education, training and upbringing: collective monograph. 4.6 Innovative pedagogical educational technologies. Other. Primedia eLaunch, Boston, USA.

Shandra, N., Фонарюк, О. В., Chystiakova, I. (2021) Synchronous and asynchronous distance learning: benefits and limitations. Other. Publishing House of University of Technology, Katowice, Katowice.

В

Волкова, С. Г., Фонарюк, О. В., Кравченко, Т. В. (2021) Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників в умовах модернізації освіти. Інноваційна педагогіка (35). pp. 168-174. ISSN 2663-6085

К

Королюк, О. М., Прус, А. В. (2021) Практика як засіб формування математичних компетентностей майбутніх вчителів математики. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Л

Ленчук, І. Г. (2021) Internal projection method and cube metric. In: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.).

Ленчук, І. Г. (2021) Зображувальна стереометрія в задачах. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики.

Ленчук, І. Г. (2021) Конструктивне моделювання стереометричних задач з перерізами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 272-281.

С

Степаненко, О., Фонарюк, О. В., Лазарева, А. (2021) Особливості оцінки інноваційних процесів у сучасній системі освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, 3 (41). pp. 232-237. ISSN 2308-4855

Ф

Фонарюк, О. В. (2021) Використання властивостей зростаючих (спадних) функцій при розв'язуванні рівнянь. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З.І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Фонарюк, О. В. (2021) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Рудик Анни Віталіївни «Професійна підготовка майбутніх учителів математики до технологізації освітнього процесу в умовах профільної школи». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2021) Проблеми та перспективи розвитку фізико-математичної освіти в умовах інформатизації сучасного суспільства в Україні та країнах ЄС. Scientific and pedagogical internship «Challenges and development prospects of physical and mathematical education amidst informatization of modern society in Ukraine and EU countries». pp. 16-19.

Фонарюк, О. В., Прус, А. В. (2021) Евристичні методи розвитку критичного мислення в майбутніх учителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (75). pp. 111-116. ISSN 1992-5786

Ч

Чемерис, О. А. (2021) Computer technologies in teaching linear algebra (Комп’ютерні технології у викладанні лінійної алгебри). Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», присвяченої пам’яті професорів О. А. Панкова і В. С. Трохименка (Вінниця, 20-21 травня 2021 р.).

This list was generated on Fri Feb 23 08:19:08 2024 EET.