Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | З | К | Л | М | П | С | Т
Number of items: 23.

І

Ілліна, О. В. (2005) Організаційні аспекти сучасного виховання учнівської молоді. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць., 2 (8). pp. 289-293.

Ілліна, О. В. (2005) Підготовка студентів університету до організаторської діяльності як чинник соціалізації особистості. Соціально-економічні проблеми реформування українського суспільства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ЖДУ імені Івана Франка / За ред. доц. Уразова А.У., Саух І. В., Обіход С.В.. pp. 193-195.

Ілліна, О. В. (2005) Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності. Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Науковий збірник /За ред. проф. Дубасенюк О.А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 259-269.

Г

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

З

Загурська, І. С. (2005) Психосемантичний аналіз зв’язку рефлексії з розвитком самооцінки першокласників. Вісник Харківського університету. Серія психологія: Збірник наукових праць (33 (6). pp. 39-44.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2005) Використання інтегрованого підходу до формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 180-182. ISSN 2076-6173

К

Коляденко, С. М. (2005) Студентська соціальна служба як фактор соціалізації сучасної молоді. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко. pp. 5-10.

Л

Літяга, І. В. (2005) Педагогічна корекція порушень у спілкуванні підлітків зони радіологічного контролю (в умовах лікувально-оздоровчого закладу). Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів: Наковий збірник / За ред. проф. Дубасенюк О. А.: Вид. 2-ге, доповнене.. pp. 342-359.

М

Маєвська, Л. М. (2005) Вплив етносередовища на національно зорієнтоване виховання дитини. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. (2 (41)). pp. 49-58.

Маєвська, Л. М. (2005) Готовність соціального педагога до професійної діяльностів етнокультурному середовищі. Проблеми соціалізації особистості у теорії і практиці сучасної науки: Матеріали конференції. pp. 68-76.

Маєвська, Л. М. (2005) Етнокультурне виховання: погляд на проблему. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія ″Педагогіка. Соціальна робота″ (8). pp. 95-98.

Маєвська, Л. М. (2005) Етнос як педагогічна проблема. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць. (2). pp. 127-132.

Маєвська, Л. М. (2005) Психолого-педагогические аспекты категории "менталитет". Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: Материалы IV Международной научной конференции .. pp. 238-240.

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №15, 5 квітня 2005 року. "Шкілка" (15). pp. 1-8.

П

Павлик, Н. П. (2005) Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: У 6-ти т. / І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін., Т. 4. pp. 127-130.

Павлик, Н. П. (2005) Концептуальні засади організації соціального виховання у притулку для неповнолітніх. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник.. pp. 277-284.

Павлик, Н. П. (2005) Нормативно-правовий аспект проблеми безпритульності. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору: Зб. наук. праць / За ред. проф. Левківського М.В.. pp. 235-236.

Павлик, Н. П. (2005) Соціальне сирітство очами дитини. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 77-80.

Павлик, Н. П. (2005) Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності. Сімейна дезадаптація як чинник виникнення дитячої безпритульності // Ідея опіки дітей і молоді в історико-педагогічній науці: Зб. наук. праць.. pp. 83-87.

Павлик, Н. П. (2005) Підготовка волонтерів до роботи із соціальними сиротами. навчально-методичний посібник . Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

С

Сейко, Н. А. (2005) Доброчинність як чинник фінансування діяльності вищих навчальних закладів України ХІХ – початку ХХ століття. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Спец.випуск. pp. 347-354.

Сейко, Н. А. (2005) Організація доброчинності у сфері освіти в Київському навчальному окрузі (ХІХ - поч. ХХ ст.). Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції / За заг. ред. доц. С. М. Коляденко.. pp. 11-19.

Т

Тичина, І. М. (2005) Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (Серія). pp. 253-262.

This list was generated on Mon Jun 18 20:08:10 2018 EEST.