Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: З | К | Л | М | П | С
Number of items: 20.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2012) Наукові підходи щодо виділення етапів педагогічної творчості майбутніх учителів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 280-282.

К

Коляденко, С. М. (2012) НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ДЛЯ МОЛОДІ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ КСЕНОФОБІЇ У СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Допомога потерпілим від проявів ксенофобії, расової та етнічної дискримінації: методичні рекомендації / авт.-упоряд. В.М.Мишківська. pp. 4-9.

Коляденко, С. М. (2012) Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованої молоді в умовах ВНЗ. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 109-114.

Коляденко, С. М. (2012) Теоретико-концептуальні засади соціального партнерства ВНЗ та державних і недержавних організацій. Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) ; За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко: Збірник наукових праць.. pp. 78-83. (Unpublished)

Котловий, С. А. (2012) Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійного ліцею в гуртожитку. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 6 (Ч.1). pp. 304-310.

Котловий, С. А. (2012) Формирование социального опыта бесконфликтного поведения у учеников профессионального лицея. Вестник академии знаний: Всероссийский журнал (3). pp. 77-80.

Котловий, С. А. (2012) Ціннісні орієнтації як передумова виникнення конфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології / Збірник наук. Праць Херсонського національного університету, 2 (7). pp. 362-366.

Котловий, С. А. and Коберник, О. М. (2012) Соціальні причини виникнення конфліктів в учнів професійних ліцеїв. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3 (21). pp. 133-144.

Кривой, Н. Л. (2012) Формування соціальної активності майбутніх соціальних педагогів засобами проектної діяльності. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 114-118.

Л

Літяга, І. В. (2012) Особливості професії «соціальний педагог» як основа курсу «вступ до спеціальності». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Івана Франка [Текст]. Вип. 96. pp. 116-118.

Літяга, І. В. (2012) Технологія роботи зі студентами-першокурсниками щодо їх адаптації в умовах ВНЗ. Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи6 зб. наук. Праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-17 лют. 2012 р. / МОН молоді і спорту України, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький держ. пед. ун-т імені Г. Сковороди. pp. 256-258.

М

Маєвська, Л. М. (2012) Картографія в соціально-педагогічній діагностиці мікросередовища. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 177-186.

П

Павлик, Н. П. (2012) Логіко-структурний аналіз проблеми якісно-професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Освіта та педагогічна наука (2). pp. 69-74.

Павлик, Н. П. (2012) Студентська соціальна служба як інструмент розв’язання глобальних питань на локальному рівні. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 101-109.

Палько, І. М. (2012) Особливості співпраці центру міжкультурної толерантності СССМ Житомирського державного університету імені Івана Франка з недержавними організаціями в рамках проектної діяльності. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ; за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції „Соціальна робота і сучасність : теорія і практика” (16-17 травня 2012 р., м. Київ). — 2012. — Вип. 2., 2. pp. 287-289.

Палько, І. М. (2012) Толерантність як основа національної / етнічної ідентичності. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 159-165.

С

Ситняківська, С. М. (2012) Білінгвальне навчання як чинник ефективної підготовки майбутніх фахівців. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції “Наукова еліта у розвитку держав”. pp. 145-157.

Ситняківська, С. М. (2012) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 85-88. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2012) Деякі аспекти особистісно орієнтованого навчання при підготовці спеціалістів гуманітарного профілю. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 169-177.

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2012) Педагогічні умови активізації професійного навчання фахівців високотехнологічних спеціальностей. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць (Вип 24). pp. 385-390.

This list was generated on Thu Aug 11 23:05:05 2022 EEST.