Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т
Number of items: 33.

І

Ілліна, О. В. (2013) Формирование готовности будущих социальных педагогов работать с детьми с ограниченными функциональными возможностями. Образование. pp. 18-20. (Unpublished)

Ільніцька, Майя and Чекотун, Леся (2013) Підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 19-21.

Б

Безвушко, Зоряна (2013) Соціальна незахищеність молодої сім'ї в Україні. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 42-46.

Блонська, Ольга (2013) Аналіз сучасного стану соціально-педагогічної роботи з молодими сім’ями в умовах малого міста. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 33-35.

Біляченко, Г. П. (2013) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями. Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів/ за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир: Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2013. – 290 с (2).

Біляченко, Г. П. (2013) Соціально-педагогічна діяльність у недержавних організаціях: категорійно-понятійний аналіз. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Випуск 17. – Ч. 1. – Київ- Ів.-Франківськ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – 216 с., 1 (17).

Г

Ганькало, Христина (2013) Особливості соціально-педагогічної роботи з дітьми вулиці. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 24-25.

Ганькало, Христина and Файчак, Юлія (2013) Проблема тютюнопаління підлітків та шляхи її розв'язання. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 22-23.

Гарвасюк, Юлія (2013) Відеоролик «Залишайтеся чистими – живіть без наркотиків». Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 40-41.

Д

Додарук, Тетяна (2013) Педагогічні умови ефективного формування життєвої компетентності молодших школярів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 36-39.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2013) Оцінювання студентських бакалаврських робіт соціально-педагогічного спрямування. Інноваційні технології навчання обдарованої молоді: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 10 грудня 2013р., м. Київ - К.: Інститут обдарованої дитини. pp. 69-72.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2013) Соціально-педагогічні аспекти удосконалення комунікативної компетентності молодших школярів. Нові технології навчання: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (79). pp. 212-220.

Золотуха, Ю. І. (2013) Зміст та сутність соціального захисту дітей-сиріт в Україні. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 14-18.

К

Коляда, Наталія (2013) Корекційно-педагогічна робота з аутичними дітьми в умовах центру соціальної реабілітації. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 26-28.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів/ за заг.ред. Н.П. Павлик ] (2). pp. 44-50.

Коляденко, С. М. (2013) СЕМАНТИЧНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД». Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка.: збірник наукових праць, 17 (1). pp. 110-118. (Unpublished)

Коляденко, С. М. (2013) СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ. Тези доповідей ХІV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку». Житомирський військовий інститут ім.. С.П. Корольова Національн. pp. 20-21.

Котловий, С. А. (2013) Згуртування навчально-трудового колективу – важлива умова формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею. Професійне становлення особистості. Психолого-педагогічний науковий журнал (3). pp. 135-143.

Котловий, С. А. (2013) Значення педагогічної взаємодії у формуванні безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (19). pp. 99-104.

Котловий, С. А. (2013) Організація соціальної служби з розв'язання конфліктів у ПТНЗ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Ч.3). pp. 131-139.

Л

Лапчак, Катерина (2013) Зміст та методи формування усвідомленого батьківства в учнівської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 51-53.

М

Махновець, Володимир (2013) Профілактика інтернет-залежності школярів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 48-50.

П

Павлик, Н. П. (2013) Инновационные характеристики неформального образования. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ» (5). pp. 5-11.

Павлик, Н. П. (2013) Місце неформальної освіти у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. МАТЕРІАЛИ XVIII міжнародної науково-методичної конференції «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ», 2. pp. 189-190.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальна освіта як інструмент формування громадянських цінностей молоді. Матеріали І науково-практичної конференції "Актуальні проблеми громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід" (1). pp. 34-36.

Павлик, Н. П. (2013) Неформальное образование как инновационная учебно-воспитательная технология профессиональной школы. Материалы международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы профессиональной подготовки современного учителя начальной школы". pp. 169-173.

Павлик, Н. П. (2013) Соціальне партнерство ВНЗ як організаційна передумова неформальної освіти студентів. Актуальні проблеми соціальної сфери: [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 208-211.

Павлик, Н. П. (2013) Соціально-педагогічний зміст неформальної освіти студентів. Тези доповідей ХIV науково-методичної конференції «Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку. pp. 80-81.

Павлик, Н. П. (2013) Функції неформальної освіти студентської молоді. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Рівень ефективності та необхідність впливу педагогічних та психологічних наук на розвиток сучасного суспільства".

Р

Романчук, Владислав (2013) Ціннісні орієнтації у стратегічному плануванні Олевської гімназії. Актуальні проблеми соціальної сфери : [матеріали Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Фран. pp. 29-32.

С

Ситняківська, С. М. (2013) Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки. Вісник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2). pp. 59-67. (Unpublished)

Ситняківська, С. М. (2013) Деякі аспекти впровадження активних методів білінгвального навчання при підготовці магістрів із соціальної педагогіки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (1(66)). pp. 257-269.

Т

Товщик, С. А. (2013) Теоретичний аналіз категорії «професійна компетентність соціального педагога». Науковий часопис НПУ ім.М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. pp. 94-101.

This list was generated on Fri Aug 12 15:49:35 2022 EEST.