Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Ф
Number of items: 14.

Б

Басюк, Н. А. (2007) Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів. Орієнтири вчителя у моральному вихованні молодших школярів (2). pp. 30-34.

Басюк, Н. А. (2007) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до творчої діяльності. Творча особистість учителя (16). pp. 112-115.

Басюк, Н. А. (2007) Підготовка педагога до формування основ здорового способу життя молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 70-72. ISSN 2076-6173

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (2007) Психотерапия педагогического труда или учитель, исцелись сам. Other. Юнивер, Житомир.

В

Вознюк, О. В. (2007) До проблеми побудови синергетичної педагогіки. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної системи : наук.-метод. зб. / за ред. проф. М. М. Заброцького. pp. 176-179.

Вознюк, О. В. (2007) Третья всемирная теория М. Каддафи как выражение эффективной идеологии. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1. pp. 59-63.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2007) Психологические основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. – К, 1. pp. 63-67.

Вознюк, О. В., Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Вознюк, О. В., Кубіцький, С. О. (2007) Формування ціннісних орієнтацій особистості в контексті синергетичного підходу. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном", Горлівка, 8-9 лист. 2007 р. / Горлів. держ. пед. ін-т іноземних мов. – Івано-Франківськ, 2007, 2 (16). pp. 76-87.

Вознюк, О. В., Романенко, Є. М. (2007) Психоаналітичні методи корекції негативних психоемоційних станів. Психолог (5). pp. 28-30.

Вознюк, О. В. (2007) Загальнофілософські та синергетичні засади толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

К

Клименюк, Ю. М. (2007) Особливості навчання інтелектуально обдарованих учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 55-57. ISSN 2076-6173

Ф

Федорова, М. А. (2007) Проблема формування моральної поведінки дітей дошкільного віку у творчості С. Русової. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтеграційних процесів: збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 254-258.

Федорова, М. А. (2007) Реалізація принципу наступності у вихованні дітей 6-7-го років життя (в умовах навчально-виховних комплексів "школа – дитячий садок"). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 475-482. ISSN 966-7631-15-Х

This list was generated on Fri Dec 1 09:02:38 2023 EET.