Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Баладинська, І. В. and Колесник, Н. Є., eds. (2017) Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції. Житомир : ФОП «Н. М. Левковець», Житмир.

Баладинська, І. В. (2017) Європейський досвід організації художньої освіти. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник.

Бовсунівська, Н. М. (2017) Духове мистецтво України: становлення та розвиток. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 54-60.

Бовсунівська, Н. М. (2017) Діяльність Волинського губернського департаменту МВС у галузі музичної освіти (ХІХ – початок ХХ ст.). Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 214-223.

Колесник, Н. Є. (2017) Зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування предметно-перетворювальної компетентності молодших школярів. Проблеми освіти (87). pp. 122-127.

Краснова, Н. М. (2017) Культурно-мистецька діяльність у формуванні світовідображення підлітків. Матеріали міжнародних наукових читань 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 255-264.

Михайлова, О. С. (2017) Соціокультурне виховання молодших школярів засобами мистецтва. Митець – культура – виміри часу.

Молодій, О. Р. and Обух, Л. В. (2017) Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (157). pp. 106-110. ISSN 2415-7988

Моісєєва, М. А. (2017) Особливості роботи з музичним текстом у процесі читання нот з листа. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: Зб. наукових праць. pp. 158-161.

Моісєєва, М. А. (2017) Теоретико-методичні основи викладання фахових музично-виконавських дисциплін. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 101-104.

Новосадова, С. А. (2017) Методичні засади формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики (на прикладі музично-теоретичних дисциплін). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). pp. 162-165.

Обух, Л. В. (2017) Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі Дяківсько-регентського інституту Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка].

Плотницька, О. В. (2017) Духовний розвиток особистості майбутнього вчителя музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 115-118.

Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Плющик, Є. В. and Ямчинська, Г. В. (2017) Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі. ТОВ «КНТ».

Роговська, Є. В. (2017) Рок-фестивалі в Україні як чинник формування патріотичної свідомості молодого покоління. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 123-133.

Рутецький, В. В. (2017) Конкурси та фестивалі баянного мистецтва як чинник формування готовності майбутнього фахівця до виконавської діяльності. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 161-167.

Суботницький, І. М. (2017) Детермінанти дисципліни «Оркестровий клас» у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 167-170.

Травкіна, Н. М. (2017) Діяльність педагогів-музикантів польського походження в Україні. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 83-90.

Федорченко, В. К. (2017) Деякі історичні аспекти розвитку української академічної вокальної школи. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 90-95.

Фурманюк, С. М. (2017) Особливості застосування народної іграшки у вихованні дітей дошкільного віку. Інтеграційні процеси в системі дошкільної та початкової освіти: теорія і практика: збірник науково-методичних праць. pp. 198-201.

Цюряк, І. О. (2017) Особистісно орієнтовані технології підготовки студентів мистецьких спеціалізацій засобами української духовної хорової музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 46-53.

Цюряк, І. О. (2017) Особистісно орієнтовані технології підготовки студентів мистецьких спеціалізацій засобами української духовної хорової музики. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 325-336.

Цюряк, І. О. and Захаржевська, Ю. Р. (2017) Специфічні особливості виконання хорової музики епохи ренесансу сучасними співаками. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 178-184.

Чернишова, А. М. (2017) Історія становлення хореографії як напряму професійної підготовки вчителя. Проблеми освіти: збірник наукових праць (87). pp. 269-274.

Чернишова, А. М. (2017) Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (87)). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Шмельова, Т. В. (2017) Культура як об’єкт дослідження польської та української педагогіки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (2(41)). pp. 269-273. ISSN 2524-0609

Шмельова, Т. В. and Шостачук, А. М. and Шостачук, Д. М. (2017) Компетентність інженера-механіка: системний підхід до організації професійного самовизначення. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(40)). pp. 313-317. ISSN 2524-0609

Ямчинська, Г. В. (2017) Вплив вальдорфської педагогіки на розуміння гармонійного розвитку дитини. Інтеграційні процеси в системі дошкільної та початкової освіти: теорія і практика: збірник науково-методичних праць. pp. 211-213.

This list was generated on Wed Jul 6 19:29:22 2022 EEST.