Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш | Я
Number of items: 63.

Б

Бовсунівська, Н. М. (2019) Історія розвитку народно-інстурументального мистецтва української діаспори Канади та Сполучених Штатів Америки (кінець ХІХ - середина ХХ століття). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр.. pp. 12-21.

В

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

К

Колесник, Н. Є. (2019) Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх фахівців до формування предметно-перетворювальної діяльності молодших школярів на уроці «Дизайн і технології». Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Колесник, Н. Є. and Вітвицька, С. С. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є. and Сичевська, В. В. (2019) Впровадження основ дизайну у підготовку майбутніх фахівців у контексті ідей Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, 2. pp. 102-106.

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Л

Лишенко, А. М. and Фурманюк, С. М. (2019) Особливості графічного зображення пластичної форми та її художньо-образна характеристика. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті", 7-8 червня 2019 року., Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень.

Н

Новосадова, С. А. (2019) До проблеми музично–теоретичної підготовки майбутнього вчителя музики. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2019 р., м.Одеса). pp. 85-90.

Новосадова, С. А. (2019) До проблеми творчої самостійності майбутнього вчителя музики. Актуальні проблеми психології та педагогіки: збірник тез науково-практичної конференції: ‒ (м. Харків, Україна, 8-9 листопада 2019 р).. pp. 82-84.

Новосадова, С. А. (2019) Етапи формування творчої самостійності майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університет імені М. П. Драгоманова (69). pp. 153-157.

Новосадова, С. А. (2019) Загальнотеоретичні засади творчої самостійності майбутнього вчителя музики. 12th International youth conference “Perspectives of science and education”. pp. 535-541.

Новосадова, С. А. (2019) Становлення та розвиток музично-теоретичних дисциплін у системі музичної освіти. Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика (19). pp. 270-276.

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. (2019) Теоретичні засади формування творчої самостійності у студентів педагогічних вузів. The 15th International conference “Science and society”. pp. 411-420.

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2019) Використання духовної творчості Романа Гурка в українських музичних проєктах. Українська музика.

Обух, Л. В. (2019) Концептуалізація поняття «Музичний проект академічного мистецтва». Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Обух, Л. В. (2019) Українське радіо як соціокультурний бренд: крізь призму менеджменту академічної музики. Культура України.

Обух, Л. В. and Жишкович, М. (2019) Ігор Кушплер як менеджер музичного мистецтва: пошуки, синтез, здобутки. Українська музика.

Обух, Л. В. and Русаков, С. С. and Костюк, В. (2019) PR у системі менеджменту академічної музики. Українська культура.

Обух, Л. В. and Шегда, Л. В. (2019) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур». [Teaching Resource]

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2019) Методи жанрового аналізу в українському музикознавстві в їх кореляції з європейськими підходами (на прикладі жанру сольної кантати). International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries» : Conference proceedings. pp. 125-128.

П

Плотницька, О. В. (2019) Інтеграція різних видів мистецтва у процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Плотницька, О. В. (2019) Історія театру та кіномистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Актуальні аспекти викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці студентів мистецького профілю. In: Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. Вид-во О.О. Євенок, Житомир, pp. 79-91.

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Плотницька, О. В. (2019) Феномен інтегративної освіти як механізм особистісного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. Наукові записки (176). pp. 113-117. ISSN 2415-7988

Плотницька, О. В. and Гущина, Аліна (2019) Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді. pp. 237-239.

Плотницька, О. В. and Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2019) Арт-терапія – важливий чинник духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної освіти: зб. наук.праць: матеріали всеукр. Наук.-практ. Конф. (м. Житомир, 18 квіт. 2019 р.). pp. 37-39.

Плющик, Є. В. (2019) Виховання інтонаційного мислення молодших школярів засобами орхестики. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 68-70.

Плющик, Є. В. and Біляк, О. А. (2019) До питання розвитку творчої активності молодших школярів. Hауковий збірник «Молодий вчений» (8 (72)). pp. 71-73.

Плющик, Є. В. and Кукса, Т. О. and Заєць, О. В. (2019) Орхестичне виховання у контексті корекційного навчання молодших школярів з вадами усного мовлення. Науковий збірник Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій «Інноваційна педагогіка», 1 (15). pp. 110-113.

Плющик, Є. В. and Малішевська, І. В. (2019) Проблема створення активного словника у дітей із загальним недорозвиненням мовлення з елементами орхестичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (69). pp. 183-187.

Плющик, Є. В. and Малішевська, І.В. (2019) Використання орхестичного виховання при мовленнєво-ігровій діяльності дітей дошкільного віку. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (25). pp. 260-264.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. (2019) Виховання орхестичного мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва. Науковий збірник «Інноваційна педагогіка» (18). pp. 110-113.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. and Суботницький, І. М. (2019) Хорознавство та хорове аранжування (методичні рекомендації з навчальної дисципліни)спеціальність 014.13 Середня освіта (музичне мистецтво). [Teaching Resource]

Плющик, Є. В. and Суботницький, І. М. (2019) Ідеї орхестичного виховання у підготовці співака-початківця. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, ІІ. pp. 95-99.

Р

Рутецький, В. В. and Суботницький, І. М. (2019) Актуальні аспекти розвитку музичних здібностей на індивідуальних заняттях з музичного інструменту. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 22-23 березня 2019 року). pp. 86-89.

Рутецький, В. В. and Суботницький, І. М. (2019) Формування досвіду ціннісно-естетичного відношення до дійсності у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 99-102.

С

Сторощук, Марина and Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання: Збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції). pp. 276-278.

Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2019) Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музичного мистецтва в процесі музично-виконавської діяльності. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 276-278.

Т

Товщик, Т. Г. and Фурманюк, С. М. (2019) Розвиток творчих здібностей фахівців професійного дизайну засобами малюнку. In: Міжнародна науково-практична конференція "Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті", 7-8 червня 2019 року., Харків: Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень".

Ф

Фурманюк, С. М. (2019) Використання сучасних технологій навчання у професійній підготовці фахівців дизайну. Інноваційна педагогіка, 1 (14). pp. 159-162. ISSN 2663-6085

Фурманюк, С. М. (2019) Естетичне виховання дітей на сучасному етапі засобами праці. Психологія і педагогіка: актуальні питання: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 12–13 квітня 2019 р.). pp. 29-33.

Фурманюк, С. М. (2019) Розвиток навчально-пізнавальної діяльності фахівців дизайну у процесі підготовки до художнього проектування. Інноваційна педагогіка, 2 (18). pp. 125-129. ISSN 2663-6085

Фурманюк, С. М. (2019) Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в проектуванні об`єктів графічного дизайну. Молодий вчений (9(71)). pp. 114-118. ISSN 2304-5809

Фурманюк, С. М. (2019) Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну з основ перспективного малювання. Молодий вчений (4 (68)). pp. 73-77. ISSN 2304-5809

Фурманюк, С. М. (2019) Художньо-графічна підготовка фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в системі педагогічної освіти. Інноваційна педагогіка, 2 (12). pp. 186-189. ISSN 2663-6085

Ц

Цюряк, І. О. (2019) Особистісно орієнтовані технології навчання в процесі фахової підготовки студентів мистецьких спеціалізацій. Світовий розвиток науки та техніки, ХХXVІІІ Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. – м. Вінниця, 23 грудня 2019 року/ Збірник тез доповідей, 6. pp. 73-76.

Цюряк, І. О. and Федорченко, В. К. (2019) Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій: Методичні рекомендації, ч.2, доповнена. [Teaching Resource]

Цюряк, І. О. and Федорченко, В. К. and Борисенко, Н. С. (2019) Хоровий клас. Житомир : Вид-во О.О. Євенок.

Ч

Чернишова, А. М. (2019) Естетичне виховання учнів засобами танцю у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Концептуальні шляхи розвитку науки (частина ІІ) : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 30-31 березня 2019 року. pp. 13-15.

Чернишова, А. М. (2019) Методи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. In: Сучасна українська освіта : стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 27 лютого 2019 р., Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.).

Чернишова, А. М. (2019) Методологічні основи професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Психологія і педагогіка: актуальні питання : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції : (м. Харків, Україна, 12–13 квітня 2019 р.). pp. 66-69.

Чернишова, А. М. (2019) Модель професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до викладання хореографії. Working Paper. Житомир : Вид. О.О. Євенок.

Чернишова, А. М. (2019) Навчальна практика (хореографічна) : програма та методичні рекомендації для студентів І-ІV курсів спеціальності 014 Середня освіта (Хореографія). [Teaching Resource]

Чернишова, А. М. (2019) Форми професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів до викладання хореографії. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 167-169.

Ш

Шмельова, Т. В. (2019) Виховання мистецтвом як ключова теза сучасної педагогіки культури Республіки Польща. Інноваційна педагогіка, 2 (12). pp. 199-202. ISSN 2663-6085

Шмельова, Т. В. (2019) Вплив глобалізації на культуру та освіту. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота (1(44)). pp. 209-214.

Шмельова, Т. В. (2019) Образотворче мистецтво в початкових класах як складова навчальної дисципліни «Мистецтво» в Новій українській школі. Working Paper. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Шмельова, Т. В. (2019) Педагогіка культури як субдисципліна сучасної польської педагогіки. In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика", 21-22 квітня, Житомир.

Я

Ямчинська, Г. В. (2019) Центр розвитку дитини та використання українських та європейських етнотехнологій у формуванні творчої особистості. In: Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід.

This list was generated on Sun Jul 3 20:57:36 2022 EEST.