Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Labour Protection and Civil Safety" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | М | С
Number of items: 17.

А

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Аннамухаммедов, А. О. and Васільєва, Л. А. and Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

Б

Буханевич, Н. В. (2012) Методи контролю і оцінки знань учнів основної школи. ЗБІРНИК ТЕЗ НАУКОВИХ РОБІТ УЧАСНИКІВ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики» 21-22 вересня 2012 року. pp. 50-53.

В

Васильева, Л. А. and Янович, Л. М. (2012) Особенности окраски мягкого тела моллюсков подсемейства Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії". pp. 112-113.

Васильєва, Р. Ю. (2012) Застосування особистісно орієнтованого підходу в процесі підготовки майбутніх учителів "Основ безпеки життєдіяльності". Discussion Paper. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, Україна.

М

Малинівська, Л. І. (2012) Значення усвідомленої поведінки студентів при надзвичайних ситуаціях. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 283-288.

Малинівська, Л. І. (2012) Культура безпеки, як структурний компонент базової культури особистості і невід’ємна складова професійної культури майбутнього фахівця. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі Збірник наукових статей. pp. 161-167. ISSN 978-966-97260-1-8

Малинівська, Л. І. (2012) Оволодіння студентами системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності при надзвичайних ситуаціях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 97-99. ISSN 2076-6173

Малинівська, Л. І. (2012) Формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння в учнів необхідного для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Науковий вісник Миколаївського державного університету ім В.О. Сухомлинського Випуск 1.35 "Педагогічні науки" (1.39). pp. 180-183. ISSN 2078-2128

Малинівська, Л. І. and Алпатова, О. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» денного відділення. [Teaching Resource]

Мелещенко, А. А. (2012) Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наукове видання Історико-педагогічний альманах. ВИПУСК 2 (2). pp. 94-97.

Мелещенко, А. А. (2012) Розвиток методів і засобів навчання євреїв у початкових освітніх закладах Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Формування особистості студента: професія, суспільство, сім'я: матеріали VII науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів, 18-19 травня 2011 р.. pp. 88-99.

Мелещенко, А. А. (2012) Роль общественных институций в формировании концепции еврейского школьничества Волыни второй половины ХІХ – начало ХХ вв. Материалы международной научно-практической конференции "21 век: фундаментальная наука и технологии" 24-25 декабря 2012. pp. 79-83. ISSN 1481971530

Мелещенко, А. А. (2012) Хедер – Єврейська початкова школа на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Науково-методичний журнал "Початкова школа". випуск 2/ (512) лютий 2012 (2). pp. 53-54. ISSN 0131-5358

С

Семенець, Л. М. (2012) Формирование профессионально-педагогической готовности к развитию математических способностей старшеклассников: результаты педагогического эксперимента. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 270-273.

Семенець, Л. М. (2012) Зміст і структура технології розвитку математичних здібностей у старшокласників. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія:Педагогіка.Випуск 41 (41). pp. 154-157.

Семенець, Л. М. (2012) Методичні аспекти розвитку математичних здібностей у старшокласників. Сучасний підручник: реалії та перспективи//Збірник наукових праць. pp. 183-190.

This list was generated on Mon Jun 18 06:58:53 2018 EEST.