Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Ш | Щ | Я
Number of items: 40.

Б

Башманівська, Я. В. (2013) Віртуальна реальність як чинник зростаючого усамітнення людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 15-19. ISSN 2076-6173

Бірюкова, Г. С. (2013) СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛЮДСТВА. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Г

Горохова, Л. В. (2013) Екзистенційні мотиви страху в літературно-філософській спадщині М. Гоголя. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4).

Д

Дем'яненко, О. О. (2013) Київська філософська школа в контексті розвитку вітчизняної філософії. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2013", 16–17 квіт. 2013 р., Київ.

З

Заглада, В. М. (2013) Взаємозв’язок ціннісного і когнітивного в сучасному науковому пізнанні : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філос. наук. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

К

Коваль, Т. В. (2013) Спадкоємництво традиції в культурі українства: страх старості в стереотипах культурного досвіду скіфів, сарматів і слов’ян. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковтун, Н. М. (2013) Воля як основа соціальної активності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 3-8. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Концептуальні підходи до розуміння співвідношення свободи волі і необхідності у соціальній активності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 25-31. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2013) Морально-вольові засади розвитку соціокультурної традиції. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Ковтун, Ю. В. (2013) Теоретико-методологічні засади дослідження поняття «традиція». In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Л

Лазуріна, Н. П. (2013) ПАТРІОТИЗМ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК ЦІННІСНІ СКЛАДОВІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Логвиненко, В. І. (2013) Соціально-філософський аналіз поняття «самореалізація». Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 114-119. ISSN 2312 4342

М

Маловицька, Л. Ф. and Василюк, Я. С. and Шевчук, А. В. (2013) Трансцендентний вимір евтаназії: заперечення заповіді «не вбивай» в сучасній культурі. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Деревицька, В О. and Дідич, І. В. (2013) Культурологічний зміст сучасної генетики: спочатку було Слово? In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Запольська, Я. В. (2013) Гендерна політика, або казка для дорослих. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Луговець, А. О. and Мяснікова, В. С. (2013) Мова новітнього танцю: культурологічний вимір модерної хореографії. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Першко, Л. Г. and Столяр, О. С. (2013) Мода в культурі: рух у майбутнє. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. and Слюсаренко, Ю. and Бондарчук, Я. (2013) Глобальний світ і соціальні інтернет-мережі: культурологічний аспект феномену віртуального спілкування. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Маловицька, Л. Ф. and Сорока, М. В. and Черначук, Ю. О. (2013) Повстання мас у глобалізованому світі: профанація традицій класичного мистецтва як культурологічна проблема. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

П

Поліщук, О. П. (2013) Thinking in values as the phenomenon of aesthetic anthropology. Філософські дослідження (18). pp. 11-20. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2013) Некласична естетика та її значення у викладанні літератури, музики та образотворчого мистецтва. In: Всеукр. наук. пр. конф. "Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі", 21-22 березня 2013, м. Чернігів.

Поліщук, О. П. (2013) Українська естетична національно-культурна традиція у світлі уніфікації способу життя людини як елемента глобалізаційних проблем сучасності. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Поліщук, О. П. (2013) Человек эстетический: образ и мышление в свете эстетической антропологии. Other. Центр научного знания "Логос", Ставрополь.

Поліщук, О. П. and Вольницька, Д. О. (2013) Екологічна свідомість людства в умовах сучасної екологічної кризи: аксіологічний та моральнісно-етичний виміри. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Клюківська, Н. О. (2013) Елітарна художня культура в умовах інформаційного суспільства і глобалізації: етико-культурологічний дискурс. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі".

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2013) Історична пам'ять українського народу у лінгвістично-культурологічній візії: топонім "Крошня" та "Крошенка" як лінгвокультурні маркери ранньослов'янської єдності в етногенезі східних слов'ян. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Поліщук, Олег and Поліщук, О. П. and Сахневич, С. (2013) Арт-терапія як естетичний та педагогічний феномен інкультурації особистості. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Р

Руденко, В. В. (2013) НЕОПАТРИМОНІАЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

С

Саух, П. Ю. and Ліфінцев, М. П. and Чуприна, В. В. and Марареско, Л. К. and Саух, Ю. П. and Ліфінцев, С. М. (2013) Реклама в пам’яті культур. Книга 1: Креатив Стародавніх цивілізацій. К. : Альтерпрес.

Саух, П. Ю. (2013) Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору. pp. 19-27. ISSN 2306-3548

Стасюк, Л. О. (2013) Інкорпорація протестантської ортодоксії в діалектичну теологію. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (74). pp. 292-294. ISSN 2076-1554

Стасюк, Л. О. (2013) Ортодоксія як детермінанта класичного протестантизму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Сухачов, С. Я. (2013) Бедность как деструктивный фактор функционирования социального механизма трудовых отношений. Вестник Бурятского Государственного университета (14). pp. 62-66.

Ш

Шаповалова, Л. О. (2013) Побут як соціокультурний феномен: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Щ

Щербацький, Д. В. (2013) Християнська теодицея: ідейний генезис і віроповчально-богословські модифікації у православ’ї та католицизмі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Я

Яцик, І. С. (2013) Transformacja monarchicznej formy rządu w historii ukrainy: próba analizy filozoficznej. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (6). pp. 172-176.

Яцик, І. С. (2013) Екзистенціальна епістема «власного Я» крізь художньо–аксіологічну призму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (72). pp. 135-143. ISSN 2076-1554

Яцик, І. С. (2013) Культурологічна модифікація «людини на межі» або екзистенціали граничної ситуації (за Карлом Ясперсом). Наукові записки. Серія «Філософія» (13). pp. 78-83.

Яцик, І. С. (2013) Прикордонна ситуація екзистенції вчинку: від К. Ясперса до Н. Аббаньяно. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (74). pp. 272-273. ISSN 2076-1554

Яцик, І. С. and Опрелянська, О. (2013) Дескрипція загальнокультурного типажу "Віртуальна особистість" в сучасному освітноьому просторі. Формування загольнокультурної компетентності майбутніх фахівців. pp. 22-23.

This list was generated on Mon Jun 18 19:49:59 2018 EEST.