Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | З | К | Л | Н | О | С | Ф | Х | Ц | Ш
Number of items: 22.

Б

Будник, Тетяна and Степанчиков, Д. А. (2015) Фотоіндуктивна анізотропія в полімерних плівках на основі бактеріородопсина. Науковий пошук молодих дослідників (8).

В

Воробей, Альона and Мойсієнко, Наталія and Павлюк, Яна and Рудніцький, В. Л. (2015) Дослідження фізичних процесів за допомогою апаратно-обчислювальної платформи Arduino та відеореєструючого пристрою. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 92-95.

Г

Господарчук, І. Л. and Грищук, В. В. (2015) Методи дослідження енергетичного спектра точкових дефектів в напівпровідниках. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Грищук, А. М. and Грищук, В. В. and Бойко, І. В. (2015) Вплив оптичних коливань надгратки кристалу на енергетичний спектр багатокаскадного нанолазера. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки), Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки).

Д

Деменік, Людмила and Ткаченко, О. К. (2015) Дослідження спектральної залежності коефіцієнта пропускання в рідкому кристалі 5СВ при наявному в ньому наночастинок. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Деменік, Людмила and Ткаченко, О. К. (2015) Дослідження залежності коефіцієнта домішкового поглинання 5СВ від температури. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 19-22.

Дідківська, Катерина and Корнійчук, П. П. (2015) Дослідження характеристик лабораторного блоку живлення. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 104-106.

З

Зіновчук, А. В. (2015) Розрахунок швидкості ОЖЕ-рекомбінації в N-INХGA1-XN. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі» (присвячена Дню науки).

К

Кравчук, Ольга and Степанчиков, Д. А. (2015) Створення автоматизованого комплексу реєстрації спектрів поглинання на основі спектрографа ДФС-8. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Л

Левківський, А. М. (2015) Сучасні тенденції підготовки майбутніх учителів фізики до оцінювання навчальних досягнень учнів. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 156-158.

Н

Нагорна, А. О. and Грищук, В. В. (2015) Дослідження енергетичного спектра точкових дефектів в кристалах ZnGeP2. Науковий пошук молодих дослідників.

Новицкий, С. В. (2015) Дослідження процесів в контакті метал-InP. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі».

Новицкий, С. В. (2015) Розробка конкурентних діодів Ганна на основі n-InP. In: Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Технічні науки на сучасному етапі».

О

Осадчук, Вікторія and Кушпіль, Тетяна and Рудніцький, В. Л. (2015) Моделювання фізичних процесів за допомогою Comsol Multiphysics та Mathcad. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 83-87.

С

Сай, Павло and Ткаченко, О. К. (2015) Стійкість омічних контактів до напівпровідникових епітаксійних плівок n-InN під дією деградаційних факторів. Науковий пошук молодих дослідників.

Сай, Павло and Шеремет, В. М. (2015) Оптимізація властивостей омічних контактів до n-InN після швидкої термічної обробки. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 9-11.

Свинтківська, Марія and Грищук, А. М. (2015) Теорія енергетичного спектру електронів та дірок в складному циліндричному дроті. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 58-61.

Ф

Федьович, М. В. and Поліщук, З. П. and Свищ, Б. В. (2015) Визначення швидкості звуку за допомогою ПК. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 126-128. ISSN 2076-6173

Х

Хитоніна, Тетяна and Зіновчук, А. В. (2015) Визначення коефіцієнтів рекомбінації в нітридах галію із аналізу внутрішнього квантового виходу електролюмінесценції. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 106-109.

Ц

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2015) Дослідження процесів зарядження і розрядження конденсаторів. Вимірювання великих електричних опорів і малих інтервалів часу. [Teaching Resource]

Ш

Шевчук, Інна and Грищук, А. М. (2015) Формування теоретичних навиків і вмінь студентів вищих навчальних закладів при вивченні курсу Ядерна фізика. Other. ЖДУ ім.І.Франка.

Шевчук, Інна and Грищук, В. В. (2015) Рух частинки в центрально-симетричному полі. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 61-63.

This list was generated on Mon Jun 18 19:52:26 2018 EEST.