Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Ж | К | М | О | П | Ш
Number of items: 65.

Б

Бродовська, А. В. (2018) Особливості формування згуртованості молодших школярів в умовах соціально-психологічного тренінгу. ЖДУ ім. І.Франка.

Буравський, Віталій (2018) Психологічні особливості відображення авторами в літературних творах власних стратегій поведінки в конфліктних ситуаціях. [Experiment]

Біляченко, Н. М. (2018) Психологічні особливості переживання професійного становлення у дорослому віці. ЖДУ імені Івана Франка.

В

Ворожеєва, В. В. (2018) Вікова динаміка релігійної толерантності школярів. ЖДУ ім. І.Франка.

Г

Галайко, В. С. (2018) Особливості професійного самовизначення працівників IT-галузі. ЖДУ ім. І.Франка.

Галайко, В. С. (2018) Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення програмістів. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 25-27.

Гарбовська, І. Л. (2018) Гендерні відмінності в уявленнях про «вродливу» жінку (крос-культурне дослідження). ЖДУ ім. І.Франка.

Гречуха, І. А. (2018) Психологічні особливості розвитку емпатії літературно обдарованих старшокласників. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 33-35.

Ж

Журавльова, Л. П. (2018) Асертивні стратегії сучасної молоді. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 45-47.

Журавльова, Л. П. and Дончев, Ф. А. (2018) Теоретико-методологические основы развития трансгуманистического мировоззрения. Зб. наук.праць (1 (45)). pp. 125-135.

Журавльова, Л. П. and Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Особистісне зростання: теорія і практика. ЖДУ ім. І.Франка, Кафедра теоретичної та практичної психології.

К

Кирильчук, І. В. (2018) Проблема розвитку навчальних здібностей в підлітковому віці. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коломієць, Т. В. and Литвинчук, А. І. and Можаровська, Т. В. (2018) Емпатія як чинник ціннісного ставлення до іншого у контексті міжособистісної взаємодії юнаків. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коломієць, Т. В. and Можаровська, Т. В. and Шапран, Т. М. (2018) Педагогічна психологія: Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Коломієць, Т. В. and Шмиглюк, О. Г. (2018) Особливості впливу сім’ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції, 3.

Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах. ЖДУ імені Івана Франка.

Котлова, Л. О. (2018) Гендерні відмінності в психології розуміння правди. In: Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку.

Котлова, Л. О. (2018) Психологічне благополуччя чинники та складові. In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Індивідуальність у психологічних вимірах спільнот та професій".

Котлова, Л. О. (2018) Соціальні ролі особистості та її конфліктна поведінка. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 72-75.

Котлова, Л. О. (2018) Теоретико-методологічні засади дослідження чесності в дитячому віці. Scientific Researches. International periodic scientific journal, 3. pp. 20-29. ISSN 2523-4692

Котлова, Л. О. (2018) Теоретичні засади вивчення чесності в психології. In: VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Психологія людини: свідомість і реальність".

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2018) Теоретичні основи вивчення копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Особистісне зростання: теорія і практика.Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнької (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 70-72.

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. (2018) Уявлення молоді про офіційний та цивільний шлюб: гендерний аспект. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (3). pp. 64-69. ISSN 2312-3206

Котлова, Л. О. and Безверхня, К. О. (2018) Психологічні особливості копінг-стратегій подружжя в період адаптаційної кризи. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 85-90. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. and Кирильчук, І. В. (2018) Психотехнології організації комункативного простору: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Методичні рекомендації з курсу Психологія конфлікту. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Масмедійна психологія». [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. (2018) Психологічне благополуччя: до проблеми дефініції поняття. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Психічне здоров'я особистості у кризовому суспільстві".

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Білецька, І. О. (2018) Peculiarities of development future psychologists’ conflict competency. Spience and Education a New Dimension (6). ISSN 2308-5258

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Кирильчук, І. В. (2018) Методичні рекомендації з курсу "Професійна деонтологія" 1 курс. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Використання інноваційних форм навчання при підготовці студентів-психологів. Other. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Особливості розвитку екологічної самосвідомості юнаків. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни), 23-24 жовтня 2009 р..

Котлова, Л. О. and Марчук, К. А. and Литвинчук, А. І. (2018) Формування професійної готовності студентів-психологів до психологічної підтримки дитини в реаліях сьогодення. In: Психолого-педагогічний супровід розвитку особистості дитини в умовах закладу дошкільної освіти і сім’ї.

Кошелюк, В. and Назарова, О. (2018) Особливості ставлення християн та буддистів до осіб з гомосексуальною орієнтацією. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 49-52.

Крапивницька, А. О. (2018) Особливості професійного самовизначення старшокласників з різним соціометричним статусом. ЖДУ ім. І.Франка.

Крапивницька, А. О. (2018) Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення старшокласників з різним соціометричним статусом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 52-55.

Кулаковська (Дем'янчук), О. Г. (2018) Психологічні аспекти професійної зайнятості жінок, що перебувають у декретній відпустці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 81-83.

Куранова, К. О. (2018) Теоретико-психологічний аналіз особистісних особливостей геймерів. Особистісне зростання: теорія і практика. pp. 83-85.

М

Мартинюк, Д. and Харченко, Л. and Цимбалюк, І. (2018) Суб'єктивні чинники «Революції гідності». Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 99-103.

Марчук, К. А. (2018) Психологічні особливості формування літературної обдарованості особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 92-95.

Марчук, К. А. (2018) Секрети літературної обдарованості Григора Тютюнника: психобіографічний аспект. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 6 (14). pp. 167-172. ISSN 2072-4772

Марчук, К. А. and Котлова, Л. О. and Литвинчук, А. І. (2018) Наративне дослідження базової життєвої позиції студентів – майбутніх соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Мельник, О. (2018) Особливості самоактуалізації особистості як фактор формування політичних орієнтацій в період ранньої дорослості. [Experiment]

Мороз, Л. О. (2018) Особливості взаємозв’язку життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком. [Experiment]

О

Огороднік, М. and Курочкіна, М. (2018) Розуміння християнами православної і протестантської конфесій особистісних взаємовідносин з Богом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 66-68.

П

Пирог, Г. В. (2018) Політичні орієнтації: системно-психологічний підхід. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії (18). pp. 346-351. ISSN 2307-1664

Пирог, Г. В. (2018) Психологические особенности отображения процессов мышления в социальных сетях. GESJ: Education Science and Psychology (1 (47)). pp. 134-138. ISSN 1512-1801

Пирог, Г. В. and Ворожеєва, В. В. (2018) Теоретико-психологічні засади вивчення релігійної толерантності. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 116-118.

Пирог, Г. В. and Гавриловська, К. П. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія релігії». [Teaching Resource]

Пирог, Г. В. and Галайко, В. С. (2018) Образ демонічних сил в свідомості осіб юнацького віку. Психологія та педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні. pp. 93-95.

Пирог, Г. В. and Дубова, Н. С. (2018) Особливості уявлень сучасних чоловіків і жінок про магію. Психологія людини: свідомість і реальність: збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 213-215.

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2018) Професійне самовизначення старшокласників, які знаходяться у складних життєвих обставинах: діагностична та коррекційно-розвивальна робота. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки, 2 (2). pp. 66-71. ISSN 2312-3206

Пирог, Г. В. and Коробко, Д. (2018) Психологічні особливості професійного вибору старшокласників установ інтернатного типу. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 118-121.

Пирог, Г. В. and Куранова, К. О. (2018) Психологічний аналіз мотиваційної сфери геймерів. Теорія і практика сучасної психології (4). pp. 29-32. ISSN 1813-3405

Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2018) Стреси у студентів: причини та прояви у міжсесійний період. International Multidisciplinary Conference «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland»: Conference Proceedings. pp. 135-138.

Пирог, Г. В. and Марчук, К. А. (2018) Субъективное виденье студентами-психологами собственного профессионального становления. International scientific conference «Modernization of educational system: world trends and national peculiarities»: Conference Proceedings. pp. 44-47.

Пирог, Г. В. and Мороз, Л. О. (2018) Зв'язок життєвих стратегій сучасної молоді з психологічним віком: теоретичні аспекти. Сучасні наукові дослідження в психології та педагогіці – прогрес майбутнього : збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Пугайчук, В. М. (2018) Особливості психологічного благополуччя на різних етапах онтогенезу. ЖДУ ім. І.Франка.

Ш

Шапран, Т. М. (2018) Ґендерні особливості домінуючих захисних механізмів у юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 144-147.

Шикирава, Н. М. (2018) Емпатія як психологічна категорія. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 148-151.

Шкодич, Б. (2018) Психологічні фактори радикальної політичної поведінки студентів. [Experiment]

Шмиглюк, О. Г. (2018) Статево-вікові особливості ідентичності: крос-культурний аспект. Spience and Education a New Dimension, VI (73). pp. 57-63. ISSN 2308-5258

Шмиглюк, О. Г. and Коломієць, Т. В. (2018) Оcобливості впливу сім'ї в процесі становлення етнічної самосвідомості особистості: крос-культурний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної інтернет-конференції. pp. 63-66.

Шмиглюк, О. Г. and Коломієць, Т. В. and Журавльова, Л. П. (2018) The family as a factor of the ethnic self-consciousness formation of the personality (cross-cultural study). Web of Scholar, 8(26) (2). pp. 16-23. ISSN 2518-167X

This list was generated on Sat Apr 4 08:40:14 2020 EEST.