Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | З | К | М | Н | П | Т | Ф | Ш
Number of items: 42.

Г

Гончар, О. С. (2006) Психологічні засади планування кар’єри державних службовців. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. pp. 185-186.

Горбунова, В. В. (2006) Психологічні особливості розвитку етнічної свідомості в юнацькому віці. Педагогіка і психологія (1). pp. 47-56.

Горбунова, В. В. (2006) Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 33-37.

Горбунова, В. В. (2006) Ціннісна підтримка розвитку здібностей у віці середньої дорослості. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики.. pp. 242-258.

Ж

Журавльова, Л. П., Данковцева, Є. В. (2006) Особистісні чинники успішної професійної діяльності. Наука і освіта (5-6). pp. 32-34.

З

Заброцький, М. М. (2006) Екологічна відповідальність як вияв духовності особистості. Актуальні проблеми науково-методичного забезпечення освітньої практики в системі післядипломної педагогічної освіти. pp. 62-68.

Заброцький, М. М. (2006) Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик вчителя як суб'єкта педагогічного спілкування. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (6). pp. 145-150.

Заброцький, М. М. (2006) Емпіричне дослідження особливостей самосвідомості вчителя. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, 7 (7). pp. 104-110.

Заброцький, М. М. (2006) Методологічні проблеми оцінки екологічності комунікативної компетентності вчителя. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 7 (8). pp. 259-266.

Заброцький, М. М. (2006) Педагогічна взаємодія: екологічний вимір. Актуальні проблеми психології. Екологічна психологія: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України., 7 (9). pp. 77-84.

Загурська, І. С. (2006) Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

К

Кирильчук, І. В. (2006) Особливості формування ціннісної сфери студентів, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (12(37)). pp. 59-64.

Климчук, В. О. (2006) Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота (4). pp. 30-36.

Климчук, В. О., Грищук, Н. В. (2006) Мотивація вчителів та учнів: чи існує зв’язок? Обдарована дитина (1). pp. 23-26.

Климчук, В. О. (2006) Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. (4). pp. 30-36.

Климчук, В. О. (2006) Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структура. Практична психологія та соціальна робота. (10). pp. 52-59.

Крамарчук, Світлана Вікторівна (2006) Переживання самотності у ціннісній свідомості підлітків. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12 (37). pp. 83-88.

М

Мазяр, О. В. (2006) Неадекватне уявлення про Чорнобильську катастрофу як причина нерозв’язання особистісних проблем. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чорнобильська катастрофа: 20 років потому (Інтердисциплінарні аспекти)», 2. pp. 61-62.

Мазяр, О. В. (2006) Психофізіологічні механізми виникнення особистісної проблематики. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (12(37)). pp. 107-113.

Мазяр, О. В. (2006) Розв’язок особистісних проблем як пріоритетне завдання психологічної служби в системі освіти. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006р.. pp. 59-60.

Мазяр, О. В. (2006) Соціально-перцептивні викривлення як основний чинник неефективної професійної діяльності вчителів. Тези ХХХІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету (Житомир, 14-16 березня 2006 року). pp. 274-275.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №20, 25 травня 2006 року. "Шкілка" (20). pp. 1-8.

Музика, О. Л. (2006) "Шкілка" №21, 2 червня 2006 року. "Шкілка" (21). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2006) Інвенційно-стратегіальна модель розвитку творчо обдарованої особистості. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки: Зб. наукових праць (37). pp. 130-136.

Музика, О. Л., Моляко, В. О. (2006) Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Other. Вид-во Рута, Житомир.

Музика, О. О. (2006) Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності. Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф (Ч.2). pp. 116-121.

Н

Никончук, Н. О. (2006) Вплив усної народної творчості на розвиток рефлексії здібностей у молодшому шкільному віці. Науковий часопис імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12 (37). pp. 137-144.

Никончук, Н. О. (2006) До проблеми поцінування досягнень молодших школярів в учбовій діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 11-12 квітня 2006 р. pp. 74-77.

Никончук, Н. О. (2006) Розвиток рефлексії особистісних якостей у молодшому шкільному віці. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. pp. 97-102.

Никончук, Н. О. (2006) Усна народна творчість як засіб ціннісної підтримки учбової діяльності. Теоретичні і прикладні проблеми психології (1 (12)). pp. 110-121.

П

Павлик, Н. П. (2006) Результативність дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження моделі виховання соціальної компетентності притулку для неповнолітніх. Системний підхід до підготовки фахівців управління персоналом: Матеріали конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко.. pp. 52-59.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Портницька, Н. Ф. (2006) Перехід до соціальної регуляції наслідування як умова розвитку творчих здібностей у продуктивній діяльності дошкільників. Наукови часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць (12(37)). pp. 171-175.

Т

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. pp. 157-168.

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 205-211.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12). pp. 112-115.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-12 квітня 2006 р. pp. 112-115.

Ф

Фальковська, Л. М. (2006) Проблема суб′єктивної актуалізації вітальної загрози екологічного лиха підлітками та старшокласниками, що проживають у забрудненій зоні Житомирщини. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 36. наукових праць (12 (37). pp. 211-215.

Філімончук, А. В. (2006) Навчальна програма зі спецкурсу «Психологія спілкування» для учнів 6-х класів із психології. [Teaching Resource]

Філімончук, А. В. (2006) Психологія спілкування. Школа (10). pp. 81-84.

Ш

Шаюк, А. В., Шевчук, Ю. Г., Гавриленко, О. О., Міщук, Л. В. (2006) Нормативні комп’ютерно-томографічні параметри анатомічних структур головного мозку та лікворної системи у юнаків та дівчат Поділля. Вісник Вінницького державного медичного університету (10(2)). pp. 378-379.

This list was generated on Wed Mar 29 19:43:41 2023 EEST.