Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: T | Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 108.

T

Tytar, V., Makarova, N. (2015) Distribution of the freshwater snail species fagotia (Gastropoda, Melanopsidae) in Ukraine according to climatic factors. I. Fagotia еsperi. Вестник зоологии, 49 (4). pp. 341-350. ISSN 0084-5604

Є

Єрмошина, Т. В., Марчук, О. М., Москальова, О. М. (2015) Структура поселень перлівницевих басейну річок Случ і Уж. Наукові записки Тернопільського національноо педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 219-223. ISSN 2078-2357

А

Андрійчук, Т. В. (2015) Мінливість та статева структура двох видів калюжниць Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) і Viviparus contectus (Millet, 1813) (Gastropoda, Viviparidae) у межах України: порівняльний аналіз. Other thesis, Національна академія наук України Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Б

Байдак, Л. А., Дворецький, А. І., Заярко, О. І., Климчук, А. (2015) Роль дніпропетровської гідробіологічної школи у розвитку технічної гідробіології. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 152-154.

Бичинська, К. Ю., Стадниченко, А. П. (2015) «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ». Магiстерська робота на тему: «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ».

Бичинська, К. Ю., Стадниченко, А. П. (2015) Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи рогової витушки (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) за перебування її у середовищi забрудненому хром (Cr 3+) хлоридом. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 154-157. ISSN 978-617-581-241-9

Бокша, А. А., Сорочинська, О. А. (2015) Сутність поняття наступності навчання природознавства у початковій школі. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Aktualne problem nowoczesnych nauk - 2015”. Nauka I studia (9). pp. 21-24.

Бокша, А. А., Сорочинська, О. А. (2015) Формування основ здорового способу життя у молодших школярів. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 485-487. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Бондарець, Д. І. (2015) Аналіз мінливості забарвлення яєць птахів відкритого та закритого способу гніздування. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2015. – 524 с. (українською, російською, англійською мовами).. pp. 59-62.

В

Васільєва, Л. А., Шевчук, С. Ю. (2015) Особливості забарвлення м'якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (70). pp. 188-195. ISSN 0206-5657

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П., Андрійчук, Т. В. (2015) Співвідношення статей Черевоногого молюска Viviparus Viviparus (Linnaeus,1758) в водних екосистемах України. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Збереження біорізноманіття в контексті сталого розвитку". pp. 38-39.

Вознюк, К. А., Сорочинська, О. А. (2015) Проблема наступності формування екологічної культури між дошкільною та початковою ланками освіти. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука». Педагогически науки, 9. pp. 34-36.

Войціцька, Л. Г., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив нікель сульфату водного середовища на показники дихання рогових витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у нормі і за інвазії їх трематодами. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 163-166. ISSN 978-617-581-241-9

Войціцька, Л. Г., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив іонів нікеля водного середовища на показники дихання Planorbarius corneus. Магістерська робота на тему: « ВПЛИВ ІОНІВ НІКЕЛЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗНИКИ ДИХАННЯ Planorbarius corneus ».

Волошина, Н. О., Стець, Г. В. (2015) Роль патогенності паразитизму у формуванні екологічної рівноваги в екосистемах. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 236-238. ISSN 978-617-581-241-9

Г

Гандзій, В. І., Акімов, І. А. (2015) Малакоценози водойм басейну річки Тетерів. Магістерська робота.

Гарбар, О. В., Киричук, Г. Є., Мельниченко, Р. К., Вискушенко, Д. А., Янович, Л. М. (2015) Agnesa Polikarpivna Stadnychenko (Dedicated to the 80th Birthday Anniversary). Вестник зоологии, 49 (5). pp. 475-476. ISSN 0084-5604

Гаркуша, Д. В., Дерезюк, Н. В. (2015) Видовий склад угрупувань фітопланктону у водних об’єктах дельти р. Дністер та дністровського лиману (влітку 2013–2014 рр.). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 240-242. ISSN 978-617-581-241-9

Горбатюк, І. Р., Банникова, М. О., Моргун, Б. В. (2015) Agrobacterium-опосередкована трансформація пшениці за допомогою методу In Planta. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 437-439. ISSN 978-617-581-241-9

Гулай, О. В. (2015) Топічні взаємозв’язки патогенних бактерій з амфібіями Rana Lessonae. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 249-251. ISSN 978-617-581-241-9

Д

Демиденко, А. М, Сорочинська, О. А. (2015) Наступність організації природоохоронної роботи учнів початкової та основної школи. Materials of the XI International scientific and practical conference, “Trends of modern science” (19). pp. 26-27.

Демідова, М. І., Мельниченко, Р. К. (2015) Сезонні та добова активність скельних ящірок, інтродукованих на Житомирщині. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 78-80. ISSN 978-617-581-241-9

Денисюк, О. В., Алпатова, О. М., Шевчук, С. Ю. (2015) Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 80-81. ISSN 978-617-581-241-9

Денисюк, О. В., Шевчук, С. Ю. (2015) Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся. Магістерська робота: "Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся.

Деревянко, Ю. С., Дехтяренко, Н. В., Жолнер, Л. Г. (2015) Аналіз перспектив використання мікробних протеаз. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 439-441. ISSN 978-617-581-241-9

Домнич, А. В., Рыльский, А. Ф. (2015) Роль диких копытных в трансформации биотической енергии островной экосистемы степи. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 83-87.

Дорош, Л. С., Перетятко, Т. Б., Гудзь, С. П. (2015) Нітратредуктазна активність сульфатвідновлювальних бактерій Desulfomicrobium Sp. CRR3. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 217-219. ISSN 978-617-581-241-9

Дранга, А. О. (2015) Особливості розташування гнізд грака (Corvus Frugilegus) в умовах антропогенно-змінених ландшафтів у Запорізькій області. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 87-90.

Дємідова, М. В., Мельниченко, Р. К. (2015) Динаміка весняної чисельності граків (Corvus Frugilegus Linnaeus, 1758), що гніздяться в Житомирі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 81-83. ISSN 978-617-581-241-9

Ж

Жадан, С. О., Шаповалов, Є. Б., Салюк, А. І. (2015) Інгібування виробництва метану сульфідами. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 441-444. ISSN 978-617-581-241-9

Житова, О. П. (2015) Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди – прісноводні гастроподи (на прикладі українського Полісся). Other thesis, НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА.

З

Зубенко, О. Г. (2015) Ентомофаги попелиць трав'янистої рослинності Центрального Лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Зінченко, А. С. (2015) Історія вивчення комах, асоційованих із складноцвітими (Compositae). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 90-92.

К

Калюжна, М. О. (2015) Їздці-афідіїди (Hymenoptera, Aphididae) лісостепової зони України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. pp. 1-24.

Камінук, М. В., Сорочинська, О. А. (2015) Формування відповідального ставлення до здоров’я в дітей дошкільного віку. Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука», 7. pp. 74-77.

Капітонова, Л. М. (2015) Визначник черепашок молюсків східної України як засіб розвитку пізнавальної активності учнів середньої загальноосвітньої школи. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 487-490. ISSN 978-617-581-241-9

Кобилинська, В. М., Янович, Л. М. (2015) Перлівницеві (Mollusca, Unionidae)річок Уж і Норинь (видове різноманіття, популяційна структура, паразитофауна). Дипломна робота.

Коваль, Л. А., Гупало, І. В. (2015) Страусівництво як перспективна галузь птахівництва Волині. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 96-98.

Ковальова, С. П. (2015) Екологічне обгрунтування вирощування качок на радіоактивно забруднених територіях Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 03.00.16 - екологія. pp. 1-20. ISSN УДК 636.597:504.054(477)

Ковальчук, О. М. (2015) Коропові риби (Cyprinidae) пізнього міоцену півдня України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. pp. 1-21. ISSN УДК 597.551.2:551.782.1(477)

Ковтун, Г. І., Ященко, Г. В., Мисюра, А. Г. (2015) Закономірності десорбції лікарських речовин із кріогелей на основі полівінілового спирту і хітозану. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 444-447.

Кондаурова, А. Ю. (2015) Особенности слизистой оболочки желудка крыс в постнатальном онтогенезе. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 98-100.

Костриця, А. С., Сорочинська, О. А. (2015) Психічне здоров’я учнів початкової школи та умови його збереження під час навчально-виховного процесу. Materials of the XI International scientific and practical conference, “Science and civilization”, - 2015. Pedagogical sciences., 11. pp. 79-83.

Костриця, А. С., Сорочинська, О. А. (2015) Наступність у формуванні поняття "Тварини" у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 599-602. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Костюченко, В. В., Акімов, І. А. (2015) Перифітонні гетеротрофні джгутикові річки Случ. Магістерська робота.

Костюченко, В. В., Шевчук, С. Ю. (2015) Перифітонні гетеротрофні джгутикові річки Случ. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 100-102. ISSN 978-617-581-241-9

Кратюк, О. Л., Кратюк, О. О. (2015) Про особливості використання індексу Петтона. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 102-103.

Кузьмішина, С. В., Гнатуш, С. О. (2015) Активність каталази у пробах породних відвалів вугільних шахт червоноградського гірничопромислового району. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 219-221. ISSN 978-617-581-241-9

Кульбовська, Н., Танська, В. В. (2015) Екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами природи. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 602-605. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Кучков, В. М., Горобченко, О. А., Нардід, О. А., Ніколов, О. Т. (2015) Вплив кріоконсервування та ультразвуку при отриманні екстрактів плаценти людини на їх здатність змінювати баланс вільної та зв’язаної води в суспензіях еритроцитів. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 447-449.

Л

Лагутова, А. Є., Танська, В. В. (2015) Наступність у формуванні культури екологічної поведінки учнів початкової і основної школи. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 490-493. ISSN 978-617-581-241-9

Лопоцюк, Р. А., Тарасова, Ю. В. (2015) До еколого-фауністичної характеристики лунки річкової лівобережної України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 107-109. ISSN 978-617-581-241-9

М

Марчук, О. М., Єрмошина, Т. В. (2015) Перлівницеві (Mollusca : Bivalvia : Unionidae) басейну річки Случ (фауна, екологія, мінливість, фільтраційна активність. Магістерська робота на тему.

Марчук, О. М., Єрмошина, Т. В. (2015) Структура малакоценозів перлівницевих басейну річки Случ. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 109-111. ISSN 978-617-581-241-9

Мельниченко, Р. К. (2015) Проблема готовності вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 141-147. ISSN 2076-6173

Москаленко, Ю. Л., Танська, В. В. (2015) Виховання дбайливого ставлення до природи в учнів початкової школи. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 609-611. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Москальова, О. М., Єрмошина, Т. В. (2015) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Уж (фауна, екологія, мінливість, фільтраційна активність). Магістерська робота.

Москальова, О. М., Єрмошина, Т. В. (2015) Популяційна структура перлівницевих басейну річки Уж. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 111-113. ISSN 978-617-581-241-9

Мошківський, І. М., Янович, Л. М. (2015) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водотоків і водойм Житомирщини (поширення, структура поселень). Дипломна робота.

Мошківський, І. М., Васільєва, Л. А., Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2015) Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) стоячих водойм Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 113-115. ISSN 978-617-581-241-9

Н

Немировська, О. В., Сапронова, В. О., Хмелева, О. В., Юраш, В. (2015) Проблеми екологізації освіти майбутніх аграріїв-біотехнологів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 495-497. ISSN 978-617-581-241-9

О

Оберемська, В. В., Сорочинська, О. А. (2015) Формування екологічної компетентності молодших школярів на уроках природознавства. MateriáXI mezinárodnÍ vĕdecko – praktická conference “AktuálnÍ vymoženosti vĕdy – 2015. pp. 47-50.

Ожоженко, М. С., Танська, В. В. (2015) Формування ціннісного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку уроками природознавства. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 616-618. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Оксентюк, Я. Р. (2015) Акаридієві кліщі – комірні і фуражні шкідники західного Полісся України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 115-117. ISSN 978-617-581-241-9

Омельченко, Н. М. (2015) Оцінка безпечності споживання генетично модифікованих рослин. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 452-454.

Онищенко, О. М. (2015) Біотехнології культивування нижчих автотрофів для забезпечення потреб тваринництва – історія та перспективи розвитку. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 454-455.

Осадчук, К. Р., Сорочинська, О. А. (2015) Наступність у навчанні природознавства дошкільного навчального закладу і початкової школи. Materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Europejska nauka XXI powieką - 2015”. Pedagogiczne nauki, 11. pp. 22-24.

Охрамович, О. В., Мельниченко, Р. К. (2015) Формування готовності майбутніх учителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання. Магістерська робота.

Охрамович, О. В., Мельниченко, Р. К. (2015) Формування готовності майбутніх вчителів біології до роботи в умовах профільної організації навчання. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 497-500. ISSN 978-617-581-241-9

П

Павлюченко, О. В., Власенко, Р. П. (2015) Робочий зошит для лабораторних робіт з основ валеології, анатомії і фізіології дітей. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В., Загребельна, Л. М. (2015) Робочий зошит з паразитології. [Teaching Resource]

Павлюченко, О. В. (2015) Aspidogaster Conchicola Baer, 1827 (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) басейну Дніпра. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 120-122. ISSN 978-617-581-241-9

Присяжнюк, Р. А., Янович, Л. М. (2015) Актуальність вивчення інвазії двостулкових молюсків роду Dreissena у водойми та водотоки України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 127-130. ISSN 978-617-581-241-9

Прокопчук, О. І., Курта, Ю. А. (2015) Температура води як фактор регуляції рівня сполук фосфору у малих річках. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 200-202.

Пушкарьова, Н. О., Кучук, М. В. (2015) Вплив типу стерилізуючих речовин на ефективність пророщування In Vitro насіння Ligularia Sibirica (L.) Cass. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 456-457.

Піка, С. О., Власенко, Р. П. (2015) Реакції угруповань любрицид (Оligohaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес. Магістерська робота.

Піка, С. О., Власенко, Р. П. (2015) Реакції угруповань люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 125-127. ISSN 978-617-581-241-9

Р

Рожков, В. В., Безкровна, Н. І., Степченко, Л. М., Дворецький, А. І., Савенко, К. І. (2015) Використання гумінових речовин для підвищення ефективності вирощування коропа. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 458-460.

Роздольська, З. В., Сорочинська, О. А. (2015) Проблеми наступності дошкільної й початкової освіти у формуванні поняття "Рослини". Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 629-632. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Рущак, О. В. (2015) Морфогенез Candida Albicans та деякі питання терапії кандидозів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 221-223. ISSN 978-617-581-241-9

С

Сеник, Ю. І., Рабченюк, О. О., Марценюк, В. М., Кузь, С. І., Севрук, К. М. (2015) Cубклітинний розподіл йонів кадмію в окремих тканинах коропа (Cyprinus Carpio L.). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 202-204.

Смірнов, Н. А. (2015) Земноводні передкарпаття та зовнішніх Карпат: видовий склад, поширення, мінливість та деякі аспекти екології. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 03.00.08 - зоологія. pp. 1-21. ISSN УДК 597.6 (477:234.421.1)

Сорочинська, О. А. (2015) Проблема підготовки майбутніх учителів біології до організації позакласної еколого-натуралістичної роботи з учнями основної школи. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 506-508. ISSN 978-617-581-241-9

Сташкевич, Д. Р., Васільєва, Л. А. (2015) Молюски родини Unionidae Полісся України (різноманіття та популяційна структура). Дипломна робота.

Сташкевич, Д. Р., Кобилинська, В. М., Чернецька, В. О., Янович, Л. М. (2015) Різноманіття та популяційна структура перлівницевих (Bivalvia, Unionidae) правобережного Полісся України. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 139-141. ISSN 978-617-581-241-9

Стрілко, Н. С. (2015) Гніздовий період горобця хатнього (Passer Domesticus (L., 1758)) (Passeriformes: Passeridae) в місті Ніжині (Чернігівська область, Україна). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 141-143. ISSN УДК 598.281.29

Сычев, А. А., Снегин, Э. А. (2015) Наземные моллюски кальцефитных сообществ Юга Среднерусской возвышенности. Вестник ТГУ, 20 (2). pp. 430-434. ISSN 1810-0198

Т

Танська, В. В. (2015) Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових класів до формування екологічної культури учнів молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота (вип 35). pp. 179-181. ISSN УДК 371; 378; 364 ББК 88.8

Танська, В. В. (2015) Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти". Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти". pp. 1-28.

Тимочко, Л. І., Бринзак, А. А. (2015) Поліморфізм 5S рДНК представників родини Diapriidae (Hymenoptera, Diaprioidea, Diapriidae). Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 143-145. ISSN УДК 595.792:577.21

У

Уваєва, О. І. (2015) Плодючість прісноводних молюсків Viviparus contectus (Millet, 1813). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 669-671. ISSN 2078-2357

Утєвський, С. Ю., Коваленко, М. В., Сідоровський, С. А., Хоменко, А. М. (2015) Рідкісні види п'явок, молюсків і ракоподібних прісних водойм Харківської області. Project Report. Харьков, Харьков.

Ф

Филиппова, Д. П. (2015) Зависимость процесса ризогенеза у микропобегов розы сорта Ideal от концентрации природного ауксина. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 460-463.

Х

Халиман, И. А. (2015) Некоторые особенности формирования сообществ моллюсков Азовского моря. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 147-150.

Ч

Чернецька, В. О., Акімов, І. А. (2015) Двостулкові молюски річок м. Житомир: видове різноманіття, поширення, особливості екології. Магістерська робота.

Ш

Шевченко, О. С. (2015) Видові комплекси панцирних кліщів (Acariformes, Oribatida) м. Києва та їх особливості. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шевчук, С. Ю. (2015) Вірусологія. Короткий теоретичний курс та завдання для самостійної роботи студентів. Вид-во ЖДУ, Житомир, pp. 1-35.

Шевчук, С. Ю. (2015) Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових річки Тетерів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Серія: Біологія Спеціальний випуск: Гідроекологія (64). pp. 739-742. ISSN 2078-2357

Шевчук, Т. В. (2015) Кліщі роду Unionicola (Acari:Hydracarina:Unionicolidae) - симбіонти перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. pp. 1-24. ISSN УДК 595.426:494.141

Шимкович, Е. Д. (2015) Методы контроля успеваемости студентов при преподавании дисциплин биологического цикла в высшей школе. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 513-515. ISSN 978-617-581-241-9

Шомина, П. И., Сідоровський, С. А. (2015) О видовом разнообразии амфипод (Amphipoda, Crustacea) НПП «Гомольшанские леса», Харьковская область, Украина. In: «Біологія: від молекули до біосфери, 2–4 грудня, Харків.

Штогун, А. О. (2015) Використання особистісно-орієнтованих технологій навчання в процесі викладання біології шляхом реалізації принципів та ідей педагогіки співробітництва. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 515-518.

Штогун, А. О., Бесарабчук, І. В. (2015) Вивчення питань охорони природи в шкільному курсі біології. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. pp. 518-521.

Щ

Щекотурова, Т. С., Гарлінська, А. М. (2015) Хвороби та паразити річкових раків водойм Центрального Полісся. Дипломна робота.

Я

Янович, Л. М. (2015) Reproductive Features of Indigenous and the Invasive Chinese Freshwater Mussels (Mollusca, Bivalvia, Anodontinae) in Ukraine. Вестник зоологии, 49 (5). pp. 433-438. ISSN 0084-5604

Янович, Л. М. (2015) Щільність населення молюсків роду Unio у водоймах та водотоках України як показник успішності амфіміксису. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (2). pp. 114-122.

Ярошенко, М. М., Стадниченко, А. П. (2015) «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)». Магістерська робота на тему: «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)».

Ярошенко, М. М., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 210-212. ISSN 978-617-581-241-9

This list was generated on Wed Mar 29 18:56:57 2023 EEST.