Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BR Christianity"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: G | T | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ш | Щ
Number of items at this level: 60.

G

Gerasymczuк, Аndrij, Daszкіewіcz, Jakub (2009) Żródła religijne etyki biznesu. Українська полоністика (6). pp. 3-9.

T

Turowski, Roman (2016) "Antropologia ascetyczna" ewagriusza z pontu (345–399). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 15-22. ISSN 2076-6173

В

Вергелес, К. М. (2012) Національне в контексті суспільного буття православ’я (на прикладі РПЦ). Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Водянова, Г. В. (1999) К вопросу об аксиологической природе религии. Вестник СевГТУ (20). pp. 84-92.

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Синергетичне зближення науки та релігії. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті" (3).

Вознюк, О. В. (2016) Синтез науки і релігії та новий обрій теодицеї. Релігія у глобальному світі : Міжнародний Форум, 29-30 вересня 2016 року : [матеріали доповідей та виступів] / редкол. П. Ю. Саух [та ін.].. pp. 11-15.

Вознюк, О. В. (2019) Универсальная структура реальности: физический, космосоциоприродный, божественный аспекты. «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25766, 29.09.2019. ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2017) Філософсько-науковий аналіз наріжної християнської молитви. Слово вчителю (2(40)). pp. 26-28.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2005) Тріадність як базовий принцип побудови релігійних систем. Історія релігій в Україні : наук. щорічник : матеріали Міжнар. конф. – Львів, 1. pp. 7-14.

Вітюк, І. К. (2015) "Блаженні миротворці": концептуальні засади миротворчої політики Римо-католицької церкви у рішеннях Другого Ватиканського собору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 9-13. ISSN 2076-6173

Вітюк, І. К. (2009) Есхатологічне значення Пасхи: штрихи до загального розуміння. Українська полоністика (6). pp. 45-49.

Вітюк, І. К. (2011) Сакральний образ гори в біблійній есхатології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 12-15.

Вітюк, І. К., Муравицький, Василь (2010) Концепт благоговіння перед життям А. Швейцера у розрізі екологічної етики Церкви АСД. In: Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння. Матеріали міжнародного наукового семінару, 10-13 лютого 2010 р., Ужгород.

Г

Герасименко, Катерина (2017) Порівняльний аналіз релігійності віруючих християн та атеїстів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 28-30.

Герасимчук, А. А., Вітюк, І. К., Мельничук, В. В. (2011) Християнський вимір екологічних проблем. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Гордієнко, В’ячеслав (2010) Московський Патріархат у Західній Україні (1939 – 1941 рр.). Волинські історичні записки (5). pp. 62-70.

Д

Демчук, Катерина (2017) Уявлення про християнство у людей дорослого віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 44-46.

З

Завальнюк, І. К. (2007) Есхатологічні інтерпретації екологічних поглядів доктрини АСД. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск (1). pp. 268-276.

К

Кобяков, О. М. (2007) Єдиносутність та ім’я Боже в східній патристиці IV століття: приклади метафізичної аргументації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 22-25.

Ковальчук, І., Лущик, А., Лойко, Н., Осіпчук, І. (2017) Порівняльний аналіз уявлень про "істинну віру" у православних та Свідків Єгови. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 64-66.

Кошелюк, В., Назарова, О. (2018) Особливості ставлення християн та буддистів до осіб з гомосексуальною орієнтацією. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 49-52.

Л

Лакійчук, П. В. (2008) Релігійно-конфесійні суперечності як перешкода розвитку толерантності в українському соціумі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 17-20.

М

Мельничук, М. С. (2011) Особливості трансформації ролі мистецтва в християнському культі. Discussion Paper. Редакційно-видавничий центр Національного університету водного господарства та природокористування,, м. Рівне.

Мороз, Ю. А. (2015) Сучасні теорії біблійного перекладу як основа філософсько-релігієзнавчого аналізу національних традицій перекладу Біблії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Міснік, Ю. Ю. (2005) Християнська парадигма: змістове наповнення терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 204-206.

Н

Никульчев, Н. А., Смирнова, М. С. (2016) Святость как ключевая философская категория христианского дискурса. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

О

Огороднік, М., Курочкіна, М. (2018) Розуміння християнами православної і протестантської конфесій особистісних взаємовідносин з Богом. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (10). pp. 66-68.

П

Пирог, Г. В. (2003) Морально-етичні основи християнських цінностей. Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. pp. 49-53.

Пирог, Г. В. (2004) Особливості системи християнських цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Київ (1 (29)). pp. 21-29.

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2003) Психологический анализ христианских ценностей. Горизонты образования (3). pp. 84-88.

Пирог, Г. В. (2006) Психологічні аспекти функціонування релігійних цінностей (християнський аспект). Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (39). pp. 93-102.

Пирог, Г. В. (2006) Система религиозной аксиологии. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 111-114.

Пирог, Г. В. (2003) Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей. Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (26). pp. 30-37.

Пирог, Г. В. (2004) Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе. Горизонты образования (1). pp. 105-109.

Пирог, Г. В. (2004) Християнські цінності у сучасному українському суспільстві. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (203). pp. 22-26.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Попович, Я. М. (2015) Паломництво у ранньохристиянський період. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 68-73. ISSN 2076-6173

Р

Рибачук, Юлія (2017) Порівняльний аналіз уявлень про релігію та віру у священнослужителів та прихожан різної національності католицького віросповідання. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (9). pp. 94-96.

С

Соколовський, О. Л. (2017) Антиохійська христологія у богослов'ї Діодора Тарського та Теодора з Мопсуестії. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (19)). pp. 37-45.

Соколовський, О. Л. (2009) Антитринітарне віровчення в Україні. In: ТЕЗИ XXXIV науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету.- Т.1, 16-18 березня 2009 р., Житомир: ЖДТУ.

Соколовський, О. Л. (2018) Значення IV Вселенського собору в трансформації вчення про Ісуса Христа в християнській теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (18). pp. 209-216.

Соколовський, О. Л. (2018) Основоположні засади висхідної христології у сучасній католицькій теології. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (19). pp. 55-62.

Соколовський, О. Л. (2011) Просвітницький вектор раннього антитринітаризму. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (46). pp. 338-344. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2018) Розвиток христологічних уявлень у творчій спадщині апостольських Отців. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (16). pp. 80-86.

Соколовський, О. Л. (2017) Сотеріологічний контекст христології гностицизму. Актуальні проблеми філософії та соціології (19). pp. 116-119.

Соколовський, О. Л. (2008) Социніанство в житті роду Немиричів. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Соколовський, О. Л. (2010) Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (42). pp. 407-414. ISSN 2076-1554

Соколовський, О. Л. (2016) Христологічна доктрина у віровченні Помісної Церкви. Філософія і політологія в контексті сучасної культури (4 (13)). pp. 110-118.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологічна проблематика Халкідонського собору. Вісник Львівського університету. Філософсько-політологічні студії (17). pp. 87-94.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія в контексті синоптичних Євангелій. Актуальні проблеми філософії та соціології (21). pp. 113-116.

Соколовський, О. Л. (2018) Христологія: еволюція доктрини : монографія. Other. Вид-во Євенок О. О., Житомир.

Стасюк, Л. О. (2010) Поступ християнства за умов глобалізації: взаємовпливи культури і релігії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 13-16. ISSN 2076-6173

Ш

Шугаєва, Л. М. (2011) Православні трансформації: Істинно православна церква. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 14-18.

Щ

Щербацький, Д. В. (2013) Християнська теодицея: ідейний генезис і віроповчально-богословські модифікації у православ’ї та католицизмі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

This list was generated on Sat Sep 23 01:43:16 2023 EEST.