Items where Subject is "M Music and Books on Music > MT Musical instruction and study"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш
Number of items at this level: 60.

Б

Баладинська, І. В. (2017) Європейський досвід організації художньої освіти. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник.

Берелет, В. І. and Берелет, Л. І. (2020) Взаємозв’язок сценічного мистецтва і театральної музики. Modern science: problems and innovations.

Бовсунівська, Н. М. (2010) Світовий досвід розвитку педагогічної майстерності вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 77-80. ISSN 2076-6173

Г

Гриневич, Т. В. (2003) Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 29-31.

Д

Демченко, Е. А. (2020) Робота із студентами ВИШу з особливими потребами в класі гітари. Fundamental and applied research in the modern world..

К

Коновал, Т. М. and Яремчук, О. М. (2022) Сучасна професійна підготовка здобувачів вищої освіти з вокальних дисциплін в умовах глобалізаційних змін. Наукові та практичні дослідження розвитку естрадно- вокального мистецтва: матеріали І Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 01 грудня 2022 року). pp. 94-98.

Л

Луценко, В. В. (2005) Сучасне аранжування на комп'ютері. Музичний редактор "Sonar". Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

М

Маловицька, Л. Ф. (2010) Сучасна музика в сучасному світі»: перехрестя ідей, думок та почуттів. Сучасна музика в сучасному світі: збірник наукових праць. pp. 76-84.

Маловицька, Л. Ф. and Луговець, А. О. and Мяснікова, В. С. (2013) Мова новітнього танцю: культурологічний вимір модерної хореографії. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маринчук, Т. Т. (2005) Формування уявлень про художній образ у процесі викладання музичних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 209-210.

Молодій, О. Р. and Обух, Л. В. (2017) Інтонаційний самоконтроль як один із компонентів сучасної професійної підготовки студентів у класі постановки голосу. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (157). pp. 106-110. ISSN 2415-7988

Моісєєва, М. А. (2012) Гра на музичних інструментах як чинник естетичного виховання дітей. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 337-343.

Моісєєва, М. А. (2012) Музичне виконавство: сутність, методологія, практика. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 2 / Ред. кол. С. В. Олійник (відп. ред.). pp. 74-76.

Моісєєва, М. А. (2016) Становлення і розвиток хорового навчання дітей у Житомирській музичній школі № 1 ім. Б. М. Лятошинського. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 182-199.

Моісєєва, М. А. (2017) Теоретико-методичні основи викладання фахових музично-виконавських дисциплін. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 101-104.

Моісєєва, М. А. and Обух, Л. В. and Свиридюк, А. П. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до проходження педагогічної практики для здобувачів вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво). О. О. Євенок, Житомир.

Моісєєва, М. А. and Торуцька, А. (2021) Особливості виконання музики бароко на акордеоні. Теорія і практика мистецької освіти.

Моісєєва, М. А. (2005) Інтеграція музикознавчих і психолого-педагогічних знань як чинник творчої інтуїції музиканта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 51-54. ISSN 2076-6173

Н

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Суботницький, І. М. (2020) Основи композиції: інструктивно-методичний матеріал до практичних занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2018) The role of training courses and master classes in the development of student musicians psychophysiological freedom. Web of Scholar. ISSN 2518-167X

Обух, Л. В. (2020) Засоби масової інформації та комунікації як компоненти музичного менеджменту в Україні: крізь призму україно-польських культурних взаємин. Other. Polskie Towarzystwo Historyczne / Redakcja naukowa: Robert Lipelt..

Обух, Л. В. (2020) Концепція культурної стратегії Кирила Стеценка. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2018) Коуч-технології, тренінги та майстер класи як складові музичного менеджменту в соціокультурному просторі України. World Sciense.

Обух, Л. В. (2020) Лелеча доля. ЖДУ імені Івана Франка.

Обух, Л. В. (2018) Особливості проведення музичних занять у вищій школі на сучасному етапі: коуч-технологічні прийоми. Science Review.

Обух, Л. В. (2015) Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання). Актуальні питання гуманітарних наук.

Обух, Л. В. (2017) Специфіка підготовки регентів у духовних закладах на прикладі Дяківсько-регентського інституту Івано-Франківського богословського університету імені св. Івана Золотоустого. Наукові записки [Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка].

Обух, Л. В. (2012) Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ISSN 2078-2357

Обух, Л. В. and Ковальчук, Н. О. (2020) Імплементація механізмів менеджменту в управління академічним музичним мистецтвом. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції.

Обух, Л. В. and Шегда, Л. В. (2019) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу «Читка хорових партитур». [Teaching Resource]

Обух, Л. В. and Шегда, Л. В. and Серганюк, Л. І. and Зваричук, Ж. Й. (2018) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу "Читка хорових партитур". [Teaching Resource]

Олійник, С. В. (2012) П'ять прелюдій для фортепіано Б. Лятошинського: образно-тематична концепція циклу. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. pp. 29-31.

П

Плотницька, О. В. (2018) Професійна підготовка майбутнього вчителя музики. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конфренції. pp. 103-106.

Плотницька, О. В. (2016) Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. pp. 236-245.

Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Плющик, Є. В. and Біденко, С. В. and Шермер, М. І. (2020) Орхестичне виховання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 24 hours of participation.

Плющик, Є. В. and Гунько, І. Л. (2021) Ідеї креативної педагогіки в мистецькій освіті учнів початкових класів. The 3 rd International scientific and practical conference ―Achievements and prospects of modern scientific research‖.

Плющик, Є. В. and Комісаренко, С. Л. (2020) До питання проблемного мислення педагога початкових класів в контексті орхестичного виховання. Fundamental and epplied research in the modern world.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. (2022) Орхестичне виховання. 1 клас. Навчальний посібник. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. and Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. [Teaching Resource]

Плющик, Є. В. and Омельчук, В. В. and Федорченко, В. К. (2010) Лекції з курсу "Хорознавство". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Україна, Житомир.

Плющик, Є. В. and Сомплавська, Я. О. (2020) Стереотипи та інноваційні підходи в роботі над хоровим твором. 24 Hours of Participation.

Полубоярина, І. І. (2010) Системний підхід до вивчення музичної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 26-30.

Р

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2020) Народознавство і музичний фольклор України. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2018) Оркестр народних інструментів. ІІ частина. ФОП Худяков О.В., м. Житомир. (In Press)

Рєзнік, О. С. (2019) Геннадій Стативкін – фундатор нової методичної системи навчання гри на баяні. Музичне мистецтво ХХІ століття − історія, теорія, практика: збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного] (5). pp. 215-222.

Рєзнік, О. С. (2018) Методика початкового викладання гри на баяні П. Серотюка у контексті першого універсального закону діалектики: взаємного переходу кількісних змін у якісні. Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ-ХХІ століть: збірник матеріалів та тез ХІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції. pp. 163-165.

Рєзнік, О. С. (2021) Формування основ ритмічної графіки у здобувачів елементарного підрівня. Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. м. Сєвєродонецьк. pp. 161-163.

С

Сторощук, Марина and Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Суботницький, І. М. (2017) Детермінанти дисципліни «Оркестровий клас» у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 167-170.

Суботницький, І. М. and Рутецький, В. В. (2020) Деякі аспекти розвитку логічного мислення диригента оркестрового класу. he 3rd International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (December 2-4, 2020). pp. 633-637.

Т

Танько, Т. П. (2000) Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 139-142.

Тарарак, Н. Г. (2000) Формування елементів педагогічної майстерності студентів у процесі вивчення дисциплін вокально-хорового циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 143-145.

Ф

Филипчук, М. С. (2005) Основні методи навчання в репетиційній роботі естрадного оркестру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 245-247.

Ц

Цюряк, І. О. (2017) Особистісно орієнтовані технології підготовки студентів мистецьких спеціалізацій засобами української духовної хорової музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 46-53.

Цюряк, І. О. (2015) Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Цюряк, І. О. and Роговська, Є. В. (2022) Особистісно орієнтовані технології навчання у диригентській підготовці студентів-початківців. [Teaching Resource]

Ш

Шинкарук, І. В. (2020) Виховання самоорганізації та самоконтролю в процесі підготовки майбутнього естрадного співака. Science and education: problems.

Шинкарук, І. В. (2020) Енергетична природа співацького процесу як наслідок усвідомлених дій. Kyoto: CPN Publishing Group, Japan..

This list was generated on Fri Feb 3 05:13:37 2023 EET.