Items where Subject is "M Music and Books on Music > MT Musical instruction and study"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц
Number of items at this level: 28.

Б

Баладинська, І. В. (2017) Європейський досвід організації художньої освіти. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник.

Бовсунівська, Н. М. (2010) Світовий досвід розвитку педагогічної майстерності вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 77-80. ISSN 2076-6173

Г

Гриневич, Т. В. (2003) Церковний спів у системі навчальних дисциплін учбових закладів Волині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 29-31.

Л

Луценко, В. В. (2005) Сучасне аранжування на комп'ютері. Музичний редактор "Sonar". Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

М

Маловицька, Л. Ф. (2010) Сучасна музика в сучасному світі»: перехрестя ідей, думок та почуттів. Сучасна музика в сучасному світі: збірник наукових праць. pp. 76-84.

Маловицька, Л. Ф. and Луговець, А. О. and Мяснікова, В. С. (2013) Мова новітнього танцю: культурологічний вимір модерної хореографії. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Маринчук, Т. Т. (2005) Формування уявлень про художній образ у процесі викладання музичних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 209-210.

Моісєєва, М. А. (2012) Гра на музичних інструментах як чинник естетичного виховання дітей. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 337-343.

Моісєєва, М. А. (2012) Музичне виконавство: сутність, методологія, практика. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. – Вип. 2 / Ред. кол. С. В. Олійник (відп. ред.). pp. 74-76.

Моісєєва, М. А. (2016) Становлення і розвиток хорового навчання дітей у Житомирській музичній школі № 1 ім. Б. М. Лятошинського. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 182-199.

Моісєєва, М. А. (2017) Теоретико-методичні основи викладання фахових музично-виконавських дисциплін. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 101-104.

Моісєєва, М. А. (2005) Інтеграція музикознавчих і психолого-педагогічних знань як чинник творчої інтуїції музиканта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 51-54. ISSN 2076-6173

Н

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Рутецький, В. В. (2019) Основи композиції: методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

Новосадова, С. А. and Плющик, Є. В. and Суботницький, І. М. (2020) Основи композиції: інструктивно-методичний матеріал до практичних занять з навчальної дисципліни. [Teaching Resource]

О

Олійник, С. В. (2012) П'ять прелюдій для фортепіано Б. Лятошинського: образно-тематична концепція циклу. Сучасна музика в сучасному світі: Збірник наукових праць. pp. 29-31.

П

Плотницька, О. В. (2016) Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. pp. 236-245.

Плющик, Є. В. (2017) Ідеї креативної педагогіки в музичній освіті дошкільнят. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 16-20.

Плющик, Є. В. and Новосадова, С. А. and Травкіна, Н. М. (2018) Нариси з методики викладання диригентсько-хорових дисциплін. [Teaching Resource]

Плющик, Є. В. and Омельчук, В. В. and Федорченко, В. К. (2010) Лекції з курсу "Хорознавство". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Україна, Житомир.

Полубоярина, І. І. (2010) Системний підхід до вивчення музичної обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 26-30.

Р

Роговська, Є. В. and Рутецький, В. В. (2018) Оркестр народних інструментів. ІІ частина. ФОП Худяков О.В., м. Житомир. (In Press)

С

Сторощук, Марина and Плотницька, О. В. (2019) Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі. pp. 296-301.

Суботницький, І. М. (2017) Детермінанти дисципліни «Оркестровий клас» у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 167-170.

Т

Танько, Т. П. (2000) Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 139-142.

Тарарак, Н. Г. (2000) Формування елементів педагогічної майстерності студентів у процесі вивчення дисциплін вокально-хорового циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 143-145.

Ф

Филипчук, М. С. (2005) Основні методи навчання в репетиційній роботі естрадного оркестру. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 245-247.

Ц

Цюряк, І. О. (2017) Особистісно орієнтовані технології підготовки студентів мистецьких спеціалізацій засобами української духовної хорової музики. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 46-53.

Цюряк, І. О. (2015) Сучасна масова музична культура в системі підготовки студентів мистецьких спеціалізацій. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Mon Sep 28 06:10:20 2020 EEST.