Items where Subject is "P Language and Literature > PC Romance languages"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | Д | Ж | Л | М | П | С | Т | Ц | Ч
Number of items at this level: 30.

А

Антонов, О. В. (2017) Поняття комунікативного стилю у контексті сучасних лінгвістичних досліджень. Записки з романо-германської філології (1 (38)). pp. 11-19.

Б

Білоусова, А. В., Дячук, Н. В. (2023) Поняття та особливості контекстуальної та лексичної синонімії. The Philological UniverseS.

В

Войналович, Л. П., Кузьмінська, А. С. (2022) Типи зв’язку у складнопідрядному англійському реченні. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів V Всеукраїнської наукової інтернет-конференції (25–26 травня 2022 р.). pp. 21-23.

Г

Герасимчук, Ю. О. (2008) Невербальні засоби реалізації категорії згоди/незгоди у французькому мовленні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 192-196.

Герасимчук, Ю. О. (2010) Стан самотності персонажа: лінгвопсихологічний аспект (на матеріалі творів французьких постмодерністів). Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 9. pp. 18-22.

Д

Денисюк, Д. А., Дячук, Н. В. (2023) Гендерні особливості комунікації англійською мовою. The Philological UniverseS.

Дячук, Н. В. (2023) До питань адекватності перекладу технічних інструкцій. Сучасні дослідження з іноземної мови, 1 (23). pp. 34-43. ISSN 2617-3921

Дячук, Н. В., Білоусова, А. В. (2023) Використання синонімів в англомовній прозі та особливості їх перекладу. The 9th International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (May 25-27, 2023).

Дячук, Н. В., Білюк, І. Л. (2023) Теоретичні аспекти перекладу науково-технічних текстів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія» (85). ISSN 2519-2558

Ж

Жарчинська, Ю. Р. (2018) Практичні засоби розвитку комунікативної компетентності учнів середньої школи при вивченні французької мови. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 96-99.

Л

Лозко, О. В. (2017) Використання прислів’їв та приказок на уроках французької мови як метод інтенсивного вивчення іноземної мови. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лозко, О. В. (2018) Особливості французької науково-технічної термінології у галузі сільського господарства. Особливості французької науково-технічної термінології у галузі сільського господарства.

Лісова, Ю. О. (2022) Використання літературних текстів на заняттях з французької мови. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури, 1-6 лютого 2022.

Лісова, Ю. О. (2020) Гендерний підхід до постаті ЧУЖОГО. In: Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 квітня 2020, Одеса, Україна.

Лісова, Ю. О. (2015) Екзистенційні стани персонажа крізь призму гендерної лінгвістики. In: II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 2 квітня 2015, Полтава, Україна.

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2019) Вербалізація можливих світів у діалогічному романі Амелі Нотомб «Косметика ворога». Науковий вісник ХДУ Серія Лінгвістика (37). pp. 90-93. ISSN 2663-2748

М

Мельник, К. С. (2018) Походження абсолютної конструкції в англійській, французькій та німецькій мовах. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 271-274.

П

Папіжук, В. О. (2015) Комп’ютерні тести як засіб перевірки знань з французької мови. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Папіжук, В. О. (2019) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови (французька мова)». [Teaching Resource]

Папіжук, В. О. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з французької мови. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Цюник, Г. М. (2015) Le Français en deux ans. Частина друга. Французька мова. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О. (2008) Проблеми історії Європи. Житомирський держаний університет ім. І. Франка.

Переверзєва, Я. О. (2018) Застосування наочності для формування лексичних навичок учнів основної школи у процесі вивчення другої інозесної мови (французької). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 322-327.

Переверзєва, Я. О. (2018) Основи роботи над лексичними навичками у процесі вивчення другої іноземної мови (французької). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 319-322.

Пожидаєва, О. А. (2011) Фразеологізм як засіб вербалізації концепту "негативна оцінка" у сучасній іспанській лексикографії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 213-215.

Прищепа, О. П. (2023) Засоби відтворення комічного в українському перекладі Н. Гордієнко-Андріанової роману Б. Брехта «Діла пана Юлія Цезаря». Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 34(73) (1). pp. 304-309. ISSN 2710-4664

С

Сардак, О. В. (2017) Methodologisch-linguistische Lehrwerkanalyse über die Identität der Deutschen. Мова, література і культура: актуальні питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м.Львів, 13-14 жовтня 2017 р.. pp. 124-127.

Т

Тишенко, Р. В. (2018) Інформаційно-структурне навантаження локативів в англійській та французькій мовах 19 ст. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 390-393.

Ц

Цюник, Г. М. (2017) Абревіація як один з основних засобів словотворення у сучасній французькій мові. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Ч

Чепюк, К. М., Дячук, Н. В. (2023) Кореференція та референція у художньому дискурсі як засіб текстотворення. The Philological UniverseS.

This list was generated on Wed Dec 6 15:39:36 2023 EET.