Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature > Russian literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | С | Х
Number of items at this level: 29.

А

Астрахан, Н. І. (2011) Антиномія «російське» - «німецьке» в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова «Хмара, озеро, вежа». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук. пр. (12). pp. 14-27.

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Б

Бондаренко, Г. Ф. (1985) «Брестская крепость» С. С. Смирнова (К проблеме документализма). Вопросы русской литературы (46). pp. 3-9. ISSN 0321-1215

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Притчова матриця в оповіданнях Л. Андреєва про революцію. Проблеми славістики (1-4). pp. 51-55.

Бондаренко, Г. Ф. (2007) Ремарка в художньому світі М. Булгакова. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 28-34. ISSN 2227-2844

В

Вуколова, В. О. (2008) Сильні позиції роману Ф.М. Достоєвського "Брати Карамазови" як сигнали підтекстової інформації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 117-120.

Г

Гужанов, С. І. (2006) Фразеологія поеми О.Т. Твардовського "Василий Теркин". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 273-276.

Гужанов, С. И. (2004) Фразеологические единицы как средство создания комического в ранней публицистике А.П. Чехова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 103-107.

К

Калініченко, М. М. (2006) Жанрова типологія романів "Мобі Дік, або Білий Кит" Г. Мелвілла та "Злочин і Кара" Ф.М. Достоєвського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 170-172.

Л

Левицький, А. Е., Пилипенко, Р. Є., Калініна, Л. В. (2011) Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). [Teaching Resource]

М

Мельник, М. В. (2014) Комментарий как жанр Интернет-коммуникации. Система і структура східнослов'янських мов (7). pp. 113-117.

Н

Недашківська, Т. Є. (1990) Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка. [Teaching Resource]

Ноткіна, Я. О. (2008) Метахудожній коментар як структурна особливість роману "Пушкінський дім" А. Бітова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 207-211.

О

Оляндер, Л. К. (2006) Повістяр – оповідач – наратор у романі М. Булгакова "Мастер и Маргарита": взаємозв’язок та змістова функція. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 43-46.

П

Приймак, А. М. (2003) Аналіз щоденникових текстів Л.М. Толстого як осмислення проблеми мовної особистості письменника. Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні напрями слов’янської та романо-германської філології”.

Приймак, А. М. (2004) Експлікація креативного, імпресивного та комунікативно-емотивного аспектів функціонування оказіоналізмів у щоденникових текстах Л.М.Толстого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 206-207.

Приймак, А. М. (2004) Зміни семантичної структури слова у щоденникових текстах Л.М. Толстого. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 76-78.

С

Сасина, В. П. (1998) Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 92-99.

Соболевська, Г. І. (2011) «Російська тема» у романі Дж. М. Кутзее «Осінь у Петербурзі». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук.пр. (12). pp. 212-219.

Соболевська, Г. І. (2005) Г. І. Форми вираження авторської суб'єктивності в оповіданні І. Буніна „Легке дихання". Проблеми славістики (1-4). pp. 197-202.

Соболевська, Г. І. (2006) До питання динаміки жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Соболевська, Г. І. (2013) До питання про динаміку жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177.

Соболевська, Г. І. (2013) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 131-141.

Соболевська, Г. І. (2008) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (8). pp. 192-197. ISSN 1729-360Х

Соболевська, Г. І. (1997) Жанровое своеобразие чеховской повести 1890-х годов. (К вопросу о процессе драматизации прозы). Художественный текст: аспекты изучения (сборник материалов). pp. 11-13.

Соболевська, Г. І. (2007) Змістоутворююча роль хронотопу в п'єсах А. П. Чехова ("Три сестри"). Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 149-157. ISSN 2227-2844

Соболевська, Г. І. (1982) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова "Степь". Проблемы метода и жанра (7). pp. 103-112.

Соболевська, Г. І. (2013) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 142-149.

Х

Хмелінська, Р. М. (2004) Лінгвостилістичний аналіз вірша у прозі І.С. Тургенєва "Как хороши, как свежи были розы...". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 95-97.

This list was generated on Mon Oct 2 03:47:13 2023 EEST.