Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 197.

Є

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

І

Іваницька, Н. Б. (2007) Проблема методики зіставного вивчення системи українських та англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 105-108.

Іванова, Л. П. (2004) Представленность английской культуры в русской литературе XIX века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 63-65.

А

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Б

Башинська, М. В. and Бондарчук, О. М. (2021) Відображення художнього простору в польській фантастичній літературі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика (10). pp. 13-19.

Башманівський, О. Л. and Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Людина і світ в поезіях К. І. Галчинського. Проблеми славістики (3-4). pp. 84-90.

Бондарчук, О. М. (2021) Занепад шляхетської минувшини як проблемний комплекс у мемуарах Т. Бобровського. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, XXXVIІ. pp. 86-106.

Бондарчук, О. М. (2020) Особливості навчання польської мови в другому класі в умовах НУШ. Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти (1).

Борисенко, Н. Д. and Кодубовська, О. О. (2021) Апелятиви із семою “історичний тип населеного пункту” в західногерманських та східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 1 (47). pp. 35-38. ISSN 2409-1154

Білоус, О. П. (2008) Чудеса в києво-печерському патерику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 216-219.

Білоус, П. В. (2008) Польськомовна поема «Лабіринт» Хоми Євлевича. Українська полоністика (5). pp. 145-152.

Білявська, В. С. (2021) Мемуарна спадщина Є. Фелінської у світлі літературно-критичного аналізу кінця ХІХ–ХХІ ст. Українська полоністика (19). pp. 21-29. ISSN 2220-4555

В

Василишин, О. В. (2007) Мала проза Івана Франка в рецепції Бориса Харчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 123-126.

Василюк, В. І. (2006) Художня інтерпретація біблійних образів у прозі І. Багряного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 209-214. ISSN 2076-6173

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Войналович, А. М. and Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Г

Головенко, К. В. (2007) Концепти "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 189-192.

Голубовська, І. В. (2006) Невмирущий заклик до живих: художнє осмислення ранньохристиянської епохи у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 200-203.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2022) Мовні виміри світу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентсько-учнівської конференції (21 квітня 2022 р., м. Житомир). Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І. (2022) Фонетичні особливості говірки села Черевки Овруцького району Житомирської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 43-46. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 197-199.

Гужанов, С. И. and Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гуменюк, І. І. (2007) Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 194-197.

Д

Дяченко, Н. М. (2018) Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 16-22. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М. and Вольська, І. О. (2017) Українці й поляки крізь призму лінгвальних стереотипів. Мова і культура, 4(189) (20). pp. 114-121.

К

Калтаєва, Д. Є. (2006) Проблема російського національного характеру в драматургії Якова Княжніна (на матеріалі трагедії "Рослав"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 208-210.

Кодубовська, О. О. (2012) Актуализация семы ‘исторический тип населенного пункта’ у членов ЛСГ «населенный пункт» (на материале русского языка). Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов седьмой междунар. науч.-практ. конф.,.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Кодубовська, О. О. (2019) Запозичена лексика на позначення населеного пункту в українській та російських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2012) Оппозиция «городской / негородской тип населенного пункта» в восточнославянских языках: сопоставительный аспект. Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном и дискурсивном аспектах : мат-лы междунар. науч. конф.

Кодубовська, О. О. (2011) Особенности актуализация архисемы у членов ЛСГ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ в восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : доклады шестой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2013) Принципы выделения конституентов ЛСГ «населенный пункт» в западногерманских и восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов восьмой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Козир, Вікторія and Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Кузнєцов, В. Б. (2004) Персоніфікація деяких іменників як важливий вид трансформації при перекладі з української мови на англійську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 273-275.

Курносова, Н. О. and Курносова, Р. В. and Суховецька, С. В. (2004) Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 175-177.

М

Мазоха, Г. С. (2007) Поліфонізм як важливий фактор у поетиці епістолярного жанру (на матеріалі листування В. Близнеця 70-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 191-195.

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2014) Комментарий как жанр Интернет-коммуникации. Система і структура східнослов'янських мов (7). pp. 113-117.

Мельник, М. В. (2016) Межъязыковая интерференция в виртуальном дискурсе. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2015) Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. Мовні і концептуальні картини світу (51). pp. 324-329.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе. Мова і культура, 4 (17). pp. 273-277.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в условиях виртуальной коммуникации. Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова.

Мельник, М. В. (2013) Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (18). pp. 258-260.

Мойсієнко, В. М. (2020) Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (На матеріалі Житомирських актових книг 1590 та 1635 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 57-65. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2016) Поліські ізолекси в синхронії та діахронії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць., 21. pp. 19-24.

Мойсієнко, В. М. (2016) Рецензія на монографію Купчинська Зоряна Олегівна «Стратиграфія архаїчної ойконімії України». Лінгвістика: збірник наукових праць., 34. pp. 138-140.

Мойсієнко, В. М. (2016) Українцям відкрилися давні краєвиди. Українська мова (4). pp. 138-140. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Місяць, Н. К. (2010) Kompetencja polilingwistyczna w nauczaniu ukraińców języka polskiego jako obcego. Українська полоністика. (7). pp. 111-120.

Місяць, Н. К. (2001) Переклади віршів Лесі Українки польською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2013) Про деякі фонетико-фонологічні особливості польської мови. Українська полоністика (10). pp. 3-8.

Місяць, Н. К. (2011) Сzasopismо naukowe „Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu. “Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu (1). pp. 41-45.

Місяць, Н. К. and Білоус, А. В. and Білоус, В. Й. (2004) Принципи укладання латинсько-українського словника офтальмологічних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, Т. Є. (2014) Електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія:проблема концептуалізації понять. Other thesis, НАДУ.

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Морально-етичне поняття відповідальність у професійній концептосистемі державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Нові термінологічні поняття у професійній картині світу державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять. Вісник НАДУ (2). (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Проблема міжмовної інтерференції у ХVІІ ст.(на основі досліжень запозиченої лексики пам’ятки ІІ пол. XVII ст. “Выклад о церкві святій” Ф. Софоновича). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Професійна компетентність та професійна компетенція: проблема розуміння термінів. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Іванчук, І. А. (2014) Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2016) «Анализ текста «Повести временных лет»». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2014) «Разрушение границ между книжно-славянским типом языка и разговорным языком в сочинениях протопопа Аввакума». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Башманівський, О. Л. (2018) Фонетика и фонология: два аспекта изучения звукового строя русского языка. ЖГУ имени Ивана Франко, Житомир.

Недашківська, Т. Є. and Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Грамматика Мелетия Смотрицкого. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Грицик, Светлана (2014) Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гуцало, Андрій (2014) Постфикс в составе слова. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Денисевич, О. В. (2014) Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне. Український інформаційний простір (2). pp. 270-276.

Недашківська, Т. Є. and Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жакун, Оксана and Самолюк, Марія (2014) Приставка в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кравчишина, Анна (2014) Корневые и аффиксальные морфемы в русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кулеша, Нина (2016) Развитие лингвистики на Украине в 19-20 веках. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, А. (2014) Теории происхождения языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Вклад В. В. Виноградова в современное языкознание. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Ломоносов М.Ю. Его роль в развитии языкознания. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Лазанюк, Марія (2014) История русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Аня (2017) Проблемы русского литературного языка в конце ХХ века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Никишова, Татьяна (2014) Актуальные вопросы современного русского языка. Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ніколайчук, Тетяна (2014) Язык и общество. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2016) "Поучение Владимира Мономаха". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Вопрос о втором южнославянском влиянии. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Петровское время и его значение для развития русского национального литературного языка. Язык Петровской эпохи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина and Білаш, О. (2014) Корень слова в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рогозіна, К. А. (2015) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самолюк, Марія and Жакун, Оксана (2015) Языковая ситуация конца ХХ - начала ХХI века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Недашківська, Т. Є. and Сандалюк, Александра (2014) Невербальные средства общения (жесты, мимика, улыбка, обстановка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергійчук, Анастасія (2014) Стилистическая теория М .В. Ломоносова «Теория трех стилей» и развитие классицизма. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергієнко, Вікторія (2015) Из "Синайского патерика". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) «Деловой язык» Киевской Руси и его место в системе древнерусского литературного языка. Тексты деловой письменности. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2015) Анализ текста «Шестоднева» Экзарха Болгарского. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) Дискуссионные проблемы истории русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Якимец, Наталия (2015) Лев Владимирович Щерба – русский лингвист, специалист по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому языкам. 1880 -1944. [Teaching Resource]

Нечипоренко, М. Ю. (2007) Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 207-213.

Ніколюк, Г. В. (2008) Архетипна символіка "Плачу" Ярославни у "Слові про Ігорів похід". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 224-227.

П

Потапчук, Т. В. (2008) Рецепція української класичної літератури на сторінках тижневика "книгар" 20-х років хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 220-223.

Приймак, А. М. (2016) Нормы языка и речи. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Русский язык в современном мире. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Функциональные стили современного русского литературного языка. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, М. (2016) Отражение норм в словарях и грамматических справочниках. Стилистические пометы. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, М. (2016) Стилистика и культура речи: предмет, объект изучения, взаимосвязь и взаимообусловленность. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, Марія (2016) Два типа стилистической окрашенности: функционально-стилистическая, эмоционально-экспрессивная. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Шаймерданова, Энеджан (2015) Языковая ситуация. ЖДУ імені Івана Франка.

Приймак, А. М. (2000) ВОСПИТАНИЕ И САМОВРСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО). Всеукраїнська наукова конференція «Русская литература накануне ІІІ тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения» (1). pp. 1-7.

Р

Рогозіна, К. А. (2014) Неологизмы в языковой картине мира студентов. ЖДУ ім. І.Франка.

Рудницкая, Л. И. (2000) О семантической трансформации основных номинативных единиц в современном русском языке. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 74-77.

С

Самосенкова, Т. В. (2010) Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 42-46.

Сасіна, В. П. and Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Снігурова, О. В. (2007) Новолатинська поетична спадщина як частина полімовного літературного процесу в Україні кінця ХVІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 214-216.

Совтис, Н. М. (2008) Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 194-197.

Т

Титаренко, В. М. (2008) Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII cт. Українська полоністика (5). pp. 153-164.

Томіленко, Л. М. (2019) Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. Івано-Франківськ: Фоліант.

Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

У

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

Х

Харлай, О. В. (2007) Мовні засоби вираження поняття "цивільний шлюб" (на матеріалі англійської, польської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 225-227.

Ш

Шевчук, О. О. (2010) Особливості дослідження структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 230-233. ISSN 2076-6173

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Шевчук, Я. А. (2006) Проблема самоідентифікації поколінь у сучасній польській та українській "молодій" літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 229-232.

Ю

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Я

Якимец, Наталия and Недашківська, Т. Є. (2016) Мелетий Смотрицкий. [Teaching Resource]

Якимець, Н. М. (2014) Типы коннотации и средства ее выражения в "Дневнике" Т. Г. Шевченко. ЖДУ ім. І.Франка.

Яриновська, К. Т. (2021) Морфологічні засоби вираження одоративів у поезії Юрія Іздрика «Календар любові». Матеріали студентських наукових читань : зб. наук. пр..

This list was generated on Wed Feb 1 08:23:21 2023 EET.