Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Ш | Ю | Я
Number of items at this level: 188.

Є

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

І

Іваницька, Н. Б. (2007) Проблема методики зіставного вивчення системи українських та англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 105-108.

Іванова, Л. П. (2004) Представленность английской культуры в русской литературе XIX века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 63-65.

А

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Б

Башманівський, О. Л. and Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Людина і світ в поезіях К. І. Галчинського. Проблеми славістики (3-4). pp. 84-90.

Білоус, О. П. (2008) Чудеса в києво-печерському патерику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 216-219.

Білоус, П. В. (2008) Польськомовна поема «Лабіринт» Хоми Євлевича. Українська полоністика (5). pp. 145-152.

В

Василишин, О. В. (2007) Мала проза Івана Франка в рецепції Бориса Харчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 123-126.

Василюк, В. І. (2006) Художня інтерпретація біблійних образів у прозі І. Багряного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 209-214. ISSN 2076-6173

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Войналович, А. М. and Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Г

Головенко, К. В. (2007) Концепти "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 189-192.

Голубовська, І. В. (2006) Невмирущий заклик до живих: художнє осмислення ранньохристиянської епохи у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 200-203.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 197-199.

Гужанов, С. И. and Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гуменюк, І. І. (2007) Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 194-197.

Д

Дяченко, Н. М. (2018) Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 16-22. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М. and Вольська, І. О. (2017) Українці й поляки крізь призму лінгвальних стереотипів. Мова і культура, 4(189) (20). pp. 114-121.

К

Калтаєва, Д. Є. (2006) Проблема російського національного характеру в драматургії Якова Княжніна (на матеріалі трагедії "Рослав"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 208-210.

Кодубовська, О. О. (2012) Актуализация семы ‘исторический тип населенного пункта’ у членов ЛСГ «населенный пункт» (на материале русского языка). Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов седьмой междунар. науч.-практ. конф.,.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Кодубовська, О. О. (2019) Запозичена лексика на позначення населеного пункту в українській та російських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2012) Оппозиция «городской / негородской тип населенного пункта» в восточнославянских языках: сопоставительный аспект. Языковая и речевая коммуникация в семиотическом, функциональном и дискурсивном аспектах : мат-лы междунар. науч. конф.

Кодубовська, О. О. (2011) Особенности актуализация архисемы у членов ЛСГ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ в восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : доклады шестой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2013) Принципы выделения конституентов ЛСГ «населенный пункт» в западногерманских и восточнославянских языках. Общество – Язык – Культура: Актуальные проблемы взаимодействия в XXI веке : тезисы докладов восьмой междунар. науч.-практ. конф..

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Козир, Вікторія and Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Кузнєцов, В. Б. (2004) Персоніфікація деяких іменників як важливий вид трансформації при перекладі з української мови на англійську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 273-275.

Курносова, Н. О. and Курносова, Р. В. and Суховецька, С. В. (2004) Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 175-177.

М

Мазоха, Г. С. (2007) Поліфонізм як важливий фактор у поетиці епістолярного жанру (на матеріалі листування В. Близнеця 70-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 191-195.

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2014) Комментарий как жанр Интернет-коммуникации. Система і структура східнослов'янських мов (7). pp. 113-117.

Мельник, М. В. (2016) Межъязыковая интерференция в виртуальном дискурсе. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2015) Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. Мовні і концептуальні картини світу (51). pp. 324-329.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе. Мова і культура, 4 (17). pp. 273-277.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в условиях виртуальной коммуникации. Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова.

Мельник, М. В. (2013) Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (18). pp. 258-260.

Мойсієнко, В. М. (2020) Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (На матеріалі Житомирських актових книг 1590 та 1635 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 57-65. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2016) Поліські ізолекси в синхронії та діахронії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць., 21. pp. 19-24.

Мойсієнко, В. М. (2016) Рецензія на монографію Купчинська Зоряна Олегівна «Стратиграфія архаїчної ойконімії України». Лінгвістика: збірник наукових праць., 34. pp. 138-140.

Мойсієнко, В. М. (2016) Українцям відкрилися давні краєвиди. Українська мова (4). pp. 138-140. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Місяць, Н. К. (2010) Kompetencja polilingwistyczna w nauczaniu ukraińców języka polskiego jako obcego. Українська полоністика. (7). pp. 111-120.

Місяць, Н. К. (2001) Переклади віршів Лесі Українки польською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2013) Про деякі фонетико-фонологічні особливості польської мови. Українська полоністика (10). pp. 3-8.

Місяць, Н. К. (2011) Сzasopismо naukowe „Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu. “Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu (1). pp. 41-45.

Місяць, Н. К. and Білоус, А. В. and Білоус, В. Й. (2004) Принципи укладання латинсько-українського словника офтальмологічних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, Т. Є. (2014) Електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія:проблема концептуалізації понять. Other thesis, НАДУ.

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Морально-етичне поняття відповідальність у професійній концептосистемі державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Нові термінологічні поняття у професійній картині світу державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять. Вісник НАДУ (2). (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Проблема міжмовної інтерференції у ХVІІ ст.(на основі досліжень запозиченої лексики пам’ятки ІІ пол. XVII ст. “Выклад о церкві святій” Ф. Софоновича). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Професійна компетентність та професійна компетенція: проблема розуміння термінів. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Іванчук, І. А. (2014) Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2016) «Анализ текста «Повести временных лет»». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2014) «Разрушение границ между книжно-славянским типом языка и разговорным языком в сочинениях протопопа Аввакума». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Башманівський, О. Л. (2018) Фонетика и фонология: два аспекта изучения звукового строя русского языка. ЖГУ имени Ивана Франко, Житомир.

Недашківська, Т. Є. and Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Грамматика Мелетия Смотрицкого. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Грицик, Светлана (2014) Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гуцало, Андрій (2014) Постфикс в составе слова. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Денисевич, О. В. (2014) Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне. Український інформаційний простір (2). pp. 270-276.

Недашківська, Т. Є. and Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жакун, Оксана and Самолюк, Марія (2014) Приставка в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кравчишина, Анна (2014) Корневые и аффиксальные морфемы в русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кулеша, Нина (2016) Развитие лингвистики на Украине в 19-20 веках. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, А. (2014) Теории происхождения языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Вклад В. В. Виноградова в современное языкознание. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Ломоносов М.Ю. Его роль в развитии языкознания. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Лазанюк, Марія (2014) История русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Аня (2017) Проблемы русского литературного языка в конце ХХ века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Никишова, Татьяна (2014) Актуальные вопросы современного русского языка. Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ніколайчук, Тетяна (2014) Язык и общество. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2016) "Поучение Владимира Мономаха". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Вопрос о втором южнославянском влиянии. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Петровское время и его значение для развития русского национального литературного языка. Язык Петровской эпохи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина and Білаш, О. (2014) Корень слова в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рогозіна, К. А. (2015) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самолюк, Марія and Жакун, Оксана (2015) Языковая ситуация конца ХХ - начала ХХI века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Недашківська, Т. Є. and Сандалюк, Александра (2014) Невербальные средства общения (жесты, мимика, улыбка, обстановка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергійчук, Анастасія (2014) Стилистическая теория М .В. Ломоносова «Теория трех стилей» и развитие классицизма. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергієнко, Вікторія (2015) Из "Синайского патерика". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) «Деловой язык» Киевской Руси и его место в системе древнерусского литературного языка. Тексты деловой письменности. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2015) Анализ текста «Шестоднева» Экзарха Болгарского. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) Дискуссионные проблемы истории русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Якимец, Наталия (2015) Лев Владимирович Щерба – русский лингвист, специалист по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому языкам. 1880 -1944. [Teaching Resource]

Нечипоренко, М. Ю. (2007) Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 207-213.

Ніколюк, Г. В. (2008) Архетипна символіка "Плачу" Ярославни у "Слові про Ігорів похід". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 224-227.

П

Потапчук, Т. В. (2008) Рецепція української класичної літератури на сторінках тижневика "книгар" 20-х років хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 220-223.

Приймак, А. М. (2016) Нормы языка и речи. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Русский язык в современном мире. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Функциональные стили современного русского литературного языка. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, М. (2016) Отражение норм в словарях и грамматических справочниках. Стилистические пометы. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, М. (2016) Стилистика и культура речи: предмет, объект изучения, взаимосвязь и взаимообусловленность. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Суй, Марія (2016) Два типа стилистической окрашенности: функционально-стилистическая, эмоционально-экспрессивная. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. and Шаймерданова, Энеджан (2015) Языковая ситуация. ЖДУ імені Івана Франка.

Приймак, А. М. (2000) ВОСПИТАНИЕ И САМОВРСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО). Всеукраїнська наукова конференція «Русская литература накануне ІІІ тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения» (1). pp. 1-7.

Р

Рогозіна, К. А. (2014) Неологизмы в языковой картине мира студентов. ЖДУ ім. І.Франка.

Рудницкая, Л. И. (2000) О семантической трансформации основных номинативных единиц в современном русском языке. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 74-77.

С

Самосенкова, Т. В. (2010) Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 42-46.

Сасіна, В. П. and Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Снігурова, О. В. (2007) Новолатинська поетична спадщина як частина полімовного літературного процесу в Україні кінця ХVІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 214-216.

Совтис, Н. М. (2008) Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 194-197.

Т

Титаренко, В. М. (2008) Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII cт. Українська полоністика (5). pp. 153-164.

Томіленко, Л. М. (2019) Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. Івано-Франківськ: Фоліант.

Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

У

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

Х

Харлай, О. В. (2007) Мовні засоби вираження поняття "цивільний шлюб" (на матеріалі англійської, польської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 225-227.

Ш

Шевчук, О. О. (2010) Особливості дослідження структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 230-233. ISSN 2076-6173

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Шевчук, Я. А. (2006) Проблема самоідентифікації поколінь у сучасній польській та українській "молодій" літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 229-232.

Ю

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Я

Якимец, Наталия and Недашківська, Т. Є. (2016) Мелетий Смотрицкий. [Teaching Resource]

Якимець, Н. М. (2014) Типы коннотации и средства ее выражения в "Дневнике" Т. Г. Шевченко. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Thu Dec 3 16:29:24 2020 EET.