Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature > Ukrainian"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 636.

C

Czyżewski, Feliks (2015) O przynależności dialektalnej włodawskich gwar ukraińskich – problemy metodologiczne. Український глотогенез (1). pp. 179-198.

І

Іваницька, Н. Б. (2011) Корелятивні особливості деяких українських та англійських номінацій у проекції на процесуальний денотат. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 91-95.

Іщенко, Олександр (2015) Інвентар звуків у діалектах: до проблеми витоків української мови. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 92-116.

А

Аліменко, О. С. (2014) TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ПИСЬМОВИХ СИСТЕМ НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І КОРЕЙСЬКОЇ МОВ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 222-227. ISSN 2076-6173

Аркушин, Григорій (2015) Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 6-14. ISSN 2220-7996

Асмукович, І. В. (2009) Гендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 155-159.

Б

Бабій, І. М. (2001) Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 8-11.

Баган, О. Р. (2001) Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 12-14.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

Башманівський, О. Л. (2014) Крос-культурний підхід у навчанні англійської мови в контексті соціальної диференціації мовних одиниць. Методичний пошук, 12 (1). pp. 98-103.

Башманівський, О. Л. and Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Бевз, Н. В. (2011) Переклад філософських текстів у сучасному культурному просторі України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 38-41.

Бичко, Зиновій (2015) «Наддністрянський діалект». Чи існують інші варіанти його найменування? Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 15-17. ISSN 2220-7996

Богачевська, Л. О. (2004) Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", "Девід Коперфілд " й оповіданнях "отець-гуморист", "Schoneschreiben"( у типологічно-порівняльній площині). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 223-227.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай". Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 131-139.

Бігусяк, Михайло (2015) Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 18-28. ISSN 2220-7996

Білоус, Н. М. (2010) Валерій Шевчук про вивчення біблії в школі читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 312-323.

Білоус, В. Й. and Білоус, А. В. and Місяць, Н. К. (1999) Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

Білоус, Н. М. (2010) Триптих Т. Г. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» в шкільному прочитанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 267-272.

Білоус, П. В. (2001) “Досвітні огні” Лесі Українки (Студія одного вірша). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Білоусенко, Петро (2015) Праслов'янські витоки нульсуфіксальної деривації українського іменника. Український глотогенез (1). pp. 199-214.

В

Вербич, Святослав (2015) Словотвірна структура гідронімів як свідчення їхньої архаїки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 165-171. ISSN 2220-7996

Весельська, Г. С. (2014) Лінгвістичні аспекти вивчення сполучників української літературної мови. Матеріали наукового семінару “Мова і право” (1). pp. 7-9.

Весельська, Г. С. (2012) Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Філологія" (мовознавство) (16). pp. 46-51.

Весельська, Г. С. (2011) Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. Українська мова (1). pp. 36-43.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць (11). pp. 165-168.

Весельська, Г. С. (2014) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ–початку ХХІ ст. Other. Житомир.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон». Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 232-237.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні єднальних сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць (18). pp. 97-101.

Весельська, Г. С. (2014) Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко “Синдром стерильності”). Міждисциплінарні гуманітарні читання (3). pp. 103-105.

Весельська, Г. С. (2014) Сфера єднальних семантико-синтаксичних відношень як вторинна сфера інших семантичних груп сполучників. Науковий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки (7 (300). pp. 105-109.

Весельська, Г. С. (2010) Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка “Катерина”. Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 22-30.

Весельська, Г. С. (2009) Функціонування приєднувальних сполучників у сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць] (10). pp. 112-127.

Весельська, Г. С. (2013) Функціонування сурядних сполучників у поетичній творчості М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 231-238. ISSN 2220-7996

Весельська, Г. С. and Єфремов, Вадим (2014) Система підрядних сполучників Луцької Замкової книги 1560-1561 рр. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 34-37.

Весельська, Г. С. and Єфремов, Вадим (2015) Система сполучників сурядності в Актах Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 47-50.

Весельська, Г. С. and Базько, Ольга (2014) Парцельовані додатки у творчості М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 5-8.

Весельська, Г. С. and Базько, Ольга (2015) Парцеляція в межах багатокомпонентних синтаксичних конструкцій (на прикладі творів М. Матіос). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 12-15.

Весельська, Г. С. and Білошицька, Юлія (2014) З лексики бджільництва в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). 14'-19.

Весельська, Г. С. and Жуковська, Злата (2014) Уживання єднальних сполучників на шпальтах сучасних газет Житомирщини. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 38-42.

Весельська, Г. С. (2009) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 224-227.

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Власенко, В. В. (2004) Сучасна українська літературна мова: Бібліографічний покажчик. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-20-3

Власенко, В. В. and Островська, Леся (2004) Стилістично забарвлені лексеми – один з лінгвостилістичних аспектів аналізу історичних творів В. Шевчука і Л. Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 136-138.

Власенко, В. В. and Яцик, С. П. (2014) Експресивні дериватеми у складі емоційної лексики прозових творів В.Шевчука "Двоє на березі" та "Антистрофа: оказія не на щодень". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 139-142.

Власенко, В. В. and Яцик, С. П. (2002) Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 142-145.

Войналович, А. М. and Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Волошинова, Марина (2015) Мовний світ діалектоносіїв говірки с. Гончарівка Сватівського району Луганської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 29-33. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2014) Дуплексив як член речення з подвійними синтаксичними відношеннями. Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3). pp. 83-84.

Вольська, Ю. В. (2009) Модальна модифікація як спосіб семантичного ускладнення структури простого речення. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць (5). pp. 190-193.

Вольська, Ю. В. (2010) Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 50-58. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2014) Опосередкований підрядний зв’язок у структурі неелементарних простих речень. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (1). pp. 236-237.

Вольська, Ю. В. (2013) Особливості поетичного синтаксису Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 239-242. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2010) Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (на матеріалі творів письменників житомирської прозової школи). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 333-338.

Вусатий, В. Д. (2003) Розвиток мовленнєвої культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 48-50.

Вікторіна, О. М. (2007) Словотвір префіксальних дієслів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 202-206.

Вільчинська, Т. П. (2001) Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Лесі Українки: естетичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 25-27.

Г

Герасимов, Ю. О. (2010) Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії «Сон»). Волинь-Житомирщина (21). pp. 273-281.

Герасимов, Ю. О. (2010) Особливості виразного читання умовно-асоціативної прози В. Шевчука в 11 класі (На прикладі Виконавського аналізу уривка з новели «Панна Сотниківна»). Волинь-Житомирщина (20). pp. 335-341.

Гнатюк, Мирослава (2015) Північнолемківські переселенські говірки: асиміляція приголосних за твердістю / м’якістю в контексті граматик С. Смаль-стоцького й Ф. Ґартнера. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 34-39. ISSN 2220-7996

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2004) Робота над словом на уроках української мови в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Гороф’янюк, Інна (2015) Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти республіки Молдова: система вокалізму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 40-47. ISSN 2220-7996

Горпинич, Х. В. (2014) Система середньополіських застережень і оберегів в етнолінгвістичному аспекті. ЖДУ ім. І. Франка.

Грабівська, Г. І. (2011) Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 191-195.

Грибан, Г. В. (2010) Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 36-41.

Грибан, Г. В. (2010) Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 342-347.

Грибан, Г. В. (2001) Твори Лесі Українки на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 35-37.

Гримашевич, Г. І. (2013) Адвербіальна система говірок Бeрестейщини в контексті українського західнополіського діалекту. «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» [Текст] : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф, 1. pp. 102-106.

Гримашевич, Г. І. (2014) Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська діалектологія». Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (10). pp. 83-87.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відприкметникові прислівники в українських діалектах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (31). pp. 39-42.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відчислівникові адвербіативи в українських діалектах. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny (1). pp. 65-70.

Гримашевич, Г. І. (2014) Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту. Українська мова (4). pp. 155-160.

Гримашевич, Г. І. (2015) Демінутивні форми прислівників у поліських діалектах. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў (1). pp. 129-136.

Гримашевич, Г. І. (2011) Динаміка лексики ткацтва в середньополіських говірках. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 219-227.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (51). pp. 183-185.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст як лінгвокультурний феномен. Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 52-58.

Гримашевич, Г. І. (2014) Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах. Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки (7 (320). pp. 21-25.

Гримашевич, Г. І. (2006) Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 209-215.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічна репрезентація адвербіальної системи Турівщини. Традыцыі матэрыяльнай і духоунай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання у постчарнобыльскі час: Матэрыялы ІУ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1). pp. 139-143.

Гримашевич, Г. І. (2015) Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 205-208. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2008) Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (12). pp. 122-124.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічно-текстографічна репрезентація поліської адвербіальної системи. Діалектологічні студії. Традиції і новаторство (10). pp. 222-234.

Гримашевич, Г. І. (2005) Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 93-105.

Гримашевич, Г. І. (2007) Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ - ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг житомирського гродського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 149-158.

Гримашевич, Г. І. (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.

Гримашевич, Г. І. (2005) Повір’я про одяг та взуття Овруччини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 177-192.

Гримашевич, Г. І. (2012) Поліська адвербіальна ситема як предмет наукового дослідження. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 12-20.

Гримашевич, Г. І. (2010) Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 339-348.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прийменникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Zbiór raportów naukovych «Literatura i kulturoznavstvo. Najnowsze badania naukove. Teoria, praktyka (1). pp. 63-68.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прислівникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Писемні пам’ятки: текст і контекст (1). pp. 129-138.

Гримашевич, Г. І. (2002) Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 171-176.

Гримашевич, Г. І. (2015) Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами текстів із північноукраїнського наріччя). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 48-55. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2002) Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 150-152.

Гримашевич, Г. І. (2014) Система українського числівника ХVІ – ХVІІ ст. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника (1). pp. 210-239.

Гримашевич, Г. І. (2014) Ступенювання прислівників в українських діалектах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. (2013) Сучасна діалектологічна термінологія. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 46-50.

Гримашевич, Г. І. (2014) Сучасна морфемологічна термінологія (І). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 16-21.

Гримашевич, Г. І. (2007) То такі подобни єзик бил до українського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 186-189.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] (1). pp. 141-144.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиція адвербіативів у поетичних творах Т. Шевченка. Філологінчий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць (5). pp. 9-15.

Гримашевич, Г. І. and Єфимець, Світлана (2011) Способи вираження підмета в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 68-73.

Гримашевич, Г. І. and Іваненко, Наталія (2011) Лексика власне пологового етапу родильного обряду говірки с. Лумля Малинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 80-86.

Гримашевич, Г. І. and Іваненко, Наталія (2012) Передпологовий етап родильного обряду крізь призму сприйняття поліщуків (на матеріалі середньополіських говірок Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 32-35.

Гримашевич, Г. І. and Андросович, Руслана (2010) Лексико-семантична група на позначення кухонного начиння в говірках Лугинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 7-14.

Гримашевич, Г. І. and Білоус, Анастасія (2014) Відіменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 9-13.

Гримашевич, Г. І. and Білошицька, Юлія (2012) Назви бджоли в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 11-14.

Гримашевич, Г. І. and Васильчук, Юлія (2011) Повір’я, звичаї та обряди, пов’язані з ткацтвом. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 39-46.

Гримашевич, Г. І. and Власенко, Ольга (2015) Мікротопоніми м. Малина, мотивовані особливостями рельєфу та похідні від назв флори й фауни. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. and Гарманчук, Ірина (2011) Система прислівника в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 46-52.

Гримашевич, Г. І. and Дем’янчук, Тетяна (2011) Особові імена в сімейній сазі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 60-67.

Гримашевич, Г. І. and Залуцька, Людмила (2014) Кольоратив жовтий у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). 43'-47.

Гримашевич, Г. І. and Залуцька, Людмила (2015) Кольоратив червоний і його відповідники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 50-55.

Гримашевич, Г. І. and Кондратчук, Оксана (2014) Назви комах у говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 48-51.

Гримашевич, Г. І. and Кравцова, Анна (2014) Ергоніми міста Житомира як елемент реклами. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 67-70.

Гримашевич, Г. І. and Кравцова, Анна (2015) Назви закладів культури, мистецтва та відпочинку міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 62-65.

Гримашевич, Г. І. and Кришталь, Марина (2011) Морфологічні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 109-115.

Гримашевич, Г. І. and Кришталь, Марина (2010) Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 42-46.

Гримашевич, Г. І. and Лозко, Юлія (2010) Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 49-54.

Гримашевич, Г. І. and Малкова, Вікторія (2011) Система дієслівних форм у Житомирських актових книгах XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 139-145.

Гримашевич, Г. І. and Мельник, Наталія (2004) Семантика кольорів у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 147-156.

Гримашевич, Г. І. and Перковська, Маргарита (2015) Західнополіські морфологічні діалектизми в романі В. Лиса "Соло для Соломії". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 98-102.

Гримашевич, Г. І. and Помінчук, Ірина (2010) Лексико-семантична група на позначення фантастичних істот у творчості Марії Матіос. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 93-99.

Гримашевич, Г. І. and Потопальська, Юлія (2010) Лексико-семантична група «назви матеріалів для ткання» в говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 99-104.

Гримашевич, Г. І. and Пустохіна, Вікторія (2012) Апелятивна номінація особи в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 98-101.

Гримашевич, Г. І. and Пустохіна, Вікторія (2011) Гуцульські фонетичні риси в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 177-181.

Гримашевич, Г. І. and Свінцицька, Валентина (2004) Прислівникова синонімія у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 157-163.

Гримашевич, Г. І. and Сич, Олена (2012) Прийменникова система Житомирських актових книг XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 124-132.

Гримашевич, Г. І. and Тарасюк, Юлія (2011) Міфологічні назви в говірці с. Радовель Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 238-243.

Гримашевич, Г. І. and Тарасюк, Юлія (2012) Назви осіб, які володіють магічними здібностями (на матеріалі говірок Олевського району). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 144-148.

Гримашевич, Г. І. and Фурманчук, Юлія (2015) Неофіційна антропонімія с. Стрижавка Ставищенського р-ну Київської обл. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 106-109.

Гримашевич, Г. І. and Філімончук, Вікторія (2014) Номінація процесів, пов'язаних із тканням, у говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 136-139.

Гримашевич, Г. І. and Черниш, Анастасія (2015) Відзайменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 109-113.

Гримашевич, Г. І. and Ярмолюк, Ольга (2015) Назви домовика в говірці с. Строків Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 124-127.

Гримашевич, Г. І. and Ярош, Марина (2011) Займенники в актових книгах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 років. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 255-261.

Гримашевич, Г. І. (2012) Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. (32-33). pp. 107-112.

Гримашевич, Г. І. (2001) Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 28-32.

Гримашевич, Г. І. (2004) Номінація жіночого поясного одягу в говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 235-237.

Гримашевич, Г. І. (2012) Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (16). pp. 283-288.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гула, Леся (2015) Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду XVI – XVII століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 84-87. ISSN 2220-7996

Д

Демура, Г. В. (2011) Мовностилістичні засоби актуалізації образу жінки (на матеріалі української преси 30 – 50 рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 191-194.

Денисюк, Василь (2015) Фразеологія документів Брацлавського воєводства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 88-93. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2007) Із спостережень над етнонімами як складовими української поліської фразеології. Етнолінгвістичні студії. Збірник наукових праць (1). pp. 95-104.

Доброльожа, Г. М. (2009) Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології). Мова і культура (науковий журнал), 3 (115 (11). pp. 110-119.

Доброльожа, Г. М. (2015) Вигукові фразеологізми як відображення світобачення та етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 152-158. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2007) Гармонійне виховання особистості засобами поліської фразеології. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України: матеріали Всеукраїнської конференції (1). pp. 35-40.

Доброльожа, Г. М. (2009) Етичний аспект у семантиці поліських компаративем на ознаку інтелектуальних вад людини. Міжкультурні комунікації: мова і суспільство: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, 22 (1). pp. 361-365.

Доброльожа, Г. М. (2010) Етичний аспект у семантиці поліських фразем на ознаку фізичного нездоров’я людини. Мовознавчі студії: фразеологізм і слово у контексті і словнику (2). pp. 116-123.

Доброльожа, Г. М. (2013) Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука(на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 21-31. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2014) Концепти тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка і в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект. Філологічний вісник (5). pp. 19-26.

Доброльожа, Г. М. (2007) Правда як олія – скрізь наверх випливе (Моральний аспект виховання школярів через сюжети казок Івана Франка та семантику народних фразеологізмів). Гуманітарні науки (2). pp. 56-60.

Доброльожа, Г. М. (2002) Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 137-141.

Доброльожа, Г. М. (2013) Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. (6). pp. 69-78.

Доброльожа, Г. М. (2012) Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць (14-15). pp. 128-134.

Доброльожа, Г. М. and Андрійчук, Катерина (2011) Назви світу фауни в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 7-14.

Доброльожа, Г. М. and Артемчук, Валентина (2011) Соматизми (назви частин тіла людини) в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 18-23.

Доброльожа, Г. М. and Білецька, Маргарита (2011) Поліські фразеологізми на ознаку абстрактних понять. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 28-32.

Доброльожа, Г. М. and Дідух, Лілія (2010) Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного та культурного надбання народу (на матеріалі поліської діалектної фразеології). Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 19-24.

Доброльожа, Г. М. and Карабінська, Ольга (2010) Українські фразеологізми в сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 30-37.

Доброльожа, Г. М. and Коник, Ірина (2011) Загальномовні фразеологізми у газетних текстах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 94-101.

Доброльожа, Г. М. and Коркушко, Марина (2012) Назви частин тіла людини в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 47-50.

Доброльожа, Г. М. and Манузіна, Ірина (2014) Назви соматизмів в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 85-88.

Доброльожа, Г. М. and Новіцька, Ірина (2011) Концепт душа і серце в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 163-167.

Доброльожа, Г. М. and Романенко, Наталія (2011) Культурологічна специфіка використання фразем з компонентом ‘дерево‘ (декоративне, плодове). Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 192-199.

Доброльожа, Г. М. and Свіргун, Катерина (2011) Власні назви в українських фразеологізмах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 207-210.

Доброльожа, Г. М. and Сопронюк, Лілія (2012) Культурологічний аспект вивчення побутового та духовного життя села Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 136-139.

Доброльожа, Г. М. and Федорченко, Ганна (2014) Фразеологічне новаторство у сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 129-135.

Доброльожа, Г. М. (2012) Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення. Фразеологія і мовна гра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського., 25 (3). pp. 205-210.

Доброльожа, Галина (2010) Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 65-71.

Дяченко, Н. М. (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука „Дім на горі”. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Н. М. (2012) Номінативні поля назв обличчя та їхніх дериватів в українських діалектах. Лінгвістика (1 (25)). pp. 68-86.

Дяченко, Н. М. (2005) Проблема тотожності слова на прикладі відсоматичних семантичних дериватів. Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. (5). pp. 251-256.

Дяченко, Н. М. (2004) Соматична лексика у повісті В. Шевчука „Мор”. Волинь – Житомирщина (12). pp. 176-181.

Дяченко, Н. М. (2014) Формування мовної компетентості студентів під час викладання курсу «Вступ до мовознавства». Методичний пошук (1). pp. 103-110.

Дяченко, Н. М. and Барабаш, Наталія (2015) Номінації позитивних жіночих образів за сімейним статусом у соціально-побутових та чарівних українських народних казках. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 15-18.

Дяченко, Н. М. and Войкіна, Лідія (2015) Повтори як риси ідіостилю Володимира Сосюри. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 32-36.

Дяченко, Н. М. and Горпинич, Х. В. (2014) Місце та роль застережень і оберегів у традиційній українській культурі. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 29-33.

Дяченко, Н. М. and Мацугіна, Марина (2010) Антоніми в творчості Володимира Шинкарука. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 74-78.

Дяченко, Н. М. and Мельнійчук, Владислав (2015) Фразеологічна система прозових творів Є. Гуцала. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 36-38.

Дяченко, Н. М. and Мотревич, Анастасія (2012) Проблема класифікації функцій поетонімів у художньому тексті. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 82-84.

Дяченко, Н. М. and Тимошенко, Ольга (2010) Номінація традиційного часткового поминального обряду села Меделівка Радомишльського р-ну Житомирської обл. в етнолінгвістичному аспекті. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 109-113.

Дяченко, Н. М. (2006) Відсоматичні утворення у говірках як об’єкт гніздового опису. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Зб. наук. пр. (21). pp. 99-103.

Дяченко, Н. М. (2012) Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 257-263.

Дяченко, Наталія (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Наталія (2010) Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 72-78.

К

Капанайко, І. Я. (2011) Полеміка щодо формування правописної системи української мови у висвітленні Івана Франка (на шпальтах газети "Kurjer Lwowski"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 196-201.

Карпенко, Ольга (2015) Нариси з ойконімії Житомирщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 172-178. ISSN 2220-7996

Климова, К. Я. and Голубовська, І. В. and Охріменко, Н. Д. and Левківська, О. А. (2011) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). ПП «Рута», Житомир.

Климова, К. Я. (2002) Тернистими шляхами до словесної майстерності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 84-87. ISSN 2076-6173

Клімаў, Ігар (2015) Праблема палескай асновы старабеларускай / стараўкраінскай мовы ў сучаснай навуцы. Український глотогенез (1). pp. 238-249.

Кобиринка, Галина (2015) З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 127-133. ISSN 2220-7996

Коваленко, Борис (2015) Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 195-204. ISSN 2220-7996

Коврігіна, Л. М. (2011) Історико-біографічна проза Зінаїди Тулуб (на матеріалі роману "В степу безкраїм за Уралом"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 202-206.

Когут, О. В. (2010) Біблійні сюжети та архетипи в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 195-200.

Кодубовська, О. О. (2010) Вербалізація концепту населений пункт у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 1 (13). pp. 31-36.

Кодубовська, О. О. (2010) Діахронічний аспект семантики лексичних одиниць на позначення населеного пункту в англійській та українській мовах. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (22(2)). pp. 185-188.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2014) Одиниці із семою ‘тип поселення за розміром’ у складі ЛСГ “населений пункт” (на матеріалі західногерманських та східнослов'янських мов). Мовні і концептуальні картини світу, 1 (47). pp. 472-480.

Кодубовська, О. О. (2013) Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, 2 (46). pp. 127-134.

Козир, Вікторія and Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Конобродська, Валентина (2005) Граматичні особливості обрядової номінації та їх культурно-міфологічна зумовленість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 81-92.

Конобродська, Валентина (2005) Перша сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 193-195.

Конобродська, Валентина (2002) Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті поліського поховального обряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 26-41.

Конторчук, Г. К. (2002) Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 127-130.

Конторчук, Г. К. (2013) Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 250-260. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. К. (2004) Крилаті слова у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 189-194.

Конторчук, Г. К. (2010) Порівняльні конструкції у романі Петра Шекерика-Доникова "Дідо Иванчік". Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. (25-26). pp. 133-138.

Конторчук, Г. К. and Іванчук, І. А. (2010) Кольороназви в поезії М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 24-30.

Конторчук, Г. К. and Косяк, Тетяна (2010) Стилістичне навантаження односкладних речень у поетичних текстах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 37-42.

Конторчук, Г. К. and Котовська, Тетяна (2014) Звертальні конструкції в драмах Лесі Українки. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 63-66.

Конторчук, Г. К. and Левицька, Інна (2010) Оказіональні звертальні конструкції в поетичних творах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 46-49.

Конторчук, Г. К. and Максименко, Лілія (2015) Стилістичні функції односкладних речень у поетичному мовленні М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 78-81.

Конторчук, Г. К. and Мельник, Інна (2010) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос «Щоденник страченої». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 78-87.

Конторчук, Г. К. and Моісеєнко, Марія (2011) Експресивність простого односкладного речення у газетному тексті. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 152-158.

Конторчук, Г. К. and Неверіцька, Світлана (2010) Авторські трансформації фразеологічних одиниць в повісті-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 87-93.

Конторчук, Г. К. and Ремез, Аліна (2012) Особливості поетичної онімії в романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 101-106.

Конторчук, Г. К. and Ринкевич, Оксана (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 110-115.

Конторчук, Г. К. and Романюк, Ліана (2011) Фразеологія в гумористиці Євгена Дударя. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 200-207.

Конторчук, Г. К. and Салова, Анастасія (2014) Порівняльні конструкції в романі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 116-122.

Конторчук, Г. К. and Цимбалістий, Андрій (2014) Порівняльні конструкції в поезії Василя Стуса. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 140-143.

Конторчук, Г. К. and Шевчук, М. В. (2004) Власні назви як система естетичного і світоглядного узагальнення у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 195-202.

Конторчук, Г. К. and Шевчук, М. В. (2006) Синтаксичні засоби емотивної експресії в казках І. Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 187-195. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. М. (2010) Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 244-249. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. К. (2001) Антропоніми в листах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 66-68.

Конторчук, Ганна (2010) Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 123-129.

Конторчук, Ганна (2010) Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнний збірник з регіональних проблем (20). pp. 261-270.

Коротка, А. В. (2003) Розв’язання проблем соціалізації особистості шляхом створення ситуацій "інтелектуального протистояння" на уроках української мови в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 38-40.

Кочіш, Мігай (2015) Рукописи в Угорщині як джерела дослідження староукраїнської мови. Український глотогенез (1). pp. 215-223.

Кравченко, В. Г. (1920) Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Друкарня "Робітник", Житомир.

Кратасюк, Л. М. and Крот, Наталія (2011) Мовне вираження категорії континууму в повісті В. Шевчука «Тепла осінь». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 115-121.

Кратасюк, Л. М. and Плисківська, Валентина (2012) Аксіологічні особливості форм викладу категорії інформативності в повістях Валерія Шевчука «Мор» і «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 93-98.

Кратасюк, Л. М. and Плисківська, Валентина (2011) Репрезентація категорії інформативності текстами описового характеру в повісті Валерія Шевчука «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 171-176.

Кратасюк, Л. М. and Сидорчук, Оксана (2012) Іменні частини мови як емоційно-експресивні засоби у творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 119-124.

Кратасюк, Л. М. and Сидорчук, Оксана (2011) Емоційно-експресивна лексика в творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 211-217.

Крашеніннікова, Тетяна (2015) Українська літературна казка як скарбниця діалектних елементів української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 56-60. ISSN 2220-7996

Крехно, Т. І. (2012) Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 190-193.

Кушимова, Ю. М. (2014) Старослов’янізми в творчості Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка. ЖДУ ім. І. Франка.

Л

Левицький, А. Е. and Пилипенко, Р. Є. and Калініна, Л. В. (2011) Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). [Teaching Resource]

Лесюк, Микола (2015) Фонетична та граматична архаїка гуцульського говору української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 134-140. ISSN 2220-7996

Литвинчук, Л. В. (2002) Актова книга Крем’янецького земського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 9-19.

Литвинчук-Ящук, Л. В. (2002) Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 162-165.

Лєцкін, М. О. (2010) «Виросте деревце струнке та високе…» (Іван Огієнко та Наталена Королева). Житичі і світ: літературно-мистецький альманах (9). pp. 15-22.

Лєцкін, М. О. (2009) «Я з землею зрісся – не вирну…» (Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (19). pp. 103-106.

Лєцкін, М. О. (2012) Письменники на життєвому шляху Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2008) Сонячний поет (Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник, серія історична та філологічна (5). pp. 162-167.

Лєцкін, М. О. (2009) Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (Іван Огієнко та Петро Волиняк). Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 114-121.

Лєцкін, М. О. (2007) У силовому полі Києва (Іван Огієнко та Максим Рильський). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (4). pp. 52-53.

Лєцкін, М. О. (2009) Як я був літературним редактором газети «Голос громадянина». Житомирський прорив. pp. 96-107.

Лєцкін, М. О. (2010) “...не забути й мене, малого працівника...” (Іван Огієнко та Іван Франко). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (8). pp. 142-147.

Лєцкін, М. О. (2010) “Благословенная давно, цвісти ще мусиш, Україно!” (Іван Огієнко та Василь Щурат). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (7). pp. 110-114.

Лєцкін, М. О. (2010) “Перш за все нам потрібна широка національна свідомість” (Іван Огієнко та Симон Петлюра). Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі: збірка наукових статей. pp. 162-171.

Лєцкін, М. О. (2009) “Та дороги розійшлися…” (Іван Огієнко та Дем’ян Бєдний). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (6). pp. 60-65.

Лєцкін, М. О. (2008) ”Кожен працює нехай хоч для рідного тільки народу…” (Іван Огієнко та Володимир Самійленко). Світло спілкування (9). pp. 32-34.

Лєцкін, М. О. (2001) Коло стилістичних зацікавлень Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 69-72.

Лісовський, А. М. (2010) Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів. Волинь-Житомирщини (20). pp. 362-366.

Лісовський, А. М. (2010) Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів сучасної школи. Волинь-Житомирщина (21). pp. 294-298.

М

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Розвиток повноголосних фонем. Чергування голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Маліновська, Т. В. (2010) Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 299-303.

Маліновська, Т. В. (2010) Світ дитинства в романі «Стежка в траві» В. Шевчука. Волинь-Житомирщина (20). pp. 367-371.

Мартинова, Ганна (2015) Про походження середньонаддніпрянського діалекту. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 129-143.

Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". ЖДУ ім. І. Франка.

Матушек, О. Ю. (2011) Пресвята Трійця в українській бароковій проповіді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 158-162.

Мацкевич, О. П. (2011) Особливості перекладу концепту FAMILY українською мовою. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 226-228.

Мельник, М. В. (2015) Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. Мовні і концептуальні картини світу (51). pp. 324-329.

Мельниченко, Людмила and Яценко, С. А. (2015) Назви традиційних весільних атрибутів у говірці села Кам’янка Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 88-93.

Мисечко, О. Є. (2000) Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Мойсієнко, В. М. (2003) "Ключъ цр˜ства небесного..."* Гарасима Смотрицького - пам’ятка української мови другої половини XVI століття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (10). pp. 81-85.

Мойсієнко, В. М. (2009) «Причинки до історії української мови» Міхаеля Мозера – неупереджена оцінка мовного українського минулого. Українська мова (4). pp. 73-81.

Мойсієнко, В. М. (2002) Із спостережень над іменним словотвором в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Актуальні проблеми українського словотвору. Матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю професора І.Ковалика (1). pp. 387-391.

Мойсієнко, В. М. (2016) Історична діалектологія української мови. ВЦ "Академія", Київ. ISBN 978-966-580-494-9

Мойсієнко, В. М. (2010) Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI cт.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 114-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького гродського уряду 1561 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки у просторі й часі (9). pp. 66-69.

Мойсієнко, В. М. (2008) Відбиття давніх звукосполук *dj, *zdj у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя. Українська мова (2). pp. 39-43.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відбиття перезвуку е > о після шиплячих у староукраїнських пам’ятках. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської та світової культури (1). pp. 94-101.

Мойсієнко, В. М. (2001) До етимології фраземи “шпари в руки зайшли”. Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай каферэнцыі (1). pp. 85-87.

Мойсієнко, В. М. (2002) До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 117-120.

Мойсієнко, В. М. (2001) До проблеми мовного нормалізаторства (або коли полісизми стануть українізмами?). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 134-139. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2007) Західнополіський діалект: до витоків. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах (4). pp. 154-168.

Мойсієнко, В. М. (2007) Збирач поліських скарбів: Микола Васильович Никончук (1937 – 2001). Бердичівщина у плині часу. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада (1). pp. 75-81.

Мойсієнко, В. М. (2016) Кого називали "людьми руськими" на Русі та на поструських геополітичних утвореннях? Мовознавство (4). pp. 22-39. ISSN 0027-2833

Мойсієнко, В. М. (2005) Континуанти давнього *ę у поліських говорах. Українська мова (2). pp. 71-88.

Мойсієнко, В. М. (2005) Метрична книга села Мелені – пам’ятка української мови XVIIІ ст. Діалектологічні студії. Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 49-59.

Мойсієнко, В. М. (2007) Мовна палітра Житомирського Полісся крізь призму віків. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 135-142.

Мойсієнко, В. М. (2006) Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць (8). pp. 83-102.

Мойсієнко, В. М. (2002) Морфологічні діалектні особливості писемних пам’яток північноукраїнського ареалу XVI-XVII століть. Восточноукраинский лингвистический сборник (5). pp. 453-459.

Мойсієнко, В. М. (2009) Наголошування в українських стародруках кінця XVI – початку XVII ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць (475). pp. 531-534.

Мойсієнко, В. М. (2005) Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (14). pp. 20-26.

Мойсієнко, В. М. (2013) Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту. Острозька давнина (2). pp. 92-99.

Мойсієнко, В. М. (2003) Пам’ятка української мови з півдня Холмщини. Slavia orientalis, LII (4). pp. 553-562.

Мойсієнко, В. М. (2007) Походження поліських діалектів. Українська історична та діалектна лексика: збірник наукових праць (5). pp. 452-463.

Мойсієнко, В. М. (2008) Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). pp. 100-103.

Мойсієнко, В. М. (2005) Про статус “руської мови” у часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Мовознавство (1). pp. 81-96.

Мойсієнко, В. М. (2015) Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 144-165.

Мойсієнко, В. М. (2001) Рефлекси давнього *ĕ у актових книгах Житомирського Гродського уряду кінця XVI початку XVII століть. Українське і слов’янське мовознавство. Матеріали Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського (1). pp. 358-360.

Мойсієнко, В. М. (2013) Синтаксичні особливості Луцької книги 1560-1561 рр. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 360-365.

Мойсієнко, В. М. (2001) Спостереження над мовою судової справи 1635 року. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 21-24.

Мойсієнко, В. М. (2001) Теодор Васильович Баймут. Історія української лінгвістики. Зб. наук. праць (1). pp. 140-146.

Мойсієнко, В. М. (2005) Терміни для називання мови, якою писані кириличні пам’ятки на українських і білоруських землях у XІV-XVIІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика” (2). pp. 21-30.

Мойсієнко, В. М. (2013) Українсько-російські мовні контакти в період пізнього середньовіччя (XVI – XVII ст.). Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции (1). pp. 238-241.

Мойсієнко, В. М. (2006) Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ-ХVІІ ст. Other. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Мойсієнко, В. М. (2001) Фонетичні особливості поліського наріччя. Українські і польські говірки пограниччя. pp. 51-59.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова в процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś (4). pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова у процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii. – Poznań, 2007. – C. 249-254., 4. pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2000) Чому на Поліссі мозолю називають жабою? Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (6). pp. 80-87.

Мойсієнко, В. М. (2011) Якою мовою писані пам’ятки на північноукраїнських та білоруських землях у XV – XVII ст.? Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. pp. 37-44.

Мойсієнко, В. М. (2004) Якою мовою творилися духовні та культурні цінності в Україні у XVIІ-XVIII ст. (міркування з приводу статті Валерія Шевчука "Мова і витворення культурних і духовних цінностей (XVII-XVIII ст.)". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 242-247.

Мойсієнко, В. М. and Андрійчук, Олександра (2010) Фонетичні особливості пам’ятки ІІ пол. XVII століття «Выклад о церкві святой» Ф. Софоновича. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 3-7.

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2015) Категорія прикметника в пам’ятці 1618 року "Зерцало Богословії Кирила Транквіліона-Ставровецького. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 19-22.

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2014) Спостереження над особливостями вокалізму пам’ятки 1618 року «Зерцало Богословії» Кирила Транквіліона-Стваровецького. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 20-25.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2014) Деякі спостереження над вокалізмом пам’ятки 1637 року «Євхаристиріон». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 26-28.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2015) Лексичне багатство "Єфхаристиріону" - пам’ятки 1632 року. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 38-43.

Мойсієнко, В. М. and Конончук, Тетяна (2012) Дослідження поліської лексики в науковій спадщині професора Миколи Никончука. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 42-47.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Ukraińsko-polskie kontakty językowe na terenach obwodu Chmielnickiego: mowa mieszkańców Szepetówki. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 5-10.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Польська мова мешканців села Буртин в сучасному волинському діалектному оточенні. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 65-72.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2014) Українсько-польські мовні контакти на Хмельниччині в кінці XX на початку XXI століть (на матеріалі мовлення жителів міста Шепетівки). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 71-77.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2011) Овруцька книга 1678 р. як відображення українсько-польських мовних контактів: особливості словотвору та відмінювання дієслів. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 132-139.

Мойсієнко, В. М. and Малініна, Світлана (2010) Фразеологізми у творах письменників – діячів Острозького культурного осередка к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 61-67.

Мойсієнко, В. М. and Ніка, Оксана (2013) «Проста Мова» в Україні та Білорусі В XVI Столітті. Слов’янські обрії. pp. 3-25.

Мойсієнко, В. М. and Поліщук, В. В. (2013) Луцька замкова книга 1560 - 1561 рр. Серія актових документів і грамот . СПД ФО Купровський В.М., м. Луцьк. ISBN 978-966-02-6854-8

Мойсієнко, В. М. and Сінько, Аксінья (2012) Реалізація ě в конфесійних пам’ятках XIII – XVI ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 132-136.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2014) Відображення українсько-польських мовних взамовпливів на надмогильних написах (на прикладі кладовища села нового заводу Червоноармійського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 144-153.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2015) Польська мова надмогильних написів кладовищ Бердичева. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 113-119.

Москаленко, Лілія (2015) Полонізми в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683–1750 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 94-101. ISSN 2220-7996

Місяць, Н. К. (2014) Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 175-180. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. and Білоус, В. Й. (2005) Інтернаціональне та національне в українській офтальмологічній термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні питання сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне значення понять державна служба та державний службовець. Державне управління: теорія та практика (1). pp. 41-47. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців. Вісник НАДУ (4). pp. 65-73. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Асоціації в комунікативній системі державний службовець – споживач управлінських послуг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Вільний асоціативний експеримент як метод дослідження проблем державної служби. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби. Вісник НАДУ (8). pp. 71-79. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Мова і культура (6). pp. 50-58. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Ділова українська мова в державному управлінні. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Етика ділового спілкування і мовленнєвий етикет. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції державних службовців у дослідженні методом вільного асоціативного експерименту (репутація, обов’язок, спілкування). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції у системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування). Держава та регіони (3). pp. 119-125.

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Від філології класичної стародавності до мовознавства ХVІІІ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Мовознавство ХХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. Мовознавство ХIХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство: проект комплексу оцінювання. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Запозичена лексика у романі Юрія Щербака «Час смертохристів». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність чи компетенція державного службовця? (до проблеми термінологічного змісту понять). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність і компетенція: об'єм термінологічного значення понять. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Комунікативна компетенція державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Контрольна робота (директорська) з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Концепти керівник, посадовець, громадянин, людина, народ у професійній свідомості державних службовців. НАДУ при Президентові України (2). pp. 85-96.

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Мовна норма в інформаційній системі (управлінський аспект). Вісник НАДУ (7). pp. 10-15. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) ПРО БУДОВУ ФРАГМЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Мова і культура. pp. 40-46. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2009) Поняття лідер у концептосистемі державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять. Вісник НАДУ (7). pp. 60-67.

Недашківська, Т. Є. (2008) Професійність державних службовців: компетентнісний підхід. Вісник НАДУ (1). 73'82.

Недашківська, Т. Є. (2014) Структура асоціативних полів професійних понять сфери державного управління. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Проблеми прикладної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Психолінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Філософські проблеми мовознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Бойко, Юлія (2017) Історія назв музичних інструментів в українській мові. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2015) Пацан: слово и понятие. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Радиш, Я. Ф. (2007) Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема. Держава та регіони (2). pp. 78-95.

Недашківська, Т. Є. and Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Недашківська, Т. Є. and Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шульга, Т. (2014) Актуальні проблеми лінгвістики. Проблема мовної особистості. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуть, О. (2014) Речення з однорідними членами. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Недашківська, Тетяна (2010) Поняття "авторитет" і "повага" в мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 341-349.

Новобранець, О. Б. (2007) Біля витоків українознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 198-204.

Німчук, Василь (2015) Причинки до закарпатського діалектогенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 19-37.

П

Парасін, Н. Д. (2011) Лексика на позначення розміру в поезії Тараса Шевченка: перцептивний і неперцептивний зміст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 153-156.

Пиц, Т. Б. (2011) До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 17-20.

Познанський, Р. В. (2014) ВІДДІЄСЛІВНІ АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ, МОТИВОВАНІ ВЕРБАТИВАМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ''АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)'', В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 222-227. ISSN 2076-6173

Помінчук, Тетяна (2009) Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 222-228.

Приймак, А. М. (2006) Функції сильних позицій тексту та їх реалізація у повісті Івана Франка «Захар Беркут”. Актуальні проблеми сучасної науки, 2. pp. 76-79.

Прус, В. В. (2001) «У нетрях прокидаються гриби. Магічний знак – по відьминому колу.» (етнолінгвістичний аспект поліського збиральництва). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 151-153.

Прус, Валентина (2010) Народне лікування деякими видами грибів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 357-362.

Півторак, Григорій (2015) Деякі методологічні проблеми дослідження історії української мови на сучасному етапі. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 5-18.

Пікалова, А. О. (2010) Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 201-203.

Р

Радомська, Світлана (2009) "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 184-207.

Радомська, Світлана (2010) Особливості рефлексації *Е у творах діячів Острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 146-158.

С

Симоненко, Л. О. (2013) Термін у загальномовних словниках. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. pp. 220-226.

Сироїд, І. В. (2007) Внесок Олеся Гончара у процес відродження та розвитку української мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 221-224.

Скопненко, Олександр (2015) Берестейсько-пинський ареал як об’єкт дослідження. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 166-178.

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Сьомак, Наталія and Гримашевич, Г. І. (2011) Однорідні члени речення в Житомирських актових книгах XVI-XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 230-238.

Сьоміна, Ольга (2015) Динаміка складного сполучникового речення в східноподільських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 61-67. ISSN 2220-7996

Т

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Таранець, В. Г. (2015) Походження етносу українці та їхньої мови. Український глотогенез (1). pp. 117-128.

Тетерук, С. В. (2011) Національно-культурні особливості концепту "Pünktlichkeit" – "пунктуальність" в німецькій та українській лінгвокультурах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 357-359.

Тимочко, Богдана (2015) Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 102-108. ISSN 2220-7996

Титаренко, В. М. (2005) Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 135-143.

Титаренко, В. М. (2006) Вплив польської мови на фонетичну систему староукраїнської ділової мови (на матеріалі пам’яток XVI – XVII ст. північноукраїнського ареалу). Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького (1). pp. 134-139.

Титаренко, В. М. (2002) Запозичена лексика у грамотах Київського міського магістрату XVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 157-161.

Титаренко, В. М. (2013) Запозичені назви на позначення негативних дій людини в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. Українська полоністика (10). pp. 40-47.

Титаренко, В. М. (2011) Критерії виділення та методологічні аспекти дослідження запозичених слів. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Лексикографічний бюлетень (20). pp. 180-192.

Титаренко, В. М. (2004) Лексичні формули в “Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року”. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (34). pp. 39-45.

Титаренко, В. М. (2010) Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 171-179.

Титаренко, В. М. (2011) Назви одягу німецького походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі текстів ділового стилю). Філологічний збірник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 159-166.

Титаренко, В. М. (2010) Презентація принципів укладання історичного словника запозиченої лексики. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Лексикографічний бюлетень (19). pp. 103-113.

Титаренко, В. М. (2002) Привілет Київському магістрату. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 20-25.

Титаренко, В. М. (2006) Слова іншомовного походження у розвитку синонімії староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 256-260.

Титаренко, В. М. and Борович, Тетяна (2010) Семантична організація складнопідрядних порівняльних речень в актах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 14-19.

Титаренко, В. М. and Борович, Тетяна (2011) Синтаксичні функції та морфологічне вираження порівняльних зворотів у північноукраїнських пам’ятках XVI – XVIІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 33-39.

Титаренко, В. М. and Бугаревич, Олена (2015) Назви юридичних дій, процесів, явищ у луцьких актових книгах XVІ –XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 23-25.

Титаренко, В. М. and Вознюк, Ольга (2015) Назви державних установ та урядових осіб у житомирських актах XVI–XVII cт. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 34-37.

Титаренко, В. М. and Вознюк, Ольга (2015) Судово-адміністративна лексика житомирських актових книг. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 15-17.

Титаренко, В. М. and Губарева, Анна (2012) Іменникова словозміна в Пересопницькому Євангелії. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 27-32.

Титаренко, В. М. and Дворнікова, Оксана (2015) Фізичні якості людини в словнику української мови XVI – першої половини XVII століть. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 43-46.

Титаренко, В. М. and Литвинчук, Світлана (2012) Назви грошових одиниць у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 68-72.

Титаренко, В. М. and Людвицька, Юлія (2011) Парцеляція як засіб увиразнення у творах М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 127-132.

Титаренко, В. М. and Михайлюк, Наталія (2012) Зачини "Волинських грамот XVI ст.". Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 77-81.

Титаренко, В. М. and Назарук, Тетяна (2011) Відображення асимілятивно-дисимілятивних процесів у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 158-162.

Титаренко, В. М. and Назарук, Тетяна (2012) Спрощення в групах приголосних у північноукраїнських пам’ятках ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 84-88.

Титаренко, В. М. and Сидорак, Оксана (2014) Історія назв струнних інструментів в українській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 123-128.

Титаренко, В. М. and Сорока, Інна (2011) Конфесійна лексика в пам’ятках північноукраїнських земель ХVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 218-224.

Титаренко, В. М. and Сорока, Інна (2012) Назви богослужбових приміщень та предметів церковного вжитку в пам'ятках північноукраїнських земель XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 139-144.

Титаренко, В. М. and Шемчук, Ольга (2015) Назви диких птахів у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 120-124.

Титаренко, Валентина (2015) Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 109-115. ISSN 2220-7996

Тищенко, Костянтин (2015) Асиміляція середньовічних меншин до української мовної спільноти. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 38-67.

Тищенко, Тетяна (2015) Композитивне словотворення як спосіб номінації в говірках Східного Поділля. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 68-75. ISSN 2220-7996

Томіленко, Л. М. (2013) Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон". Культура слова (78). pp. 77-81. ISSN 0201-419

Томіленко, Л. М. (2009) Морфологічний спосіб творення нових іменників-термінів у словнику української мови в 20-ти томах. Мовознавство (2). pp. 69-78. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2016) Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського. Мовознавство (1). pp. 66-74. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2018) Назви наук в українській перекладній лексикографії першої третини ХХ століття. Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў. pp. 227-229.

Томіленко, Л. М. (2016) Назви осіб за родом діяльності в українській перекладній лексикографії 1918–1933 рр. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў, 1. pp. 164-171.

Томіленко, Л. М. (2015) Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова "Націоналізм". Література та культура Полісся. Серія "Філологічні науки" (78). pp. 198-204.

Томіленко, Л. М. (2017) Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку ХХ ст. Мовознавство (1). pp. 71-79. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2014) Суржик як об'єкт наукових досліджень і дискусій. Мовознавство (4). pp. 69-80. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2015) Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови. Other. Фоліант, Івано-Франківськ.

Томіленко, Л. М. and Рабулець, О. Г. (2015) «Словник московсько-український» В. Дубровського: склад і структура. Мовознавство (4). pp. 89-96. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. and Рабулець, О. Г. (2017) Цифрова лексикографічна система "С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник" та її можливості. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. - Серія: Філологічні науки (153). pp. 751-756. ISSN ISBN 978-917-7197-64-4

Трофімова, О. В. (2011) Тілесна метафора як механізм утворення фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 174-178.

У

Усатенко, Т. М. (1999) Конструкція з ППКС у системі стилістичних фігур художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 108-115.

Усатий, А. В. (2010) Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 372-375.

Ф

Фаріон, І. Д. (2015) Лінгвономен українська мова як етнонаціональна ідентифікація українців (на матеріалі текстів ХIV–ХХ ст.). Український глотогенез (1). pp. 224-237.

Фёдар, Клімчук (2015) Некаторыя аспекты праблемы ураінскага этна- і глотагенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 68-91.

Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Х

Халін, В. В. (2010) Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури. Волинь-Житомирщина (21). pp. 160-165.

Халін, В. В. (2010) Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 378-381.

Ц

Царалунга, І. Б. (2005) Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни). Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. (1). pp. 237-242.

Царалунга, І. Б. (2013) Антропонімікон Вижвівської актової книги XVII cт. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 6 (1). pp. 254-262.

Царалунга, І. Б. (2011) Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. (6). pp. 684-689.

Царалунга, І. Б. (2012) Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. (16). pp. 175-180.

Царалунга, І. Б. (2009) Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов'янської мови. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (58). pp. 214-220.

Царалунга, І. Б. (2009) Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 2 (46). pp. 155-161.

Царалунга, І. Б. (2013) Графіко-орфографічні риси Вижвівської актової книги XVII ст. Българска украинистика (3). pp. 116-125.

Царалунга, І. Б. (2011) До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (60). pp. 213-217.

Царалунга, І. Б. (2004) До семантики твірних основ ойконімів на -ани (-яни). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології", 1. pp. 87-89.

Царалунга, І. Б. (2004) До історії форманта -ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна., 2 (34). pp. 198-203.

Царалунга, І. Б. (2006) Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов’янському мовознавстві. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 1 (38). pp. 185-191.

Царалунга, І. Б. (2012) Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, 4 (22). pp. 26-35.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні ойконіми на -ани (-яни): назви топографічного характеру. Мандрівець (6). pp. 42-51.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни). Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. (24). pp. 138-143.

Царалунга, І. Б. (2011) Мікротопоніми Житомирщини кінця XVI – початку XVII ст. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. (29-31). pp. 169-174.

Царалунга, І. Б. (2012) Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст., 2 (26). pp. 375-380.

Царалунга, І. Б. (2012) Навчальний модульний курс «Старослов’янська мова». Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.) : зб. тез (1). pp. 94-96.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви посуду в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. (100). pp. 483-487.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви речей домашнього ужитку в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. наук. пр. (1). pp. 171-179.

Царалунга, І. Б. (2010) Назви споруд у пам’ятках української мови кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика : наук. журн. (12). pp. 184-188.

Царалунга, І. Б. (2008) Наукові засади вивчення курсу „Старослов’янська мова”. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. (4). pp. 43-45.

Царалунга, І. Б. (2009) Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження. Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. (10). pp. 300-306.

Царалунга, І. Б. (2007) Ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських композитних імен. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (15-18). pp. 419-423.

Царалунга, І. Б. (2005) Особливості відетнонімних та відкатойконімних власних географічних назв. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. пр. та доп. Всеукр. наук. конф., 12–13 трав. 2005 р. (1). pp. 63-65.

Царалунга, І. Б. (2012) Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (61). pp. 225-230.

Царалунга, І. Б. (2010) Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 186-199. ISSN 2220-7996

Царалунга, І. Б. (2007) Похідні на -ани (-яни) в ойконімії Поділля. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 2 (3). pp. 273-277.

Царалунга, І. Б. (2012) Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки (31). pp. 168-173.

Царалунга, І. Б. (2010) Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на –ани (-яни). Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (59). pp. 152-160.

Царалунга, І. Б. (2014) Роль польської мови у засвоєнні германізмів на українському мовному ґрунті. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр., 1 (6). pp. 193-200.

Царалунга, І. Б. (2005) Складені ойконіми на -ани (-яни). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слов’яни: історія, мова, культура”, 18 трав. 2005 р. (1). pp. 60-62.

Царалунга, І. Б. (2009) Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (4). pp. 230-232.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): географія назв. Українська мова (3). pp. 54-63.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): статистика і хронологія. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 305-315.

Царалунга, І. Б. (2011) Суть перехідних палаталізацій приголосних і їх наслідки в сучасній українській мові. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр. (3). pp. 49-53.

Царалунга, І. Б. (2006) Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни). Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах : материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. (1). pp. 250-258.

Царалунга, І. Б. (2009) Українські мікротопоніми на -ани (-яни). Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр.. pp. 189-196.

Царалунга, І. Б. (2004) Українські ойконіми на -ани (-яни) Карпатського регіону. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 187-195.

Царалунга, І. Б. (2007) Українські ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських відапелятивних імен. Науковий вісник Чернівецького національного університету (354). pp. 70-73.

Царалунга, І. Б. (2005) Християнські імена та українські ойконіми на -ани(-яни). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. (13). pp. 89-91.

Царалунга, І. Б. (2004) Щодо зв’язків етнонімів та ойконімів у слов’янському ономастиконі. Вісник Уманського педагогічного університету. Філологія (Мовознавство): зб. наук. пр. (1). pp. 247-252.

Царалунга, І. Б. (2012) Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (5). pp. 204-216.

Царалунга, Інна (2015) Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 141-151. ISSN 2220-7996

Ч

Чайковська, В. Т. and Горбань, А. В. (2000) Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Ш

Шайковський, О. В. (2011) Національно-культурний аспект фразеологічних одиниць на позначення трудової діяльності та бездіяльності в українській та англійській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 225-228. ISSN 2076-6173

Шарапа, М. В. (2013) Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті. Вісник ЖДУ імені Івана Франка : науковий журнал (5). pp. 232-237.

Шарапа, М. В. (2010) Культурна семантика у встановленні семантичної структури обрядових назв (на прикладі деяких середньополіських назв весняної обрядовості). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (12). pp. 121-126.

Шарапа, М. В. (2007) Поліські повір’я та обряди, пов’язані з міфічними персонажами Зелених свят, та їх номінація. Етнолінгвістичні студії (1). pp. 133-143.

Шарапа, М. В. (2015) Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 159-164. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. (2013) Репрезентація теми природи в різнопланових одиницях середньополіських весняних обрядових текстів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 222-234. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. (2013) Рудименти давніх хліборобських культів у середньополіських обрядових текстах. Наукові праці: науково-методичний журнал, 223 (211). pp. 107-112.

Шарапа, М. В. (2009) Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 4 (81). pp. 73-78.

Шарапа, М. В. (2013) Середньополіські назви обрядових часових понять на позначення весняно-літніх календарних дат та періодів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (17). pp. 137-143.

Шарапа, М. В. (2007) Фрагменти поліського традиційного календаря: літній цикл. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 70-76. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. and Маковчук, Юлія (2015) Різнопланові невербальні та вербальні одиниці системи рекомендацій і застережень, оберегів і запобіжних заходів у родильній обрядовості (на матеріалі населених пунктів Ружинського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 72-78.

Шарапа, М. В. and Яворська, Оксана (2014) Із спостереження над вербальними та невербальними одиницями середньополіського весільного обряду. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 154-159.

Шарапа, Марина (2010) Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 381-391.

Швачко, С. О. (2011) Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 28-32.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука). Волинь-Житомирщина (20). pp. 382-389.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина (21). pp. 323-332.

Шевцова, Л. С. (2006) Українська мова. Дидактичні матеріали для абітурієнтів. [Teaching Resource]

Шевчук, Т. О. (2003) Тести на заняттях з української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

Шитик, Л. В. and Косменюк, Вікторія (2014) Лексико-граматичні особливості українських анекдотів. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 59-62.

Штанденко, Уляна (2015) Фразеологічні конструкції в староукраїнській пам’ятці «Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 116-120. ISSN 2220-7996

Шульгач, Віктор (2015) Про походження деяких українських прізвищ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 179-186. ISSN 2220-7996

Щ

Щербина, Тетяна (2015) Походження говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя у світлі ареалогії. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 76-83. ISSN 2220-7996

Ю

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Юрчук, О. О. (2011) Антиколоніалізм у творчості Лесі Українки (за драматичною поемою "Бояриня"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 163-166. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2010) Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби боротьби за українську націю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 209-212. ISSN 2076-6173

Я

Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці середньополіського весільного обряду. ЖДУ ім. І. Франка.

Янчук, Н. В. (2006) Проблема вивчення мови в мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 203-208.

Янчук, Н. В. (2004) Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови. Українська мова і література в школі (3). pp. 14-17.

Янчук, Н. В. (2004) Підготовка вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення мови. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки (1). pp. 59-61.

Янчук, Н. В. (2002) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології. Українська мова і література в школі (2). pp. 10-13.

Янчук, Н. В. (2003) Роль ситуативно-творчих завдань у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників. Українська мова і література в школі (2). pp. 54-58.

Янчук, Н. В. (2002) Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 238-240. ISSN 2220-7996

Янчук, Н. В. (2008) Роль функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики і фразеології у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (1). pp. 37-40.

Янчук, Н. В. (2014) Формування мовної компетенції майбутнього вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Методичний пошук: Викладацько-студентський збірник наукових праць (1). pp. 125-130.

Янчук, Н. В. (2013) Формування мовної особистості в умовах функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університу (9). pp. 724-739.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2013) Фразеологічні одиниці в поетичній спадщині Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 277-283.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологічні одиниці в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (25-26). pp. 198-202.

Янчук, Н. В. (2002) Функціонально-комунікативний підхід до вивчення української мови. 1. Національна освіта: традиції і новації в контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць (1). pp. 89-92.

Янчук, Н. В. (2010) Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 291-299.

Яценко, С. А. (2015) Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 121-126. ISSN 2220-7996

Яценко, С. А. (2009) Гуцульські кулінарні назви ( на основі лексикографічних видань). Вісник Львівського університету, 2 (46). pp. 172-179.

Яценко, С. А. (2010) Гуцульські назви продуктів харчування страв і напоїв у романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Іванчик». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (15-16). pp. 97-102.

Яценко, С. А. (2011) Гіперномени – назви продуктів харчування та страв у пам’ятках староукраїнської мови. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1). pp. 186-195.

Яценко, С. А. (2012) Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 199-203.

Яценко, С. А. (2010) Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 317-327.

Яценко, С. А. (2009) Назви хмільних напоїв в українській мові XIV XVII ст. Українська мова (2). pp. 49-55.

Яценко, С. А. (2010) Староукраїнська спадщина в лексиці західнополіського діалекту (на матеріалі назв рідких страв). Волинь філологічна: Текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі (9). pp. 90-96.

Яценко, С. А. (2007) Що їли і пили поліщуки у ХVІ - ХVІІ століттях. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 159-163.

Яценко, С. А. and Готовська, Наталія (2012) Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць у творчості Валерія Шевчука (на матеріалі роману-дилогії «Стежка в траві»). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 20-27.

Яценко, С. А. and Готовська, Наталія (2011) Функціонування фразеологізмів у романі-дилогії Валерія Шевчука «Стежка в траві». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 52-59.

Яценко, С. А. and Зоря, Анна (2011) Лексичний склад рекламних текстів з погляду походження та сфери вживання. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 73-80.

Яценко, С. А. and Калініна, Анна (2012) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 36-42.

Яценко, С. А. and Ковтонюк, Світлана (2011) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці села Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 86-93.

Яценко, С. А. and Корсун, Оксана (2015) Назви глиняного посуду в говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 58-62.

Яценко, С. А. and Корсун, Оксана (2014) Назви обрядових страв у говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 52-58.

Яценко, С. А. and Корчемлюк, Юлія (2012) Назви посуду в говірці села Клочки Народицького району Житомирської області, в основі яких лежать одиниці виміру. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 56-63.

Яценко, С. А. and Корчемлюк, Юлія (2011) Назви хмільних та нехмільних напоїв у говірці с. Клочки Народицького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 101-109.

Яценко, С. А. and Мельник, Олександра (2015) Лексико-семантична група назв напоїв у "Луцькій замковій книзі 1560-1561 років". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 81-84.

Яценко, С. А. and Мельник, Олександра (2014) Лексико-семантична група назв приправ і спецій у «Луцькій замковій книзі 1560-1561 р.». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 95-98.

Яценко, С. А. and Мельник, Юлія (2014) Назви борошняних виробів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 99-104.

Яценко, С. А. and Мельник, Юлія (2015) Назви м’яса та м’ясних продуктів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 84-87.

Яценко, С. А. and Олійник, Юлія (2014) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці (на матеріалі говірки села Білка Овруцького району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 105-109.

Яценко, С. А. and Олійник, Юлія (2015) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 94-97.

Яценко, С. А. and Савчук, Наталія (2012) Словотвірні особливості дієслів руху та переміщення в романі Уласа Самчука «Волинь». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 106-114.

Яцук, К. В. (2009) Зіставний метод у вивченні одиниць вторинної номінації в українській та англійській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 194-197.

Ящук, Л. В. (2014) Описові способи ідентифікації особи на Житомирщині ХVІ – ХVІІ ст. (чоловічі іменування). Студії з ономастики та етимології (1). pp. 134-150.

Ящук, Л. В. (2015) Слов’янські особові імена Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 187-194. ISSN 2220-7996

Ящук, Л. В. (2011) Суфікс к(о) в антропонімах Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 331-341.

Ящук, Л. В. (2013) Фонетична адаптація початкових голосних у християнському антропоніміконі Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 189-198.

Ящук, Л. В. (2012) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 266-276.

Ящук, Л. В. (2010) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 321-332.

Ящук, Л. В. (2014) Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх імёнаў і сямейна-родавых паняццяў. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2013. 440 с. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 242-251.

Ящук, Л. В. and Алексєєнко, Юлія (2015) Дволексемні іменування «Луцької замкової книги 1560– 1561 рр.». Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 10-15.

Ящук, Л. В. and Алексєєнко, Юлія (2015) Однолексемні назви "Луцької замкової книги 1560-1561 рр.". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 8-11.

Ящук, Л. В. and Ананченко, Надія (2011) Власні особові імена жителів села Стрижівка Любарського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 15-17.

Ящук, Л. В. and Ананченко, Надія (2012) Сучасні прізвища Любарського району Житомирської області (на матеріалі погосподарських книг сіл Іванківці, Старий Любар та Стрижівка). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 5-8.

Ящук, Л. В. and Барабанова, Світлана (2012) Власні особові імена сіл Городківка, Камені, Брівки другі Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 8-11.

Ящук, Л. В. and Барабанова, Світлана (2011) Семантика твірних основ прізвищ села Городківка Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 23-28.

Ящук, Л. В. and Капітанчук, Діана (2015) Словотвір прізвищ сіл Новоселиця, Строків і Саверці Попільнянського району Житомирської області (морфологічний спосіб). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 55-58.

Ящук, Л. В. and Кулик, Вікторія (2011) Прізвища жителів села Леніне Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 121-126.

Ящук, Л. В. and Кулик, Вікторія (2012) Сучасний іменник сіл Краснобірка, Леніне і Чайківка Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 63-67.

Ящук, Л. В. and Мартинюк, Інна (2014) Відокремлені означення як засіб поглиблення характеристики особи в романі Марії Матіос «Чотири пори життя». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 89-94.

Ящук, Л. В. and Расовська, Ольга (2011) Годоніми міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 181-185.

Ящук, Л. В. and Швайко, Ольга (2011) З ойконімії Житомирського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 243-249.

Ящук, Л. В. and Швайко, Ольга (2012) З ойконімії Романівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 155-158.

This list was generated on Wed Feb 20 21:07:29 2019 EET.