Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature > Ukrainian"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 677.

C

Czyżewski, Feliks (2015) O przynależności dialektalnej włodawskich gwar ukraińskich – problemy metodologiczne. Український глотогенез (1). pp. 179-198.

І

Іваницька, Н. Б. (2011) Корелятивні особливості деяких українських та англійських номінацій у проекції на процесуальний денотат. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 91-95.

Іщенко, Олександр (2015) Інвентар звуків у діалектах: до проблеми витоків української мови. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 92-116.

А

Аліменко, О. С. (2014) TERTIUM COMPARATIONIS ПРИ ЗІСТАВЛЕННІ ПИСЬМОВИХ СИСТЕМ НЕСПОРІДНЕНИХ МОВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ І КОРЕЙСЬКОЇ МОВ). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 222-227. ISSN 2076-6173

Аркушин, Григорій (2015) Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 6-14. ISSN 2220-7996

Асмукович, І. В. (2009) Гендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 155-159.

Б

Бабій, І. М. (2001) Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 8-11.

Баган, О. Р. (2001) Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 12-14.

Башманівська, Л. А. (2010) Епістолярій Тараса Шевченка як об’єкт пошукового дослідження під час вивчення життєпису. Волинь-Житомирщина (21). pp. 258-266.

Башманівська, Л. А. (2010) Проектні технології на уроках літератури рідного краю (за оповіданням В. Шевчука «Панна Сотниківна»). Волинь-житомирщина (20). pp. 300-311.

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

Башманівський, О. Л., Яриновська, К. Т. (2022) Формування мотивації та вибір методів навчання англійської й польської мов студентами ЗВО в умовах дистанційного навчання. Українська полоністика (20). ISSN 2220-4555

Башманівський, О. Л. (2014) Крос-культурний підхід у навчанні англійської мови в контексті соціальної диференціації мовних одиниць. Методичний пошук, 12 (1). pp. 98-103.

Башманівський, О. Л., Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Бевз, Н. В. (2011) Переклад філософських текстів у сучасному культурному просторі України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 38-41.

Бичко, Зиновій (2015) «Наддністрянський діалект». Чи існують інші варіанти його найменування? Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 15-17. ISSN 2220-7996

Богачевська, Л. О. (2004) Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", "Девід Коперфілд " й оповіданнях "отець-гуморист", "Schoneschreiben"( у типологічно-порівняльній площині). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 223-227.

Бондаренко, Г. Ф. (2008) Картини природи та мотив intermezzo в історичному романі Ліни Костенко „Маруся Чурай". Волинь філологічна: текст і контекст. Польська, українська, білоруська та російська літератури в європейському контексті, Ч. І (6). pp. 131-139.

Бутузова, Л. П., Яриновська, К. Т. (2022) Особливості розуміння комунікативної компетентності майбутніми педагогами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (79). pp. 53-58.

Бігусяк, Михайло (2015) Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 18-28. ISSN 2220-7996

Білоус, Н. М. (2010) Валерій Шевчук про вивчення біблії в школі читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 312-323.

Білоус, В. Й., Білоус, А. В., Місяць, Н. К. (1999) Проблеми упорядкування української офтальмологічної термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 104-107. ISSN 2076-6173

Білоус, Н. М. (2010) Триптих Т. Г. Шевченка «Доля», «Муза», «Слава» в шкільному прочитанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 267-272.

Білоус, П. В. (2001) “Досвітні огні” Лесі Українки (Студія одного вірша). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Білоусенко, Петро (2015) Праслов'янські витоки нульсуфіксальної деривації українського іменника. Український глотогенез (1). pp. 199-214.

В

Вербич, Святослав (2015) Словотвірна структура гідронімів як свідчення їхньої архаїки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 165-171. ISSN 2220-7996

Весельська, Г. С. (2014) Лінгвістичні аспекти вивчення сполучників української літературної мови. Матеріали наукового семінару “Мова і право” (1). pp. 7-9.

Весельська, Г. С. (2012) Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Філологія" (мовознавство) (16). pp. 46-51.

Весельська, Г. С. (2011) Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. Українська мова (1). pp. 36-43.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць (11). pp. 165-168.

Весельська, Г. С. (2014) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ–початку ХХІ ст. Other. Житомир.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон». Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 232-237.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні єднальних сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць (18). pp. 97-101.

Весельська, Г. С. (2014) Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко “Синдром стерильності”). Міждисциплінарні гуманітарні читання (3). pp. 103-105.

Весельська, Г. С. (2014) Сфера єднальних семантико-синтаксичних відношень як вторинна сфера інших семантичних груп сполучників. Науковий вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Філологічні науки (7 (300). pp. 105-109.

Весельська, Г. С. (2010) Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка “Катерина”. Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 22-30.

Весельська, Г. С. (2009) Функціонування приєднувальних сполучників у сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць] (10). pp. 112-127.

Весельська, Г. С. (2013) Функціонування сурядних сполучників у поетичній творчості М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 231-238. ISSN 2220-7996

Весельська, Г. С., Єфремов, Вадим (2014) Система підрядних сполучників Луцької Замкової книги 1560-1561 рр. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 34-37.

Весельська, Г. С., Єфремов, Вадим (2015) Система сполучників сурядності в Актах Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 47-50.

Весельська, Г. С., Базько, Ольга (2014) Парцельовані додатки у творчості М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 5-8.

Весельська, Г. С., Базько, Ольга (2015) Парцеляція в межах багатокомпонентних синтаксичних конструкцій (на прикладі творів М. Матіос). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 12-15.

Весельська, Г. С., Білошицька, Юлія (2014) З лексики бджільництва в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). 14'-19.

Весельська, Г. С., Жуковська, Злата (2014) Уживання єднальних сполучників на шпальтах сучасних газет Житомирщини. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 38-42.

Весельська, Г. С. (2009) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 224-227.

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Власенко, В. В. (2004) Сучасна українська літературна мова: Бібліографічний покажчик. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 966-8456-20-3

Власенко, В. В., Островська, Леся (2004) Стилістично забарвлені лексеми – один з лінгвостилістичних аспектів аналізу історичних творів В. Шевчука і Л. Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 136-138.

Власенко, В. В., Яцик, С. П. (2014) Експресивні дериватеми у складі емоційної лексики прозових творів В.Шевчука "Двоє на березі" та "Антистрофа: оказія не на щодень". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 139-142.

Власенко, В. В., Яцик, С. П. (2002) Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 142-145.

Войналович, А. М., Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Волошинова, Марина (2015) Мовний світ діалектоносіїв говірки с. Гончарівка Сватівського району Луганської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 29-33. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2014) Дуплексив як член речення з подвійними синтаксичними відношеннями. Міждисциплінарні гуманітарні читання: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (3). pp. 83-84.

Вольська, Ю. В. (2009) Модальна модифікація як спосіб семантичного ускладнення структури простого речення. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць (5). pp. 190-193.

Вольська, Ю. В. (2010) Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 50-58. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2014) Опосередкований підрядний зв’язок у структурі неелементарних простих речень. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови ЧНУ Ніни Василівни Гуйванюк (1). pp. 236-237.

Вольська, Ю. В. (2013) Особливості поетичного синтаксису Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 239-242. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2010) Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (на матеріалі творів письменників житомирської прозової школи). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 333-338.

Вусатий, В. Д. (2003) Розвиток мовленнєвої культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 48-50.

Вікторіна, О. М. (2007) Словотвір префіксальних дієслів у народно-медичній і лікувально-магічній лексиці (на матеріалі говірок Кіровоградщини). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 202-206.

Вільчинська, Т. П. (2001) Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Лесі Українки: естетичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 25-27.

Г

Герасимов, Ю. О. (2010) Деякі зауваги щодо виразного читання громадянської лірики Т. Г. Шевченка (на прикладі поезії «Сон»). Волинь-Житомирщина (21). pp. 273-281.

Герасимов, Ю. О. (2010) Особливості виразного читання умовно-асоціативної прози В. Шевчука в 11 класі (На прикладі Виконавського аналізу уривка з новели «Панна Сотниківна»). Волинь-Житомирщина (20). pp. 335-341.

Гнатюк, Мирослава (2015) Північнолемківські переселенські говірки: асиміляція приголосних за твердістю / м’якістю в контексті граматик С. Смаль-стоцького й Ф. Ґартнера. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 34-39. ISSN 2220-7996

Гордієнко, О. А., Шевчук, Т. О. (2004) Робота над словом на уроках української мови в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Гороф’янюк, Інна (2015) Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти республіки Молдова: система вокалізму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 40-47. ISSN 2220-7996

Горпинич, Х. В. (2014) Система середньополіських застережень і оберегів в етнолінгвістичному аспекті. ЖДУ ім. І. Франка.

Грабівська, Г. І. (2011) Участь Івана Франка в чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 191-195.

Грибан, Г. В. (2010) Біблійні мотиви і пророцтво майбутнього у творчості Тараса Шевченка. Волинь-Житомирщина (21). pp. 36-41.

Грибан, Г. В. (2010) Демонологічна образність роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 342-347.

Грибан, Г. В. (2001) Твори Лесі Українки на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 35-37.

Гримашевич, Г. І. (2021) Єдність у різноманітности. Лемки. Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І. (2013) Адвербіальна система говірок Бeрестейщини в контексті українського західнополіського діалекту. «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» [Текст] : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф, 1. pp. 102-106.

Гримашевич, Г. І. (2014) Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська діалектологія». Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (10). pp. 83-87.

Гримашевич, Г. І. (2018) Актуальність дослідження прислівникової лексики середньополіських говірок. Академічні читання (9 (12)). pp. 70-73.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відприкметникові прислівники в українських діалектах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (31). pp. 39-42.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відчислівникові адвербіативи в українських діалектах. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny (1). pp. 65-70.

Гримашевич, Г. І. (2014) Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту. Українська мова (4). pp. 155-160.

Гримашевич, Г. І. (2015) Демінутивні форми прислівників у поліських діалектах. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў (1). pp. 129-136.

Гримашевич, Г. І. (2011) Динаміка лексики ткацтва в середньополіських говірках. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 219-227.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (51). pp. 183-185.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст як лінгвокультурний феномен. Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 52-58.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2014) Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах. Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки (7 (320). pp. 21-25.

Гримашевич, Г. І. (2006) Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 209-215.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічна репрезентація адвербіальної системи Турівщини. Традыцыі матэрыяльнай і духоунай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання у постчарнобыльскі час: Матэрыялы ІУ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1). pp. 139-143.

Гримашевич, Г. І. (2015) Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 205-208. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2008) Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (12). pp. 122-124.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічно-текстографічна репрезентація поліської адвербіальної системи. Діалектологічні студії. Традиції і новаторство (10). pp. 222-234.

Гримашевич, Г. І. (2022) Мовні виміри світу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентсько-учнівської конференції (21 квітня 2022 р., м. Житомир). Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І. (2018) Навчальна дисципліна «Українська діалектологія» в контексті підготовки майбутніх філологів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник наукових праць, 2. pp. 54-59.

Гримашевич, Г. І. (2005) Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 93-105.

Гримашевич, Г. І. (2007) Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ - ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг житомирського гродського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 149-158.

Гримашевич, Г. І. (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.

Гримашевич, Г. І. (2005) Повір’я про одяг та взуття Овруччини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 177-192.

Гримашевич, Г. І. (2012) Поліська адвербіальна ситема як предмет наукового дослідження. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 12-20.

Гримашевич, Г. І. (2010) Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 339-348.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прийменникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Zbiór raportów naukovych «Literatura i kulturoznavstvo. Najnowsze badania naukove. Teoria, praktyka (1). pp. 63-68.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прислівникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Писемні пам’ятки: текст і контекст (1). pp. 129-138.

Гримашевич, Г. І. (2002) Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 171-176.

Гримашевич, Г. І. (2015) Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами текстів із північноукраїнського наріччя). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 48-55. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2002) Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 150-152.

Гримашевич, Г. І. (2014) Система українського числівника ХVІ – ХVІІ ст. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника (1). pp. 210-239.

Гримашевич, Г. І. (2014) Ступенювання прислівників в українських діалектах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. (2013) Сучасна діалектологічна термінологія. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 46-50.

Гримашевич, Г. І. (2014) Сучасна морфемологічна термінологія (І). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 16-21.

Гримашевич, Г. І. (2007) То такі подобни єзик бил до українського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 186-189.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] (1). pp. 141-144.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиція адвербіативів у поетичних творах Т. Шевченка. Філологінчий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць (5). pp. 9-15.

Гримашевич, Г. І. (2022) Фонетичні особливості говірки села Черевки Овруцького району Житомирської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 43-46. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І., Єфимець, Світлана (2011) Способи вираження підмета в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 68-73.

Гримашевич, Г. І., Іваненко, Наталія (2011) Лексика власне пологового етапу родильного обряду говірки с. Лумля Малинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 80-86.

Гримашевич, Г. І., Іваненко, Наталія (2012) Передпологовий етап родильного обряду крізь призму сприйняття поліщуків (на матеріалі середньополіських говірок Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 32-35.

Гримашевич, Г. І., Андросович, Руслана (2010) Лексико-семантична група на позначення кухонного начиння в говірках Лугинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 7-14.

Гримашевич, Г. І., Білоус, Анастасія (2014) Відіменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 9-13.

Гримашевич, Г. І., Білошицька, Юлія (2012) Назви бджоли в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 11-14.

Гримашевич, Г. І., Васильчук, Юлія (2011) Повір’я, звичаї та обряди, пов’язані з ткацтвом. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 39-46.

Гримашевич, Г. І., Власенко, Ольга (2015) Мікротопоніми м. Малина, мотивовані особливостями рельєфу та похідні від назв флори й фауни. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І., Гарманчук, Ірина (2011) Система прислівника в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 46-52.

Гримашевич, Г. І., Дем’янчук, Тетяна (2011) Особові імена в сімейній сазі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 60-67.

Гримашевич, Г. І., Залуцька, Людмила (2014) Кольоратив жовтий у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). 43'-47.

Гримашевич, Г. І., Залуцька, Людмила (2015) Кольоратив червоний і його відповідники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 50-55.

Гримашевич, Г. І., Кондратчук, Оксана (2014) Назви комах у говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 48-51.

Гримашевич, Г. І., Кравцова, Анна (2014) Ергоніми міста Житомира як елемент реклами. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 67-70.

Гримашевич, Г. І., Кравцова, Анна (2015) Назви закладів культури, мистецтва та відпочинку міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 62-65.

Гримашевич, Г. І., Кришталь, Марина (2011) Морфологічні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 109-115.

Гримашевич, Г. І., Кришталь, Марина (2010) Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 42-46.

Гримашевич, Г. І., Лозко, Юлія (2010) Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 49-54.

Гримашевич, Г. І., Малкова, Вікторія (2011) Система дієслівних форм у Житомирських актових книгах XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 139-145.

Гримашевич, Г. І., Мельник, Наталія (2004) Семантика кольорів у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 147-156.

Гримашевич, Г. І., Мойсієнко, В. М. (2018) Єдність у різноманітності. Поліщуки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 4-7.

Гримашевич, Г. І., Перковська, Маргарита (2015) Західнополіські морфологічні діалектизми в романі В. Лиса "Соло для Соломії". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 98-102.

Гримашевич, Г. І., Помінчук, Ірина (2010) Лексико-семантична група на позначення фантастичних істот у творчості Марії Матіос. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 93-99.

Гримашевич, Г. І., Потопальська, Юлія (2010) Лексико-семантична група «назви матеріалів для ткання» в говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 99-104.

Гримашевич, Г. І., Пустохіна, Вікторія (2012) Апелятивна номінація особи в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 98-101.

Гримашевич, Г. І., Пустохіна, Вікторія (2011) Гуцульські фонетичні риси в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 177-181.

Гримашевич, Г. І., Свінцицька, Валентина (2004) Прислівникова синонімія у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 157-163.

Гримашевич, Г. І., Сич, Олена (2012) Прийменникова система Житомирських актових книг XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 124-132.

Гримашевич, Г. І., Тарасюк, Юлія (2011) Міфологічні назви в говірці с. Радовель Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 238-243.

Гримашевич, Г. І., Тарасюк, Юлія (2012) Назви осіб, які володіють магічними здібностями (на матеріалі говірок Олевського району). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 144-148.

Гримашевич, Г. І., Фурманчук, Юлія (2015) Неофіційна антропонімія с. Стрижавка Ставищенського р-ну Київської обл. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 106-109.

Гримашевич, Г. І., Філімончук, Вікторія (2014) Номінація процесів, пов'язаних із тканням, у говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 136-139.

Гримашевич, Г. І., Черниш, Анастасія (2015) Відзайменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 109-113.

Гримашевич, Г. І., Ярмолюк, Ольга (2015) Назви домовика в говірці с. Строків Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 124-127.

Гримашевич, Г. І., Ярош, Марина (2011) Займенники в актових книгах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 років. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 255-261.

Гримашевич, Г. І. (2012) Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. (32-33). pp. 107-112.

Гримашевич, Г. І. (2001) Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 28-32.

Гримашевич, Г. І. (2004) Номінація жіночого поясного одягу в говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 235-237.

Гримашевич, Г. І. (2012) Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (16). pp. 283-288.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гула, Леся (2015) Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду XVI – XVII століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 84-87. ISSN 2220-7996

Д

Демура, Г. В. (2011) Мовностилістичні засоби актуалізації образу жінки (на матеріалі української преси 30 – 50 рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 191-194.

Денисюк, Василь (2015) Фразеологія документів Брацлавського воєводства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 88-93. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2007) Із спостережень над етнонімами як складовими української поліської фразеології. Етнолінгвістичні студії. Збірник наукових праць (1). pp. 95-104.

Доброльожа, Г. М. (2009) Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології). Мова і культура (науковий журнал), 3 (115 (11). pp. 110-119.

Доброльожа, Г. М. (2015) Вигукові фразеологізми як відображення світобачення та етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 152-158. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2007) Гармонійне виховання особистості засобами поліської фразеології. Проблеми педагогічної освіти в полікультурному просторі України: матеріали Всеукраїнської конференції (1). pp. 35-40.

Доброльожа, Г. М. (2018) Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 10-16. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2009) Етичний аспект у семантиці поліських компаративем на ознаку інтелектуальних вад людини. Міжкультурні комунікації: мова і суспільство: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, 22 (1). pp. 361-365.

Доброльожа, Г. М. (2010) Етичний аспект у семантиці поліських фразем на ознаку фізичного нездоров’я людини. Мовознавчі студії: фразеологізм і слово у контексті і словнику (2). pp. 116-123.

Доброльожа, Г. М. (2013) Концепти півень і курка як відображення етносвідомості та світобачення поліщука(на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 21-31. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2014) Концепти тваринного світу в поетичній творчості Тараса Шевченка і в українській фразеології: лінгвокультурологічний аспект. Філологічний вісник (5). pp. 19-26.

Доброльожа, Г. М. (2007) Правда як олія – скрізь наверх випливе (Моральний аспект виховання школярів через сюжети казок Івана Франка та семантику народних фразеологізмів). Гуманітарні науки (2). pp. 56-60.

Доброльожа, Г. М. (2002) Світ української родини у прислів’ях та приказках з порівняльним компонентом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 137-141.

Доброльожа, Г. М. (2013) Спостереження за онімною лексикою в ареальній фразеології (на матеріалі фразеології Середнього Полісся та суміжних територій). Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць. (6). pp. 69-78.

Доброльожа, Г. М. (2012) Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць (14-15). pp. 128-134.

Доброльожа, Г. М., Андрійчук, Катерина (2011) Назви світу фауни в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 7-14.

Доброльожа, Г. М., Артемчук, Валентина (2011) Соматизми (назви частин тіла людини) в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 18-23.

Доброльожа, Г. М., Білецька, Маргарита (2011) Поліські фразеологізми на ознаку абстрактних понять. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 28-32.

Доброльожа, Г. М., Дідух, Лілія (2010) Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного та культурного надбання народу (на матеріалі поліської діалектної фразеології). Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 19-24.

Доброльожа, Г. М., Карабінська, Ольга (2010) Українські фразеологізми в сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 30-37.

Доброльожа, Г. М., Коник, Ірина (2011) Загальномовні фразеологізми у газетних текстах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 94-101.

Доброльожа, Г. М., Коркушко, Марина (2012) Назви частин тіла людини в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 47-50.

Доброльожа, Г. М., Манузіна, Ірина (2014) Назви соматизмів в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 85-88.

Доброльожа, Г. М., Новіцька, Ірина (2011) Концепт душа і серце в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 163-167.

Доброльожа, Г. М., Романенко, Наталія (2011) Культурологічна специфіка використання фразем з компонентом ‘дерево‘ (декоративне, плодове). Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 192-199.

Доброльожа, Г. М., Свіргун, Катерина (2011) Власні назви в українських фразеологізмах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 207-210.

Доброльожа, Г. М., Сопронюк, Лілія (2012) Культурологічний аспект вивчення побутового та духовного життя села Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 136-139.

Доброльожа, Г. М., Федорченко, Ганна (2014) Фразеологічне новаторство у сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 129-135.

Доброльожа, Г. М. (2012) Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення. Фразеологія і мовна гра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського., 25 (3). pp. 205-210.

Доброльожа, Галина (2010) Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 65-71.

Дяченко, Н. М. (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука „Дім на горі”. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Н. М. (2012) Номінативні поля назв обличчя та їхніх дериватів в українських діалектах. Лінгвістика (1 (25)). pp. 68-86.

Дяченко, Н. М. (2005) Проблема тотожності слова на прикладі відсоматичних семантичних дериватів. Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. (5). pp. 251-256.

Дяченко, Н. М. (2018) Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 16-22. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М. (2004) Соматична лексика у повісті В. Шевчука „Мор”. Волинь – Житомирщина (12). pp. 176-181.

Дяченко, Н. М. (2014) Формування мовної компетентості студентів під час викладання курсу «Вступ до мовознавства». Методичний пошук (1). pp. 103-110.

Дяченко, Н. М., Барабаш, Наталія (2015) Номінації позитивних жіночих образів за сімейним статусом у соціально-побутових та чарівних українських народних казках. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 15-18.

Дяченко, Н. М., Войкіна, Лідія (2015) Повтори як риси ідіостилю Володимира Сосюри. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 32-36.

Дяченко, Н. М., Вольська, І. О. (2017) Українці й поляки крізь призму лінгвальних стереотипів. Мова і культура, 4(189) (20). pp. 114-121.

Дяченко, Н. М., Горпинич, Х. В. (2014) Місце та роль застережень і оберегів у традиційній українській культурі. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 29-33.

Дяченко, Н. М., Мацугіна, Марина (2010) Антоніми в творчості Володимира Шинкарука. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 74-78.

Дяченко, Н. М., Мельнійчук, Владислав (2015) Фразеологічна система прозових творів Є. Гуцала. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 36-38.

Дяченко, Н. М., Мотревич, Анастасія (2012) Проблема класифікації функцій поетонімів у художньому тексті. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 82-84.

Дяченко, Н. М., Тимошенко, Ольга (2010) Номінація традиційного часткового поминального обряду села Меделівка Радомишльського р-ну Житомирської обл. в етнолінгвістичному аспекті. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 109-113.

Дяченко, Н. М. (2006) Відсоматичні утворення у говірках як об’єкт гніздового опису. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Зб. наук. пр. (21). pp. 99-103.

Дяченко, Н. М. (2012) Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 257-263.

Дяченко, Наталія (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Наталія (2010) Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 72-78.

К

Капанайко, І. Я. (2011) Полеміка щодо формування правописної системи української мови у висвітленні Івана Франка (на шпальтах газети "Kurjer Lwowski"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 196-201.

Карпенко, Ольга (2015) Нариси з ойконімії Житомирщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 172-178. ISSN 2220-7996

Климова, К. Я., Голубовська, І. В., Охріменко, Н. Д., Левківська, О. А. (2011) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). ПП «Рута», Житомир.

Климова, К. Я. (2002) Тернистими шляхами до словесної майстерності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 84-87. ISSN 2076-6173

Клімаў, Ігар (2015) Праблема палескай асновы старабеларускай / стараўкраінскай мовы ў сучаснай навуцы. Український глотогенез (1). pp. 238-249.

Кобиринка, Галина (2015) З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 127-133. ISSN 2220-7996

Коваленко, Борис (2015) Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 195-204. ISSN 2220-7996

Коврігіна, Л. М. (2011) Історико-біографічна проза Зінаїди Тулуб (на матеріалі роману "В степу безкраїм за Уралом"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 202-206.

Когут, О. В. (2010) Біблійні сюжети та архетипи в сучасній українській драматургії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 195-200.

Кодубовська, О. О. (2011) Lexemes with the meaning of inhabited location in english and ukrainian. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives : зб. наук. пр. (англ. м.)..

Кодубовська, О. О. (2010) Вербалізація концепту населений пункт у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 1 (13). pp. 31-36.

Кодубовська, О. О. (2010) Діахронічний аспект семантики лексичних одиниць на позначення населеного пункту в англійській та українській мовах. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки (22(2)). pp. 185-188.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2014) Одиниці із семою ‘тип поселення за розміром’ у складі ЛСГ “населений пункт” (на матеріалі західногерманських та східнослов'янських мов). Мовні і концептуальні картини світу, 1 (47). pp. 472-480.

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Кодубовська, О. О. (2013) Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу, 2 (46). pp. 127-134.

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Козир, Вікторія, Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Конобродська, Валентина (2005) Граматичні особливості обрядової номінації та їх культурно-міфологічна зумовленість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 81-92.

Конобродська, Валентина (2005) Перша сесія наукової школи-семінару "Актуальні проблеми етнолінгвістики". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 193-195.

Конобродська, Валентина (2002) Семантика нічного пильнування біля померлого у тексті поліського поховального обряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 26-41.

Конторчук, Г. К. (2002) Етно-культурологічні аспекти українських фразем із компонентом "кіт". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 127-130.

Конторчук, Г. К. (2013) Конотації синтаксичних одиниць у поезії О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 250-260. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. К. (2004) Крилаті слова у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 189-194.

Конторчук, Г. К. (2010) Порівняльні конструкції у романі Петра Шекерика-Доникова "Дідо Иванчік". Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. (25-26). pp. 133-138.

Конторчук, Г. К., Іванчук, І. А. (2010) Кольороназви в поезії М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 24-30.

Конторчук, Г. К., Косяк, Тетяна (2010) Стилістичне навантаження односкладних речень у поетичних текстах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 37-42.

Конторчук, Г. К., Котовська, Тетяна (2014) Звертальні конструкції в драмах Лесі Українки. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 63-66.

Конторчук, Г. К., Левицька, Інна (2010) Оказіональні звертальні конструкції в поетичних творах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 46-49.

Конторчук, Г. К., Максименко, Лілія (2015) Стилістичні функції односкладних речень у поетичному мовленні М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 78-81.

Конторчук, Г. К., Мельник, Інна (2010) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос «Щоденник страченої». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 78-87.

Конторчук, Г. К., Моісеєнко, Марія (2011) Експресивність простого односкладного речення у газетному тексті. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 152-158.

Конторчук, Г. К., Неверіцька, Світлана (2010) Авторські трансформації фразеологічних одиниць в повісті-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 87-93.

Конторчук, Г. К., Ремез, Аліна (2012) Особливості поетичної онімії в романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 101-106.

Конторчук, Г. К., Ринкевич, Оксана (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 110-115.

Конторчук, Г. К., Романюк, Ліана (2011) Фразеологія в гумористиці Євгена Дударя. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 200-207.

Конторчук, Г. К., Салова, Анастасія (2014) Порівняльні конструкції в романі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 116-122.

Конторчук, Г. К., Цимбалістий, Андрій (2014) Порівняльні конструкції в поезії Василя Стуса. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 140-143.

Конторчук, Г. К., Шевчук, М. В. (2004) Власні назви як система естетичного і світоглядного узагальнення у романі Валерія Шевчука "Стежка в траві". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 195-202.

Конторчук, Г. К., Шевчук, М. В. (2006) Синтаксичні засоби емотивної експресії в казках І. Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 187-195. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. М. (2010) Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 244-249. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. К. (2001) Антропоніми в листах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 66-68.

Конторчук, Ганна (2010) Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 123-129.

Конторчук, Ганна (2010) Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнний збірник з регіональних проблем (20). pp. 261-270.

Коротка, А. В. (2003) Розв’язання проблем соціалізації особистості шляхом створення ситуацій "інтелектуального протистояння" на уроках української мови в початкових класах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 38-40.

Кочіш, Мігай (2015) Рукописи в Угорщині як джерела дослідження староукраїнської мови. Український глотогенез (1). pp. 215-223.

Кравченко, В. Г. (1920) Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеких від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Друкарня "Робітник", Житомир.

Кратасюк, Л. М., Крот, Наталія (2011) Мовне вираження категорії континууму в повісті В. Шевчука «Тепла осінь». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 115-121.

Кратасюк, Л. М., Плисківська, Валентина (2012) Аксіологічні особливості форм викладу категорії інформативності в повістях Валерія Шевчука «Мор» і «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 93-98.

Кратасюк, Л. М., Плисківська, Валентина (2011) Репрезентація категорії інформативності текстами описового характеру в повісті Валерія Шевчука «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 171-176.

Кратасюк, Л. М., Сидорчук, Оксана (2012) Іменні частини мови як емоційно-експресивні засоби у творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 119-124.

Кратасюк, Л. М., Сидорчук, Оксана (2011) Емоційно-експресивна лексика в творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 211-217.

Крашеніннікова, Тетяна (2015) Українська літературна казка як скарбниця діалектних елементів української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 56-60. ISSN 2220-7996

Крехно, Т. І. (2012) Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 190-193.

Кушимова, Ю. М. (2014) Старослов’янізми в творчості Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка. ЖДУ ім. І. Франка.

Л

Левицький, А. Е., Пилипенко, Р. Є., Калініна, Л. В. (2011) Словник термінів міжкультурної комунікації (українська, російська, англійська та німецька мови). [Teaching Resource]

Лесюк, Микола (2015) Фонетична та граматична архаїка гуцульського говору української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 134-140. ISSN 2220-7996

Литвинчук, Л. В. (2002) Актова книга Крем’янецького земського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 9-19.

Литвинчук-Ящук, Л. В. (2002) Найменування жінки в пам’ятках Житомирщини ХVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 162-165.

Лєцкін, М. О. (2010) «Виросте деревце струнке та високе…» (Іван Огієнко та Наталена Королева). Житичі і світ: літературно-мистецький альманах (9). pp. 15-22.

Лєцкін, М. О. (2009) «Я з землею зрісся – не вирну…» (Іван Огієнко та Михайло Драй-Хмара). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки (19). pp. 103-106.

Лєцкін, М. О. (2012) Письменники на життєвому шляху Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Лєцкін, М. О. (2008) Сонячний поет (Іван Огієнко та Богдан-Ігор Антонич). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: Науковий збірник, серія історична та філологічна (5). pp. 162-167.

Лєцкін, М. О. (2009) Талант, заповіданий духом Тараса й Лесі (Іван Огієнко та Петро Волиняк). Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 114-121.

Лєцкін, М. О. (2007) У силовому полі Києва (Іван Огієнко та Максим Рильський). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (4). pp. 52-53.

Лєцкін, М. О. (2009) Як я був літературним редактором газети «Голос громадянина». Житомирський прорив. pp. 96-107.

Лєцкін, М. О. (2010) “...не забути й мене, малого працівника...” (Іван Огієнко та Іван Франко). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (8). pp. 142-147.

Лєцкін, М. О. (2010) “Благословенная давно, цвісти ще мусиш, Україно!” (Іван Огієнко та Василь Щурат). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (7). pp. 110-114.

Лєцкін, М. О. (2010) “Перш за все нам потрібна широка національна свідомість” (Іван Огієнко та Симон Петлюра). Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі: збірка наукових статей. pp. 162-171.

Лєцкін, М. О. (2009) “Та дороги розійшлися…” (Іван Огієнко та Дем’ян Бєдний). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник (серія історична та філологічна) (6). pp. 60-65.

Лєцкін, М. О. (2008) ”Кожен працює нехай хоч для рідного тільки народу…” (Іван Огієнко та Володимир Самійленко). Світло спілкування (9). pp. 32-34.

Лєцкін, М. О. (2001) Коло стилістичних зацікавлень Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 69-72.

Лісовський, А. М. (2010) Твори Валерія Шевчука і літературний розвиток учнів. Волинь-Житомирщини (20). pp. 362-366.

Лісовський, А. М. (2010) Творчість Т. Шевченка і духовний світ учнів сучасної школи. Волинь-Житомирщина (21). pp. 294-298.

М

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Розвиток повноголосних фонем. Чергування голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Маліновська, Т. В. (2010) Поезія Т. Г. Шевченка у дитячому читанні. Волинь-Житомирщина (21). pp. 299-303.

Маліновська, Т. В. (2010) Світ дитинства в романі «Стежка в траві» В. Шевчука. Волинь-Житомирщина (20). pp. 367-371.

Мартинова, Ганна (2015) Про походження середньонаддніпрянського діалекту. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 129-143.

Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". ЖДУ ім. І. Франка.

Матушек, О. Ю. (2011) Пресвята Трійця в українській бароковій проповіді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 158-162.

Мацкевич, О. П. (2011) Особливості перекладу концепту FAMILY українською мовою. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 226-228.

Мельник, М. В. (2015) Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. Мовні і концептуальні картини світу (51). pp. 324-329.

Мельниченко, Людмила, Яценко, С. А. (2015) Назви традиційних весільних атрибутів у говірці села Кам’янка Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 88-93.

Мисечко, О. Є. (2000) Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Мойсієнко, В. М. (2003) "Ключъ цр˜ства небесного..."* Гарасима Смотрицького - пам’ятка української мови другої половини XVI століття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (10). pp. 81-85.

Мойсієнко, В. М. (2009) «Причинки до історії української мови» Міхаеля Мозера – неупереджена оцінка мовного українського минулого. Українська мова (4). pp. 73-81.

Мойсієнко, В. М. (2002) Із спостережень над іменним словотвором в актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року. Актуальні проблеми українського словотвору. Матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю професора І.Ковалика (1). pp. 387-391.

Мойсієнко, В. М. (2016) Історична діалектологія української мови. ВЦ "Академія", Київ. ISBN 978-966-580-494-9

Мойсієнко, В. М. (2010) Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI cт.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 114-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького гродського уряду 1561 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки у просторі й часі (9). pp. 66-69.

Мойсієнко, В. М. (2008) Відбиття давніх звукосполук *dj, *zdj у поліських говорах періоду пізнього середньовіччя. Українська мова (2). pp. 39-43.

Мойсієнко, В. М. (2006) Відбиття перезвуку е > о після шиплячих у староукраїнських пам’ятках. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Агатангела Кримського у контексті європейської та світової культури (1). pp. 94-101.

Мойсієнко, В. М. (2001) До етимології фраземи “шпари в руки зайшли”. Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай каферэнцыі (1). pp. 85-87.

Мойсієнко, В. М. (2002) До проблеми визначення рідної говірки автора "Граматики словенської" Івана Ужевича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 117-120.

Мойсієнко, В. М. (2001) До проблеми мовного нормалізаторства (або коли полісизми стануть українізмами?). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 134-139. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2020) Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (На матеріалі Житомирських актових книг 1590 та 1635 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 57-65. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2007) Західнополіський діалект: до витоків. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіський діалект у загальноукраїнському та всеслов’янському контекстах (4). pp. 154-168.

Мойсієнко, В. М. (2007) Збирач поліських скарбів: Микола Васильович Никончук (1937 – 2001). Бердичівщина у плині часу. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Джозефа Конрада (1). pp. 75-81.

Мойсієнко, В. М. (2016) Кого називали "людьми руськими" на Русі та на поструських геополітичних утвореннях? Мовознавство (4). pp. 22-39. ISSN 0027-2833

Мойсієнко, В. М. (2016) Кого називали людьми руськими у ВКЛ? До історії вживання етно- та лінгвономена руський в україністиці, білорусистиці та русистиці. Słowo u słowian. Wpływ języków sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne. Pod red. Anny Budziak i Wiktorii Hojsak, 11. pp. 269-294.

Мойсієнко, В. М. (2005) Континуанти давнього *ę у поліських говорах. Українська мова (2). pp. 71-88.

Мойсієнко, В. М. (2005) Метрична книга села Мелені – пам’ятка української мови XVIIІ ст. Діалектологічні студії. Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 49-59.

Мойсієнко, В. М. (2007) Мовна палітра Житомирського Полісся крізь призму віків. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 135-142.

Мойсієнко, В. М. (2006) Мовна ситуація в Україні у першій половині XVII ст. та її відбиття у практиці ведення актових книг міських канцелярій. Україна – Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. Зб. наук. праць (8). pp. 83-102.

Мойсієнко, В. М. (2002) Морфологічні діалектні особливості писемних пам’яток північноукраїнського ареалу XVI-XVII століть. Восточноукраинский лингвистический сборник (5). pp. 453-459.

Мойсієнко, В. М. (2009) Наголошування в українських стародруках кінця XVI – початку XVII ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць (475). pp. 531-534.

Мойсієнко, В. М. (2005) Написання слів із графемами ъ, ь у пам’ятках північноукраїнського ареалу ХVІ - ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (14). pp. 20-26.

Мойсієнко, В. М. (2013) Острозький культурний осередок у процесі вироблення українського літературно-писемного стандарту. Острозька давнина (2). pp. 92-99.

Мойсієнко, В. М. (2003) Пам’ятка української мови з півдня Холмщини. Slavia orientalis, LII (4). pp. 553-562.

Мойсієнко, В. М. (2016) Поліські ізолекси в синхронії та діахронії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць., 21. pp. 19-24.

Мойсієнко, В. М. (2007) Походження поліських діалектів. Українська історична та діалектна лексика: збірник наукових праць (5). pp. 452-463.

Мойсієнко, В. М. (2008) Привілей Жиґимонта-Августа 1560 р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (18). pp. 100-103.

Мойсієнко, В. М. (2019) Про мовну свідомість поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (30). pp. 72-81. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2005) Про статус “руської мови” у часи Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Мовознавство (1). pp. 81-96.

Мойсієнко, В. М. (2018) Протографи і мова Лавришівського Євангелія. Лавришівське Євангеліє XIV століття. Видання факсимільного типу. Дослідження. pp. 431-464.

Мойсієнко, В. М. (2015) Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 144-165.

Мойсієнко, В. М. (2001) Рефлекси давнього *ĕ у актових книгах Житомирського Гродського уряду кінця XVI початку XVII століть. Українське і слов’янське мовознавство. Матеріали Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського (1). pp. 358-360.

Мойсієнко, В. М. (2016) Рецензія на монографію Купчинська Зоряна Олегівна «Стратиграфія архаїчної ойконімії України». Лінгвістика: збірник наукових праць., 34. pp. 138-140.

Мойсієнко, В. М. (2013) Синтаксичні особливості Луцької книги 1560-1561 рр. Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 360-365.

Мойсієнко, В. М. (2018) Словотвірні особливості північноукраїнського наріччя у XVI – XVII ст. Іменник. Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку. Збірник наукових праць, присвячений 70-річчю від дня народження професора Петра Івановича Білоусенка. pp. 84-96.

Мойсієнко, В. М. (2001) Спостереження над мовою судової справи 1635 року. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 21-24.

Мойсієнко, В. М. (2001) Теодор Васильович Баймут. Історія української лінгвістики. Зб. наук. праць (1). pp. 140-146.

Мойсієнко, В. М. (2005) Терміни для називання мови, якою писані кириличні пам’ятки на українських і білоруських землях у XІV-XVIІ ст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Лінгвістика” (2). pp. 21-30.

Мойсієнко, В. М. (2013) Українсько-російські мовні контакти в період пізнього середньовіччя (XVI – XVII ст.). Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии. Материалы Международной научной конференции (1). pp. 238-241.

Мойсієнко, В. М. (2016) Українцям відкрилися давні краєвиди. Українська мова (4). pp. 138-140. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. (2006) Фонетична система українських поліських говорів у ХVІ-ХVІІ ст. Other. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Мойсієнко, В. М. (2001) Фонетичні особливості поліського наріччя. Українські і польські говірки пограниччя. pp. 51-59.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова в процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś (4). pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2007) Чи була присутня польська складова у процесі витворення українського ікавізму? Gwary dziś. 4. Konteksty dialektologii. – Poznań, 2007. – C. 249-254., 4. pp. 249-254.

Мойсієнко, В. М. (2019) Числівники в північноукраїнських пам’ятках. На сторожі слова. Збірник наукових праць на пошану професора Василя Грещука. pp. 236-243.

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Мойсієнко, В. М. (2000) Чому на Поліссі мозолю називають жабою? Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (6). pp. 80-87.

Мойсієнко, В. М. (2011) Якою мовою писані пам’ятки на північноукраїнських та білоруських землях у XV – XVII ст.? Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. pp. 37-44.

Мойсієнко, В. М. (2004) Якою мовою творилися духовні та культурні цінності в Україні у XVIІ-XVIII ст. (міркування з приводу статті Валерія Шевчука "Мова і витворення культурних і духовних цінностей (XVII-XVIII ст.)". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 242-247.

Мойсієнко, В. М., Андрійчук, Олександра (2010) Фонетичні особливості пам’ятки ІІ пол. XVII століття «Выклад о церкві святой» Ф. Софоновича. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 3-7.

Мойсієнко, В. М., Бугайчук, Катерина (2015) Категорія прикметника в пам’ятці 1618 року "Зерцало Богословії Кирила Транквіліона-Ставровецького. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 19-22.

Мойсієнко, В. М., Бугайчук, Катерина (2014) Спостереження над особливостями вокалізму пам’ятки 1618 року «Зерцало Богословії» Кирила Транквіліона-Стваровецького. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 20-25.

Мойсієнко, В. М., Головецька, Зоряна (2014) Деякі спостереження над вокалізмом пам’ятки 1637 року «Євхаристиріон». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 26-28.

Мойсієнко, В. М., Головецька, Зоряна (2015) Лексичне багатство "Єфхаристиріону" - пам’ятки 1632 року. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 38-43.

Мойсієнко, В. М., Конончук, Тетяна (2012) Дослідження поліської лексики в науковій спадщині професора Миколи Никончука. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 42-47.

Мойсієнко, В. М., Кротович, Яна (2015) Ukraińsko-polskie kontakty językowe na terenach obwodu Chmielnickiego: mowa mieszkańców Szepetówki. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 5-10.

Мойсієнко, В. М., Кротович, Яна (2015) Польська мова мешканців села Буртин в сучасному волинському діалектному оточенні. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 65-72.

Мойсієнко, В. М., Кротович, Яна (2014) Українсько-польські мовні контакти на Хмельниччині в кінці XX на початку XXI століть (на матеріалі мовлення жителів міста Шепетівки). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 71-77.

Мойсієнко, В. М., Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Мойсієнко, В. М., Макарова, О. Ю. (2011) Овруцька книга 1678 р. як відображення українсько-польських мовних контактів: особливості словотвору та відмінювання дієслів. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 132-139.

Мойсієнко, В. М., Малініна, Світлана (2010) Фразеологізми у творах письменників – діячів Острозького культурного осередка к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 61-67.

Мойсієнко, В. М., Ніка, Оксана (2013) «Проста Мова» в Україні та Білорусі В XVI Столітті. Слов’янські обрії. pp. 3-25.

Мойсієнко, В. М., Поліщук, В. В. (2013) Луцька замкова книга 1560 - 1561 рр. Серія актових документів і грамот . СПД ФО Купровський В.М., м. Луцьк. ISBN 978-966-02-6854-8

Мойсієнко, В. М., Сінько, Аксінья (2012) Реалізація ě в конфесійних пам’ятках XIII – XVI ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 132-136.

Мойсієнко, В. М., Черняк, Вікторія (2014) Відображення українсько-польських мовних взамовпливів на надмогильних написах (на прикладі кладовища села нового заводу Червоноармійського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 144-153.

Мойсієнко, В. М., Черняк, Вікторія (2015) Польська мова надмогильних написів кладовищ Бердичева. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 113-119.

Москаленко, Лілія (2015) Полонізми в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683–1750 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 94-101. ISSN 2220-7996

Місяць, Н. К. (2014) Українізми в російськомовному тексті поеми Т. Г. Шевченка "Слепая". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 175-180. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К., Білоус, В. Й. (2005) Інтернаціональне та національне в українській офтальмологічній термінології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 86-88. ISSN 2076-6173

Н

Недашківська, О. А., Недашківська, Т. Є. (2022) Експеримент як засіб дослідження когніції судового експерта щодо експертної ініціативи. Криміналістичний вісник (37). pp. 79-89. ISSN 1992-4437

Недашківська, Т. Є. (2023) Phraseological Units with a Numeral Component in English and Ukrainian: A Comparative Aspect. World Journal of English Languag.

Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні питання сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне значення понять державна служба та державний службовець. Державне управління: теорія та практика (1). pp. 41-47. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців. Вісник НАДУ (4). pp. 65-73. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Асоціації в комунікативній системі державний службовець – споживач управлінських послуг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Вільний асоціативний експеримент як метод дослідження проблем державної служби. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби. Вісник НАДУ (8). pp. 71-79. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Мова і культура (6). pp. 50-58. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2014) Ділова українська мова в державному управлінні. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Етика ділового спілкування і мовленнєвий етикет. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції державних службовців у дослідженні методом вільного асоціативного експерименту (репутація, обов’язок, спілкування). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції у системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування). Держава та регіони (3). pp. 119-125.

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Від філології класичної стародавності до мовознавства ХVІІІ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Мовознавство ХХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. Мовознавство ХIХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство: проект комплексу оцінювання. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Запозичена лексика у романі Юрія Щербака «Час смертохристів». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність чи компетенція державного службовця? (до проблеми термінологічного змісту понять). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність і компетенція: об'єм термінологічного значення понять. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Комунікативна компетенція державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Контрольна робота (директорська) з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Концепти керівник, посадовець, громадянин, людина, народ у професійній свідомості державних службовців. НАДУ при Президентові України (2). pp. 85-96.

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Мовна норма в інформаційній системі (управлінський аспект). Вісник НАДУ (7). pp. 10-15. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) ПРО БУДОВУ ФРАГМЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Мова і культура. pp. 40-46. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття "авторитет" і "повага" в мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 341-349.

Недашківська, Т. Є. (2009) Поняття лідер у концептосистемі державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2013) Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять. Вісник НАДУ (7). pp. 60-67.

Недашківська, Т. Є. (2008) Професійність державних службовців: компетентнісний підхід. Вісник НАДУ (1). 73'82.

Недашківська, Т. Є. (2014) Структура асоціативних полів професійних понять сфери державного управління. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Проблеми прикладної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Психолінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Філософські проблеми мовознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Бойко, Юлія (2017) Історія назв музичних інструментів в українській мові. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Гриневич, Анна (2015) Пацан: слово и понятие. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Радиш, Я. Ф. (2007) Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема. Держава та регіони (2). pp. 78-95.

Недашківська, Т. Є., Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Недашківська, Т. Є., Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шульга, Т. (2014) Актуальні проблеми лінгвістики. Проблема мовної особистості. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шуть, О. (2014) Речення з однорідними членами. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Новобранець, О. Б. (2007) Біля витоків українознавства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 198-204.

Німчук, Василь (2015) Причинки до закарпатського діалектогенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 19-37.

П

Парасін, Н. Д. (2011) Лексика на позначення розміру в поезії Тараса Шевченка: перцептивний і неперцептивний зміст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 153-156.

Пиц, Т. Б. (2011) До проблеми адаптації німецьких слів південно-західними говорами української мови. ВІСНИК Житомирського державногодержавного університету імені Івана Франка (58). pp. 17-20.

Познанський, Р. В. (2014) ВІДДІЄСЛІВНІ АБСТРАКТНІ ІМЕННИКИ, МОТИВОВАНІ ВЕРБАТИВАМИ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ''АГРАРНЕ ВИРОБНИЦТВО (РОСЛИННИЦТВО)'', В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 222-227. ISSN 2076-6173

Помінчук, Тетяна (2009) Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 222-228.

Приймак, А. М. (2006) Функції сильних позицій тексту та їх реалізація у повісті Івана Франка «Захар Беркут”. Актуальні проблеми сучасної науки, 2. pp. 76-79.

Прус, В. В. (2001) «У нетрях прокидаються гриби. Магічний знак – по відьминому колу.» (етнолінгвістичний аспект поліського збиральництва). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 151-153.

Прус, Валентина (2010) Народне лікування деякими видами грибів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 357-362.

Півторак, Григорій (2015) Деякі методологічні проблеми дослідження історії української мови на сучасному етапі. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 5-18.

Підгурська, В. Ю., Голубовська, І. В. (2022) Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник. Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Пікалова, А. О. (2010) Концепти-образи МАТИ та СЕСТРА як репрезентанти макроконцепту РОДИНА в поетичному мовленні М. Стельмаха. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 201-203.

Р

Радомська, Світлана (2009) "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 184-207.

Радомська, Світлана (2010) Особливості рефлексації *Е у творах діячів Острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 146-158.

С

Симоненко, Л. О. (2013) Термін у загальномовних словниках. Українська і слов’янська тлумачна та перекладна лексикографія. Леонідові Сидоровичу Паламарчукові. pp. 220-226.

Сироїд, І. В. (2007) Внесок Олеся Гончара у процес відродження та розвитку української мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 221-224.

Скопненко, Олександр (2015) Берестейсько-пинський ареал як об’єкт дослідження. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 166-178.

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Сьомак, Наталія, Гримашевич, Г. І. (2011) Однорідні члени речення в Житомирських актових книгах XVI-XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 230-238.

Сьоміна, Ольга (2015) Динаміка складного сполучникового речення в східноподільських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 61-67. ISSN 2220-7996

Т

Тараба, І. О. (2007) Лексико-семантичні трансформації складу німецьких та українських фразеологізмів у газетно-інформаційних текстах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 189-182.

Таранець, В. Г. (2015) Походження етносу українці та їхньої мови. Український глотогенез (1). pp. 117-128.

Тетерук, С. В. (2011) Національно-культурні особливості концепту "Pünktlichkeit" – "пунктуальність" в німецькій та українській лінгвокультурах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 357-359.

Тимочко, Богдана (2015) Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 102-108. ISSN 2220-7996

Титаренко, В. М. (2005) Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір (5). pp. 135-143.

Титаренко, В. М. (2006) Вплив польської мови на фонетичну систему староукраїнської ділової мови (на матеріалі пам’яток XVI – XVII ст. північноукраїнського ареалу). Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького (1). pp. 134-139.

Титаренко, В. М. (2002) Запозичена лексика у грамотах Київського міського магістрату XVI – XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 157-161.

Титаренко, В. М. (2013) Запозичені назви на позначення негативних дій людини в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. Українська полоністика (10). pp. 40-47.

Титаренко, В. М. (2011) Критерії виділення та методологічні аспекти дослідження запозичених слів. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Лексикографічний бюлетень (20). pp. 180-192.

Титаренко, В. М. (2004) Лексичні формули в “Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року”. Вісник Львівського університету. Серія філологічна (34). pp. 39-45.

Титаренко, В. М. (2010) Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 171-179.

Титаренко, В. М. (2011) Назви одягу німецького походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі текстів ділового стилю). Філологічний збірник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 159-166.

Титаренко, В. М. (2010) Презентація принципів укладання історичного словника запозиченої лексики. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Лексикографічний бюлетень (19). pp. 103-113.

Титаренко, В. М. (2002) Привілет Київському магістрату. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 20-25.

Титаренко, В. М. (2006) Слова іншомовного походження у розвитку синонімії староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. (2). pp. 256-260.

Титаренко, В. М., Борович, Тетяна (2010) Семантична організація складнопідрядних порівняльних речень в актах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 14-19.

Титаренко, В. М., Борович, Тетяна (2011) Синтаксичні функції та морфологічне вираження порівняльних зворотів у північноукраїнських пам’ятках XVI – XVIІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 33-39.

Титаренко, В. М., Бугаревич, Олена (2015) Назви юридичних дій, процесів, явищ у луцьких актових книгах XVІ –XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 23-25.

Титаренко, В. М., Вознюк, Ольга (2015) Назви державних установ та урядових осіб у житомирських актах XVI–XVII cт. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 34-37.

Титаренко, В. М., Вознюк, Ольга (2015) Судово-адміністративна лексика житомирських актових книг. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 15-17.

Титаренко, В. М., Губарева, Анна (2012) Іменникова словозміна в Пересопницькому Євангелії. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 27-32.

Титаренко, В. М., Дворнікова, Оксана (2015) Фізичні якості людини в словнику української мови XVI – першої половини XVII століть. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 43-46.

Титаренко, В. М., Литвинчук, Світлана (2012) Назви грошових одиниць у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 68-72.

Титаренко, В. М., Людвицька, Юлія (2011) Парцеляція як засіб увиразнення у творах М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 127-132.

Титаренко, В. М., Михайлюк, Наталія (2012) Зачини "Волинських грамот XVI ст.". Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 77-81.

Титаренко, В. М., Назарук, Тетяна (2011) Відображення асимілятивно-дисимілятивних процесів у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 158-162.

Титаренко, В. М., Назарук, Тетяна (2012) Спрощення в групах приголосних у північноукраїнських пам’ятках ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 84-88.

Титаренко, В. М., Сидорак, Оксана (2014) Історія назв струнних інструментів в українській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 123-128.

Титаренко, В. М., Сорока, Інна (2011) Конфесійна лексика в пам’ятках північноукраїнських земель ХVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 218-224.

Титаренко, В. М., Сорока, Інна (2012) Назви богослужбових приміщень та предметів церковного вжитку в пам'ятках північноукраїнських земель XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 139-144.

Титаренко, В. М., Шемчук, Ольга (2015) Назви диких птахів у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 120-124.

Титаренко, Валентина (2015) Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 109-115. ISSN 2220-7996

Тищенко, Костянтин (2015) Асиміляція середньовічних меншин до української мовної спільноти. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 38-67.

Тищенко, Тетяна (2015) Композитивне словотворення як спосіб номінації в говірках Східного Поділля. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 68-75. ISSN 2220-7996

Томіленко, Л. М. (2013) Експресивна лексика на позначення назв осіб у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний Ворон". Культура слова (78). pp. 77-81. ISSN 0201-419

Томіленко, Л. М. (2018) Емоційно-оцінна лексика на позначення осіб в українській перекладній лексикографії початку ХХ ст. VIII. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 144-150.

Томіленко, Л. М. (2019) Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. Івано-Франківськ: Фоліант.

Томіленко, Л. М. (2009) Морфологічний спосіб творення нових іменників-термінів у словнику української мови в 20-ти томах. Мовознавство (2). pp. 69-78. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2016) Місце й особливості подання галузевої лексики в "Російсько-українському словнику" С. Іваницького та Ф. Шумлянського. Мовознавство (1). pp. 66-74. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2018) Назви наук в українській перекладній лексикографії першої третини ХХ століття. Духоўная спадчына Усходняга Палесся : зборнік навуковых артыкулаў. pp. 227-229.

Томіленко, Л. М. (2016) Назви осіб за родом діяльності в українській перекладній лексикографії 1918–1933 рр. Чарнобылем не зарасце: традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: зборнік навуковых артыкулаў, 1. pp. 164-171.

Томіленко, Л. М. (2015) Позасловникова лексика у творі Дмитра Донцова "Націоналізм". Література та культура Полісся. Серія "Філологічні науки" (78). pp. 198-204.

Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

Томіленко, Л. М. (2016) Розвиток семантичної структури українського дієслова (на матеріалі І–V томів Словника української мови у 20 т.). Мандрівець (1). pp. 86-89.

Томіленко, Л. М. (2017) Русизми (росіянізми) в українській перекладній лексикографії початку ХХ ст. Мовознавство (1). pp. 71-79. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2014) Суржик як об'єкт наукових досліджень і дискусій. Мовознавство (4). pp. 69-80. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М. (2015) Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови. Other. Фоліант, Івано-Франківськ.

Томіленко, Л. М., Рабулець, О. Г. (2015) «Словник московсько-український» В. Дубровського: склад і структура. Мовознавство (4). pp. 89-96. ISSN 0027-2833

Томіленко, Л. М., Рабулець, О. Г. (2017) Цифрова лексикографічна система "С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник" та її можливості. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. - Серія: Філологічні науки (153). pp. 751-756. ISSN ISBN 978-917-7197-64-4

Трофімова, О. В. (2011) Тілесна метафора як механізм утворення фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 174-178.

У

Усатенко, Т. М. (1999) Конструкція з ППКС у системі стилістичних фігур художнього тексту. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 108-115.

Усатий, А. В. (2010) Твори Валерія Шевчука в позакласному читанні. Волинь-Житомирщина (20). pp. 372-375.

Ф

Фаріон, І. Д. (2015) Лінгвономен українська мова як етнонаціональна ідентифікація українців (на матеріалі текстів ХIV–ХХ ст.). Український глотогенез (1). pp. 224-237.

Фёдар, Клімчук (2015) Некаторыя аспекты праблемы ураінскага этна- і глотагенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 68-91.

Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Х

Халін, В. В. (2010) Балади Т. Шевченка на загальному романтичному тлі світової літератури. Волинь-Житомирщина (21). pp. 160-165.

Халін, В. В. (2010) Розвиток літературно-художнього сприймання учнівської молоді при вивченні роману-балади Валерія Шевчука «Дім на горі». Волинь-Житомирщина (20). pp. 378-381.

Ц

Царалунга, І. Б. (2005) Антропонімоформант -ан і ойконіми на -ани (-яни). Актуальні питання антропоніміки : зб. наук. пр. (1). pp. 237-242.

Царалунга, І. Б. (2013) Антропонімікон Вижвівської актової книги XVII cт. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 6 (1). pp. 254-262.

Царалунга, І. Б. (2011) Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. (6). pp. 684-689.

Царалунга, І. Б. (2012) Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. (16). pp. 175-180.

Царалунга, І. Б. (2009) Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов'янської мови. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (58). pp. 214-220.

Царалунга, І. Б. (2009) Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 2 (46). pp. 155-161.

Царалунга, І. Б. (2013) Графіко-орфографічні риси Вижвівської актової книги XVII ст. Българска украинистика (3). pp. 116-125.

Царалунга, І. Б. (2011) До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (60). pp. 213-217.

Царалунга, І. Б. (2004) До семантики твірних основ ойконімів на -ани (-яни). Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Загальні питання філології", 1. pp. 87-89.

Царалунга, І. Б. (2004) До історії форманта -ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна., 2 (34). pp. 198-203.

Царалунга, І. Б. (2006) Загальний стан дослідження топонімів на -ани (-яни) у слов’янському мовознавстві. Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 1 (38). pp. 185-191.

Царалунга, І. Б. (2012) Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, 4 (22). pp. 26-35.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні ойконіми на -ани (-яни): назви топографічного характеру. Мандрівець (6). pp. 42-51.

Царалунга, І. Б. (2005) Локально-етнічні топоніми на -ани (-яни). Ономастика і апелятиви : зб. наук. пр. (24). pp. 138-143.

Царалунга, І. Б. (2011) Мікротопоніми Житомирщини кінця XVI – початку XVII ст. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. (29-31). pp. 169-174.

Царалунга, І. Б. (2012) Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст., 2 (26). pp. 375-380.

Царалунга, І. Б. (2012) Навчальний модульний курс «Старослов’янська мова». Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.) : зб. тез (1). pp. 94-96.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви посуду в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. (100). pp. 483-487.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви речей домашнього ужитку в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. наук. пр. (1). pp. 171-179.

Царалунга, І. Б. (2010) Назви споруд у пам’ятках української мови кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика : наук. журн. (12). pp. 184-188.

Царалунга, І. Б. (2008) Наукові засади вивчення курсу „Старослов’янська мова”. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. (4). pp. 43-45.

Царалунга, І. Б. (2009) Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження. Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. (10). pp. 300-306.

Царалунга, І. Б. (2007) Ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських композитних імен. Вісник Прикарпатського університету. Філологія (15-18). pp. 419-423.

Царалунга, І. Б. (2005) Особливості відетнонімних та відкатойконімних власних географічних назв. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. пр. та доп. Всеукр. наук. конф., 12–13 трав. 2005 р. (1). pp. 63-65.

Царалунга, І. Б. (2012) Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (61). pp. 225-230.

Царалунга, І. Б. (2010) Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 186-199. ISSN 2220-7996

Царалунга, І. Б. (2007) Похідні на -ани (-яни) в ойконімії Поділля. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр., 2 (3). pp. 273-277.

Царалунга, І. Б. (2012) Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки (31). pp. 168-173.

Царалунга, І. Б. (2010) Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на –ани (-яни). Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (59). pp. 152-160.

Царалунга, І. Б. (2014) Роль польської мови у засвоєнні германізмів на українському мовному ґрунті. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр., 1 (6). pp. 193-200.

Царалунга, І. Б. (2005) Складені ойконіми на -ани (-яни). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Слов’яни: історія, мова, культура”, 18 трав. 2005 р. (1). pp. 60-62.

Царалунга, І. Б. (2009) Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (4). pp. 230-232.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): географія назв. Українська мова (3). pp. 54-63.

Царалунга, І. Б. (2007) Стратиграфія українських ойконімів на -ани (-яни): статистика і хронологія. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 305-315.

Царалунга, І. Б. (2011) Суть перехідних палаталізацій приголосних і їх наслідки в сучасній українській мові. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр. (3). pp. 49-53.

Царалунга, І. Б. (2006) Типові твірні основи ойконімів з формантом -ани (-яни). Актуальные вопросы славянской ономастики. Славянская ономастика в этимологическом, хронологическом и ареальном аспектах : материалы III Междунар. науч. конф., Гомель, 6–7 октяб. 2006 г. (1). pp. 250-258.

Царалунга, І. Б. (2009) Українські мікротопоніми на -ани (-яни). Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр.. pp. 189-196.

Царалунга, І. Б. (2004) Українські ойконіми на -ани (-яни) Карпатського регіону. Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр. (1). pp. 187-195.

Царалунга, І. Б. (2007) Українські ойконіми на -ани (-яни), утворені від слов’янських відапелятивних імен. Науковий вісник Чернівецького національного університету (354). pp. 70-73.

Царалунга, І. Б. (2005) Християнські імена та українські ойконіми на -ани(-яни). Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. пр. (13). pp. 89-91.

Царалунга, І. Б. (2004) Щодо зв’язків етнонімів та ойконімів у слов’янському ономастиконі. Вісник Уманського педагогічного університету. Філологія (Мовознавство): зб. наук. пр. (1). pp. 247-252.

Царалунга, І. Б. (2012) Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (5). pp. 204-216.

Царалунга, Інна (2015) Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 141-151. ISSN 2220-7996

Ч

Чайковська, В. Т., Горбань, А. В. (2000) Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Ш

Шайковський, О. В. (2011) Національно-культурний аспект фразеологічних одиниць на позначення трудової діяльності та бездіяльності в українській та англійській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 225-228. ISSN 2076-6173

Шарапа, М. В. (2013) Вербальні та невербальні репрезентанти теми добробуту в середньополіському весняному обрядовому тексті. Вісник ЖДУ імені Івана Франка : науковий журнал (5). pp. 232-237.

Шарапа, М. В. (2010) Культурна семантика у встановленні семантичної структури обрядових назв (на прикладі деяких середньополіських назв весняної обрядовості). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (12). pp. 121-126.

Шарапа, М. В. (2007) Поліські повір’я та обряди, пов’язані з міфічними персонажами Зелених свят, та їх номінація. Етнолінгвістичні студії (1). pp. 133-143.

Шарапа, М. В. (2015) Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 159-164. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. (2013) Репрезентація теми природи в різнопланових одиницях середньополіських весняних обрядових текстів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 222-234. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. (2013) Рудименти давніх хліборобських культів у середньополіських обрядових текстах. Наукові праці: науково-методичний журнал, 223 (211). pp. 107-112.

Шарапа, М. В. (2009) Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 4 (81). pp. 73-78.

Шарапа, М. В. (2013) Середньополіські назви обрядових часових понять на позначення весняно-літніх календарних дат та періодів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (17). pp. 137-143.

Шарапа, М. В. (2007) Фрагменти поліського традиційного календаря: літній цикл. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 70-76. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В., Маковчук, Юлія (2015) Різнопланові невербальні та вербальні одиниці системи рекомендацій і застережень, оберегів і запобіжних заходів у родильній обрядовості (на матеріалі населених пунктів Ружинського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 72-78.

Шарапа, М. В., Яворська, Оксана (2014) Із спостереження над вербальними та невербальними одиницями середньополіського весільного обряду. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 154-159.

Шарапа, Марина (2010) Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 381-391.

Швачко, С. О. (2011) Інтерлінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 28-32.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування лексичних умінь та навичок (на основі творів Валерія Шевчука). Волинь-Житомирщина (20). pp. 382-389.

Шевцова, Л. С. (2010) Формування синтаксичних умінь та навичок (на основі творів Т. Г. Шевченка). Волинь-Житомирщина (21). pp. 323-332.

Шевцова, Л. С. (2006) Українська мова. Дидактичні матеріали для абітурієнтів. [Teaching Resource]

Шевчук, Т. О. (2003) Тести на заняттях з української мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 140-145. ISSN 2076-6173

Шестакова, С. О., Фенцик, О. М., Недашківська, Т. Є. (2023) Аналіз жанрових особливостей академічного письма української мови. Вісник науки та освіти (13). pp. 315-327. ISSN 2786-6165

Шитик, Л. В., Косменюк, Вікторія (2014) Лексико-граматичні особливості українських анекдотів. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 59-62.

Штанденко, Уляна (2015) Фразеологічні конструкції в староукраїнській пам’ятці «Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 116-120. ISSN 2220-7996

Шульгач, Віктор (2015) Про походження деяких українських прізвищ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 179-186. ISSN 2220-7996

Щ

Щербина, Тетяна (2015) Походження говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя у світлі ареалогії. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 76-83. ISSN 2220-7996

Ю

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Юрчук, О. О. (2011) Антиколоніалізм у творчості Лесі Українки (за драматичною поемою "Бояриня"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 163-166. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2010) Творчість О. Теліги: реінкарнація української жіночості в умовах потреби боротьби за українську націю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 209-212. ISSN 2076-6173

Я

Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці середньополіського весільного обряду. ЖДУ ім. І. Франка.

Янчук, Н. В. (2006) Проблема вивчення мови в мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 203-208.

Янчук, Н. В. (2004) Програма експериментального вивчення слова і фразеологізму в аспекті функційно-комунікативного вивчення мови. Українська мова і література в школі (3). pp. 14-17.

Янчук, Н. В. (2004) Підготовка вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення мови. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки (1). pp. 59-61.

Янчук, Н. В. (2002) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення лексики і фразеології. Українська мова і література в школі (2). pp. 10-13.

Янчук, Н. В. (2003) Роль ситуативно-творчих завдань у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників. Українська мова і література в школі (2). pp. 54-58.

Янчук, Н. В. (2002) Роль тексту в реалізації функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 238-240. ISSN 2220-7996

Янчук, Н. В. (2008) Роль функціонально-комунікативного підходу до вивчення лексики і фразеології у фаховій підготовці майбутнього вчителя-словесника. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (1). pp. 37-40.

Янчук, Н. В. (2014) Формування мовної компетенції майбутнього вчителя-словесника в контексті функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Методичний пошук: Викладацько-студентський збірник наукових праць (1). pp. 125-130.

Янчук, Н. В. (2013) Формування мовної особистості в умовах функціонально-комунікативного підходу до вивчення сучасної української літературної мови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університу (9). pp. 724-739.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2013) Фразеологічні одиниці в поетичній спадщині Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 277-283.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологічні одиниці в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (25-26). pp. 198-202.

Янчук, Н. В. (2002) Функціонально-комунікативний підхід до вивчення української мови. 1. Національна освіта: традиції і новації в контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць (1). pp. 89-92.

Янчук, Н. В. (2018) Функціонування вставних конструкцій у листах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 22-27. ISSN 2220-7996

Янчук, Н. В. (2010) Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 291-299.

Яриновська, К. Т. (2021) Колоративи в поетичному дискурсі Юрія Іздрика (на матеріалі збірки «Календар любові»). Науковий часопис Східноподільського лінгвокраєзнавчого центру (8). pp. 101-105.

Яриновська, К. Т. (2023) Лексика на позначення кольорів в історико-лінгвістичному вимірі. Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності.

Яриновська, К. Т. (2021) Морфологічні засоби вираження одоративів у поезії Юрія Іздрика «Календар любові». Матеріали студентських наукових читань : зб. наук. пр..

Яриновська, К. Т. (2023) Прагматична специфіка перекладу військового соціолекту й термінології. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Яриновська, К. Т., Вигівський, В. Л., Башманівський, О. Л. (2023) Особливості перекладу військових жаргонізмів на позначення військової техніки та озброєння з української мови на англійську за допомогою машинного перекладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (100). pp. 298-306. ISSN 2663-7642

Яценко, С. А. (2015) Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 121-126. ISSN 2220-7996

Яценко, С. А. (2009) Гуцульські кулінарні назви ( на основі лексикографічних видань). Вісник Львівського університету, 2 (46). pp. 172-179.

Яценко, С. А. (2010) Гуцульські назви продуктів харчування страв і напоїв у романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Іванчик». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (15-16). pp. 97-102.

Яценко, С. А. (2011) Гіперномени – назви продуктів харчування та страв у пам’ятках староукраїнської мови. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1). pp. 186-195.

Яценко, С. А. (2012) Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 199-203.

Яценко, С. А. (2010) Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 317-327.

Яценко, С. А. (2009) Назви хмільних напоїв в українській мові XIV XVII ст. Українська мова (2). pp. 49-55.

Яценко, С. А. (2010) Староукраїнська спадщина в лексиці західнополіського діалекту (на матеріалі назв рідких страв). Волинь філологічна: Текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі (9). pp. 90-96.

Яценко, С. А. (2007) Що їли і пили поліщуки у ХVІ - ХVІІ століттях. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 159-163.

Яценко, С. А., Готовська, Наталія (2012) Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць у творчості Валерія Шевчука (на матеріалі роману-дилогії «Стежка в траві»). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 20-27.

Яценко, С. А., Готовська, Наталія (2011) Функціонування фразеологізмів у романі-дилогії Валерія Шевчука «Стежка в траві». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 52-59.

Яценко, С. А., Зоря, Анна (2011) Лексичний склад рекламних текстів з погляду походження та сфери вживання. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 73-80.

Яценко, С. А., Калініна, Анна (2012) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 36-42.

Яценко, С. А., Ковтонюк, Світлана (2011) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці села Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 86-93.

Яценко, С. А., Корсун, Оксана (2015) Назви глиняного посуду в говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 58-62.

Яценко, С. А., Корсун, Оксана (2014) Назви обрядових страв у говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 52-58.

Яценко, С. А., Корчемлюк, Юлія (2012) Назви посуду в говірці села Клочки Народицького району Житомирської області, в основі яких лежать одиниці виміру. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 56-63.

Яценко, С. А., Корчемлюк, Юлія (2011) Назви хмільних та нехмільних напоїв у говірці с. Клочки Народицького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 101-109.

Яценко, С. А., Мельник, Олександра (2015) Лексико-семантична група назв напоїв у "Луцькій замковій книзі 1560-1561 років". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 81-84.

Яценко, С. А., Мельник, Олександра (2014) Лексико-семантична група назв приправ і спецій у «Луцькій замковій книзі 1560-1561 р.». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 95-98.

Яценко, С. А., Мельник, Юлія (2014) Назви борошняних виробів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 99-104.

Яценко, С. А., Мельник, Юлія (2015) Назви м’яса та м’ясних продуктів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 84-87.

Яценко, С. А., Олійник, Юлія (2014) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці (на матеріалі говірки села Білка Овруцького району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 105-109.

Яценко, С. А., Олійник, Юлія (2015) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 94-97.

Яценко, С. А., Савчук, Наталія (2012) Словотвірні особливості дієслів руху та переміщення в романі Уласа Самчука «Волинь». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 106-114.

Яцук, К. В. (2009) Зіставний метод у вивченні одиниць вторинної номінації в українській та англійській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 194-197.

Ящук, Л. В. (2014) Описові способи ідентифікації особи на Житомирщині ХVІ – ХVІІ ст. (чоловічі іменування). Студії з ономастики та етимології (1). pp. 134-150.

Ящук, Л. В. (2018) Прізвищеві назви Житомирщини XVI-XVII ст. із суфіксом енко. Студії з ономастики та етимології 2017-2018. pp. 200-211.

Ящук, Л. В. (2015) Слов’янські особові імена Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 187-194. ISSN 2220-7996

Ящук, Л. В. (2011) Суфікс к(о) в антропонімах Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 331-341.

Ящук, Л. В. (2017) Суфіксальні варіанти християнських чоловічих імен Житомирщини ХVІ–XVІІ ст. Студії з ономастики та етимології 2016-2016. pp. 199-211.

Ящук, Л. В. (2013) Фонетична адаптація початкових голосних у християнському антропоніміконі Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 189-198.

Ящук, Л. В. (2012) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 266-276.

Ящук, Л. В. (2010) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 321-332.

Ящук, Л. В. (2014) Яшкін І. Я. Слоўнік беларускіх імёнаў і сямейна-родавых паняццяў. Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2013. 440 с. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 242-251.

Ящук, Л. В., Алексєєнко, Юлія (2015) Дволексемні іменування «Луцької замкової книги 1560– 1561 рр.». Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 10-15.

Ящук, Л. В., Алексєєнко, Юлія (2015) Однолексемні назви "Луцької замкової книги 1560-1561 рр.". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 8-11.

Ящук, Л. В., Ананченко, Надія (2011) Власні особові імена жителів села Стрижівка Любарського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 15-17.

Ящук, Л. В., Ананченко, Надія (2012) Сучасні прізвища Любарського району Житомирської області (на матеріалі погосподарських книг сіл Іванківці, Старий Любар та Стрижівка). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 5-8.

Ящук, Л. В., Барабанова, Світлана (2012) Власні особові імена сіл Городківка, Камені, Брівки другі Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 8-11.

Ящук, Л. В., Барабанова, Світлана (2011) Семантика твірних основ прізвищ села Городківка Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 23-28.

Ящук, Л. В., Капітанчук, Діана (2015) Словотвір прізвищ сіл Новоселиця, Строків і Саверці Попільнянського району Житомирської області (морфологічний спосіб). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 55-58.

Ящук, Л. В., Кулик, Вікторія (2011) Прізвища жителів села Леніне Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 121-126.

Ящук, Л. В., Кулик, Вікторія (2012) Сучасний іменник сіл Краснобірка, Леніне і Чайківка Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 63-67.

Ящук, Л. В., Мартинюк, Інна (2014) Відокремлені означення як засіб поглиблення характеристики особи в романі Марії Матіос «Чотири пори життя». Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 89-94.

Ящук, Л. В., Расовська, Ольга (2011) Годоніми міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 181-185.

Ящук, Л. В., Швайко, Ольга (2011) З ойконімії Житомирського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 243-249.

Ящук, Л. В., Швайко, Ольга (2012) З ойконімії Романівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 155-158.

This list was generated on Sun Oct 1 20:35:31 2023 EEST.