Items where Subject is "P Language and Literature > PG Slavic, Baltic, Albanian languages and literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 209.

Article

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Іваницька, Н. Б. (2007) Проблема методики зіставного вивчення системи українських та англійських дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 105-108.

Іванова, Л. П. (2004) Представленность английской культуры в русской литературе XIX века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 63-65.

Астрахан, Н. І. (2012) Художественная концепция человека и мира в пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад". Русский язык и литература в учебных заведениях (5-6). pp. 42-52.

Астрахан, Н. І. (2004) „ХАЗАРСКИЙ СЛОВАРЬ" М. ПАВИЧА: ПОПЫТКА ПРОЧТЕНИЯ. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць, 5. pp. 20-25.

Башинська, М. В., Бондарчук, О. М. (2021) Відображення художнього простору в польській фантастичній літературі. Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика (10). pp. 13-19.

Башманівський, О. Л., Башманівська, І. М. (2014) Компетентнісний підхід до критеріїв оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі вивчення іноземної мови. Методичний пошук, 12 (1). pp. 131-137.

Блін, Л. Є. (2010) Граматикалізація та функціонування засобів вираження категорії означеності – неозначеності в балто-слов’янських та германських мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 162-166.

Бондаренко, Г. Ф. (2004) Людина і світ в поезіях К. І. Галчинського. Проблеми славістики (3-4). pp. 84-90.

Бондарчук, О. М. (2021) Занепад шляхетської минувшини як проблемний комплекс у мемуарах Т. Бобровського. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, XXXVIІ. pp. 86-106.

Бондарчук, О. М. (2020) Особливості навчання польської мови в другому класі в умовах НУШ. Стан і перспективи методики вивчення польської мови у закладах середньої та вищої освіти (1).

Борисенко, Н. Д., Кодубовська, О. О. (2021) Апелятиви із семою “історичний тип населеного пункту” в західногерманських та східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 1 (47). pp. 35-38. ISSN 2409-1154

Білоус, О. П. (2008) Чудеса в києво-печерському патерику. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 216-219.

Білоус, П. В. (2008) Польськомовна поема «Лабіринт» Хоми Євлевича. Українська полоністика (5). pp. 145-152.

Білявська, В. С. (2021) Мемуарна спадщина Є. Фелінської у світлі літературно-критичного аналізу кінця ХІХ–ХХІ ст. Українська полоністика (19). pp. 21-29. ISSN 2220-4555

Василишин, О. В. (2007) Мала проза Івана Франка в рецепції Бориса Харчука. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 123-126.

Василюк, В. І. (2006) Художня інтерпретація біблійних образів у прозі І. Багряного. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 209-214. ISSN 2076-6173

Велика, А. М. (2023) Особливості комунікативної компетентності вчителя англійської мови за умов сьогодення. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Вигівський, В. Л. (2013) Структурно-семантичні особливості англомовних військових омофраз. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство" (19). pp. 59-64.

Головенко, К. В. (2007) Концепти "ДОЛЯ", "ВОЛЯ", "СЕРЦЕ" в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 189-192.

Голубовська, І. В. (2006) Невмирущий заклик до живих: художнє осмислення ранньохристиянської епохи у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 200-203.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2022) Морфологічні особливості говірки с. Черевки Овруцького району Житомисрької області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (58). pp. 51-54. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І. (2022) Фонетичні особливості говірки села Черевки Овруцького району Житомирської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 43-46. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 197-199.

Гужанов, С. И., Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гуменюк, І. І. (2007) Лінгвістичні та екстралінгвістичні дослідження номінації жовтого кольору (на матеріалі фразеології англійської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 194-197.

Дяченко, Н. М. (2018) Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 16-22. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М., Вольська, І. О. (2017) Українці й поляки крізь призму лінгвальних стереотипів. Мова і культура, 4(189) (20). pp. 114-121.

Калтаєва, Д. Є. (2006) Проблема російського національного характеру в драматургії Якова Княжніна (на матеріалі трагедії "Рослав"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 208-210.

Кодубовська, О. О. (2020) Актуалізація семи ‘історичний тип населеного пункту’ у складі лсг населений пункт в східнослов'янських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Кодубовська, О. О. (2017) Еволюція лексики на позначення населеного пункту в західногерманських та східнослов'янських мовах. Science and Education a New Dimension. Philology, 40 (144). pp. 30-32.

Кодубовська, О. О. (2019) Запозичена лексика на позначення населеного пункту в українській та російських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексико-семантична група ‘населений пункт’ в східнослов’янських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica, 1 (5). pp. 216-220.

Кодубовська, О. О. (2011) Лексичні одиниці на позначення ‘населений пункт’ в західно-германських та східнослов’янських мовах. Мовні і концептуальні картини світу (37). pp. 451-455.

Кодубовська, О. О. (2021) Синонімія, як один із типів відношень між членами ЛСГ населений пункт в східнослов’янських та західногерманських мовах. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи.

Кодубовська, О. О. (2018) Шляхи поповнення лексики на позначення населеного пункту в східнослов’янських та західногерманських мовах. Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф.

Кузнєцов, В. Б. (2004) Персоніфікація деяких іменників як важливий вид трансформації при перекладі з української мови на англійську. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 273-275.

Курносова, Н. О., Курносова, Р. В., Суховецька, С. В. (2004) Особливості тема-рематичного членування речення в англійській та російській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 175-177.

Мазоха, Г. С. (2007) Поліфонізм як важливий фактор у поетиці епістолярного жанру (на матеріалі листування В. Близнеця 70-х рр.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 191-195.

Мельник, М. В. (2014) Комментарий как жанр Интернет-коммуникации. Система і структура східнослов'янських мов (7). pp. 113-117.

Мельник, М. В. (2015) Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. Мовні і концептуальні картини світу (51). pp. 324-329.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в виртуальном дискурсе. Мова і культура, 4 (17). pp. 273-277.

Мельник, М. В. (2013) Явление лексической интерференции в компьютерном дискурсе. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (18). pp. 258-260.

Мойсієнко, В. М. (2020) Запозичення в практиці ведення канцелярських книг Правобережної України (На матеріалі Житомирських актових книг 1590 та 1635 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (31). pp. 57-65. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2016) Поліські ізолекси в синхронії та діахронії. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Збірник наукових праць., 21. pp. 19-24.

Мойсієнко, В. М. (2016) Рецензія на монографію Купчинська Зоряна Олегівна «Стратиграфія архаїчної ойконімії України». Лінгвістика: збірник наукових праць., 34. pp. 138-140.

Мойсієнко, В. М. (2016) Українцям відкрилися давні краєвиди. Українська мова (4). pp. 138-140. ISSN 1682-3540

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Місяць, Н. К. (2010) Kompetencja polilingwistyczna w nauczaniu ukraińców języka polskiego jako obcego. Українська полоністика. (7). pp. 111-120.

Місяць, Н. К. (2001) Переклади віршів Лесі Українки польською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2013) Про деякі фонетико-фонологічні особливості польської мови. Українська полоністика (10). pp. 3-8.

Місяць, Н. К. (2011) Сzasopismо naukowe „Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu. “Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu (1). pp. 41-45.

Місяць, Н. К., Білоус, А. В., Білоус, В. Й. (2004) Принципи укладання латинсько-українського словника офтальмологічних термінів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 183-185. ISSN 2076-6173

Недашківська, Т. Є. (2023) Phraseological Units with a Numeral Component in English and Ukrainian: A Comparative Aspect. World Journal of English Languag.

Недашківська, Т. Є. (2023) Лексика економічної сфери в картині світу українців і поляків (порівняльний аспект). Світ мови – світ у мові.

Недашківська, Т. Є. (2023) Морально-етичні поняття в картині світу українця. збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Недашківська, Т. Є. (2008) Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять. Вісник НАДУ (2). (Unpublished)

Недашківська, Т. Є., Денисевич, О. В. (2014) Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне. Український інформаційний простір (2). pp. 270-276.

Недашківська, Т. Є., Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Недашківська, Т. Є., Яриновська, К. Т. (2023) Peculiarities of translation of scientific literature Vocabulary from polish into ukrainian. Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS).

Нечипоренко, М. Ю. (2007) Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій із романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 207-213.

Ніколюк, Г. В. (2008) Архетипна символіка "Плачу" Ярославни у "Слові про Ігорів похід". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 224-227.

Потапчук, Т. В. (2008) Рецепція української класичної літератури на сторінках тижневика "книгар" 20-х років хх століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 220-223.

Приймак, А. М. (2000) ВОСПИТАНИЕ И САМОВРСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО). Всеукраїнська наукова конференція «Русская литература накануне ІІІ тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения» (1). pp. 1-7.

Рудницкая, Л. И. (2000) О семантической трансформации основных номинативных единиц в современном русском языке. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 74-77.

Самосенкова, Т. В. (2010) Комунікативно-когнітивний підхід до навчання російській мові іноземних студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 42-46.

Сасіна, В. П., Русанова, О. Д. (2004) Способи перекладу російських фразеологізмів у російсько-англійському фразеологічному словнику Д.І. Квеселевича. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 280-282.

Снігурова, О. В. (2007) Новолатинська поетична спадщина як частина полімовного літературного процесу в Україні кінця ХVІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 214-216.

Совтис, Н. М. (2008) Дослідження українсько-польських мовних зв’язків у польському мовознавстві. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 194-197.

Титаренко, В. М. (2008) Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII cт. Українська полоністика (5). pp. 153-164.

Томіленко, Л. М. (2019) Радянізми в українській перекладній лексикографії постреволюційних років: від неологізмів до історизмів. ІХ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. pp. 175-182.

Умінський, С. А. (2009) "Букварь" Д. І. Тихомирова – О. М. Тихомирової чеським школам. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 190-195. ISSN 2076-6173

Харлай, О. В. (2007) Мовні засоби вираження поняття "цивільний шлюб" (на матеріалі англійської, польської та української мов). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 225-227.

Шевчук, О. О. (2010) Особливості дослідження структурної організації концепту НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ у сучасній англійській, українській та російській мовах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 230-233. ISSN 2076-6173

Шевчук, М. В. (1999) Питання класифікації традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 124-129. ISSN 2076-6173

Шевчук, Я. А. (2006) Проблема самоідентифікації поколінь у сучасній польській та українській "молодій" літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 229-232.

Шестакова, С. О., Фенцик, О. М., Недашківська, Т. Є. (2023) Аналіз жанрових особливостей академічного письма української мови. Вісник науки та освіти (13). pp. 315-327. ISSN 2786-6165

Яриновська, К. Т. (2023) Лексика на позначення кольорів в історико-лінгвістичному вимірі. Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності.

Яриновська, К. Т. (2021) Морфологічні засоби вираження одоративів у поезії Юрія Іздрика «Календар любові». Матеріали студентських наукових читань : зб. наук. пр..

Яриновська, К. Т. (2023) Прагматична специфіка перекладу військового соціолекту й термінології. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця».

Яриновська, К. Т., Башманівський, О. Л. (2023) Формування комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти при вивченні іноземних мов: інструменти, методи й прийоми. Українська полоністика (21). pp. 93-102. ISSN 2220-4555

Яриновська, К. Т., Вигівський, В. Л., Башманівський, О. Л. (2023) Особливості перекладу військових жаргонізмів на позначення військової техніки та озброєння з української мови на англійську за допомогою машинного перекладу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (100). pp. 298-306. ISSN 2663-7642

Book

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В., Котнюк, Л. Г., Чумак, Л. М., Кодубовська, О. О., Левченко, О. М., eds. (2021) The Philological Universes. Збірка наукових робіт. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Юрчук, О. О., Білявська, В. С., Башманівська, Л. А., Усатий, А. В., Франчук, М. В., Савенко, Оксана, eds. (2022) Полілог. Випуск 10. Житомир "Полісся", pp. 1-60.

Єршов, В. О., Юрчук, О. О., Усатий, А. В., Недашківська, Т. Є., Білявська, В. С., eds. (2021) Полілог. Випуск 9. Комунальне книжково-газетне видавництво «Полісся», Житомир.

Дорбольожа, Г. М., Дяченко, Н. М., eds. (2020) Студентські лінгвістичні студії: Збірник статей. – Вип. 11. Студентські лінгвістичні студії, 11 . Видавництво ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Гримашевич, Г. І. (2022) Мовні виміри світу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентсько-учнівської конференції (21 квітня 2022 р., м. Житомир). Кафедра української мови та методики її навчання.

Томіленко, Л. М. (2019) Лексичний фонд української мови початку ХХ ст. і сучасні прізвища: словник-довідник. Івано-Франківськ: Фоліант.

Thesis

Кодубовська, О. О. (2018) Розвиток системи лексичних одиниць на позначення населеного пункту (на матеріалі cхіднослов’янських та західногерманських мов). Other thesis, Міжнародний гуманітарний університет.

Недашківська, Т. Є. (2014) Електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія:проблема концептуалізації понять. Other thesis, НАДУ.

Teaching Resource

Козир, Вікторія, Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історична граматика російської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієприкметника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія дієслова. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія займенника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія консонантизму в російській мові. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія прикметника та числівника. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Історія редукованих звуків. Процес втрати редукованих голосних. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Звукова система давньоруської мови до виникнення писемності (кінець Х ст. – початок ХІ ст.). [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Морфологія давньоруської мови. [Teaching Resource]

Макарова, О. Ю. (2014) Синтаксис давньоруської мови. [Teaching Resource]

Мельник, М. В. (2016) Межъязыковая интерференция в виртуальном дискурсе. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Морально-етичне поняття відповідальність у професійній концептосистемі державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Нові термінологічні поняття у професійній картині світу державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Проблема міжмовної інтерференції у ХVІІ ст.(на основі досліжень запозиченої лексики пам’ятки ІІ пол. XVII ст. “Выклад о церкві святій” Ф. Софоновича). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Професійна компетентність та професійна компетенція: проблема розуміння термінів. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Іванчук, І. А. (2014) Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Барановська, Зоя (2016) «Анализ текста «Повести временных лет»». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Барановська, Зоя (2014) «Разрушение границ между книжно-славянским типом языка и разговорным языком в сочинениях протопопа Аввакума». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Гриневич, Анна (2014) Грамматика Мелетия Смотрицкого. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Гриневич, Анна (2014) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Грицик, Светлана (2014) Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Гуцало, Андрій (2014) Постфикс в составе слова. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Жакун, Оксана, Самолюк, Марія (2014) Приставка в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Кравчишина, Анна (2014) Корневые и аффиксальные морфемы в русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Кулеша, Нина (2016) Развитие лингвистики на Украине в 19-20 веках. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Куліш, А. (2014) Теории происхождения языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Куліш, Анастасія (2015) Вклад В. В. Виноградова в современное языкознание. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Куліш, Анастасія (2015) Ломоносов М.Ю. Его роль в развитии языкознания. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Лазанюк, Марія (2014) История русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Михайлюк, Аня (2017) Проблемы русского литературного языка в конце ХХ века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Никишова, Татьяна (2014) Актуальные вопросы современного русского языка. Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ніколайчук, Тетяна (2014) Язык и общество. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Нікішова, Т. Є. (2014) Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Нікішова, Т. Є. (2014) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Катерина (2016) "Поучение Владимира Мономаха". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Катерина (2014) Вопрос о втором южнославянском влиянии. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Катерина (2014) Петровское время и его значение для развития русского национального литературного языка. Язык Петровской эпохи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Катерина, Білаш, О. (2014) Корень слова в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Рогозіна, К. А. (2015) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Самолюк, Марія, Жакун, Оксана (2015) Языковая ситуация конца ХХ - начала ХХI века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сандалюк, Александра (2014) Невербальные средства общения (жесты, мимика, улыбка, обстановка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сергійчук, Анастасія (2014) Стилистическая теория М .В. Ломоносова «Теория трех стилей» и развитие классицизма. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сергієнко, Вікторія (2015) Из "Синайского патерика". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ставська, Яна (2014) «Деловой язык» Киевской Руси и его место в системе древнерусского литературного языка. Тексты деловой письменности. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ставська, Яна (2015) Анализ текста «Шестоднева» Экзарха Болгарского. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Ставська, Яна (2014) Дискуссионные проблемы истории русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є., Якимец, Наталия (2015) Лев Владимирович Щерба – русский лингвист, специалист по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому языкам. 1880 -1944. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Нормы языка и речи. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Русский язык в современном мире. [Teaching Resource]

Приймак, А. М. (2016) Функциональные стили современного русского литературного языка. [Teaching Resource]

Приймак, А. М., Суй, М. (2016) Отражение норм в словарях и грамматических справочниках. Стилистические пометы. [Teaching Resource]

Приймак, А. М., Суй, М. (2016) Стилистика и культура речи: предмет, объект изучения, взаимосвязь и взаимообусловленность. [Teaching Resource]

Приймак, А. М., Суй, Марія (2016) Два типа стилистической окрашенности: функционально-стилистическая, эмоционально-экспрессивная. [Teaching Resource]

Якимец, Наталия, Недашківська, Т. Є. (2016) Мелетий Смотрицкий. [Teaching Resource]

Other

Войналович, А. М., Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Мельник, М. В. (2014) Русско-украинская лексическая интерференция в условиях виртуальной коммуникации. Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова.

Недашківська, Т. Є., Башманівський, О. Л. (2018) Фонетика и фонология: два аспекта изучения звукового строя русского языка. ЖГУ имени Ивана Франко, Житомир.

Приймак, А. М., Шаймерданова, Энеджан (2015) Языковая ситуация. ЖДУ імені Івана Франка.

Рогозіна, К. А. (2014) Неологизмы в языковой картине мира студентов. ЖДУ ім. І.Франка.

Юрковська, І. В. (2014) Суспільно-політичний документ у мовній картині світу українців. ЖДУ ім. І.Франка.

Якимець, Н. М. (2014) Типы коннотации и средства ее выражения в "Дневнике" Т. Г. Шевченко. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sun Mar 3 20:59:51 2024 EET.