Items where Subject is "P Language and Literature > PS American literature"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 44.

Article

Івахненко, А. О. (2009) Вірші № 49 та 303 Е. Дікінсон у перекладі Н. Тучинської. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 136-139.

Алфьорова, Н. С. (2010) Образотворча функція питальних речень в американських поетичних творах XX століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 85-87.

Апалат, Г. П. (2018) Комунікативні стратегії Дональда Трампа в інтерв’ю Нью-Йорк Таймс. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 6-14.

Ахметчина, О. Ф. (2001) Витоки суб'єктивної реальності фантастичного світу в оповіданнях Стивена Кінга. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 141-143.

Багацька, О. В. (2005) Моделі взаємодії семантико-композиційних складників короткого оповідання при втіленні концепту РІВНОВАГА (на матеріалі сучасних американських оповідань). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 113-117.

Багінська, О. С. (2011) Мовні засоби вираження ідентичності підлітка у романі Дж. Д. Селінджера "Над прірвою в житі". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 13-16.

Богачевська, Л. О. (2004) Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", "Девід Коперфілд " й оповіданнях "отець-гуморист", "Schoneschreiben"( у типологічно-порівняльній площині). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 223-227.

Бондаренко, Я. О. (2001) Комунікативно-когнітивна характеристика мовлення персонажа (на матеріалі мовлення М.Герцога з однойменного роману С.Беллоу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 180-184.

Бєлєхова, Л. І. (2001) Аналогове мапування у поетичному тексти (на матеріалі американської поезії). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 148-152.

Вознюк, К. О. (2018) Вплив наратора-дитини на параметри тексту в романі Гарпер Лі "To Kill a Mockingbird". Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 47-52.

Вотінова, Д. О. (2018) Comparative Analysis of the Genre and Stylistic Dominants of the XXth Century Dystopian Novels in the Light of Translation Studies. Science and Education a New Dimension. Philology, V (49). pp. 57-61.

Горобець, І. С. (2005) Мовні засоби зображення концепту злочинець у сучасній американській художній та публіцистичній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 108-112.

Гречуха, Л. О. (2004) Проблема інтертекстуальності у творчості В.С. Берроуза. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 218-221.

Дмитрієва, І. В. (2015) Теорія художніх методів в контексті вітчизняного та зарубіжного літературних дискурсів. Актуальні проблеми літературознавчої термінології. pp. 54-56.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні засоби створення чуттєво-конкретного зображення в сучасній англійській та американській художній прозі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 117-120.

Ковальова, Т. П. (2007) Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності у романах Т.К. Бойля "The Road to Wellville" та "The Tortilla Curtain". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 201-204.

Ковальова, Т. П. (2011) Символіка архетипного образу води в романі Тоні Моррісон „Beloved“. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (22). pp. 30-35.

Кравець, М. В. (2013) МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ АНАЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ІРРЕАЛЬНОСТІ В ОПОВІДАННЯХ ЕДГАРА ПО. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 259-262. ISSN 2076-6173

Лаврієнко, Т. Я. (2006) Використання літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", "метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 167-169.

Левченко, О. М. (2012) Шляхи епізації драми на матеріалі п’єси Артура Міллера "Смерть комівояжера". Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (2). pp. 129-131.

Ляшик, О. А. (2006) Композиційно-жанрові моделі текстів американського поетичного ренесансу в аспекті когнітивної поетики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 187-191.

Марусевич, Р. А. (2018) Контамінація реалістичних та абсурдистських тенденцій у творчості Едварда Олбі (на матеріалі п’єси "Історія в зоопарку"). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник наукових праць. pp. 248-253.

Мац, І. І. (2005) Емотивні висловлення як складники афілятивного діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної американської драми). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 116-118.

Нагачевська, О. О. (2009) Проблематика та поетика роману Джойс Керол Оутс "вбивці" (1975). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 171-174.

Нагачевська, О. О. (2004) Спільні риси в творчості Д.К. Оутс і Д.Г. Лоуренса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 190-193.

Нагачевська, О. О. (2008) Феміністські тенденції у творчості Джойс Керол Оутс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 189-192.

Наконечна, Ю. С. (2010) Концептуалізація негативних емоцій в американському віршованому дискурсі для дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (51). pp. 210-214.

Онопрієнко, Т. М. (2004) Епітетні конфігурації в прозі "потоку свідомості" В.Фолкнера. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 276-279.

Панасенко, Н. І., Гудименко, С. Ю. (2004) Категорія художнього часу в творчості Рея Бредбері. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 115-118.

Подкоритова, О. П. (2010) Поетика сатири в романах Курта Воннегута. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 207-213.

Подкоритова, О. П. (2004) Афро-американська література: шлях до визнання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 187-189.

Рагузіна, Л. Ю. (2004) Аналіз ідейно-художніх особливостей ранньої творчості Л. Ферлінгетті (на матеріалі збірки "Починаючи з Сан-Франциско"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 213-215.

Ряснянська, М. М. (2004) Мотиви екзистенції в п’єсі Едварда Олбі "Історія з зоопарку". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (15). pp. 187-188.

Семенюк, І. С. (2008) Заперечення у комунікативній ситуації "допит" (на матеріалі сучасної американської художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 190-193.

Статкевич, Л. П. (2009) Паратекстуальність у поезії "великопісна середа" Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 146-150.

Суворова, Т. М. (2009) Роль зв’язку в системі словесних поетичних образів американської балади. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 210-214.

Улюра, Г. А. (2004) Творчість Тоні Моррісон на тлі афро-американської жіночої літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 182-186.

Шимотюк, Л. О. (2006) Трансформація фразеологізмів як засіб створення іронії у творах О. Генрі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 218-220.

Шимчишин, М. М. (2006) Категорія опірного читача Дж. Фетерлей. Феміністична стратегія прочитання оповідання Н. Готорна "Родимка". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 72-75.

Book

Білюк, І. Л., Дячук, Н. В., Чумак, Л. М., Кодубовська, О. О., Левченко, О. М., Хорошун, О. О., eds. (2022) The Philological Universes. Збірка наукових робіт 2022. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В., Черниш, О. А., eds. (2014) Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації. Том 2. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Зорницький, А. В. (2018) Основи художнього перекладу. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Коляда, О. В. (2019) Contemporary American Poetry #1 Bryan Lewis Saunders”: навчально-методичний посібник. Видавництво Бук-Друк. ISBN 978-617-7752-37-9

Teaching Resource

Зорницький, А. В. (2018) Художній переклад. Навчально-методичний практикум. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Dec 6 17:00:31 2023 EET.