Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Ф
Number of items at this level: 46.

S

Savchenko, I., Yanovska, E., Sternik, D., Kychkyruk, O. Yu. (2024) New organo-mineral materials based on silica gels modified in situ with nitrogen-containing polymers: synthesis and adsorption properties for Pb(ІІ), Сu(ІІ), Cd(II), and Fe(III) ions. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 768 (2). pp. 67-82. ISSN 1542-1406

Є

Євченко, О. В. (2005) Риторика. [Teaching Resource]

Єршов, В. О. (2000) «Рamiętnik kijowski»: 1959 - 1980. Бібліографія змісту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 157-168. ISSN 2220-7996

І

Івановський, В. В. (2007) Телерадіопростір регіонів України: проблеми та перспективи розвитку на шляху до інформаційного суспільства. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 16-20.

Інарт, І. С. (2009) Розгортання зв’язаних даних – Частина 3. Technical Report. W3C. (Unpublished)

А

Андрійчук, Т. В., Власенко, Р. П., Брожко, М. В. (2002) Рекреаційний потенціал Чорного моря. Priority directions of science and technology development‖ (1170). pp. 342-345.

Б

Бабійчук, Т. В. (2006) Аудіовізуальні засоби у вивченні літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 17-20.

Башманівський, В. І. (2018) Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей (5). pp. 153-164.

Башманівський, В. І., Чорна, С. А. (2018) Навчаємось основ журналістики. Навчаємось основ журналістики: навч.-метод. посіб.. pp. 1-160.

Безверха, Т. М. (2017) Жанрові особливості етнічної періодики Житомирщини. Матеріали Інтернет-конференції. pp. 142-146.

Безверха, Т. М. (2015) Особливості редакторської підготовки періодичних видань національних меншин Житомирщини. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-36.

Безверха, Т. М. (2016) Періодика національних меншен Житомирщини як складова національної ідентичності в умовах сучасного політичного процесу. Перспективи розвитку сучасної науки.

Безверха, Т. М. (2016) Періодичні видання національних меншин Житомирської області як чинник етноінтеграції громадянського суспільства в Україні. Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник, 63. pp. 64-69.

Безверха, Т. М. (2015) Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей. Наукові записки Інституту журналістики, 60. pp. 61-65.

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Сороко, Н. В. (2015) Електронні бібліометричні системи як засіб інформаційно-аналітичної підтримки науково-педагогічних досліджень. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи, 1. pp. 91-100. ISSN 2411-4685

Близнюк, А. С. (2006) Основні технічні правила набору текстів. [Teaching Resource]

Близнюк, А. С. (2006) Робота редактора над авторським оригіналом. [Teaching Resource]

Близнюк, А. С., Безверха, Т. М. (2007) Оформлення видання. [Teaching Resource]

В

Васянович, Г. П. (2007) Інформаційні технології для якісної та доступної освіти. Українська полоністика (3-4). pp. 104-115.

Г

Гальчевська, О. А. (2015) Мобільний доступ до наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії. Навчально-науковий інститут комп'ютерних інформаційних технологій Національний авіаційний університет, Україна.

Гальчевська, О. А. (2015) Переваги використання системи Google Scholar у науково-дослідницькій діяльності. Сборник научных трудов II Международной заочной (с онлайн-участием) научно-методической конференции «Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве».

Гончарова, О. М. (2005) Типізація засобів сучасних інформаційно-комунікативних технологій за видами інформаційної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 52-56.

Горбова, І. О. (2015) Genre transformation of modern journalistic interview. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 52-53.

Горбова, І. О. (2014) Жанрові модифікації інтерв'ю в сучасній журналістиці. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський, І.О. Горбова, Т.Є. Клименко, С.А. Чорна (5). pp. 21-24.

Д

Денисевич, О. В. (2016) Лексика реклами у психолінгвістичному дослідженні. Zbiór artykułów naukowych. pp. 68-73.

Денисевич, О. В. (2018) Радіо в мовній картині світу українців. Образ (3 (29)). pp. 29-35.

Денисевич, О. В. (2019) Телебачення як предмет психолінгвістичного аналізу. Вісник Книжкової палати (4). pp. 43-45. ISSN 2076-9326

Духновська, Н. Г., Близнюк, А. С. (2006) Бібліографічний опис документів. [Teaching Resource]

З

Зелінський, С. С. (2009) Концепція інформаційно-освітнього середовища в процесі інформатизації системи вищої професійної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 155-159.

К

Кривонос, О. М. (2014) Склад основних компонентів інформаційно-комунікаційних компетентностей вчителя інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 118-123. ISSN 2076-6173

Л

Литвинова, С. Г., Спірін, О. М., Анікіна, Л. П. (2015) Хмарні сервіси Office 365: навчальний посібник. [Teaching Resource]

М

Марцинкевич, В. (2024) Створення анімованої інфографіки алгоритмів програмування за допомогою Adobe After Effects. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р, Житомир.

Масловська, М. В. (2015) Специфічні та ціннісні властивості радіомовлення. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 86-89.

Мельник, Анна (2024) Розробка програмного застосунку «Розклад занять» для закладів освіти. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Миколаєнко, Н. М. (2016) Редакторська скриня: науково-методичний журнал / за заг. ред. Миколаєнко Н.М. Редакторська скриня. p. 44.

Музика, С. О. (2024) Проектування інтерфейсів в еру мінімалізма: збалансованість між естетикою та функціональністю. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Місяць, Н. К. (2010) История кафедры славянских и германских языков Житомирского государственного университета имени Ивана Франко. ЖДУ ім. І. Франка.

Н

Недашківська, Т. Є. (2019) Екзамен чи іспит? (до питання форми підсумкової атестації). Формування професіоналізму молоді в системі безперервної освіти : Міжвузів. наук.-метод. семінар (Київський національний торговельно-економічний університет, 28 лютого 2019 р.).

О

Огірко, Ігор, Огірко, Ольга, Кащевський, Віктор (2024) Інформаційні технології та кібербезпека в управлінні підприємством. In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 16-17 листопада 2023 р., Житомир.

Одуд, О. А. (2015) Використання наукометричних платформ у підготовці докторів філософії у галузі педагогічних наук. In: Звітна наукова конф. Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Одуд, О. А., Спірін, О. М. (2016) Зміст навчального матеріалу спецкурсу "Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі". Інформаційні технології і засоби навчання, 52 (2). pp. 108-120. ISSN 2076-8184

П

Прилуцька, Н. С. (2014) Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

С

Спірін, О. М. (2015) Web-орієнтовані засоби моніторингу оприлюднення результатів науково-педагогічних досліджень. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М., Новицька, Т. Л., Лупаренко, Л. А. (2015) Науково-методичний та координаційний супровід розвитку інформаційного освітньо-наукового простору України. Комп'ютер у школі та сім'ї, 125 (5). pp. 11-17.

Спірін, О. М., Олійник, В. В., Антощук, С. В., Кондратова, Л. Г., Гущина, Н. І. (2022) Зміст підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace Education. Інноваційна педагогіка. ISSN 2663-6085

Ф

Федьович, О. М. (2009) SKOS Проста система організації знань. Technical Report. W3C. (Unpublished)

This list was generated on Thu Apr 18 07:50:14 2024 EEST.