Items where Subject is "Z Bibliography. Library Science. Information Resources > ZA Information resources > ZA4050 Electronic information resources"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш
Number of items at this level: 39.

Б

Биков, В. Ю., Спірін, О. М., Шишкіна, М. П. (2015) Корпоративні інформаційні системи підтримування науково-освітньої діяльності на базі хмаро орієнтованих сервісів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: збірник наукових праць. - Вип. 43 (47) частина 2. pp. 178-206. ISSN 2078-7812

Г

Гальчевська, О. А. (2015) Використання міжнародних наукометричних баз даних відкритого доступу в наукових дослідженнях. Інформаційні технології в освіті (23). ISSN 1998-6939

Гальчевська, О. А. (2015) Переваги використання системи Google Scholar у науково-дослідницькій діяльності. Сборник научных трудов II Международной заочной (с онлайн-участием) научно-методической конференции «Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве».

Гальчевська, О. А. (2015) Переваги та недоліки використання системи Google Scholar у науково педагогічних дослідженнях. ITEA-2015. (In Press)

Гальчевська, О. А. (2015) Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Горбова, І. О. (2015) Genre transformation of modern journalistic interview. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 52-53.

Д

Данилюк, С. С. (2004) Функціональні особливості англомовних електронних наукових текстів персональних Інтернет-сторінок сучасних лінгвістів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 132-135.

Денисенко, С. М. (2011) Дидактичні функції інтерфейсу користувача електронних освітніх ресурсів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 14-18.

Дюжева, К. В., Богуславський, О. В., Партико, З. В. (2022) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з журналістики та підготовки звіту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 061 «Журналістика». [Teaching Resource]

З

Зарицька, О. Л. (2006) Комп'ютерні тести з інформатики в системі дистанційного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 76-80.

К

Карплюк, С. О. (2014) Conceptual basis of designing information-analytical Web-based management system educational process Physics and Mathematics Faculty. British Journal of Science, Education and Culture, І (2 (6)). pp. 274-278. ISSN 0007-1657

Л

Лазоренко, Н. Л. (2010) Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 113-116.

Лупаренко, Л. А. (2014) Рекомендації з інсталяції та використання програми для пошуку плагіату Etxt Антиплагиат. Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна.. (Unpublished)

Луценко, В. В. (2000) Застосування комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 196-198. ISSN 2076-6173

М

Масловська, М. В. (2015) Специфічні та ціннісні властивості радіомовлення. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 86-89.

Махенько, Я. Д., Яценко, О. І., Стельмашенко, Я. А., Нехаєнко, К. О. (2023) Database design via Django framework. II International scientific and practical conference «Modern Approaches to Problem Solving in Science and Technology». pp. 156-159.

Мосіюк, О. О. (2020) WEB-технології. Частина 1. Верстка. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка. (In Press)

Мосіюк, О. О. (2020) WEB-технології.Частина 1. Верстка. ЖДУ імені Івана Франка.

Н

Новицька, Т. Л., Марченко, О. О. (2015) Загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у науково-педагогічних дослідженнях Інформаційні технології і засоби навчання. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (50). pp. 181-191.

Новицький, О. В. (2008) Звіт Google Analytics, про рівень використання ресурсу Електронна бібліотека Житомирського державного університету (http://eprints.zu.edu.ua). [Experiment] (Unpublished)

П

Пащук, В. С. (2005) Використання проектних пошукових завдань WebQuest у навчанні іноземних мов засобами Інтернет. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 20-22.

Прилуцька, Н. С. (2009) Перспективи створення і проблеми використання електронних бібліотек. In: Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації.

Прилуцька, Н. С. (2014) Понятійно-термінологічний аналіз поняття "електронна бібліотека". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 131-134. ISSN 2076-6173

Прилуцька, Н. С. (2005) Технологія переведення електронних документів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 110-113. ISSN 2076-6173

Прилуцька, Н. С., Яценко, О. І. (2013) Науково-освітні електронні бібліотеки у навчанні інформаційних систем і технологій майбутніх менеджерів. Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). pp. 98-104. ISSN 2076-8184

Р

Редько, В. Г., Кохан, О. В. (2004) Лінгводидактичні засади формування змісту електронних засобів навчання іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 208-212.

С

Самойленко, Ю. П. (2009) Формування вмінь використання майбутнім учителем-філологом інформаційних технологій у профільному навчанні: стан проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 97-100.

Славова, Л. Л. (2006) Комунікативні стратегії та тактики у сучасному масмедійному політичному дискурсі: зіставний аспект (на матеріалі українських та американських Інтернет-джерел). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 116-117.

Словінська, О. Д. (2015) Проектування інформаційного простору за умов впровадження електронних систем організації конференцій. Матеріали наукової конференції Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М., Іванова, С. В. (2015) Досвід впровадження електронної бібліотеки Національної академії педагогічних наук України. Український педагогічний журнал (1). pp. 192-205.

Спірін, О. М., Іванова, С. М., Яцишин, А. В., Лабжинський, Ю. А., Новицький, О. В., Новицька, Т. Л. (2015) Науково-організаційні засади проектування мережі електронних бібліотек установ НАПН України. Project Report. Інститут інформаційних технологій та засобів навчання.

Спірін, О. М., Биков, В. Ю. (2016) Інформаційно-аналітична підтримка науково-педагогічних досліджень на основі електронних бібліометричних систем In. In: Звітна науков-практична конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Спірін, О. М., Олійник, В. В., Антощук, С. В., Кондратова, Л. Г., Гущина, Н. І. (2022) Зміст підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників з використання сервісів Google Workspace Education. Інноваційна педагогіка. ISSN 2663-6085

Спірін, О. М., Саух, В. М., Резніченко, В. А., Новицький, О. В. (2009) Проектування системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів АПН України. Інформаційні технології і засоби навчання, 6 (14). ISSN 2076-8184

Спірін, О. М., Яцишин, А. В., Іванова, С. М., Кільченко, С. В., Лупаренко, Л. А. (2016) Використання електронних систем відкритого доступу для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень. нформаційні технології і засоби навчання (5 (55)). pp. 136-174. ISSN 2076-8184

Т

Тарнопольський, О. Б. (2010) Використання Інтернет-технологій у навчанні англійської мови для професійного спілкування студентів немовних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 47-51.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 128-131. ISSN 2076-6173

Ч

Чорна, С. А. (2015) Технологія швидкого набору тексту як засіб підвищення професійної компетентності журналістів. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 136-137.

Ш

Шостачук, А. М. (2009) Місце комп’ютерного моделювання технічних об’єктів у естетичному вихованні майбутніх учителів початкових класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 70-74.

This list was generated on Tue Nov 28 21:30:19 2023 EET.