Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Іваненко, Л. Д. (2004) Валеологічна освіта як складова професійної підготовки студентів у вищій школі. Науковий потенціал світу 2004: І Міжнародна науково-практична конференція, 38. pp. 64-65.

Іваненко, Л. Д. and Іваненко, О. А. (2004) Валеологічні аспекти користування комп'ютерною технікою. Педагогічна Житомирщина (3). pp. 18-20.

Авдеєва, В. В. (2004) Соціоекологічна культура вчителя як педагогічна проблема. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України» (до 115-річниці М.І. Гавриленка). pp. 85-87.

Боймуродов, Х. Т. (2004) Двустворчатые моллюски среднего течения бассейна реки Зарафшан (фаунистический состав, экология, распространение, зоогеография и значение). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Білоус, Л. А. (2004) Найважливіші морфометричні показники Anodonta cygnea. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, ії роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 8-9. ISSN 966-690-068-8

Василенко, О. М. and Гарбар, Д. А. and Павлюченко, О. В. and Першко, І. О. and Уваєва, О. І. (2004) Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України". pp. 164-165.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2004) Вплив важких металів на фізіологічний статус ставковика. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища / Збірник наукових праць. pp. 24-26.

Вискушенко, А. П. and Корбут, Г. О. and Памірський, М. С. and Гирин, В. К. (2004) ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПТАХІВ РІЗНИХ БІОТОПІВ ПІВДЕННОГО ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ. Облік птахів: підходи, методики, результати. pp. 209-211.

Вискушенко, Д. А. (2004) The effect of heavy metals on the pond snail Lymnaea stagnalis. In: International Symposium of Malacology 2004, 19-22 August 2004, Sibiu, Romania.

Волох, А. М. (2004) Великі ссавці південної України в ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Горяна, Л. Г. (2004) Організація роботи учнів з підручником у процесі навчання біології в 6-8 класах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Золотницький, О. П. (2004) Біологічні основи культивування промислових двостулкових молюсків (Bivalvia, Mytiliformes) у Чорному морі. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Корнєєв, В. О. (2004) Мухи тефритоїдного комплексу (Diptera, Platystomatidae, Pyrgotidae, Tephritidae) Палеарктики (філогенія, систематика, трофічні зв'язки, поширення). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук.

Куртяк, Ф. Ф. (2004) Амфібії рівнинного Закарпаття: стан фауни та аналіз проблемних груп. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Корнюшин, А. В. (2004) Изменчивость морфометрических признаков раковин, особенности экологии и биология размножения моллюсков видового комплекса Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Вестник зоологии, 38 (3). pp. 19-35. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К. and Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2004) The rare and endangered species of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the fauna of Ukraine. Abstracts, International Symposium of Malacology. pp. 44-46.

Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. (2004) Методичні рекомендації до польової практики з зоології хребетних. [Teaching Resource]

Мельниченко, Р. К. and Памірський, М. С. (2004) Каріотипи молюсків роду Batavusiana (Bivalvia, Unioidae) фауни України. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біондикації стану навколишнього середовища. pp. 115-118.

Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Корнюшин, А. В. (2004) Изменчивость морфометрических признаков раковин, особенности экологии и биология размножения моллюсков видового комплекса Unio crassus (Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Вестник зоологии, 38 (3). pp. 19-35. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Чорномаз, Т. В. (2004) Біорізноманіття та екологія перлівницевих (Моllusca: Bivalvia: Unionidae) фауни України. Матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "ПРоблеми відтворення та охорони біорізноманіття України" (до 115-річниці М. І. Гавриленка). pp. 157-159.

Павлюченко, О. В. (2004) Аspidogaster conchicola у перлівницевих Житомирського Полісся. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасний соціокультурний простір 2004" (1). pp. 3-4.

Пасічна, О. О. (2004) Газообмін та пігментна система макрофітів за дії іонів міді (ІІ) і марганцю (ІІ) водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ситникова, Т. Я. (2004) Переднежаберные брюхоногие моллюски (Gastropoda: Prosobranchia) Байкала: морфология, таксономия, биология, формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Скиба, М. М. (2004) Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30-х роках ХХ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Печерський, О. В. and Пазич, В. М. (2004) Величина сухого залишку гемолімфи витушки (Моllusca: Вulinidae) за екстремальних умов. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004", 56. pp. 65-66.

Стадниченко, А. П. and Довгаль, И. В. (2004) Международная конференция "Экосистемные и морфоэволюционные исследования моллюсков". Vestnik zoologii, 4 (38).

Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхнево–активних речовин на вміст глюкози у різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (15). pp. 1-3.

Старостенко, О. В. (2004) Колемболи (Collembola, Entognatha) заповідних територій південного сходу України: фауна та екологія. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Удалой, А. В. (2004) Наземные моллюски (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) юга западной Сибири (фауна, экология, география). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Чорномаз, Т. В. (2004) Зміна швидкості биття війок миготливого епітелію перлівницевих під дією важких металів. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 237-239. ISSN 966-690-068-8

Шимкович, О. Д. (2004) Екотоксикологічна характеристика ставковика озерного у нормі і за зараження його трематодами. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, іх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 240-242. ISSN 966-690-068-8

Шихова, Т. Г. (2004) Фауна моллюсков бассейна реки Вятки и Вятско-Двинской водораздельной области. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Юрчинский, В. Я. (2004) Сравнительный анализ устойчивости морфофункциональных систем пресноводных моллюсков (Gastropoda pulmonata) к повышенной кислотности воды. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхневоактивних речовин на вміст кальцію в тканинах молюсків Unio pictorum (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 257-259. ISSN 966-690-068-8

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2004) Вплив СМЗ "Лотос Dах Ехtrа" на активність лужної фосфотази у перлівниць (Моllusca: Віvalvia: Unionidae). Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта", 56. pp. 79-80.

Янович, Л. М. and Чернишева, А. О. and Жовнерчук, О. В. (2004) Вплив токсикантів на гістологічну структуру тканин двостулкових молюсків. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища. pp. 260-263. ISSN 966-690-068-8

This list was generated on Wed Jul 28 09:24:58 2021 EEST.