Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Іваненко, Л. Д. (2005) Тютюнопаління і здоров'я жінки. Педагогічна Житомирщина (6 (30)). pp. 69-71.

Іваненко, Л. Д. and Іваненко, О. А. (2005) Антропогенне забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10. pp. 37-38.

Іваненко, Л. Д. and Іваненко, О. А. (2005) Особливості харчування в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки 2005", 48. pp. 9-10.

Іваненко, Л. Д. (2005) Вплив нітратів на організм людини. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 73-76.

Іваненко, Л. Д. (2005) Техноекологія та здоров’я людини. Матеріал всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний соціокультурний простір 2005” (1). pp. 15-16.

Іваненко, Л. Д. and Іваненко, О. А. (2005) Вплив іонів важких металів на здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (5). pp. 66-69.

Бусленко, Л. В. (2005) Люмбріціди (Oligochaeta: Lumbricidae) як структурний елемент біогеоценозів Волинського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2005) Деякі показники фізіологічного статусу ставковика за дії йонів міді водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 1-2.

Головачов, О. В. (2005) Морфологія і філогенія грунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina lorenzen, 1981. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Журавльов, В. В. (2005) Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Каримов, А. В. (2005) Фауна и распространение моллюсков семейств Bulinidae и Planorbidae (Gastropoda,Pulmonata) в водоёмах западной Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Квач, Ю. В. (2005) Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів північно-західного Причорномор'я (фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2005) Внесок польських геологів у вивчення надр Житомирського краю. Українська полоністика (2). pp. 45-49.

Леонов, С. В. (2005) Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, pulmonata). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Межжерин, С. В. and Гарбар, Д. А. and Гарбар, А. В. (2005) Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus s. l. (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков. Вестник зоологии, 39 (6). pp. 11-17. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. (2005) Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України» (1). pp. 2-3.

Павловський, В. А. and Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Бродецька, Н. В. and Гненна, Л. Ф. and Мірошниченко, А. І. (2005) Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи на Житомирщині. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 191-195. ISSN 2076-6173

Павлюченко, О. В. (2005) Aspidogaster conchicola - паразит перлівницевих басейну Дунаю. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 1-2.

Павлюченко, О. В. (2005) Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 48-49.

Павлюченко, О. В. and Шевчук, О. Ф. (2005) Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Пазилов, Абдуваеит (2005) Биологическое разнообразие наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata, Geophila) Узбекистана и сопредельных территорий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Проценко, Ю. В. (2005) Трофічні зв'язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Самчишина, Л. В. (2005) Еколого-фауністичні і морфологічні особливості прісноводних і солонуватоводних Calanoida (Crustacea, Copepoda) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на загальний об’єм гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 2-3.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. and Трофимчук, Т. С. (2005) Вплив сумісної дії голодування і йонів цинку водного середовища на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 54-56.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Трофимчук, Т. С. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. (2005) Активна реакція гемолімфи витушки (Mollusca: Bulinidae) за тривалого її голодування і за дії йонів цинку водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 10-11.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. and Трофимчук, Т. С. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на питому вагу гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: українські тенденції,інтеграція у світову наукову думку" (1). pp. 3-5.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005», 2. pp. 39-40.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Садовніков, А. В. (2005) Вплив радіоактивного забруднення території на респірацію ставковика озерного. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Cучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (1). pp. 5-6.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, С. В. (2005) Продукционные свойства массовых видов двустворчатых моллюсков Черного моря. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Танська, В. В. (2005) Формування готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 216-218. ISSN 2076-6173

Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Широкая, А. А. (2005) Байкальские эндемичные моллюски семейства Acroloxidae (Gastropoda: Pulmonata): морфология, таксономия, распределение и формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2005) Лужна фосфатаза у беззубки (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) за дії на неї розчинів СМЗ. Наукові записки Тернопільського наукового педагогічного університету. Серія біологія., 2 (26). pp. 506-508.

This list was generated on Wed Jul 28 09:53:46 2021 EEST.