Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Article

Іваненко, Л. Д. (2006) Автомобіль. Екологія. Здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (1 (31)). pp. 70-71.

Іваненко, Л. Д. (2006) Шумове забруднення довкілля та здоров'я людини. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2006: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, 7. pp. 51-53.

Іваненко, Л. Д. and Іваненко, О. А. (2006) Подорож до країни Protozoa. Педагогічна Житомирщина (6 (36)). pp. 54-57.

Бенедик, С. В. (2006) Мінливість кліщів Varroa в бджолосім'ях в Україні. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарбар, Д. А. (2006) Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Говорун, О. В. (2006) Вогнівки (Lepidoptera, Pyralidae) Поліської та лісостепової зон лівобережної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Годлевська, О. В. (2006) Сучасний стан рукокрилих фауни України в умовах антропогенної трансформації середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гольдін, П. Є. (2006) Постембріональний ріст морської свині Phocoena phocoena relicta Abel, 1905 в Азовському і Чорному морях: дослідження з аналізом реєструючих структур. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гулейкова, Л. В. (2006) Структурна характеристика та закономірності формування зоопланктону річкової системи Десни. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Муж, Г. В. and Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Ковалишина, С. П. (2006) Комплекси Acaroidea антропогенних та напівприродних біотопів правобережного центрального лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ковблюк, М. М. (2006) Павуки родини Gnaphosidae (Arachnida, Aranei) фауни Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2006) Структура угруповань прісноводних гастропод (Mollusca, Gastropoda) в умовах Словечансько-Овруцького кряжу. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 140-141. ISSN 966-8456-77-4

Мардаревич, М. Г. (2006) Біологічні показники гідробіонтів за умов іонізуючого опромінення та забруднення іонами свинцю (ІІ) водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мельниченко, Р. К. and Гарбар, О. В. and Павлюченко, О. В. and Сіренький, С. П. (2006) Каріотип молюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) з водойм дельти Дунаю. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 195-199. ISSN 966-8456-77-4

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) у перлівнецевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) України. Вестник зоологии, 40 (4). pp. 333-340. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. (2006) Вплив сумісного паразитування аспідогастрей і мікроспоридій на гістологічну структуру перикардію перлівницевих. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 212-215. ISSN 966-8456-77-4

Павлюченко, О. В. (2006) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну Тетерева i їх паразити. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура». pp. 2-3.

Роженко, М. В. (2006) Хижі ссавці північно-західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сорочинська, О. А. (2006) Провідні тенденції у підготовці майбутнього учителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб.наук.прац. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2006) Ефективність живлення і величина середньодобового раціону молоді витушок (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’2006”, 5. pp. 52-53.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Колесник, О. О. and Сайкін, М. Б. (2006) Показники дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda) за перебування його у водних розчинах хлориду цинку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір». pp. 26-27.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. (2006) Малакобіота Українського Полісся та її зміни за умов антропогенного пресу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

Уваєва, О. І. and Білоус, Л. А. (2006) Загальна характеристика біотопів найпоширеніших планорбід (Mollusca: Gastropoda: Рlanorbinae) Черняховщини. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 321-322. ISSN 966-8456-77-4

Халіман, І. О. (2006) Молюски північної частини Азовського моря (фауна, зоогеографія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Чорномаз, Т. В. and Вискушенко, Д. А. (2006) Вплив цинку на показники фізіологічного статусу деяких молюсків. Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 342-345. ISSN 966-8456-77-4

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2006) Вміст піровиноградної кислоти в різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae: Anodontinae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура". pp. 3-4.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2006) Вплив гідрохінону на вміст глюкози в органах Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць (2). pp. 375-378.

Monograph

Стадниченко, А. П. (2006) Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, екология, полезное и вредное значение. Manual. Житомир: Рута.

Teaching Resource

Трускавецький, Є. С. and Мельниченко, Р. К. (2006) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу загальної цитології і гістології. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jul 24 20:41:45 2021 EEST.