Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Boshko, E. G. and Konstantynenko, L. A. (2009) A new species of Pachytrocha Kent, 1882 (Ciliophora, Peritrichia: Vaginicolidae). Zootaxa. pp. 61-66.

Єрмошина, Т. В. and Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Іваненко, Л. Д. and Стельмащук, Н. М. (2009) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування біологічних задач при викладанні курсу "Основи здоров'я". Педагогічна Житомирщина (2). pp. 18-21.

Богачова, А. М. and Тарасова, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Варгович, Р. С. (2009) Колемболи (Collembola)печер основних карстових регіонів України (систематика, фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Васильева, Л. А. and Пампура, М. М. and Янович, Л. М. (2009) Распространение и экология Unio crassus Philipsson, 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра. VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Понт Эвксинский - 2009», 21-24 сент. 2009 г. – Севастополь. pp. 23-24.

Василюк, Т. П. (2009) Біологічне очищення стічних вод різного походження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Вичалковська, Н. В. (2009) Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у північному Причорномор'ї (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гаврильченко, Н. Г. and Кужель, А. П. and Кулявик, О. Й. and Чеснокова, І. Л. (2009) Ахатіна (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae) як oб’єкт для утримання, спостереження, розведення i проведення дослідів. Матеріали V Міжнародної науово-практичної конференції "Образование ы наука без границ-2009", 16. pp. 38-40.

Гапонова, Л. П. (2009) Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2009) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини Physidae (Mollusca, Pulmonata) України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 51. pp. 139-144. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Свеста, Т. В. and Міхеєва, Г. М. (2009) Геолого-екологічні екскурсії як перспективний напрямок туризму в Житомирській області. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 17-25.

Мацюра, О. В. (2009) Птахи Чорноморського-Середземноморського пролітного шляху (екологічні особливості, моніторинг, різноманіття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Межжерин, С. В. and Гарбар, А. В. and Жалай, Е. И. and Коршунова, Е. Д. and Морозов-Леонов, С. Ю. and Ростовська, О. В. and Соболенко, Л. Ю. and Васильева, Л. А. and Янович, Л. М. (2009) "Генетические ветра" Палеарктики: приложение концепции к территории Украины. Современные взгляды на эволюцию органического мира: межд. науч. конф., 18-20 нояб. 2009 г.. p. 43.

Межжерин, С. В. and Морозов-Леонов, С. Ю. and Некрасова, О. Д. and Ростовська, О. В. and Соболенко, Л. Ю. (2009) Генетическая структура гибридных поселений и морфометрия зеленых лягушек комплекса Rana esculenta L., 1758 западноукраинского региона. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (26). pp. 15-12. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В. and Павленко, Л. И. (2009) Щиповки (Сypriniformes: Cobitidae: Cobitis) водоемов Украины: генетические границы видов и естественная гибридизация. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (25). pp. 146-154. ISSN 2075-0846

Миронюк, М. О. (2009) Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Пампура, М. М. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. and Янович, Л. М. and Тарасова, Ю. В. and Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. pp. 164-169.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) ГЕРМАФРОДИТИЗМ СЕРЕД ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (МОLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. p. 153.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА. Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водних экосистем "Pontus Euxinus 2009". pp. 23-24.

Рубцова, Н. Ю. (2009) Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сергєєв, М. Є. (2009) Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Соболта, А. Г. (2009) Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2009) Трофологічні показники витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник ЖНАЕУ (2). pp. 158-164.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. (2009) Комплексна дія екологічних факторів на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 191-196.

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Турис, Е. В. (2009) Фауна та екологія жуків-м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шурова, Н. М. (2009) Структурно-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного моря. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Васільєва, Л. А. (2009) Видове різноманіття та частота трапляння перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Житомирщини. Вісник ЖНАЕУ (2 (25)). pp. 164-169.

Янович, Л. М. and Васильева, Л. А. (2009) Морфология раковины и вводного сифона беззубок (Mollusca, Anodontinae) бассейна Днепра Украины. Zpravy vedecke ideje-2009: V mezinarod. ved.-pract. konf.. pp. 21-23.

Teaching Resource

Іваненко, Л. Д. (2009) Творчі завдання з валеології. [Teaching Resource]

Іваненко, Л. Д. and Михалєвська, І. В. and Свеста, Т. В. and Сиротюк, О. М. and Хазієва, О. Р. (2009) Валеологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Свеста, Т. В. (2009) Основи природознавства. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Трускавецький, Є. С. and Мельниченко, Р. К. and Коршунова, О. Д. (2009) Загальна цитологія і гістологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Шевчук, С. Ю. (2009) Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Янович, Л. М. and Коршунова, О. Д. (2009) Біогеографія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jul 28 09:23:53 2021 EEST.