Items where Author is "Андрійчук, Н. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Thesis
Number of items: 42.

Article

Савельчук, І. Б. and Андрійчук, Н. М. and Бибик, Д. Д. (2022) Internet educational resources aimed at expansion of innovative opportunities for future social workers. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 155-163. ISSN 2663-6387

Андрійчук, Н. М. (2020) Проектна компетентність викладача як забезпечення якості освітньої діяльності. Європейська проєктна культура в Україні: стан, проблеми, перспективи: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 29-30 травня 2020 р.) / за ред. О. Гури, В. Меняйло. pp. 26-27.

Сейко, Н. А. and Андрійчук, Н. М. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 299-305.

Андрійчук, Н. М. and Сейко, Н. А. (2020) Якісні та кількісні методи дослідження в курсі «Методологія наукових досліджень» для майбутніх соціальних працівників. Нові технології навчання: збірник наукових праць (64). pp. 295-302.

Савельчук, І. Б. and Андрійчук, Н. М. and Зорницька, І. В. (2019) Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Андрійчук, Н. М. (2017) Historical background of inclusive education development in the Nordic countries. Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, 4 (1). ISSN 2311-0155

Андрійчук, Н. М. (2017) «Мовні стратегії»: розвиток іншомовних компетенцій у студентів немовних спеціальностей. Інноваційний університет і лідерство: проект і мікропроекти – ІІ.. pp. 108-117. ISSN 978-83-63636-66-1

Андрійчук, Н. М. (2016) Інклюзивна освіта в сучасній гуманітарній науці: понятійно-категоріальний. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць (26(36)). pp. 3-7.

Андрійчук, Н. М. (2016) Загальна характеристика системи освіти скандинавських країн: порівняльний аспект. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка (17). pp. 12-18.

Андрійчук, Н. М. (2016) Модель системи освіти скандинавських країн. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна особистість А.С. Макаренка на перетині освітніх парадигм» (м.Полтава, 10-11 березня 2016) / За заг.ред. проф.. М.В. Гриньової.

Андрійчук, Н. М. (2016) Професійна підготовка вчителя до роботи в інклюзивному середовищі: скандинавський досвід. Problemy nowoczesnejeducacji. Formy I metody pracy z uczniem ye specjalnymy potrzebami edukacyjnymi, 6.

Андрійчук, Н. М. (2016) Спеціальна та інклюзивна моделі освіти у сучасних американських та британських дослідженнях. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3). ISSN 2078-2357

Андрійчук, Н. М. (2016) Сучасна система інклюзивної освіти Швеції. Нові технології навчання: наук.-метод.зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (89).

Андрійчук, Н. М. (2015) Проблема інклюзивної освіти в сучасних вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 35-40. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2014) Феномен культурної конотації як засіб формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ (на матеріалі творів Агати Крісті). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. Збірник наукових праць. pp. 322-330.

Андрійчук, Н. М. (2014) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів, які вивчають кілька іноземних мов, на заняттях з домашнього читання в спеціалізованих ВНЗ. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. pp. 14-18.

Андрійчук, Н. М. (2013) Психолого-педагогічний супровід дітей з вадами зору в умовах інклюзивної освіти. Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 9 (17). pp. 5-13.

Андрійчук, Н. М. (2013) ТВОРИ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 157-161. ISSN 2076-6173

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона "Злочин комуніста"). Вісник Черкаського університету, 5 (258). pp. 91-98.

Андрійчук, Н. М. (2013) Текстуальні засоби реалізації сюжетного зміщення в британських детективних оповіданнях (на матеріалі новели Г.К. Честертона «Злочин комуніста»). Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». pp. 91-97.

Андрійчук, Н. М. (2013) Формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів молодших курсів спеціалізованих ВНЗ на заняттях з домашнього читання (на матеріалі оповідання А.Крісті «Дивний жарт»). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В.Д. Каліущенко]. pp. 117-125.

Андрійчук, Н. М. (2012) Ненормативні граматичні явища у сучасних англомовних пісенних текстах. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: Матеріали V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 17-19.

Андрійчук, Н. М. (2012) Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 144-148.

Андрійчук, Н. М. (2011) Впровадження інклюзивного навчання у систему освіти України: реалії та перспективи. Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 80-82.

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія” (26). pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Підготовка вчителя для народних шкіл України (кінець XIX – початок XX століття) як науково методологічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 79-83.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”]. pp. 4-6.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 4-6.

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Андрійчук, Н. М. (2008) Соціокультурні чинники заснування учительських семінарій в Україні. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи (24). pp. 126-130.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (13-14). pp. 59-65.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. pp. 59-65.

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2 / гол. ред. М. Т. Мартинюк. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Педагогічна та загально-просвітницька діяльність народних учителів. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій : зб. наук. праць. (3). pp. 195-198.

Андрійчук, Н. М. (2006) Початкова народна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. : ретроспектива її становлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 115-118.

Monograph

Андрійчук, Н. М. and Барбелко, Н. С. and Біляченко, Г. П. and Михайлова, О. С. and Павлик, Н. П. and Савельчук, І. Б. and Сейко, Н. А. and Ситняківська, С. М. and Тичина, І. В. (2018) Сучасні соціальні технології в освіті. Other. О. О. Євенок, м. Житомир.

Андрійчук, Н. М. (2011) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1817рр.). Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Book

Вітвицька, С. С. and Андрійчук, Н. М. (2019) Основи педагогіки вищої школи. Білінгвальний навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISBN 978-966-485-142-5

Андрійчук, Н. М. (2018) Іншомовна компетентність – платформа професійного розвитку в ХХІ столітті : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей. Житомир: Видавництво ФО-П Левковець Н.М..

Thesis

Андрійчук, Н. М. (2010) Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1861-1917 рр.). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Sep 27 07:19:13 2022 EEST.