Items where Author is "Бутузова, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Article

Житова, О. П., Бутузова, Л. П. (2023) Psychoemotional health of students in distance learning conditions EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. European Humanities Studies. State and Society (1). pp. 41-55. ISSN 2450-6486

Бутузова, Л. П., Безпалько, О. С. (2022) Мобінг у педагогічному колективі. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції.

Бутузова, Л. П., Якубівська, Ю. Г. (2022) Психологічні особливості формування моральних якостей у дошкільному та молодшому шкільному віці. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції.

Бутузова, Л. П., Гордійчук, Н. М., Самборська, Д. В. (2022) Статеві відмінності у розвитку соціального інтелекту в ранньому юнацькому віці. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції.

Бутузова, Л. П., Хилевич, М. А. (2022) Врахування вікових психологічних особливостей молодших школярів в освітніх системах різних країн. Proceedings of the 6th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 446-455.. pp. 446-455.

Бутузова, Л. П., Яриновська, К. Т. (2022) Особливості розуміння комунікативної компетентності майбутніми педагогами. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (79). pp. 53-58.

Бутузова, Л. П., Яриновська, К. Т. (2022) Особливості розуміння комунікативної компетентності майбутніми педагогами. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (79). pp. 53-58.

Бутузова, Л. П., Гунько, Я. Ю. (2022) Психологічні засади роботи вчителя з новачком у класі. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики», Proceeds of the II International Scientific Practical Online Conference A Holistic approach in the psychology of per. pp. 69-74.

Бутузова, Л. П., Кравчук, А. О. (2022) Чинники тривожності молодих вчителів впродовж першого року роботи у школі. Science, innovations and education: problems and prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. CPN Publishing Group. Tokyo, Japan. 2022. Pp. 513-520.. pp. 513-520.

Бутузова, Л. П. (2018) Психологічний ретроспективний аналіз уявлень майбутніх педагогів про шкільний булінг. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій (3(37)).

Бутузова, Л. П., Сидоренко, Н. І. (2017) Психологічні межі особистості як основа асертивної взаємодії майбутнього педагога. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі : матеріали ІІІ Міжнародного Конгресу (м. Одеса, 18-21 травня 2017 року). pp. 449-450.

Бутузова, Л. П., Міськова, Ю. В. (2016) Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації фахівців туристичної індустрії. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали десятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-25.

Закревська, А. М., Бутузова, Л. П. (2016) Психологічні особливості розвитку мовлення у дошкільників –логопатів. Сучасні тенденції і пріорітети компетентісного підходу в підготовці майбутніх фахівців длшкільної та початкової освіти: збірник наково-методичних праць/ за заг. редакцією В.С. Литньова, Н.С. Колесник, Т.В. Завязун. pp. 52-57.

Дмитрієва, С. М., Бутузова, Л. П. (2016) Психологічні особливості самооцінки та рівня домагань старшокласників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5). pp. 166-172. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2015) Життєстійкість особистості у площині її психологічної безпеки. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools (6(12)). pp. 186-202.

Голубенко, М. В., Бутузова, Л. П. (2015) Зв’язок захоплення підлітками інтернетом та задоволеності їх базових потреб. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз.

Мосійчук, І. П., Бутузова, Л. П. (2015) Особистісний портрет підлітків, захоплених інтернет-діяльністю. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 105-110.

Салій, О. В., Бутузова, Л. П. (2015) Професійне самовизначення в ранній юності. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 144-149.

Будник, Т. А., Бутузова, Л. П. (2015) Психологічна специфіка прояву творчого потенціалу старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 27-32.

Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні детермінанти виникнення та прояви комп'ютерної залежності в юнацькому віці. Сталий розвиток: проблеми та перспективи / за ред. О.А.Дубасенюк: зб.наук.праць.. pp. 268-279.

Орел, С. С., Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 117-122.

Бутузова, Л. П. (2015) Психологічні тенденції особистісних ставлень студентів до проблем ВІЛ/СНІДу. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В. pp. 33-35.

Пустовойт, М. В., Бутузова, Л. П. (2015) Референтність дорослих та ровесників для сучасних старшокласників. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 136-141.

Бутузова, Л. П. (2015) Трансформація ціннісних установок студентів в процесі первинної професіоналізації. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В.. pp. 14-16.

Петровська, Т., Бутузова, Л. П. (2015) Ціннісні паттерни емпатійності сучасних юнаків. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць / За ред. І.В.Фриз. pp. 125-129.

Бутузова, Л. П., Сидоренко, Н. І. (2014) Особистісний профіль усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 116-121. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П., Голубенко, М. В. (2014) Потребова сфера підлітків захоплених Інтернет-діяльністю. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу. pp. 17-21.

Бутузова, Л. П., Пустовойт, М. В. (2014) Психологічні особливості референтності дорослих та ровесників в юнацькому віці. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Н.М.Мирончук.. pp. 35-39.

Бутузова, Л. П. (2014) Системокомплекс професійно важливих якостей психологів, необхідний для роботи в початковій школі. Формування професйної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 27-31.

Сенкевич, В. Г., Бутузова, Л. П. (2013) До проблеми статусу практичного психолога у системі надання медичної допомоги. Медична психологія:здобутки, розвиток та перспективи. Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 148-150.

Бутузова, Л. П. (2013) Соціально-психологічна толерантність фахівців з туризму як основа гармонізації міжетнічної взаємодії. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. Саух І.В.. pp. 192-195.

Бутузова, Л. П. (2012) Психолого-педагогічний супровід молодшого школяра в навчально-виховному процесі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 227-229.

Бутузова, Л. П. (2012) Розвиток асертивності як основи відповідального ставлення студентів до збереження та зміцнення власного здоров'я. Магістр медсестринства (1). pp. 5-9.

Бутузова, Л. П. (2011) Вираженість самоакуталізаційної потреби у студентів з різною локалізацією контролю. Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи. pp. 49-52.

Бутузова, Л. П. (2011) Психологічні особливості становлення у особистості відповідального ставлення до власного здоров’я. Актуальні проблеми сімейної медицини (Всеукраїнська науково-практична конференція)./ Від. ред. В.М.Мороз. pp. 135-142.

Бутузова, Л. П. (2010) Асертивність особистості як основа становлення безпечної поведінки в підлітковому віці. Проблеми психологічної безпеки: особистість, суспільство, держава: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 березня 2010 року. pp. 33-40.

Бутузова, Л. П. (2010) Особливості толерантності майбутніх педагогів на етапі первинної професіоналізації. Наука і освіта (1). pp. 10-16.

Бутузова, Л. П. (2010) ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ІНДИВІДА ДО НЕБЕЗПЕКИ УРАЖЕННЯ ВІЛ. Актуальні питання сімейної медицини / Від ред. В.М.Мороз. pp. 163-173.

Бутузова, Л. П. (2008) Реалізація моделей становлення безпечної поведінки підлітків в системі психопревентивної роботи. Проблема формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу. pp. 138-143.

Чебикін, О. Я., Бутузова, Л. П. (2006) Дослідження особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Наука і освіта (3-4). pp. 65-71.

Бутузова, Л. П. (2005) Мотиваційні передумови гетеросексуальних стосунків підлітків як чинник ситуативного ставлення до небезпеки ураження ВІЛ. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (662). pp. 17-20.

Бутузова, Л. П. (2005) Особливості когнітивних репрезентацій ВІЛ/СНІДу в свідомості підлітків з різним ставленням до загрози ураження віл. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (3-4). pp. 10-13. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2005) Особливості ставлення студентства до проблем ВІЛ/СНІДу. Актуальні проблеми психологічної підготовки в системі вищої школи. pp. 21-29.

Бутузова, Л. П. (2004) Особистісне ставлення до загрози ураження віл як предиктор безпечної поведінки підлітків. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (6-7). pp. 27-30. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2003) Врахування психологічних особливостей особистісних ставлень підлітків до небезпеки ураження віл при проведенні превентивної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 263-265. ISSN 2076-6173

Бутузова, Л. П. (2003) Провідні ознаки особистісних ставлень дівчаток підліткового віку до небезпеки ураження ВІЛ. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5-6). pp. 3-7. ISSN 2311-8466

Бутузова, Л. П. (2003) Специфіка та детермінанти особистісних ставлень хлопчиків-підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського: Зб. наук. пр. – 2003. (5-6). pp. 85-94.

Бутузова, Л. П. (2002) Психологічні аспекти міжстатевої поведінки підлітків. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб.наук.пр.. pp. 107-111.

Monograph

Чебикін, О. Я., Бутузова, Л. П. (2006) Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ. Project Report. Одеса: Видавець М.П.Черкасов, Одеса.

Teaching Resource

Бутузова, Л. П., Дмитрієва, С. М., Максимець, С. М. (2023) Робочий зошит з психології: методичний посібник. [Teaching Resource]

Максимець, С. М., Бутузова, Л. П. (2022) Методичні рекомендації до виконання завдань з психології навчальної психолого-педагогічної практики (для дистанційного проведення, в тому числі в умовах воєнного стану). [Teaching Resource]

Бутузова, Л. П., Стахова, О. О. (2022) Тестові завдання з курсу «Психологія педагогічної діяльності». [Teaching Resource]

Бутузова, Л. П., Мачушник, О. Л. (2019) Методичні матеріали з курсу «Психологія педагогічної діяльності». [Teaching Resource]

Дмитрієва, С. М., Максимець, С. М., Дубравська, Н. М., Фриз, І. В., Сидоренко, Н. І., Стахова, О. О., Мачушник, О. Л., Бутузова, Л. П. (2016) Особистість: практичні засади вивчення. Том 2. Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 3 02:44:47 2023 EEST.