Items where Author is "Бірук, Н. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

Павленко, В. В., Бірук, Н. П. (2023) Моделювання сучасного уроку з використанням технологічної карти. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 514 (7(25)). pp. 209-218. ISSN 2786-4952

Вітвицька, С. С., Бірук, Н. П. (2023) Розвиток творчих здібностей здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у процесі вивчення дисципліни «Технологічний практикум». Актуальні питання у сучасній науці (13). pp. 496-506.

Антонова, О. Є., Постова, С. А., Яценко, С. Л., Бірук, Н. П. (2022) Person-centered approach to organizing a study group of computer science with gifted schoolchildren. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (111). pp. 111-117. ISSN 2663-6387

Павленко, В. В., Бірук, Н. П. (2022) Формування пізнавального інтересу учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні проблеми модернізації професійно-педагогічної підготовки освіти в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 49-55.

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Власенко, О. М., Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Okhrimenko, Ivan, Коbernyk, Oleksandr, Husarevych, Oleksandr, Krykun, Viktoriia, Kalashnik, Nataliіa, Павленко, В. В., Samokish, Ivan, Бірук, Н. П., Butok, Olena, Bondarenko, Valentin, Грибан, Г. П., Prontenko, Kostiantyn (2020) The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7 (2). ISSN 2007-7890

Бірук, Н. П. (2020) Проблема співвідношення понять «наукова» та «дослідницька» діяльність. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 32-37.

Бірук, Н. П. (2019) Наукові та авторські школи в українській педагогічній науці. Інноваційна педагогіка, 2 (14). pp. 13-17. ISSN 2663-6085

Бірук, Н. П. (2018) Науково-педагогічні школи Житомирщини. Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика : матеріали конференції (5 березня 2018 р.).

Бірук, Н. П. (2018) Педагог-дослідник: окреслення дефініції та особливості діяльності. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (6/38). pp. 38-48.

Бірук, Н. П. (2017) Виявлення та підтримка науково-обдарованих школярів – перспективний напрямок розвитку сучасної науки. Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 10–11 лютого 2017 р.). pp. 28-31.

Бірук, Н. П. (2017) Дослідницькі здібності як основа розвитку науково-дослідницької обдарованості особистості. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.-метод. праць. pp. 75-79.

Бірук, Н. П. (2017) Напрями діяльності українських науково-педагогічних шкіл. International research and practice conference „Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics”. pp. 12-15.

Бірук, Н. П. (2016) Вплив науково-дослідницької діяльності на розвиток особистості педагога- дослідника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 18-23. ISSN 2076-6173

Бірук, Н. П. (2016) Науково-педагогічні школи та їх вплив на становлення молодого вченого. Збірник наукових праць „Педагогічні науки”, 2 (LXXIV). pp. 100-105.

Бірук, Н. П. (2016) Педагог-дослідник як суб’єкт діяльності науково-педагогічної школи. Педагогіка і психологія: методика та проблеми практичного застосування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 16–17 грудня 2016 р.. pp. 83-86.

Бірук, Н. П. (2014) Особливості розвитку творчої особистості майбутнього педагога. Тенденції модернізації національних освітніх систем : зб. наук. праць молодих дослідників. pp. 50-52.

Monograph

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Conference or Workshop Item

Бірук, Н. П. (2023) Розвиток критичного мислення майбутніх вчителів початкових класів у процесі фахової підготовки. In: Digital transformation and technologies for sustainable development all branches of modern education, science and practice, 26.01.2023, Lomza, Poland.

Thesis

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Бірук, Н. П. (2021) Професійно-творчий розвиток особистості педагога-дослідника в умовах діяльності науково-педагогічної школи. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із обов’язкової освітньої компоненти «Теорія та методика педагогічної діяльності» для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Вербовський, І. А., Новіцька, І. В., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи. [Teaching Resource]

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Бірук, Н. П. (2021) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 015 “Професійна освіта” (Дизайн), 014 “Середня освіта (Образотворче мистецтво)”, 014 “Середня освіта (Музичне мистецтво)”. [Teaching Resource]

Антонова, О. Є., Бірук, Н. П., Павленко, В. В. (2020) Навчальна практика (організаційно-методична) в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації щодо проходження для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. [Teaching Resource]

Бірук, Н. П. (2017) Довідник здобувача з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Sep 30 15:56:18 2023 EEST.