Items where Author is "Васільєва, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Шевчук, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Романюк, Р. К. and Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Романюк, Р. К. and Константиненко, Л. А. and Васільєва, Л. А. (2021) The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 70-77. ISSN 2663-6387

Мельниченко, Р. К. and Єрмошина, Т. В. and Васільєва, Л. А. (2019) Малакологічна колекція Музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 197-198.

Бітнер, Д. В. and Васільєва, Л. А. and Янович, Л. М. and Демідова, М. І. (2019) Необхідність розробки стратегії охорони перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в Україні. Біологічні дослідження – 2019. pp. 81-83.

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. and Межжерін, С. В. (2019) Обґрунтування необхідності внесення до Червоної книги України перлівниці Unio crassus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 32-40. ISSN 2616-6720

Янович, Л. М. and Горбач, Г. В. and Васільєва, Л. А. (2019) Тератологічна мінливість черепашок беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) з водойм та водотоків України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 187-189.

Горженік, Н. В. and Васільєва, Л. А. (2018) Проблема наступності підготовки учнів до написання наукових проектів із біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 92-94.

Тарасова, Ю. В. and Астахова, Л. Є. and Васільєва, Л. А. (2018) Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2018. pp. 152-154.

Васільєва, Л. А. and Янович, Л. М. and Вініченко, Я. В. and Білоус, О. В. and Троценко, К. Л. (2017) Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв‘язки). Біологічні дослідження – 2017. pp. 59-60.

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2016) Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 85-88. ISSN 2075-0846

Сташкевич, Д. Р. and Васільєва, Л. А. (2015) Молюски родини Unionidae Полісся України (різноманіття та популяційна структура). Дипломна робота.

Васільєва, Л. А. and Шевчук, С. Ю. (2015) Особливості забарвлення м'якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (70). pp. 188-195. ISSN 0206-5657

Мошківський, І. М. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2015) Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) стоячих водойм Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 113-115. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Васільєва, Л. А. (2014) Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Біологічні науки (13(290). ISSN 1729-360Х

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Мельниченко, Р. К. (2013) Особенности распространения моллюсков семейства перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в бассейне Днепра (Украина). "Aplikovane vedecke novinky - 2013". pp. 8-9.

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. (2013) Статева структура популяцій перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)фауни України. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 50-54.

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Тарасова, Ю. В. and Васільєва, Л. А. and Стельмащук, Н. М. and Скок, Т. Л. and Пампура, М. М. and Шимкович, О. Д. and Андрійчук, Т. В. (2012) Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею. "Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 26-27. ISSN 978-966-02-6532-5

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Васільєва, Л. А. (2011) Cases of hermaphroditism in the Ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia). XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne «Problemy wspołczesnej malakologii 2011». p. 88.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2011) The cases of hermaphroditism in ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Problemy wspołczesnej malakologii. p. 88.

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Жалай, О. І. (2010) Аналіз деяких діагностичних ознак молюсків роду Unio (Bivalvia, Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 570-573. ISSN 2078-2357

Васільєва, Л. А. (2010) Випадки гермафродитизму у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полісся. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 11-12.

Межжерін, С. В. and Васільєва, Л. А. and Жалай, О. І. and Янович, Л. М. (2010) Геногеографическая структура европейского ареала перловицы обыкновенной Unio pictorum (Linnaeus, 1758)(Bivalvia, Unionidae) по данным аллозимного анализа. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 8 (2). pp. 243-249. ISSN 1810-7834

Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. and Коршунова, А. Н. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Тарасова, Ю. В. (2010) Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно- и антропогенного влияния. Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции. p. 99.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Межжерин, С. В. (2010) Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. pp. 158-163.

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Жалай, О. І. (2010) Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 120-126. ISSN 0206-5657

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Янович, О. О. (2010) ПЕРЛОВИЦЕВЫЕ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) РЕК ГОРОДА ЖИТОМИРА (УКРАИНА. "Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных териториях". pp. 33-35.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. pp. 164-169.

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Васільєва, Л. А. (2009) Видове різноманіття та частота трапляння перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Житомирщини. Вісник ЖНАЕУ (2 (25)). pp. 164-169.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) ГЕРМАФРОДИТИЗМ СЕРЕД ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (МОLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. p. 153.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2009) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА. Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водних экосистем "Pontus Euxinus 2009". pp. 23-24.

Conference or Workshop Item

Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. and Шевчук, Т. В. and Янович, Л. М. (2013) Поширення та деякі популяційні характеристики молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у басейні Прип’яті України. In: IX mezinárodní vědecko-practická conference “Zprávy vědecké ideje – 2013”, 27 října - 05 listopadu 2013 roku, Praha.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. (2016) Освітня програма: вимоги та методика розроблення. ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Васільєва, Л. А. (2011) Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість. Other thesis, відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України..

Experiment

Мошківський, І. М. and Васільєва, Л. А. (2014) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (BIVALVIA, UNIONIDAE) СТОЯЧИХ ВОДОЙМ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Сташкевич, Д. Р. and Васільєва, Л. А. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA, UNIONIDAE) ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ. [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В. and Васільєва, Л. А. (2014) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ ЖИТЛОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ). [Experiment] (Unpublished)

Супрун, Т. С. and Васільєва, Л. А. (2013) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) Р. СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА, СТАТЕВА СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ. [Experiment] (Unpublished)

Фещук, Р. В. and Васільєва, Л. А. (2013) РОЗМІРНО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В. and Васільєва, Л. А. (2013) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЖИТОМИРА (ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Романюк, Р. К. and Шевчук, С. Ю. and Васільєва, Л. А. (2022) Словник-довідник із цитології. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є. and Васільєва, Л. А. and Кириченко, В. В. and Константиненко, Л. А. and Романюк, Р. К. (2021) Про що розкажуть дерева? [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В. and Першко, І. О. and Васільєва, Л. А. and Сорочинська, О. А. (2020) Робочий зошит для лабораторних робіт з біофізики. [Teaching Resource]

Васільєва, Л. А. and Сорочинська, О. А. (2018) Біофізика. [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О. and Васільєва, Л. А. and Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

Other

Кобилинська, В. М. and Васільєва, Л. А. (2014) Молюски родини Unionidae р. Уж (видове багатство, поширення, популяційна структура). ЖДУ ім. І.Франка.

Муравська, Н. В. and Васільєва, Л. А. (2013) Молюски родини Unionidae басейну Прип’яті України (особливості поширення, екології, статева структура поселень). ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

This list was generated on Sun Sep 25 18:27:33 2022 EEST.