Items where Author is "Васільєва, Л. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Шевчук, Л. М., Васільєва, Л. А., Зайонц, Т. А. (2023) Вразливий вид двостулкових молюсків фауни України Pseudanodonta Complanata: поширення, стан поселень. Український журнал природничих наук (1). pp. 34-42. ISSN 2786-6335

Шевчук, Л. М., Васільєва, Л. А., Романюк, Р. К., Павлюченко, О. В. (2021) Species diversity of unionid mussels (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) as a bioindicator of the state water environment of river basins of Ukraine. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.

Романюк, Р. К., Константиненко, Л. А., Васільєва, Л. А. (2021) The use of QR-codes in professional training of students of environmental and educational industries. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 70-77. ISSN 2663-6387

Мельниченко, Р. К., Єрмошина, Т. В., Васільєва, Л. А. (2019) Малакологічна колекція Музею природи Житомирського державного університету імені Івана Франка. Природничі музеї в Україні: становлення та перспективи розвитку (Праці наукової конференції 7–8 жовтня 2019 року в Києві). pp. 197-198.

Бітнер, Д. В., Васільєва, Л. А., Янович, Л. М., Демідова, М. І. (2019) Необхідність розробки стратегії охорони перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в Україні. Біологічні дослідження – 2019. pp. 81-83.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Межжерін, С. В. (2019) Обґрунтування необхідності внесення до Червоної книги України перлівниці Unio crassus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Біологія та екологія, 5 (2). pp. 32-40. ISSN 2616-6720

Янович, Л. М., Горбач, Г. В., Васільєва, Л. А. (2019) Тератологічна мінливість черепашок беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) з водойм та водотоків України. Біологічні дослідження – 2019. pp. 187-189.

Горженік, Н. В., Васільєва, Л. А. (2018) Проблема наступності підготовки учнів до написання наукових проектів із біології. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 92-94.

Тарасова, Ю. В., Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А. (2018) Трематодофауна ставковика великого та лунки річкової Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2018. pp. 152-154.

Васільєва, Л. А., Янович, Л. М., Вініченко, Я. В., Білоус, О. В., Троценко, К. Л. (2017) Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв‘язки). Біологічні дослідження – 2017. pp. 59-60.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2016) Аутекологія видів роду Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм та водотоків України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 85-88. ISSN 2075-0846

Сташкевич, Д. Р., Васільєва, Л. А. (2015) Молюски родини Unionidae Полісся України (різноманіття та популяційна структура). Дипломна робота.

Васільєва, Л. А., Шевчук, С. Ю. (2015) Особливості забарвлення м'якого тіла та будови ввідних сифонів видів родини Unionidae. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (70). pp. 188-195. ISSN 0206-5657

Мошківський, І. М., Васільєва, Л. А., Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2015) Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) стоячих водойм Житомирщини. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 113-115. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гарлінська, А. М., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В., Трускавецький, Є. С., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Гарлінська (Лейченко), А. М., Васільєва, Л. А., Власенко, Р. П., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Васільєва, Л. А. (2014) Особливості поширення та щільність населення перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водних об’єктів української частини басейну Прип’яті. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Біологічні науки (13(290). ISSN 1729-360Х

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Мельниченко, Р. К. (2013) Особенности распространения моллюсков семейства перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в бассейне Днепра (Украина). "Aplikovane vedecke novinky - 2013". pp. 8-9.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Пампура, М. М. (2013) Статева структура популяцій перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)фауни України. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 50-54.

Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В., Васільєва, Л. А., Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л., Пампура, М. М., Шимкович, О. Д., Андрійчук, Т. В. (2012) Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею. "Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 26-27. ISSN 978-966-02-6532-5

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васільєва, Л. А. (2011) Cases of hermaphroditism in the Ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia). XXVII Krajowe Seminarium Malakologiczne «Problemy wspołczesnej malakologii 2011». p. 88.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2011) The cases of hermaphroditism in ukrainian populations of Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Problemy wspołczesnej malakologii. p. 88.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Аналіз деяких діагностичних ознак молюсків роду Unio (Bivalvia, Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 570-573. ISSN 2078-2357

Васільєва, Л. А. (2010) Випадки гермафродитизму у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полісся. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 11-12.

Межжерін, С. В., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І., Янович, Л. М. (2010) Геногеографическая структура европейского ареала перловицы обыкновенной Unio pictorum (Linnaeus, 1758)(Bivalvia, Unionidae) по данным аллозимного анализа. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 8 (2). pp. 243-249. ISSN 1810-7834

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Коршунова, А. Н., Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно- и антропогенного влияния. Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции. p. 99.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Межжерин, С. В. (2010) Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. pp. 158-163.

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 120-126. ISSN 0206-5657

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Янович, О. О. (2010) ПЕРЛОВИЦЕВЫЕ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) РЕК ГОРОДА ЖИТОМИРА (УКРАИНА. "Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных териториях". pp. 33-35.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. pp. 164-169.

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васільєва, Л. А. (2009) Видове різноманіття та частота трапляння перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Житомирщини. Вісник ЖНАЕУ (2 (25)). pp. 164-169.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ГЕРМАФРОДИТИЗМ СЕРЕД ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (МОLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. p. 153.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА. Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водних экосистем "Pontus Euxinus 2009". pp. 23-24.

Conference or Workshop Item

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Шевчук, Т. В., Янович, Л. М. (2013) Поширення та деякі популяційні характеристики молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у басейні Прип’яті України. In: IX mezinárodní vědecko-practická conference “Zprávy vědecké ideje – 2013”, 27 října - 05 listopadu 2013 roku, Praha.

Book

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Мирончук, Н. М., Антонова, О. Є., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2016) Освітня програма: вимоги та методика розроблення. ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Васільєва, Л. А. (2011) Перлівницеві Unionidae (Bivalvia) фауни України: алозимна й морфологічна мінливість. Other thesis, відділі еволюційно-генетичних основ систематики Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України..

Experiment

Мошківський, І. М., Васільєва, Л. А. (2014) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (BIVALVIA, UNIONIDAE) СТОЯЧИХ ВОДОЙМ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Сташкевич, Д. Р., Васільєва, Л. А. (2014) РІЗНОМАНІТТЯ ТА ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA, UNIONIDAE) ВЕЛИКОЇ ВОЛИНІ. [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В., Васільєва, Л. А. (2014) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ ЖИТЛОВИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТОМИРЩИНИ (ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ, ПОШИРЕННЯ, ЗНАЧЕННЯ). [Experiment] (Unpublished)

Супрун, Т. С., Васільєва, Л. А. (2013) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) Р. СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА, СТАТЕВА СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ. [Experiment] (Unpublished)

Фещук, Р. В., Васільєва, Л. А. (2013) РОЗМІРНО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. [Experiment] (Unpublished)

Мшанецька, С. В., Васільєва, Л. А. (2013) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЖИТОМИРА (ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Романюк, Р. К., Шевчук, С. Ю., Васільєва, Л. А. (2022) Словник-довідник із цитології. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Васільєва, Л. А., Кириченко, В. В., Константиненко, Л. А., Романюк, Р. К. (2021) Про що розкажуть дерева? [Teaching Resource]

Єрмошина, Т. В., Першко, І. О., Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2020) Робочий зошит для лабораторних робіт з біофізики. [Teaching Resource]

Васільєва, Л. А., Сорочинська, О. А. (2018) Біофізика. [Teaching Resource]

Аннамухаммедов, А. О., Васільєва, Л. А., Буханевич, Н. В. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Охорона праці в галузі». [Teaching Resource]

Other

Кобилинська, В. М., Васільєва, Л. А. (2014) Молюски родини Unionidae р. Уж (видове багатство, поширення, популяційна структура). ЖДУ ім. І.Франка.

Муравська, Н. В., Васільєва, Л. А. (2013) Молюски родини Unionidae басейну Прип’яті України (особливості поширення, екології, статева структура поселень). ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

This list was generated on Mon Feb 26 17:42:00 2024 EET.