Items where Author is "Гужанова, Т. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Шанскова, Т. І. and Гужанова, Т. С. (2019) Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 66-73. ISSN 2663-6387

Гужанова, Т. С. (2019) Використання казок для формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 124-129.

Гужанова, Т. С. (2019) Місце «Методики формування мовленневої компетенції дошкільників» у підготовці майбутніх вихователів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково-методичних праць. pp. 10-12.

Гужанова, Т. С. (2019) Формування мовної компетентності у старших дошкільників за допомогою казок у світі Концепції "Нова українська школа". Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 188-201.

Гужанова, Т. С. (2018) Керівництво розвитком мовлення в перші роки життя дитини. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць.

Гужанова, Т. С. (2018) Підготовка студентів до реалізації технологій літнього відпочинку дітей. Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики: збірник науково-методичних праць. pp. 12-16.

Гужанова, Т. С. (2018) Підготовка студентів до роботи з формування мовленнєвої компетенції у ДНЗ. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 209-212.

Бойко, М. and Гужанова, Т. С. (2018) Формування у молодших школярів соціальної компетентності засобами учнівського самоврядування. Інноваційні процеси в розвитку дошкільної та початкової освіти.

Кравець, Валерія and Гужанова, Т. С. (2017) Народні звичаї та обряди як засіб формування національної самосвідомості учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гужанова, Т. С. (2017) Педагогічні умови своєчасного розвитку мовлення дитини в перші роки життя. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових прац. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. (58).

Сірик, І. and Гужанова, Т. С. (2017) Сенсорне виховання дітей у процесі розвитку мовлення. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Сиротенко, Ю. and Гужанова, Т. С. (2017) Формування мовленнєвої компетенції дітей старшого дошкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Вознюк, О. В. and Гужанова, Т. С. (2016) Нова парадигма розвитку мовлення та навчання читання дітей дошкільної та початкової ланок. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 46-50. ISSN 2076-6173

Гужанова, Т. С. (2016) Функції мовної комунікації публічних управлінців. Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 3-4 листоп.2016 р.). pp. 375-376.

Басюк, Н. А. and Гужанова, Т. С. (2015) Використання ідей Вальдорфської педагогіки у моральному вихованні сучасних молодших школярів. Проблеми освіти: зб. наук. праць (85). pp. 6-10.

Басюк, Н. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. (2015) Формування соціальної компетентності молодших школярів у навчально-виховному процесі початкової школи. Проблеми освіти: зб. наук. праць (84). pp. 10-14.

Зозуля, Н. І. and Гужанова, Т. С. (2012) Дозвілля як організація діяльності школярів у позаурочний час. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 286-288.

Гужанова, Т. С. (2012) З історії інновацій в педагогіці. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 264-266.

Гужанова, Т. С. (2011) КТС як одна з форм організації життедіяльності у літньому оздоровчому таборі. Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ. pp. 11-14.

Гужанова, Т. С. (2010) Молодіжний клуб як одна із форм соціальної групи. Актуальні проблеми сучасної дошкільної та шкільної педагогіки. pp. 5-8.

Басюк, Н. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. (2010) Організація життєдіяльності в літньому оздоровчому таборі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Рудницька, Н. Ю. and Гужанова, Т. С. and Вірковський, А. П. (2009) Сучасні підходи до аналізу обдарованості та диференціації її видів і складових. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 51-54.

Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. (2005) Вплив художньо-естетичної діяльності на формування духовності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 38-40. ISSN 2076-6173

Гужанова, Т. С. (2005) Художньо-естетична діяльність – шлях до розвитку творчих якостей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 57-59.

Гужанова, Т. С. (2004) Клубна робота – важлива складова позакласної виховної роботи. Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 85-87.

Гужанова, Т. С. and Гужанов, С. И. (2004) Проблемы фразообразования в свете идей А.А. Потебни. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 228-230.

Гужанов, С. И. and Гужанова, Т. С. (2003) Образование русских фразеологизмов на базе латинских крылатых слов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 161-164.

Вірковський, А. П. and Гужанова, Т. С. (2003) Синергетичний підхід до освітніх технологій навчання й виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 186-189.

Кудряшова, В. В. and Гужанова, Т. С. and Москвіна, Т. П. (2002) Гуманістичне спрямування педагогічної спадщини І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 192-194. ISSN 2076-6173

Гужанова, Т. С. (2002) Ефективність спілкування як важлива складова клубної діяльності. Соціально – педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб. наук. праць. pp. 71-73.

Гужанов, С. И. and Гужанова, Т. С. (1999) Использование алгоритма при изучении русской фразеологии. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 10-13.

Гужанова, Т. С. (1999) Культура спілкування як засіб гуманізації стосунків між учнями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 44-45.

Book Section

Гужанова, Т. С. (2002) Урок як основна форма співпраці учителя і учнів у процесі навчання. In: Практикум з педагогіки: Навчальний посібник. Житомирський державний педуніверситет, pp. 166-180.

Monograph

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Гужанова, Т. С. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників. Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогіка загальна». Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. (2019) Методичні рекомендації з педагогічної практики (в літніх оздоровчих таборах). Житомир.

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Experiment

Федорець, Ю. В. and Гужанова, Т. С. (2014) Естетичне виховання учнів молодшого шкільного віку засобами мистецтва в позаурочний час. [Experiment] (Unpublished)

Федорова, Ф. Р. and Гужанова, Т. С. (2014) РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКА ОРИГАМІ. [Experiment] (Unpublished)

Гутман, В. О. and Гужанова, Т. С. (2014) Формування колективу молодшого шкільного віку засобами колективної творчої діяльності. [Experiment] (Unpublished)

Other

Гужанова, Т. С. and Гогола, І. О. (2022) Технології формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гогола, І. О. and Гужанова, Т. С. (2022) Теорія і методика співпраці з родинами: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Гужанова, Т. С. and Сорочинська, О. А. (2021) Методичні рекомендації до практичних занять студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта з освітньої компоненти Вступ до спеціальності. Житомир: вид-во ЖДУ ім.. І. Франка.

This list was generated on Thu Oct 6 21:00:09 2022 EEST.