Items where Author is "Дуплійчук, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Thesis | Other
Number of items: 17.

Article

Дуплійчук, О. М. (2015) Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Дуплійчук, О. М. (2014) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗАДАЧ. Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Імідж сучасного педагога..

Дуплійчук, О. М. (2013) МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГАУ СВІТЛІ НОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ. Наукові записки. Серія «Філологічна» (38). pp. 251-255.

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОЕКТНО-КОМУНІКАТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Електронне наукове видання «Науковий вісник Донбасу» (1(21)).

Дуплійчук, О. М. (2013) ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ ТЕХНОЛОГИИ МАЛЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ГРУПП. Вектор науки ТГУ (1(2)). pp. 27-30.

Дуплійчук, О. М. (2013) Профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей-филологов средствами технологии малых методических групп. Карельский научный журнал (1(2)). pp. 27-31.

Дуплійчук, О. М. (2012) PLURILINGUALISM AS A VALUABLE ASSET OF PROFESSIONAL PHILOLOGISTS' TRAINING. Rozwoj Nauk Humanistycznych. pp. 47-50.

Дуплійчук, О. М. (2012) ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Сучасна наука: теорія і практика, 2. pp. 8-11.

Дуплійчук, О. М. (2012) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: «Педагогічні науки» (1.39). pp. 75-80.

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова». Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (14(24)). pp. 198-201.

Дуплійчук, О. М. (2011) ТЕХНОЛОГІЯ КОЛАЖУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : збірник наукових праць (1.39). pp. 75-80.

Дуплійчук, О. М. (2010) The development of creative skills of senior school pupils by the mean of sociocultural collage. Идеи.Поиски. Решения, 1. pp. 180-183.

Дуплійчук, О. М. (2010) Розвиток творчих здібностей учнів старшої школи засобом соціокультурного колажування. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання іноземних мов. pp. 182-184.

Дуплійчук, О. М. (2010) СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОЛАЖ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗНЗ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Формування та розвиток майбутнього фахівця: теорія і практика: міжвузівська науково-практична конференція студентів та молодих вчених. pp. 155-158.

Дуплійчук, О. М. (2010) ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОЛАЖУВАННЯ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Здобутки та перспективи педагогічної науки і практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. pp. 108-110.

Thesis

Дуплійчук, О. М. (2015) Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів до застосування проектно-комунікативних технологій. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Other

Дуплійчук, О. М. (2016) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Дуплійчук Ольги Миколаївни на дисертацію Пушкар Тетяни Миколаївни «Формування готовності майбутніх учителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Sep 27 18:06:59 2022 EEST.