Items where Author is "Камінський, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Чайка, М. В. and Томашик, З. Ф. and Маланич, Г. П. and Томашик, В. М. and Панасюк, Д. Ю. and Камінський, О. М. (2020) Фізико-хімічна взаємодія монокристалів CdTe та ZnxCd1–xTe з водними розчинами К2Cr2O7–HBr–оксалатна кислота. Вопросы химии и химической технологии (4). pp. 187-193. ISSN 0321-4095

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Камінський, О. М. (2017) Ацилювання функціонально заміщених фосфорілідів. Алкіліденфосфорани, що містять ціаногрупу. Науковий вісник Чернівецького університету (792). pp. 58-61. ISSN 2223-1722

Абрамов, М. В. and Кусяк, А. П. and Камінський, О. М. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2017) Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології. Поверхность (9(24)). pp. 165-198.

Petranovska, A. L. and Abramov, N. V. and Turanska, S. P. and Gorbyk, P. P. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2015) Adsorption of cis-dichlorodiammineplatinum by nanostructures based on single-domain magnetite. Journal of Nanostructure in Chemistry, 5 (3). pp. 275-285. ISSN 2008-9244

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордиамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Поверхность (5(20)). pp. 270-278. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Абрамов, М. В. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. and Чехун, В. Ф. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту. Металофизика новейших технологий, 35 (3). pp. 389-406.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію комплексів цис-дихлордиамінплатини (ІІ). Хімія, фізика та технологія поверхні, 4 (3). pp. 283-292.

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2012) Синтез и свойства магнитоуправляемых адсорбентов. Поверхность (4(19)). pp. 266-292. ISSN 978-966-00-0834-1

Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2011) Адсорбція катіонів на поверхні нанорозмірного магнетиту. Поверхность (3(18)). pp. 151-155. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. (2010) М. І. Усанович – творець узагальненої теорії кислот і основ. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 56-59.

Камінський, О. М. and Листван, В. В. (2010) Фосфоріліди. реакційна здатність, взаємодія з ацилюючими реагентами, які містять активну метиленову групу. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 41-43.

Conference or Workshop Item

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. and Чумак, В. В. (2020) Про особливості викладання фізичної хімії за цикловим лабораторним практикумом. In: IV Всеукр. наук. конф. “Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи”, 29 квітня 2020 р., Житомир.

Камінський, О. М. and Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Панасюк, Д. Ю. and Горбик, П. П. (2020) Исследование процесов сорбции ионов свинца (II) наноразмерным магнетитом. In: VII Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації", 21 квітня 2020 р., Ніжин.

Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Камінський, О. М. and Соляр, Ю. А. and Мельничук, О. Г. (2020) Полірування твердих розчинів ZnxCd1-xTe ТА Cd0,2Hg0,8Te в травниках системи HNO3 – KI (ДМФА). In: VII Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації", 21 квітня 2020 р., Ніжин.

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. and Денисюк, Р. О. and Горбик, П. П. (2020) Процеси сорбції іонних форм Сd2+ з водних розчинів поверхнею магніточутливого однодоменного магнетиту. In: 3rd International Scientific and Practical Conference “Challenges in Science of Nowadays”, April 6-8, 2020, Washington, USA.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Панасюк, Д. Ю. (2019) Сорбція йонних форм золота(ІІІ) магниточутливим нанокомпозитом, що містить активні меркаптогрупи. In: 1st International scientific and practical conference "Scientific achievements of modern society", September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Камінський, О. М. (2019) Вплив функціоналізації поверхні нанорозмірного однодоменного магнетиту на адсорбційну іммобілізацію комплексів Au3+. In: Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conference, May 6, 2019, Cork, Ireland.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2016) Визначення залежності максимального вилучення йонів Pb2+, Cd2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами на основі магнетиту. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Остропілець, Б. І. and Завязун, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. (2016) Вилучення катіонів важких металів з водних розчинів поверхнею оксидних композитів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Хандрика, Н. П. and Камінський, О. М. and Анічкіна, О. В. (2016) Хто може зробити наукове відкриття: риси особистості вченого-хіміка та їх значення для досягнення результату дослідження. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Анічкіна, О. В. (2016) Г. Н. Льюїс - творець електронної теорії хімічного звязку. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Хандрика, Н. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Ag+ з водних розчинів магніточутливим нанокомпозитом Fe3O4/γ-амінопропілсилоксан. In: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

Камінський, О. М. and Гвоздієвський, Є. Є. and Анічкіна, О. В. (2014) 1905 рік – «Рік чудес». In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Хандрика, Н. П. and Андрощук, В. В. and Подзюбанчук, І. О. and Чайка, М. В. and Волошенюк, О. О. and Стефаненко, В. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Визначення залежності максимального вилучення йонів Co2+, Mn2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами Fe3O4/γ – АПС, Fe3O4/ДМСК та Fe3O4/ГА. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, А. П. and Горбик, П. П. (2013) Новітні магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити: медико-екологічні аспекти застосування. In: КАЗАНТИП-ЭКО-2013. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения. XXI Международная научно-практическая конференция, 3–7 июня 2013 г., г. Щёлкино, АР Крым.

Єременко, С. С. and Скумін, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Горбик, П. П. (2012) Адсорбція катіонів важких металів магнетитом з модифікованою поверхнею. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Лукашевич, С. А. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2012) Синтез магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Book

Камінський, О. М. and Денисюк, Р. О. and Кондратенко, О. У. and Чайка, М. В. and Євдоченко, О. С. and Авдєєва, О. Ю. (2019) Історія хімії: Начальний посібник. ЖДУ ім. І.Франка.

Thesis

Камінський, О. М. (2018) Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні. PhD thesis, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка.

Teaching Resource

Денисюк, Р. О. and Камінський, О. М. and Чайка, М. В. (2019) Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Хімічні аспекти сучасної технології» ( для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 102 Хімія. [Teaching Resource]

Камінський, О. М. and Чайка, М. В. (2018) Інструктивно – методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія хімії» (навчально – методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 102 Хімія. [Teaching Resource]

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. (2018) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Шкільний курс неорганічної хімії» (навчально-методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). [Teaching Resource]

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. (2018) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни «Шкільний курс неорганічної хімії» (навчально-методичний посібник) для студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія). [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Oct 23 12:16:47 2020 EEST.