Items where Author is "Кусяк, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Article

Туранська, С. П. and Опанащук, Н. М. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Тарасюк, Б. І. and Горобець, С. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. and Абрамов, М. В. (2019) Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну. Поверхность, 11 (26). pp. 577-616. ISSN 978-966-00-0834-1

Горбик, П. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Оранська, О. І. and Абрамов, М. В. and Опанащук, Н. М. (2018) Cинтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею. Хімія, фізика та технологія поверхні, 9 (2). pp. 176-189. ISSN 2079-1704

Абрамов, М. В. and Петрановська, А. Л. and Пилипчук, Е. В. and Туранська, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Горобець, С. В. and Горбик, П. П. (2018) Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології. Поверхность, 10 (25). pp. 244-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Абрамов, М. В. and Кусяк, А. П. and Камінський, О. М. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2017) Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології. Поверхность (9(24)). pp. 165-198.

Туранская, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. and Каргин, Д. Б. and Какарев, М. Ж. (2016) Процессы адсорбции в накоплении, разделении и применении редкоземельных элементов. Поверхность, 8 (23). pp. 187-217.

Petranovska, A. L. and Abramov, N. V. and Turanska, S. P. and Gorbyk, P. P. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2015) Adsorption of cis-dichlorodiammineplatinum by nanostructures based on single-domain magnetite. Journal of Nanostructure in Chemistry, 5 (3). pp. 275-285. ISSN 2008-9244

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордиамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Поверхность (5(20)). pp. 270-278. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Абрамов, М. В. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. and Чехун, В. Ф. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту. Металофизика новейших технологий, 35 (3). pp. 389-406.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію комплексів цис-дихлордиамінплатини (ІІ). Хімія, фізика та технологія поверхні, 4 (3). pp. 283-292.

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2012) Синтез и свойства магнитоуправляемых адсорбентов. Поверхность (4(19)). pp. 266-292. ISSN 978-966-00-0834-1

Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2011) Адсорбція катіонів на поверхні нанорозмірного магнетиту. Поверхность (3(18)). pp. 151-155. ISSN 978-966-00-0834-1

Бондарчук, Т. О. and Кусяк, Н. В. (2010) Адсорбційні властивості активованого вугілля. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 4-5.

Саган, О. В. and Кусяк, Н. В. (2010) Дослідження адсорбційних властивостей модифікованих природних мінералів щодо катіонів Cu2+. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 24-25.

Міщенко, В. М. and Картель, М. Т. and Луценко, В. А. and Ніколайчук, А. Д. and Кусяк, Н. В. and Кордубан, О. М. and Горбик, П. П. (2010) Магніточутливі адсорбенти на основі активованого вугілля: синтез та властивості. Поверхность (2(17)). pp. 276-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2008) Залежність сорбційних властивостей кремнеземних адсорбентів щодо катіонів металів від рН розчину. Маґістеріум. Хімічні науки (33). pp. 16-18.

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Тьортих, В. А. (2007) Адсорбційні властивості кремнеземів з іммобілізованими 4-(2-піридилазо)резорцином та 1-(2-піридилазо)-2-нафтолом щодо йонів кобальту і кадмію. Наукові записки. НаУКМА. Хімічні науки і технології (66). pp. 43-46.

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. and Янишпольський, В. В. and Тьортих, В. А. (2006) Оптимізація процесу іммобілізації 8-оксихіноліну за одностадійною реакцією Манніха. Маґістеріум. НаУКМА. Хімічні науки (24). pp. 72-75.

Кусяк, Н. В. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Гриців, В. І. (2006) Хімічне травлення монокристалів InAs водними розчинами K2Cr2O7-HBr-ацетатна кислота (трилон Б). Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (41). pp. 112-116.

Кусяк, Н. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. (2005) Рідкофазне травлення антимоніду індію бромвиділяючими розчинами систем H2O2–HBr–органічна кислота. Нові технології (9). pp. 12-16.

Томашик, З. Ф. and Чернюк, О. С. and Томашик, В. М. and Гриців, В. І. and Кусяк, Н. В. (2005) Хіміко-динамічне полірування GaAs та GaSb травильними сумішами систем HNO3–HCl–розчинник. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (40). pp. 162-166. ISSN 0233-7577

Кусяк, Н. В. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. (2004) Взаимодействие нелегированного и легированного оловом InAs с растворами системы HNO3–HBr–CH3CH(OH)COOH. Неорганические материалы, 40 (10). pp. 1159-1162.

Томашик, В. М. and Чернюк, О. С. and Гриців, В. І. and Томашик, З. Ф. and Кусяк, Н. В. (2003) Розчинення GaSb у розчинах системи H2O2–HCl–CH3COOH. Фізика і хімія твердого тіла, 4 (3). pp. 543-546. ISSN 1729-4428

Кусяк, Н. В. and Томашик, З. Ф. and Томашик, В. М. and Даниленко, С. Г. (2002) Растворение арсенида и антимонида индия в системе K2Cr2O7–HBr–HCl–H2O. Украинский химический журнал, 68 (1). pp. 11-14. ISSN 0041-6045

Томашик, В. М. and Кусяк, Н. В. and Томашик, З. Ф. (2002) Химическое травление InAs, InSb и GaAs в растворах системы H2O2–HBr. Неорганические материалы, 38 (5). pp. 535-538.

Томашик, В. М. and Кусяк, Н. В. and Томашик, З. Ф. and Даниленко, С. Г. (2001) Химическое травление арсенида индия растворами системы K2Cr2O7–HBr–щавелевая кислота. Конденсированные среды и межфазные границы, 3 (1). pp. 14-17.

Томашик, В. М. and Кусяк, Н. В. and Томашик, З. Ф. (2001) Химическое травление нелегированного и легированного арсенида индия в растворах системы HNO3–HBr–диметилформамид. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (36). pp. 112-117.

Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Кусяк, Н. В. (2001) Хімічне травлення нелегованого та легованого InAs в розчинах системи HNO3–HBr–етиленгліколь. Фізика і хімія твердого тіла, 2 (4). pp. 631-636. ISSN 1729-4428

Томашик, З. Ф. and Даниленко, С. Г. and Кусяк, Н. В. and Томашик, В. М. (2000) Взаимодействие арсенида и антимонида индия с водными растворами азотной кислоты. Неорганические материалы, 36 (2). pp. 153-156.

Conference or Workshop Item

Кусяк, Н. В. and Корнійчук, Н. М. and Горбик, П. П. and Петрановська, А. Л. (2021) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites Fe3O4/Al2O3/С. In: International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO–2021), 25-27 серпня 2021, Lviv 2021.

Кусяк, Н. В. and Свиридюк, К. П. and Кусяк, А. П. and Petranovska, A. L. and Горбик, П. П. and Опанащук, Н. М. (2020) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites. In: International research and practice conference "NANO-2020", Lviv.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Панасюк, Д. Ю. (2019) Сорбція йонних форм золота(ІІІ) магниточутливим нанокомпозитом, що містить активні меркаптогрупи. In: 1st International scientific and practical conference "Scientific achievements of modern society", September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2016) Визначення залежності максимального вилучення йонів Pb2+, Cd2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами на основі магнетиту. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Остропілець, Б. І. and Завязун, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. (2016) Вилучення катіонів важких металів з водних розчинів поверхнею оксидних композитів. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Киричук, М. Ю. and Кусяк, А. П. and Кусяк, Н. В. and Горбик, П. П. (2016) Селективне вилучення катіонів Ag+, Au3+, Cu2+ з водних розчинів поверхнею композиту Fe3O4 /TiO2. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Хандрика, Н. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Ag+ з водних розчинів магніточутливим нанокомпозитом Fe3O4/γ-амінопропілсилоксан. In: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Хандрика, Н. П. and Андрощук, В. В. and Подзюбанчук, І. О. and Чайка, М. В. and Волошенюк, О. О. and Стефаненко, В. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Визначення залежності максимального вилучення йонів Co2+, Mn2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами Fe3O4/γ – АПС, Fe3O4/ДМСК та Fe3O4/ГА. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Єременко, С. С. and Скумін, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Горбик, П. П. (2012) Адсорбція катіонів важких металів магнетитом з модифікованою поверхнею. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Лукашевич, С. А. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2012) Синтез магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Павлюк, І. В. and Кусяк, Н. В. and Кичкирук, О. Ю. (2008) Вивчення параметрів сорбції катіонів металів на кремнеземах модифікованих ПАН. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Ващук, О. В. and Кусяк, Н. В. (2008) Дослідження адсорбційних властивостей природних мінералів. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Book

Кусяк, Н. В. and Листван, В. В. (2022) Матеріали конференції "VI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи" (5 жовтня 2022 року). ПП «Євро-Волинь»,.

Thesis

Кусяк, Н. В. (2002) Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями. PhD thesis, Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Кичкирук, О. Ю. and Кусяк, Н. В. (2022) Сорбційні методи в хімічному аналізі. [Teaching Resource]

Кусяк, Н. В. and Кичкирук, О. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Загальна хімія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Кусяк, Н. В. and Кичкирук, О. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Нанохімія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Кусяк, Н. В. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Неорганічна хімія»: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Кашпор, В. М. and Кусяк, Н. В. and Гриців, В. І. (2005) Періодичний закон. [Teaching Resource]

Other

Кичкирук, О. Ю. and Шляніна, А. В. and Кусяк, Н. В. (2022) Аналітична хімія. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Кичкирук, О. Ю. and Шляніна, А. В. and Кусяк, Н. В. (2022) Аналітична хімія навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

This list was generated on Wed Sep 28 10:22:18 2022 EEST.