Items where Author is "Недашківська, Т. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 149.

Article

Недашківська, О. А. and Недашківська, Т. Є. (2022) Експеримент як засіб дослідження когніції судового експерта щодо експертної ініціативи. Криміналістичний вісник (37). pp. 79-89. ISSN 1992-4437

Zahorodnia, O. F. and Недашківська, Т. Є. (2019) The Associative Field of a Word as a Multilingual Structure (Ваsed on The Mass Free Associative Experiment With Ukrainian Social and Political Lexis). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 108-117. ISSN 2663-7642

Недашківська, Т. Є. and Кушмар, Л. В. (2017) Associative Way from Perception to Understanding: Associative Field vs Lexical-Semantic Field. Journal of Modern Education Review, 7 (1). pp. 44-50. ISSN 2155-7993

Недашківська, Т. Є. and Самійлик, С. В. (2015) Проблема формування стимульного списку для психолінгвістичного дослідження. Психолінгвістика (18 (2)). pp. 61-73.

Денисевич, О. В. and Недашківська, Т. Є. (2014) Емоційність рекламної лексики (на матеріалі вільного асоціативного експерименту). Український інформаційний простір: Науковий журнал. – Число 2.. pp. 270-276.

Самійлик, С. В. and Недашківська, Т. Є. (2014) Зіставлення асоціативних полів українських та англійських лексем на позначення освітніх понять. Полілог (2). pp. 85-88. ISSN 2311-1844

Недашківська, Т. Є. and Денисевич, О. В. (2014) Медіа та рекламна картини світу: спільне та відмінне. Український інформаційний простір (2). pp. 270-276.

Недашківська, Т. Є. (2013) Вільний асоціативний експеримент як метод наукового дослідження та можливості його застосування для вивчення проблем державної служби. Вісник НАДУ (8). pp. 71-79. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2013) Мовна норма в інформаційній системі (управлінський аспект). Вісник НАДУ (7). pp. 10-15. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2013) Професійна компетентність та компетенції державного службовця: об’єм термінологічного значення понять. Вісник НАДУ (7). pp. 60-67.

Недашківська, Т. Є. (2011) Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень. Psycholinguistics (8). pp. 127-133. ISSN 2309-1797

Недашківська, Т. Є. (2011) Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту). Psycholinguistics.

Недашківська, Т. Є. (2010) Поняття авторитет і повага у мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (22(II)). pp. 341-349.

Недашківська, Т. Є. (2008) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ. Мова і культура (6). pp. 50-58. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) Особливості сприйняття державними службовцями нових термінологічних понять. Вісник НАДУ (2). (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2008) Професійність державних службовців: компетентнісний підхід. Вісник НАДУ (1). 73'82.

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне значення понять державна служба та державний службовець. Державне управління: теорія та практика (1). pp. 41-47. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Асоціативне семантичне поле концептів професійність, служіння, мета, повноваження, завдання у професійній свідомості державних службовців. Вісник НАДУ (4). pp. 65-73. (Unpublished)

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції у системі професійної компетентності державних службовців (репутація, обов’язок, спілкування). Держава та регіони (3). pp. 119-125.

Недашківська, Т. Є. and Радиш, Я. Ф. (2007) Компетентність та компетенція державного службовця як наукова проблема. Держава та регіони (2). pp. 78-95.

Недашківська, Т. Є. (2007) Концепти керівник, посадовець, громадянин, людина, народ у професійній свідомості державних службовців. НАДУ при Президентові України (2). pp. 85-96.

Недашківська, Т. Є. (2007) ПРО БУДОВУ ФРАГМЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КАРТИНИ СВІТУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ. Мова і культура. pp. 40-46. (Unpublished)

Monograph

Недашківська, Т. Є. (2019) Експеримент у психолінгвістиці (з досвіду роботи). Other. ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Недашківська, Т. Є. (2016) Образ лідера в мовній свідомості українців в період різких суспільно-політичних змін. In: Психолінгвістика в сучасному світі – Міжнародна науково-практична конференція, 20-21 жовтня 2016 року, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Thesis

Недашківська, Т. Є. (2014) Електронний уряд, електронне урядування, електронна демократія:проблема концептуалізації понять. Other thesis, НАДУ.

Teaching Resource

Недашківська, Т. Є. and Бойко, Юлія (2017) Історія назв музичних інструментів в українській мові. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Аня (2017) Проблемы русского литературного языка в конце ХХ века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2016) "Поучение Владимира Мономаха". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2016) «Анализ текста «Повести временных лет»». [Teaching Resource]

Якимец, Наталия and Недашківська, Т. Є. (2016) Мелетий Смотрицкий. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Невербальні засоби спілкування: міміка і жести. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Остапчук, Д. (2016) Нейролінгвістичне програмування. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кулеша, Нина (2016) Развитие лингвистики на Украине в 19-20 веках. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Д. В. (2016) Фразеологізми в засобах масової інформації. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2016) Юридична лексика в Луцьких актових книгах 16-17 ст. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2015) Анализ текста «Шестоднева» Экзарха Болгарского. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Вклад В. В. Виноградова в современное языкознание. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергієнко, Вікторія (2015) Из "Синайского патерика". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Якимец, Наталия (2015) Лев Владимирович Щерба – русский лингвист, специалист по общей лингвистике, русскому, славянским и французскому языкам. 1880 -1944. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, Анастасія (2015) Ломоносов М.Ю. Его роль в развитии языкознания. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2015) Пацан: слово и понятие. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рогозіна, К. А. (2015) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Самолюк, Марія and Жакун, Оксана (2015) Языковая ситуация конца ХХ - начала ХХI века. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) «Деловой язык» Киевской Руси и его место в системе древнерусского литературного языка. Тексты деловой письменности. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Барановська, Зоя (2014) «Разрушение границ между книжно-славянским типом языка и разговорным языком в сочинениях протопопа Аввакума». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Михайлюк, Олеся (2014) Іншомовна лексика в романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Никишова, Татьяна (2014) Актуальные вопросы современного русского языка. Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мислива, В. М. (2014) Актуальні питання лінгвістики. Мова права. Юрислінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні питання сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шульга, Т. (2014) Актуальні проблеми лінгвістики. Проблема мовної особистості. [Teaching Resource]

Козир, Вікторія and Недашківська, Т. Є. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Паралігвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Я. (2014) Актуальні проблеми сучасної лінгвістики. Проблеми синтаксису. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дідух, Лілія (2014) Актуальність вивчення української діалектної фразеології. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Асоціації в комунікативній системі державний службовець – споживач управлінських послуг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Левченко, О. Г. (2014) Аспекти дослідження функціональної граматики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Яворська, О. І. (2014) Вербальні та невербальні одиниці cередньополіського весільного обряду. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Вопрос о втором южнославянском влиянии. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Грамматика Мелетия Смотрицкого. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сидоренко, Т. (2014) Дериваційний потенціал прикметників на позначення кольору. (На прикладі поезій Івана Драча). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Чудопасова, Ірина (2014) Дескриптивна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Палько, Валентина (2014) Дискурсологія як мовознавча дисципліна. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ставська, Яна (2014) Дискуссионные проблемы истории русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Помінчук, І. (2014) Діалектизми у творчості Марії Матіос. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Ділова українська мова в державному управлінні. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Оксенюк, Олена (2014) Дієслівні синоніми на позначення мовлення у творі І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Етика ділового спілкування і мовленнєвий етикет. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Від філології класичної стародавності до мовознавства ХVІІІ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство Мовознавство ХХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство. Мовознавство ХIХ століття. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Загальне мовознавство: проект комплексу оцінювання. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Запозичена лексика у романі Юрія Щербака «Час смертохристів». [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Н. В. (2014) Застаріла лексика в історичному романі Валерія Шевчука "На полі смиренному". [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гриневич, Анна (2014) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Лазанюк, Марія (2014) История русского литературного языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Картина світу як чинник реалізації професійних компетенцій державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шелудченко, С. (2014) Класифікація асоціацій. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Іванчук, І. А. (2014) Кольороназви у поезії Миколи Вінграновського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність чи компетенція державного службовця? (до проблеми термінологічного змісту понять). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетентність і компетенція: об'єм термінологічного значення понять. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Компетенція та компетентність державного службовця: проблема дефініції. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Комунікативна компетенція державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Контрольна робота (директорська) з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Степуренко, Ольга (2014) Концепт як проблема сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина and Білаш, О. (2014) Корень слова в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Кравчишина, Анна (2014) Корневые и аффиксальные морфемы в русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Корпусна лінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Філімончук, В. С. (2014) Лексика ткацтва в говірках Олевського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Тимошенко, О. В. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шафаренко, О. (2014) Методи лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Криволапчук, Н. В. (2014) Мисливська лексика в говірках Овруцького та Лугинського районів Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Стародумова, Марія (2014) Мова творів М. М. Коцюбинського. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Матвійчук, Наталя (2014) Мовна норма - категоріальне поняття культури мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Модульна контрольна робота з української мови (за професійним спрямуванням). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мамай, Юлія (2014) Молодіжний сленг. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Козловець, І. В. (2014) Морфологічні особливості мовлення чоловіків і жінок (комп'ютерний дискурс). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Невербальные средства коммуникации (интонация). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сандалюк, Александра (2014) Невербальные средства общения (жесты, мимика, улыбка, обстановка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ігнат, Віталія (2014) Номінація людини та її рис в говірці села Водотиї, Брусилівського району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рябенька, Д. (2014) Номінація їжі, продуктів харчування в говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Мельник, І. В. (2014) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос “Щоденник страченої”. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ринкевич, О. М. (2014) Особливості позанормативної лексики у творах А. Кокотюхи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Білоус, Т. С. (2014) Особливості функціонування фразеологізмів у творчості М. В. Никончука (на матеріалі збірки “Її величність жінка”). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Парадигми сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Поліщук, Катерина (2014) Петровское время и его значение для развития русского национального литературного языка. Язык Петровской эпохи. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шатківська, В. М. (2014) Політичний дискурс як об'єкт лінгвістичних досліджень. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Гуцало, Андрій (2014) Постфикс в составе слова. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Неверіцька, С. (2014) Прикладне спрямування перекладознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Рясновська, Т. (2014) Природа порівняння. Лінгвофілософський погляд. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жакун, Оксана and Самолюк, Марія (2014) Приставка в современном русском языке. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Проблема міжмовної інтерференції у ХVІІ ст.(на основі досліжень запозиченої лексики пам’ятки ІІ пол. XVII ст. “Выклад о церкві святій” Ф. Софоновича). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Юрченко, С. С. (2014) Проблема походження мови в мовознавстві. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Андрієвич, Оксана (2014) Проблеми дослідження тексту. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуть, О. (2014) Речення з однорідними членами. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шуляр, О. М. (2014) Семантична невизначеність лексичного значення слова на рівні архісеми. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дзівалтівська, О. (2014) Система граматичних категорій української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сергійчук, Анастасія (2014) Стилистическая теория М .В. Ломоносова «Теория трех стилей» и развитие классицизма. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Структура асоціативних полів професійних понять сфери державного управління. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Камінська, О. (2014) Структурно-семантична будова фразеологічного значення. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Сягровська, І. (2014) Сучасне українське словотворення. Підсумки і перспективи. Основні тенденції розвитку. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Шнир, Н. (2014) Сучасні технології навчання риторики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Васильченко, І. О. (2014) Сучасні імена і прізвища села Барашівка житомирського району, Житомирської області. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Куліш, А. (2014) Теории происхождения языка. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Грицик, Светлана (2014) Ф. Ф. Фортунатов и Московская лингвистическая школа. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Карабінська, О. (2014) ФРАЗЕОЛОГІЧНА НЕОЛОГІКА (в сучасній публіцистиці). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Федун, Т. (2014) Фоносемантичні особливості голосних звуків української мови. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Фрагмент професійної концептосистеми державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Жмак, Людмила (2014) Фразеологічне новаторство в сучасній рекламі. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Марчук, К. А. (2014) Філософія як методологічна основа лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Проблеми прикладної лінгвістики. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Психолінгвістика. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2014) Школи і методи сучасної лінгвістики. Філософські проблеми мовознавства. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Ніколайчук, Тетяна (2014) Язык и общество. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Нікішова, Т. Є. (2014) Язык: средство общения или разобщения? [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2009) Поняття лідер у концептосистемі державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Морально-етичне поняття відповідальність у професійній концептосистемі державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2008) Нові термінологічні поняття у професійній картині світу державних службовців. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Вільний асоціативний експеримент як метод дослідження проблем державної служби. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Етичні компетенції державних службовців у дослідженні методом вільного асоціативного експерименту (репутація, обов’язок, спілкування). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2007) Професійна компетентність та професійна компетенція: проблема розуміння термінів. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (2006) Мовна складова професійної компетенції державного службовця. [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. and Дяченко, В. В. (1999) Фонетика и фонология как два аспекта изучения звукового строя языка (на материале русского языка). [Teaching Resource]

Недашківська, Т. Є. (1990) Семантическая характеристика слова в толковых словарях русского языка. [Teaching Resource]

Other

Недашківська, Т. Є. and Башманівський, О. Л. (2018) Фонетика и фонология: два аспекта изучения звукового строя русского языка. ЖГУ имени Ивана Франко, Житомир.

Недашківська, Т. Є. (2014) Фоностилістика. кафедра слов'янських і германських мов.

Войналович, А. М. and Недашківська, Т. Є. (2012) Поняття лексико-семантичної групи «житло» в мовній картині світу українців. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Oct 5 02:59:57 2022 EEST.