Items where Author is "Перепелиця, Л. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Каменчук, Л. Ю., Перепелиця, Л. О. (2023) Ефективність застосування препарату азотофіт-p для стимуляції початкових етапів розвитку овочевих культур. Збірник тез доповідей наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки. pp. 250-256.

Каменчук, Л. В., Перепелиця, Л. О. (2023) Розвиток мікрофлори поверхневих шарів субстрату за дії хімічних та біологічних засобів захисту рослин на початкових етапах розвитку Apium Graveolens L. Біологічні дослідження – 2023.

Наумович, О. В., Константиненко, Л. А., Перепелиця, Л. О. (2020) Використання інтерактивних методів при навчанні біології в 6-му класі. Біологічні дослідження - 2020. pp. 481-483.

Цьопкало, Н. О., Перепелиця, Л. О. (2020) Групові технології навчання на уроках біології. Біологічні дослідження - 2020. pp. 490-491.

Прус, Л. М., Безпятчук, Т. Д., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали прісних водойм Бердичівського та Чуднівського районів. Біологічні дослідження - 2019. pp. 174-176.

Шинкарчук, А. В., Перепелиця, Л. О. (2019) Важкі метали у водних екосистемах Лугинського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 189-191.

Роговченко, В. В., Паляничка, С. А., Перепелиця, Л. О. (2019) Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екосистемах Житомирського району. Біологічні дослідження - 2019. pp. 179-181.

Перепелиця, Л. О., Добровольський, Б. А. (2018) Оцінка міграційних процесів іонів важких металів у системі вода – донні відклади (на прикладі р. Кам’янка). Біологічні дослідження – 2018. pp. 366-368.

Геля, С. Л., Перепелиця, Л. О. (2018) Профільні класи біологічного спрямування у загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях м. Житомира. Біологічні дослідження - 2018. pp. 426-429.

Геля, С. Л., Перепелиця, Л. О. (2018) Формування екологічної компетентності учнів профільних шкіл м. Житомира. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: Збірник науково-методичних праць. pp. 89-92.

Перепелиця, Л. О. (2017) Акумуляція іонів важких металів в Аcorus calamus L. та Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex steud. Тернопільські біологічні читання - 2017, 35.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2017) Вміст іонів CD2+ у поверхневих водах малих річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 111-112.

Басюк, В. П., Перепелиця, Л. О., Романенко, О. О. (2017) Вміст іонів феруму у рослинах природних водойм Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 18-20.

Яковчук, Л. В., Перепелиця, Л. О. (2017) Розподіл іонів Pb2+ у системі вода–донні відклади–рослини річок Житомирського Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 153-155.

Литвинова, В. О., Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода - донні відклади - Phragmites Australis (cav.) Trin. Ex Steud. Біологічні дослідження – 2016. pp. 98-100.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2016) Динаміка накопичення іонів важких металів у системі вода-донні відклади – Acorus Calamus L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 84-86.

Якотюк, Л. О., Перепелиця, Л. О. (2016) Сезонна динаміка вмісту важких металів у вегетативних органах Ceratophyllum Demersum L. Біологічні дослідження – 2016. pp. 109-111.

Бродацький, М. М., Перепелиця, Л. О. (2015) Розподіл іонів важких металів у поверхневих водах і донних відкладах р. Норинь. Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць.. pp. 159-161.

Кльоц, Н. В., Перепелиця, Л. О. (2014) АКУМУЛЯЦІЯ ІОНІВ КАДМІЮ CERATOPHYLLUM DEMERSUM L. В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО ТИСКУ. «БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 227-229.

Савенко, О. А., Перепелиця, Л. О. (2014) Особливості акумуляції іонів важких металів Ceratophyllum demersum L. «Біологічні дослідження — 2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. pp. 250-252.

Слідзевський, Б. Л., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів купруму у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 61-62.

Дмитренко, І. М., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляуія іонів цинку у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 27-29.

Труфаненко, Д. А., Перепелиця, Л. О. (2013) Акумуляція іонів кадмію у вегетативній масі Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали IV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. pp. 62-64.

Рудницька, Х. О., Перепелиця, Л. О. (2012) Накопичення іонів важких металів в тканинах Ceratophyllum demersum L. Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 118-120.

Борківська, М. С., Перепелиця, Л. О. (2012) Фізіологічні особливості Ceratophyllum demersum L. (C. demersum). Біологічні дослідження - 2012: матеріали конференції. pp. 113-115.

Киричук, Г. Є., Перепелиця, Л. О., Перепелиця, І. П., Козаченко, М. С. (2011) Особливості біологічної акумуляції важких металів рослинністю в умовах антропогенного тиску. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (49). pp. 60-66. ISSN 2078-2357

Перепелиця, Л. О. (2009) Гормональні речовини проростків сої при високотемпературному стресі. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 186-190.

Перепелиця, Л. О. (2007) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 222-224.

Перепелиця, Л. О., Ленартович, А. А., Юрик, Л. О. (2003) Вплив фізіологічно активних речовин компостів після культивування грибів на морфологічні показники рослин у процесі онтогенезу. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (32). pp. 261-265.

Conference or Workshop Item

Перепелиця, Л. О., Корево, Н. І. (2014) Розвиток Ceratophyllum Demersum L. В умовах забруднення ксенобіотиками водних угідь Житомирщини. In: Биоразнообразие и устойчивое развитие: Материалы докладов IIІ Международной научно-практической конференции (Симферополь, 15-19 сентября 2014 г.)., 15-19 сентября 2014 г., Симферополь.

Teaching Resource

Перепелиця, Л. О., Корево, Н. І., Гуторчук, С. Л. (2023) Словник-довідник з фітопатології для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Шелюк, Ю. С., Корево, Н. І., Перепелиця, Л. О. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з освітньої компоненти "Мікологія" для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія. [Teaching Resource]

Астахова, Л. Є., Киричук, Г. Є., Перепелиця, Л. О., Фасоля, О. І. (2022) Методичні рекомендації до організації та проведення навчальної практики з освітньої компоненти «Основи природознавства» для здобувачів спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у режимі дистанційного навчання (І курс). [Teaching Resource]

Other

Перепелиця, Л. О., Пацюк, М. К., Корево, Н. І. (2022) Навчальна практика з фізіології рослин та генетики. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Mon Apr 15 16:28:55 2024 EEST.