Items where Author is "Танська, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Article

Колесник, Н. Є. and Танська, В. В. (2021) Екологічний дизайн у проєктній діяльності здобувачів вищої освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, I (45). pp. 76-80. ISSN 2308-4855

Мирончук, В. А. and Танська, В. В. (2021) Інтегровані уроки навчання грамоти в Новій українській школі. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Суха, К. В. and Танська, В. В. (2021) Використання метапредметного підходу в навчанні учнів початкових класах. Пріоритети розвитку початкової освіти в контексті становлення Нової української школи.

Марченко, М. А. and Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. (2020) Формування основ екологічних знань дітей старшого дошкільного віку дослідницьким методом. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2020 р., м. Одеса). pp. 79-83.

Свірщук, І. О. and Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. (2020) Формування основ природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку технологією квест. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та приктика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конфренеції (17-18 січня 2020 р., м. Одеса). pp. 77-80.

Гібнер, Т. В. and Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. (2020) Формування у дітей дошкільного віку природничих знань у процесі ознайомлення з рослинним світом на ділянці закладу дошкільної освіти. Біологічні дослідження – 2020: Збірник наукових праць.

Романюк, Р. К. and Танська, В. В. (2019) Interactive educational technologies in the training of a future biology teacher for specialized school. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка. pp. 66-73. ISSN 2617-1759

Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. and Струганів, А. Р. (2019) Ознайомлення старших дошкільників із природним довкіллям методом інтелект-карт. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a vznik - 2019». pp. 47-49.

Натальчук, О. Р. and Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. (2019) Особливості застосування засобів екологічного тренінгу в формуванні уявлень про взаємозв’язки в природі у дітей дошкільного віку. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 52-56.

Корягіна, Ю. І. and Сорочинська, О. А. and Танська, В. В. (2019) Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 47-50.

Безпрозванна, В. І. and Танська, В. В. (2018) Наступність формування екологічної культури молоді між різними ланками освіти. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 14-16.

Корнійчук, О. С. and Танська, В. В. (2018) Стан сформованості екологічної культури студентів-біологів як основа ефективності здійснення природоохоронної роботи з учнями. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць. pp. 182-186.

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Біологічні дослідження – 2018. pp. 394-396.

Танська, В. В. (2018) Теоретичні основи реалізації принципу наступності при викладанні природничих дисциплін у загальноосвітній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (2 (93)). pp. 125-129. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2018) Функціонально-структурна модель підготовки майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 258-265.

Танська, В. В. (2017) Історико-педагогічний аспект становлення системи екологічної освіти за кордоном. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 247-252.

Танська, В. В. (2015) Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти". Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції "Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти". pp. 1-28.

Москаленко, Ю. Л. and Танська, В. В. (2015) Виховання дбайливого ставлення до природи в учнів початкової школи. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 609-611. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Кульбовська, Н. and Танська, В. В. (2015) Екологічне виховання дітей дошкільного віку засобами природи. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 602-605. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Лагутова, А. Є. and Танська, В. В. (2015) Наступність у формуванні культури екологічної поведінки учнів початкової і основної школи. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 490-493. ISSN 978-617-581-241-9

Танська, В. В. (2015) Науково-теоретичне підґрунтя проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових класів до формування екологічної культури учнів молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського національного університету Серія Педагогіка Соціальна робота (вип 35). pp. 179-181. ISSN УДК 371; 378; 364 ББК 88.8

Ожоженко, М. С. and Танська, В. В. (2015) Формування ціннісного ставлення до природи у дітей молодшого шкільного віку уроками природознавства. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 616-618. ISSN УДК 371.13:372:378 ББК 74.1 / 74.58 Ф 79

Мельниченко, Р. К. and Танська, В. В. (2013) Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання. Наукові записки (4). pp. 271-275. ISSN 978-966-7406-67-7

Танська, В. В. (2012) Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів днз як педагогічна проблема. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 193-195.

Каленюк, І. С. and Танська, В. В. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання дидактичних ігор на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 290-292.

Отрощенко, А. С. and Танська, В. В. (2012) Реалізація краєзнавчого принципу на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 362-364.

Чистякова, К. О. and Танська, В. В. (2012) Технологія використання ігрових прийомів і цікавого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 425-427.

Рассоха, Т. Ю. and Танська, В. В. (2012) Технологія використання інтерактивних методів на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 389-391.

Софієнко, І. О. and Тишкевич, Ю. М. and Танська, В. В. (2011) Використання усної народної творчості на уроках природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 73-74.

Романюк, Т. В. and Танська, В. В. (2011) Підготовка майбутніх учителів біології до використання інтерактивних технологій навчання природознавства. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження в біології-2011". pp. 72-73.

Кидисюк, І. В. and Танська, В. В. (2010) Способи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення предметів біологічного циклу. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 27-28.

Танська, В. В. and Кидисюк, І. В. (2010) Формування пізнавального інтересу в учнів як педагогічна проблема. Збірник матеріалів "Перспективні наукові досягнення - 2010". pp. 52-53.

Танська, В. В. (2008) Моральні цінності в педагогічній системі А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 69-72. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2008) Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 126-129. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. and Сорочинська, О. А. (2008) Экологическое образование – часть профессиональной подготовки будущего учителя биологии. Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Г.Белград, 15-18 сентября 2008 г..

Мокрицька, А. М. and Танська, В. В. (2007) Природа як джерело розвитку дитячої творчості в дизайні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2005) Формування готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 216-218. ISSN 2076-6173

Monograph

Колесник, Н. Є. and Яворська, Т. Є. and Танська, В. В. and Максимова, О. О. and Піддубна, О. М. and Підгурська, В. Ю. and Плотницька, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Чернишова, А. М. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Рудницька, Н. Ю. and Кравець, В. С. and Мазко, О. П. and Тарнавська, Н. П. and Басюк, Н. А. and Коновальчук, І. М. and Федорова, М. А. and Шмельова, Т. В. and Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. and Бойчук, І. Д. and Герасимчук, О. Л. and Запорожцева, Ю. С. and Ковальчук, О. А. and Казмерчук, А. and Корнійчук, Ю. Г. and Кубрак, С. В. and Мірошніченко, О. and Сікора, Я. Б. and Танська, В. В. and Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Teaching Resource

Танська, В. В. (2014) Методика навчання природознавства у початковій школі Навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Other

Танська, В. В. (2016) Відгук офіційного опонента на дисертацію Пузир Таїсії Миколаївни «Формування екологічної культури майбутніх техніків-екологів у процесі професійної підготовки в коледжах» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – теорія і методика професійної освіти. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Tue Sep 27 01:43:51 2022 EEST.