Items where Author is "Фальковська, Л. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Фальковська, Л. М. (2018) Конструкт «Справедливість» в умовах соціального розвитку особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 140-142.

Музичко, Л. В. and Фальковська, Л. М. and Гавриловська, К. П. (2017) Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров'я. Лікарська справа (7). pp. 37-44. ISSN 0049-6804

Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. and Гавриловська, К. П. (2017) Конструкт «здоров’я» у структурі свідомості студентської молоді. Лікарська справа (7). pp. 56-63. ISSN 0049-6804

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. (2017) Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі. Журнал Лікарська справа (7). pp. 22-28. ISSN 1019-5297

Пузовик, Ю. and Фальковська, Л. М. (2016) Гендерні відмінності гнучкості / ригідності пізнавального контролю студентів психологічних спеціальностей. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 155-157.

Оникійчук, О. and Фальковська, Л. М. (2016) Зв'язок рівня самооцінки та агресивності у підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 109-111.

Фальковська, Л. М. and Соболевська, А. (2016) Особливості професійної деформації працівників дошкільних навчальних закладів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 157-159.

Фальковська, Л. М. and Хмельницька, Марія (2016) Особливості сприйняття юнаками невербальних образів політичної реклами. Особисте зростання: теорія і практика (2). pp. 82-84.

Фальковська, Л. М. (2015) Архетип справедливості в українських казках. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 37-39.

Фальковська, Л. М. (2014) Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки, 1 (15). pp. 127-136.

Фальковська, Л. М. and Жуковська, Л. О. (2013) Досвід переживання успіху у молодшому шкільному віці як провідна ідея організації навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. 367 -371.

Фальковська, Л. М. (2011) Етнопсихологічні особливості уявлень про справедливість. Психологічні перспективи. Науковий журнал. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». – Київ..

Фальковська, Л. М. (2011) Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (11). pp. 290-299.

Фальковська, Л. М. (2010) Справедливість визнання як стратегія розвитку музично обдарованої дитини. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010.. pp. 82-85.

Фальковська, Л. М. (2008) Соціально-психологічні моделі відчуття справедливості учнів єврейських освітніх закладів міста Житомир. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 141-149.

Фальковська, Л. М. (2006) Проблема суб′єктивної актуалізації вітальної загрози екологічного лиха підлітками та старшокласниками, що проживають у забрудненій зоні Житомирщини. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 36. наукових праць (12 (37). pp. 211-215.

Book Section

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 204-286.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Політична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 128-150.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “основи психогігієни”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-256.

Фальковська, Л. М. (2010) Базові методики до курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, pp. 78-100.

Фальковська, Л. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 78-150. ISBN 978-966-485-070-1

Фальковська, Л. М. (2010) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу "Педагогічна психологія". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

Teaching Resource

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Савиченко, О. М. and Фальковська, Л. М. and Кириченко, В. В. and Майстренко, Т. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2021) Комплексний кваліфікаційний екзамен з психології та комплексний кваліфікаційний екзамен з галузевої психології: методичні рекомендації до підготовки. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Політична психологія». [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до навчальної дисципліни циклу професійної підготовки (нормативна частина). [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. and Никончук, Н. О. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Педагогічна психологія”. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Психологія здоров'я. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Соціальна психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Політична психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для психологів. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 1 10:52:30 2022 EEST.