Items where Author is "Фальковська, Л. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Фальковська, Л. М. (2018) Конструкт «Справедливість» в умовах соціального розвитку особистості. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції, 3. pp. 140-142.

Музичко, Л. В. and Фальковська, Л. М. and Гавриловська, К. П. (2017) Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров'я. Лікарська справа (7). pp. 37-44. ISSN 0049-6804

Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. and Гавриловська, К. П. (2017) Конструкт «здоров’я» у структурі свідомості студентської молоді. Лікарська справа (7). pp. 56-63. ISSN 0049-6804

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. and Музичко, Л. В. (2017) Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі. Журнал Лікарська справа (7). pp. 22-28. ISSN 1019-5297

Пузовик, Ю. and Фальковська, Л. М. (2016) Гендерні відмінності гнучкості / ригідності пізнавального контролю студентів психологічних спеціальностей. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 155-157.

Оникійчук, О. and Фальковська, Л. М. (2016) Зв'язок рівня самооцінки та агресивності у підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 109-111.

Фальковська, Л. М. and Соболевська, А. (2016) Особливості професійної деформації працівників дошкільних навчальних закладів. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 157-159.

Фальковська, Л. М. and Хмельницька, Марія (2016) Особливості сприйняття юнаками невербальних образів політичної реклами. Особисте зростання: теорія і практика (2). pp. 82-84.

Фальковська, Л. М. (2015) Архетип справедливості в українських казках. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 37-39.

Фальковська, Л. М. (2014) Взаємообумовленість конструктів справедливості та законності в оцінці агресивних ситуацій. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 90-94. ISSN 2311-8466

Фальковська, Л. М. (2014) Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки. Роль конструкта справедливості в регуляції правової поведінки, 1 (15). pp. 127-136.

Фальковська, Л. М. and Жуковська, Л. О. (2013) Досвід переживання успіху у молодшому шкільному віці як провідна ідея організації навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. 367 -371.

Фальковська, Л. М. (2011) Етнопсихологічні особливості уявлень про справедливість. Психологічні перспективи. Науковий журнал. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». – Київ..

Фальковська, Л. М. (2011) Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (11). pp. 290-299.

Фальковська, Л. М. (2010) Справедливість визнання як стратегія розвитку музично обдарованої дитини. Матеріали ІІІ Міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. – Житомир, 2010.. pp. 82-85.

Фальковська, Л. М. (2008) Соціально-психологічні моделі відчуття справедливості учнів єврейських освітніх закладів міста Житомир. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 141-149.

Фальковська, Л. М. (2006) Проблема суб′єктивної актуалізації вітальної загрози екологічного лиха підлітками та старшокласниками, що проживають у забрудненій зоні Житомирщини. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: 36. наукових праць (12 (37). pp. 211-215.

Book Section

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 204-286.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Політична психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 128-150.

Фальковська, Л. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “основи психогігієни”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 151-256.

Фальковська, Л. М. (2010) Базові методики до курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, pp. 78-100.

Фальковська, Л. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Педагогічна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 78-150. ISBN 978-966-485-070-1

Фальковська, Л. М. (2010) Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу "Педагогічна психологія". In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л.Музики. - 3-тє вид., переоб. і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2010. - 566 с. Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І.Франка.

Teaching Resource

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Політична психологія». [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2019) Силабус до навчальної дисципліни циклу професійної підготовки (нормативна частина). [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. and Никончук, Н. О. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Педагогічна психологія”. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Психологія здоров'я. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни Соціальна психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030102 Психологія. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Фальковська, Л. М. (2016) Методичні рекомендації з курсу «Методика викладання психології» для студентів напряму підготовки 6.030103 Практична психологія. [Teaching Resource]

Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Політична психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія». [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Фальковська, Л. М. (2015) Методичні рекомендації з курсу «Соціальна психологія» для психологів. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 1 00:25:49 2020 EEST.