Items where Author is "Чемерис, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 46.

Article

Чемерис, О. А. (2021) Computer technologies in teaching linear algebra (Комп’ютерні технології у викладанні лінійної алгебри). Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності», присвяченої пам’яті професорів О. А. Панкова і В. С. Трохименка (Вінниця, 20-21 травня 2021 р.).

Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2020) Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих здібностей учнів. Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих здібностей учнів.

Чемерис, О. А. (2018) Методичні аспекти у викладанні дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету. Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін : монографія.

Данчук, Юлія and Чемерис, О. А. (2016) Геометричні нерівності в задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Чемерис, О. А. (2016) Досвід щодо комп’ютерних технологій в організації навчання геометрії для студентів-математиків. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 17-23.

Степанчук, Юлія and Чемерис, О. А. (2016) Методичні особливості викладання неевклідової геометрії Лобачевського. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Чемерис, О. А. (2016) Означення понять у різних розділах геометрії: практичний аспект. II практично-пізнавальна інтернет-конференція "Наукова думка сучасності і майбутнього".

Чемерис, О. А. (2016) Омбілічні точки еліпсоїда. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Мартинюк, Тетяна and Чемерис, О. А. (2016) Розвиток просторового мислення на уроках геометрії в загальноосвітній школі з використанням перспективних зображень. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Жарська, Т. Й. and Чемерис, О. А. (2015) Рівноскладені та рівновеликі многокутники. Науковий пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 27-29.

Чемерис, О. А. (2015) Теорема синусів: історико-методичний аспект. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 145-147.

Чемерис, О. А. (2014) Моделюючий підхід у викладанні проективної геометрії. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. pp. 349-355.

Чемерис, О. А. and Глушенок, О. (2014) Елементи вектопрної алгебри в розробці комп'ютених ігор. Науковий пошук молодих дослідниіків (7). pp. 101-106.

Чемерис, О. А. and Лівандовська, М. (2014) Математичні закономірності в музиці. Науковий пошук молодих дослідників (7). pp. 97-101.

Чемерис, О. А. (2014) ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІНІЙ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ФІЗИКА*». Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 231-234.

Чемерис, О. А. and Громницька, І. Ю. (2014) Поверхні II порядку в архітектурі. Науковий пошук молодих дослідників (7). pp. 89-93.

Осика, Альона and Чемерис, О. А. (2013) Компетентнісний підхід до вивчення Теорії ймовірностей у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (6). pp. 102-105.

Чемерис, О. А. (2013) Математичне моделювання та моделі в проективній геометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (34). pp. 129-134.

Чемерис, О. А. (2013) ТЕОРЕМА ПАСКАЛЯ У РОЗВ’ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ПРОЕКТИВНОЇ ГЕОМЕТРІЇ НА ГІПЕРБОЛУ І ПАРАБОЛУ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 221-225.

Прус, А. В. and Чемерис, О. А. and Мосіюк, О. О. (2012) Навчально-методичний посібник «Практикум з аналітичної геометрії» як засіб розвитку інтелектуальних вмінь студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 2.

Баранівська, Аліна and Чемерис, О. А. (2011) Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології як фактор посилення мотивації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 11-13.

Чемерис, О. А. (2011) Методика алгоритмізації навчання аналітичної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 107-112.

Чемерис, О. А. (2010) Дослідження операційного компоненту фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 60-66.

Чемерис, О. А. (2009) Технологія цілепокладання для забезпечення якості навчання студентів фізико-математичного факультету. Вісник Черкаського університету (150). pp. 131-137.

Чемерис, О. А. (2008) Дослідження мотиваційної сфери студентів фізико-математичного факультету для забезпечення якості навчання з фундаментальних дисциплін. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (40). pp. 96-101.

Чемерис, О. А. (2006) Деякі аспекти побудови технології забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 29-32.

Чемерис, О. А. (2005) Факторний аналіз фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 121-123.

Чемерис, О. А. (2005) Якість освіти як загальна тенденція європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 219-221.

Чемерис, О. А. (2004) Категорійний аналіз поняття "фактор" у контексті вивчення проблеми підвищення рівня успішності майбутніх учителів математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 55-57.

Monograph

Чемерис, О. А. (2012) Елементи особистісно-орієнтованого навчання на заняттях з проективної геометрії. Other. ЖДУ ім. І. Франка, Професійна педагогічна освіта: особистісно-орієнтований підхід.

Conference or Workshop Item

Чемерис, О. А. (2013) Математико-статистичні методи в психолого-педагогічних дослідженнях майбутніх науковців. In: Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця, 5-6 грудня 2013, м. Суми.

Book

Чемерис, О. А. (2012) Практикум з аналітичної геометрії. ЖДУ ім. І. Франка.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Чемерис, О. А. (2007) Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Погоруй, А. О. and Чемерис, О. А. (2020) Вступ до теорії випадкових процесів. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2018) Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Прус, А. В. and Поліщук, З. П. and Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Фонарюк, О. В. (2017) Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2015) Проективна геометрія. Інструктивно-методичні матеріали для організації практичних занять. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2015) Проективна геометрія: Інструктивно-методичні матеріали для організації практичних занять. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2014) Аналітична геометрія в тестах. [Teaching Resource]

Мосіюк, О. О. and Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2010) Площина та пряма у просторі. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. (2006) Основи науково-методичного супроводу забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики. [Teaching Resource]

Other

Мандро, А. Н. and Чемерис, О. А. (2015) Компентентнісний підхід до вивчення елементів сферичної геометрії. ЖДУ ім. Івана Франка.

Чемерис, О. А. and Заворотнюк, Т. П. (2014) Алгебраїчні криві та ейдографіка. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Чемерис, О. А. and Самосій, Н. О. (2014) Геометричні нерівності в багатокутниках. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Чемерис, О. А. and Громницька, І. Ю. (2014) Дослідження загального рівнянння поверхні II порядку. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

This list was generated on Thu Sep 29 18:09:03 2022 EEST.