Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Г | Д | Ж | К | Н | П | Р | С | Т | Щ
Number of items: 34.

Є

Євченко, В. В. (2012) ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКИХ ПРЕТЕРИТО-ПРЕЗЕНТНИХ ДІЄСЛІВ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (64). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

А

Андрушенко, О. Ю. (2012) Інформаційна структура речення: сучасні підходи та методи дослідження. Studia Philologica (1). pp. 36-39.

Б

Байда, М. В. (2012) KEYS TO SUCCESS IN COOPERATIVE LEARNING CLASSROOM. English in Globalized World.

Г

Гаращук, Л. А. and Жиляєва, Ю. М. and Коляда, О. В. and Котнюк, Л. Г. and Чумак, Л. М. and Шиленко, О. А. (2012) Ways of Improving English. [Teaching Resource]

Гирин, О. В. (2012) Reflexivity in present-day english. Studia Philologica (1). pp. 32-36.

Д

Дуплійчук, О. М. (2012) ОСОБИСТІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Сучасна наука: теорія і практика, 2. pp. 8-11.

Дуплійчук, О. М. (2012) PLURILINGUALISM AS A VALUABLE ASSET OF PROFESSIONAL PHILOLOGISTS' TRAINING. Rozwoj Nauk Humanistycznych. pp. 47-50.

Дуплійчук, О. М. (2012) СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-ФІЛОЛОГА. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: «Педагогічні науки» (1.39). pp. 75-80.

Дєньгаєва, С. В. (2012) THE NEED OF MEDIAEDUCATION IN THE 21ST CENTURY. English in Globalised World.

Дєньгаєва, С. В. (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАТЕХНОЛОГІЇ БРЕНДІНГУ НА УРОЦІ АНГЛІСЬКОЇ МОВИ. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. pp. 66-69.

Дєньгаєва, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 213-236.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Застосування медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 361-366.

Дєньгаєва, С. В. (2012) МЕДІАОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 239-246.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Развитие критического мышления студентов педагогического ВУЗа в условиях медиаобразования. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. pp. 50-55.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Теорії медіаосвіти як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Рационализация современной науки. pp. 109-115.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Технологія використання Web-портфоліо у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 141-144.

Ж

Жуковська, В. В. and Савчук, І. І. and Андрушенко, О. Ю. and Петранговська, Н. Р. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). [Teaching Resource]

Жуковська, В. В. and Соловйова, Л. Ф. and Самойлюкевич, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

К

Калініна, Л. В. (2012) Використання філологічного читання як засобу лінгвокультурознавчої підготовки майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 149-151.

Калініна, Л. В. (2012) ЛІНГВОКУЛЬТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 47-59.

Калініна, Л. В. (2012) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Наукові записки. Серія "Філологічна" (33). pp. 179-182.

Калініна, Л. В. (2012) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ПАРАЛЕЛЬНОГО ЧИТАННЯ. Теорія та методика управління освітою : фахове електронне видання (9).

Н

Новицкий, С. В. (2012) Исследование температурной зависимости контактного сопротивления омических контактов к InP. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (4). pp. 32-34. ISSN 2225-5818

П

Петранговська, Н. Р. (2012) Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 249-253.

Р

Рудик, І. М. (2012) Лексико-семантичні засоби формування ідеологем (на матеріалі промови Д. Кемерона). Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского., 25/64 (1). pp. 400-405.

Рудик, І. М. (2012) Лінгво-когнітивні характеристики ідеологем. Мова (18). pp. 30-33.

Рудик, І. М. (2012) СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІДЕОЛОГЕМ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВИ Д. КЕМЕРОНА). Слов'янський збірник, 1 (XVII). pp. 45-48.

С

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. In: English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. Центр навчально-методичної літератури, Київ, pp. 1-80. ISBN 978-617-626-120-9

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 1-го клау загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Центр навчально-метододичної літератури.

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 2-го класу спецілізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Київ, Центр навчально-методичної літератури.

Сидорович, Л. Є. (2012) Причини та процес граматикалізації неозначеного артикля в середньоанглійській мові. Наукові записки Національного університету “Острозька акдемія”. Серія “Філолологічна” (30). pp. 96-99. (Unpublished)

Т

Тарабріна, Н. А. (2012) Динаміка конфлікту і тактики його розв’язання. Наукові записки Національного університету «Острозька Академія». pp. 197-199. (Unpublished)

Щ

Щерба, Н. С. (2012) Особливості змісту стратегічної (діяльнісної) компетенції молодших школярів у вивченні іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 105-108.

Щерба, Н. С. and Барало, Л. В. (2012) Дидактичні передумови розвитку в учнів ЗНЗ іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 353-355.

This list was generated on Thu Aug 18 09:19:09 2022 EEST.