Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | З | М | Н | П | Р | Ш | Я
Number of items: 27.

А

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в понятійній системі історико-методичного дослідження. Науковий вісник Донбасу (4(24)). pp. 96-100.

Арешонков, В. Ю. (2013) Зміст шкільної суспільствознавчої освіти в школах України за програмами 1923–1924 років. Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (2). pp. 3-9.

Арешонков, В. Ю. (2013) Логіка і психологія як навчальні предмети у школі: радянський досвід упровадження. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (41). pp. 4-15.

Арешонков, В. Ю. (2013) Розвиток теоретичних основ змісту середньої освіти у вітчизняній педагогіці в першому двадцятиріччі ХХ століття. Історико-педагогічний альманах (1). pp. 66-70.

Арешонков, В. Ю. (2013) Трансформація змісту предмета «Суспільствознавство» (1963–1975 роки) у межах переходу від модернізованої «Школи праці» до «Школи навчання». Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету (2(9)). pp. 185-191.

Арешонков, В. Ю. (2013) Трансформація змісту предмета «Суспільствознавство» (1976–1986) у межах радянської «Школи навчання». Теорія та методика навчання та виховання. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. (34). pp. 23-34.

Б

Борисенко, В. Й. (2013) Здобутки і прорахунки Гадяцької угоди 1658 р. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 19-30.

З

Зосімович, Олена (2013) Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 31-36.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних обєднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХVI. pp. 85-90. ISSN 2076-8982

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних об’єднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХVI). pp. 85-90.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. Історична панорама. Спеціальність : Історія : зб. наук. ст. (17). pp. 49-63.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Законодавство Російської імперії про кредитну кооперацію та його реалізація у Правобережній Україні (2 пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 8-16.

Маркевич, О. В. (2013) Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маркевич, О. В. (2013) Становлення Житомира губернським центром як фактор формування культурного побуту його городян. Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст.. Збірник наукових праць /Інститут української археографії та джере лознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. pp. 264-279.

Маркевич, О. В. (2013) Характеристика особового складу волинських губернаторів першої третини ХІХ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 137-147.

Н

Новик, В. А. (2013) Права потерпілого за новим Кримінально-процесуальним Кодексом України. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 125-131.

Новик, М. К. (2013) Річпосполитська Конституція 3 травня 1791 року як новий етап у європейському конституціоналізмі. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 96-100.

П

Падалко, А. І. (2013) Волинянин М.С. Чайковський – загадкова постать української історії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 289-291. (Unpublished)

Падалко, А. І. (2013) Доба козацької революції середини ХУІІ ст. в дослідженнях польського історика Вспасіана Коховського (1633 – 1700 рр). Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 68-73.

Р

Рудницька, О. П. (2013) Право громадян на медичну допомогу в Україні. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 70-75.

Рудницька, О. П. (2013) Правове регулювання гарантійних виплат у трудовому праві після проголошення незалежності України. Митна справа: Науково-аналітичний журнал (2(86)). pp. 232-237.

Рудницька, О. П. (2013) Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід. Часопис Київського університету права: Український науково-теоретичний часопис. (1). pp. 180-184. ISSN 2219-5521

Ш

Шевчук, Богдан (2013) Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 121-131.

Я

Ярмошик, Іван (2013) Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (70). pp. 878-880. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2013) Волинські події польського січневого повстання у висвітленні польської історіографії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 223-226. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (2013) Військові події на Волині в ході польського листопадового повстання 1830 – 1831 рр. у світлі польської історіографії. Воєнна історія України. Волинь та Полісся.. pp. 183-188. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (2013) Гадяцька угода в контексті полько-козацьких домовленостей першої половини ХVІІ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 30-41.

This list was generated on Sat Jun 23 17:41:59 2018 EEST.