Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Березюк, Ю. В. (2012) До проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія. pp. 196-206.

Гуманкова, О. С. (2012) Підготовка майбутніх учителів до реалізації диференційованого навчання на уроках іноземної мови в початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 150-160.

Дєньгаєва, С. В. (2012) THE NEED OF MEDIAEDUCATION IN THE 21ST CENTURY. English in Globalised World.

Дєньгаєва, С. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ІГОР ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном. pp. 213-236.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Застосування медіаосвітніх технологій в професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (30). pp. 361-366.

Дєньгаєва, С. В. (2012) МЕДІАОСВІТНІ ВЕБ-КВЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 239-246.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Развитие критического мышления студентов педагогического ВУЗа в условиях медиаобразования. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии. pp. 50-55.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Теорії медіаосвіти як необхідна умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. Рационализация современной науки. pp. 109-115.

Дєньгаєва, С. В. (2012) Технологія використання Web-портфоліо у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки (101). pp. 141-144.

Зимовець, О. А. (2012) Using video tutorials for the formation of prospective foreign language teachers’ professional skills. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 206-207.

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі". Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі». «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Кравець, О. Є. (2012) Теоретичні основи побудови технології проектування навчальної інформації викладачем вищого навчального закладу. Особистість у єдиному освітньому просторі : зб. матеріалів ІІІ Міжнародного освітнього форму, (Запоріжжя, 22–23 квітня 2012 р.). pp. 19-21.

Литньова, І. Ф. (2012) Ігрові завдання як засіб контролю розвитку лексичної компетенції молодших школярів. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном/колективна монографія за заг.редакцією І.В.Самойлюкевич. pp. 320-333.

Лук’янчук, С. Ф. (2012) Полікультурне виховання учнів на уроках англійської та іноземної мови у початковій школі США. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 133-142.

Мазко, О. П. (2012) The Formation of Pedagogical Interaction Culture: Philosophical and Pedagogical Foundations. English in Globalized World : зб. наук. праць за матер. 17-ої Міжнар. конфер. Асоц. виклад. англ. мови TESOL-Україна.. pp. 112-113.

Мазко, О. П. (2012) Диалогическая сущность культуры педагогического взаимодействия будущего учителя иностранных языков. Педагогика: традиции и инновации (ІІ) : матер. междун. заоч. науч. конф. (2). pp. 169-172.

Мазко, О. П. (2012) Діалог як засіб формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки (17). pp. 67-72.

Мазко, О. П. (2012) Культура педагогічної взаємодії як особистісний та соціальний феномен у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземних мов. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (23). pp. 77-85.

Мазко, О. П. (2012) Особливості культури педагогічної взаємодії на уроках англійської мови в початковій школі. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. (2). pp. 76-85.

Мазко, О. П. (2012) Поняття культури педагогічної взаємодії як складової професійної культури майбутнього вчителя іноземних мов. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22. pp. 154-160.

Михайлова, О. С. (2012) Нестандартний урок іноземної мови як засіб формування соціокультурного виховання учнів початкової школи. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич. pp. 249-260.

Самойлюкевич, І. В. (2012) Особливості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до роботи у початковій школі: британський вимір. Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном : монографія / за ред.. І.В. Самойлюкевич.. pp. 196-204.

Book Section

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. In: English 1.Підручник для 1 класу спеціалізованих шкіл з поглибленним вивченням англійської мови. Центр навчально-методичної літератури, Київ, pp. 1-80. ISBN 978-617-626-120-9

Book

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 1-го клау загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Центр навчально-метододичної літератури.

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2012) Англійська мова: підручник для 2-го класу спецілізованої школи з поглибленим вивченням англійської мови. Київ, Центр навчально-методичної літератури.

Thesis

Кравець, О. Є. (2012) Технологія проектування навчальної інформації в процесі професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Жуковська, В. В. and Соловйова, Л. Ф. and Самойлюкевич, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 2 20:39:22 2022 EEST.