Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of General, Developmental and Educational Psychology" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | К | М | С
Number of items: 26.

Б

Бутузова, Л. П. and Пустовойт, М. В. (2014) Психологічні особливості референтності дорослих та ровесників в юнацькому віці. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу: проблеми і пошуки: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. пед. наук, доцента Н.М.Мирончук.. pp. 35-39.

Бутузова, Л. П. (2014) Системокомплекс професійно важливих якостей психологів, необхідний для роботи в початковій школі. Формування професйної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти (збірник науково-методичних праць). pp. 27-31.

Бутузова, Л. П. and Голубенко, М. В. (2014) Потребова сфера підлітків захоплених Інтернет-діяльністю. Формування особистості в освітньо-виховному середовищі навчального закладу. pp. 17-21.

Бутузова, Л. П. and Сидоренко, Н. І. (2014) Особистісний профіль усвідомлюваної саморегуляції поведінки майбутніх педагогів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 116-121. ISSN 2311-8466

Д

Дмитрієва, С. М. (2014) Психологічні особливості творчих здібностей старшокласників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. pp. 126-130. ISSN 2311-8466

Дмитрієва, С. М. (2014) Психологічні особливості творчих здібностей старшокласників. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 126-130. ISSN 2311-8466

Дмитрієва, С. М. and Євдокимова, Ю. М. (2014) Чинники міжособистісної взаємодії у групах ровесників. Конкурентоспроможність в уовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 45-49.

Дмитрієва, С. М. and Богатирчук, Т. (2014) Розвиток мислення учнівської молоді як умова підвищення її конкурентоздатності. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 40-45.

Дмитрієва, С. М. and Левчук, І. М. (2014) Творчі здібності особистості як умова її конкурентоздатності. Конкурентоспроможність в уовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 49-53.

Дубравська, Н. М. and Драгальчук, В. (2014) Розвиток пізнавально-творчих здібностей у дошкільному віці. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 255-258.

Дубравська, Н. М. and Йосипчук, Л. (2014) Чинники формування особистості дошкільника. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць.

Дубравська, Н. М. and Фриз, І. В. (2014) Відповідальність як риса особистості конкурентноспроможного на ринку освітніх послуг фахівця. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 130-134. ISSN 2311-8466

К

Король, Л. М. and Максимець, С. М. (2014) Психологічні чинники впливу ЗМІ на формування особистості сучасної молоді. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 157-162. ISSN 2311-8466

М

Максимець, С. М. and Кліновська, О. М. and Прокопчук, К. В. (2014) Психологічні аспекти формування уяви дошкільника. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. -. pp. 281-284.

Максимець, С. М. and Волощук, А. (2014) Особливості страхів дітей дошкільного віку. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Максимець, С. М. and Карпієнко, О. (2014) Розвиток моральних почуттів у дітей старшого дошкільного віку. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Максимець, С. М. and Кваша, С. В. (2014) Особливості тривожності дітей дошкільного віку. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Максимець, С. М. and Колобюк, Т. В. (2014) Психологічні засади розвитку моральних форм поведінки дітей дошкільного віку. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук.

Максимець, С. М. and Мілківська, А. В. (2014) Моральна свідомість дошкільника: психологічний аспект. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Максимець, С. М. and Хронюк, Т. (2014) Психолого-педагогічні стилі виховання дітей у сім’ї. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Максимець, С. М. and Ященко, Н. (2014) Особливості розвитку уяви старшого дошкільника. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти, збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова. Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук..

Мачушник, О. Л. (2014) Інтерес до професії як чинник пізнавальної активності майбутніх психологів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 248-254. ISSN 2311-8466

Мачушник, О. Л. (2014) Пізнавальна активність у контексті психологічного знання. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 11 (11). pp. 73-79. ISSN 2072-4772

С

Стахова, О. О. (2014) Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць (45). pp. 92-98. ISSN 2311-5491

Стахова, О. О. (2014) Особистісна зрілість майбутнього вчителя початкових класів як показник рівня розвитку його професійної самосвідомості. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди" Гармонізація розвитку вищої школи в умовах Болонського процесу, 6 (35). pp. 378-384. ISSN 996-8743-01-6

Стахова, О. О. (2014) Педагогічна спрямованість як психологічний механізм розвитку професійної самосвідомості майбутнього вчителя початкових класів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 197-202. ISSN 2311-8466

This list was generated on Mon Jun 18 06:54:18 2018 EEST.