Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2002

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Д | К | Л | С
Number of items: 22.

А

Антонова, О. Є. (2002) Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки та її роль у підвищенні рівня підготовки майбутнього вчителя. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації: Зб. матеріалів Першої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 328-332.

Антонова, О. Є. (2002) Професійна підготовка педагогічно обдарованого вчителя: проблеми, досвід, технології. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр, 2. pp. 163-168.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя як педагогічна проблема. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Зб. наукових праць.. pp. 181-185.

Антонова, О. Є. (2002) Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя: проблеми, пошуки, досвід (на матеріалі Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки). Педагогічний пошук молодих дослідників України: Зб. студ. наук. праць. pp. 15-20.

Б

Борейко, О. М. (2002) Громадські товариства Волині (становлення др. пол. ХІХ ст.). Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 51-54.

В

Вітвицька, С. С. (2002) Ідеї родинного виховання І.І. Огієнка і сучасна школа. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 125-129.

Д

Дубасенюк, О. А. and Іванченко, А. В. (2002) Практикум з педагогіки: Навчальний посібник: Видання 2-ге, доповнене і перероблене. [Teaching Resource]

К

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність вчителя як складова професійно-педагогічної компетентності. Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. проф. А.Й.Капської, 18. pp. 70-76.

Ковальчук, В. А. (2002) Соціальна компетентність: проблема визначення. Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя. (4). pp. 54-57.

Л

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко сподвижник національної освіти, науки і культури. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 3-7.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко – визначне явище в українській освіті,науці і культурі (до 120-річчя із дня народження). Освіта України. (7-8). p. 7.

Левківський, М. В. (2002) Жив і творив для України (до 120-річчя із дня народження І. Огієнка). Житомирщина. (11). p. 5.

Левківський, М. В. (2002) Соціально-правова відповідальність особистості: проблема формування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. на-ук. праць, 1. pp. 47-51.

Левківський, М. В. (2002) Сподвижник національного шкільництва, культури і науки (до 120-річчя із дня народження Івана Огієнка) /. Педагогічна газета. (1 (91)). p. 7.

Левківський, М. В. and Вітвицька, С. С. and Борейко, О. М. (2002) Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка:. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

С

Сидорчук, Н. Г. (2002) До питання про організацію науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 408-413.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Наукове студентське товариство як форма підготовки майбутнього вчителя до науково-дослідної роботи. Науково-дослідна робота студентів: аспект формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації. pp. 413-417.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Науково-дослідна робота як складова професійної підготовки в зарубіжних країнах. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні. pp. 87-90.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Організація науково-дослідної роботи студентів педагогічних навчальних закладів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі (3). pp. 117-120.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Про співвідношення між поняттями "самоосвіта" та "самостійна робота". Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя (4). pp. 139-141.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Профессиональная педагогическая деятельность: сущность и современные подходы. Акмеология 2002 (7). pp. 94-101.

Сидорчук, Н. Г. (2002) Социально-экономические предпосылки и основные тенденции становления профессиональной научно-исследовательской профессиональной научно-исследовательской деятельности учителя (1802- 1917 гг.). Акмеология 2002. (7). pp. 181-189.

This list was generated on Thu Aug 18 14:56:26 2022 EEST.