Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Journalism, Advertising and PR" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | З | М
Number of items: 15.

Б

Башманівська, Л. А. (2018) Удосконалення навичок виразного читання студентів-філологів у контексті підвищення їхньої професійної майстерності. Збірник наукових статей "Соціум. Документ. Комунікація". pp. 37-45.

Башманівська, Л. А. (2018) Формування виразності читання та мовлення в процесі професійної підготовки майбутнього філолога. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи (2 (31)).

Башманівська, Л. А. and Башманівський, В. І. (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2018) Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей (5). pp. 153-164.

Башманівський, В. І. and Башманівська, Л. А. (2018) Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі. Вісник книжкової палати (10). pp. 20-22.

Башманівський, В. І. and Чорна, С. А. (2018) Навчаємось основ журналістики. Навчаємось основ журналістики: навч.-метод. посіб.. pp. 1-160.

Д

Денисевич, О. В. (2018) Асоціативне поле слова-стимулу "газета" в мовній картині світу українців. Вісник Книжкової палати (8). pp. 29-31.

Денисевич, О. В. (2018) Радіо в мовній картині світу українців. Образ (3 (29)). pp. 29-35.

З

Зайко, Л. Я. (2018) Етапи розвитку комунікативних можливостей людства. Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки. pp. 16-20.

Зайко, Л. Я. (2018) Соціокультурна цінність друкованих книжкових видань для дітей та процесу читання. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів. pp. 89-92.

М

Магдич, Т. П. (2018) Есе як лінгводидактичний метод формування ключових компетентностей учнів 10–11-х класів на уроках української мови. Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія Педагогіка та психологія.

Магдич, Т. П. (2018) Психолінгвістичні засади формування мовної свідомості учнів з особливими потребами в умовах інтеграційного освітнього простору. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 1. pp. 110-113.

Магдич, Т. П. (2018) Робота над есе як метод формування ключових компетентностей учнів 10-11-х класів на уроках української мови. Формування ключових компетентностей учнів 10-11-х класів на уроках української мови. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (25–26 жовтня 2018 р.). pp. 109-112.

Магдич, Т. П. (2018) Формування читацької грамотності на уроках української мови учнів 10-11-х класів на основі компетентнісного підходу. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції). pp. 155-159.

Миколаєнко, Н. М. (2018) Дитячі освітні видання: історія та класифікація. О.О.Євенок.

This list was generated on Thu Aug 18 14:00:36 2022 EEST.