Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Андрійчук, Н. М. (2007) Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (13-14). pp. 59-65.

Войналович, Л. П. (2007) Згортання та ліквідація освітніх закладів для національних меншин в Україні в 30-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (48). pp. 52-56.

Войналович, Л. П. (2007) Кадрове забезпечення польських і єврейських шкіл в Україні протягом 20-30–х років ХХ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір”. pp. 191-193.

Войналович, Л. П. (2007) Розвиток національної освіти у полікультурному середовищі України в 20-30-х роках XX століття. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагоіка і психологія. – Зб. статей: Ч. 2 (13). pp. 23-27.

Войналович, Л. П. (2007) Соціально-політичні засади розгортання освітньої політики стосовно національних меншин в Україні в 20-30-х рр. ХХ століття. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю. pp. 274-278.

Войналович, Л. П. (2007) Становлення і розвиток національно-культурного будівництва у полікультурному середовищі України в 20 – 30- роках XX століття. Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-7 квітня 2007р., м. Ялта. – Зб. статей., 3 (1). pp. 49-53.

Войналович, Л. П. (2007) Організаційні засади професійно-педагогічної освіти для національних меншин в Україні в 20 – 30-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 90-93.

Гаращук, К. В. (2007) Стратегії реформування середньої освіти Великої Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 64-68.

Горобець, І. С. (2007) Мовні засоби відтворення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці. Other thesis, Донецький національний університет.

Григор’єва, Т. Ю. (2007) Методи навчання іноземних мов дорослих. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Іноземна мова як фактор входження в міжнародний освітній простір".. pp. 36-38.

Калінін, В. О. (2007) Педагогічна технологія "діалог культур" як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: Монографія. Working Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Котнюк, Л. Г. (2007) Особливості мета тексту в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 121-123.

Котнюк, Л. Г. (2007) “Metatext” Separated from the Main Text. Humanistic and Pragmatic TEFL: Book of Abstracts / XII TESOL Ukraine Conference. p. 35.

Малярчук, О. В. (2007) Акредитація програм дистанційного навчання як інноваційний компонент менеджменту освіти США. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 171-174.

Мартинова, О. М. (2007) Комунікативні стратегії та тактики мовленнєвого спілкування (на матеріалі сучасної англійської прози). Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць, 2 (21). pp. 201-206.

Мисечко, О. Є. and Войналович, Л. П. (2007) Становлення освітніх закладів по підготовці вчительських кадрів для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Національний Університет "Острозька Академія". Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (9). pp. 326-333.

Онопрієнко, Т. М. (2007) Методична складова професійної підготовки викладачів іноземних мов в Україні у 20-х роках ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 128-131.

Семенюк, І. С. (2007) Прагматичні засоби вираження концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ в комунікативний ситуації “Розслідування” (на матеріалі сучасної американської художньої прози). Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. Книга 1 (21). pp. 186-192.

Сніховська, І. Е. (2007) Алюзивні власні назви в англомовному газетно-журнальному тексті. Науковий вісник Чернівецького національного університету (341). pp. 78-83.

Сніховська, І. Е. (2007) Ментальний експеримент у мовно-ігровому контексті. Слов’янський вісник: Збірник наукових праць. Серія "Філологічні науки" (7). pp. 252-255.

Сніховська, І. Е. (2007) Структурно-синтаксична неоднозначність як засіб мовної гри. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія "Філологія" (9). pp. 124-129.

Чумак, Л. М. (2007) Складна словотворча одиниця ономатоп у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 179-181.

This list was generated on Fri Aug 12 15:17:51 2022 EEST.