Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Snikhovska, I. E. and Tymchuk, O. T. (2016) Ludic coinages in modern mediatext. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-19 березня 2016 р., Братислава (Словаччина)).. pp. 119-120.

Іконнікова, М. В. (2016) Антиутопія у літературознавчому дискурсу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 33-36.

Аніщенко, І. М. (2016) Феномен адресатності в умовах невласнепрямого мовлення персонажів художнього твору. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 5-8.

Білюк, І. Л. (2016) Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Білюк, І. Л. (2016) Образно-тропеїчні та синтактико-стилістичні засоби виразності у слоганах міст. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 12-15.

Білінський, Д. Ю. (2016) Рольова конфігурація персонажного мовлення британської драми. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 8-12.

Войналович, Л. П. (2016) Творче використання уроків минулого в умовах сучасного полікультурного суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 15-17.

Войналович, Л. П. (2016) Функціонування заперечення в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць (61). pp. 33-34.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Організація контролю формування фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 17-20.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Особливості формування фонетичних умінь і навичок студентів мовного вузу. Матеріали між університетського круглого столу "Іноземні мови в системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи". pp. 124-126.

Гудзь, Н. О. (2016) Непристойна лексика як засіб вербалізації ставлення інтернет-користувачів до природоохоронного руху. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 20-23.

Давидович, С. С. (2016) Основні принципи вивчення жанрів в когнітивній лінгвістиці. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 23-26.

Довбня, Г. О. (2016) Семантичний компонент у формуванні словотвірної категорії локативності. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 26-30.

Дячук, Н. В. (2016) До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 241-245.

Дячук, Н. В. (2016) Діалогічність художнього тексту. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 30-33.

Котнюк, Л. Г. (2016) Text Cohesion of the Author’s and the Characters’ Speech. Global Changes in Ukraine – Global Changes in English Teaching in Ukraine / 2016 TESOL-Ukraine National Convention: Book of Convention Papers. pp. 92-93.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна". Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 36-40.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Ніч лагідна». Сучасні лінгвістичні студії XXI століття (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 1 лютого 2016 року). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. pp. 36-40.

Кравченко, О. В. (2016) До питання співвідношення та розмежування феномена когнітивного дисонансу та комунікативної невдачі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 40-42.

Криворучко, Т. В. (2016) Синтаксична синонімія в англійській мові. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 42-45.

Левченко, О. М. (2016) Gothic and symbolism in american literature. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 45-48.

Лєвочкіна, С. В. (2016) Реалізація архетипного концепту "Тінь" у тетралогії "Земномор’я" У.Ле Гуїн. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 48-51.

Масель, Ю. С. (2016) Норма та нормативність як регулятор вербальної комунікації: комунікативно-регулятивна лакунарність. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

Масель, Ю. С. (2016) Реалізація субстандартних одиниць англійської мови в політичному дискурсі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 62-65.

Хмара, В. В. (2016) Phraseological units with somatic tooth element in different structured languages. European Journal of Literature and Linguistics.. pp. 93-96.

Хмара, В. В. (2016) Констративний аналіз фразеологічних одиниць з соматичним компонентом tonguе, zunge, язик, язык в західногерманських та східнослов’янських мовах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць., 3 (10). pp. 190-197.

Хмара, В. В. (2016) Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica (9). pp. 464-473.

Хорошун, О. О. (2016) Дискурс ЗМІ у сучасних лінгвістичних розвідках. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro". pp. 51-52.

Хорошун, О. О. (2016) Мовне втілення концепту іслам у американській документальній літературі. In: всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», 02.02.2016 року, ЖДУ імені Івана Франка.

Хорошун, О. О. (2016) Структура концепту "ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ". Мандрівець.

Чумак, Л. М. (2016) The mechanism of analogy in the process of Modern English Word-Formation. 2016 TESOL-Ukraine National Convention Global Changes in Ukraine — Global Changes in English Teaching in Ukraine. Lviv, March 24–25. pp. 33-34.

Чумак, Л. М. (2016) Комбінована гетерогенетична модель «абревіація» + «афіксація» продукування англомовних одиниць на сучасному етапі. «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 91-95.

Чумак, Л. М. (2016) Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (1). pp. 201-205.

Чумак, Л. М. (2016) Система та системність як основні характеристики вербоцентричного досвіду людини. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 103-106.

This list was generated on Wed Jul 6 19:11:33 2022 EEST.