Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Snikhovska, I. E. and Tymchuk, O. T. (2016) Ludic coinages in modern mediatext. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-19 березня 2016 р., Братислава (Словаччина)).. pp. 119-120.

Іконнікова, М. В. (2016) Антиутопія у літературознавчому дискурсу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 33-36.

Аніщенко, І. М. (2016) Феномен адресатності в умовах невласнепрямого мовлення персонажів художнього твору. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 5-8.

Білюк, І. Л. (2016) Образно-тропеїчні та синтактико-стилістичні засоби виразності у слоганах міст. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 12-15.

Білінський, Д. Ю. (2016) Рольова конфігурація персонажного мовлення британської драми. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 8-12.

Войналович, Л. П. (2016) Творче використання уроків минулого в умовах сучасного полікультурного суспільства. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 15-17.

Войналович, Л. П. (2016) Функціонування заперечення в сучасній англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : Збірник наукових праць (61). pp. 33-34.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Організація контролю формування фонологічної компетенції студентів мовного вузу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 17-20.

Григор’єва, Т. Ю. (2016) Особливості формування фонетичних умінь і навичок студентів мовного вузу. Матеріали між університетського круглого столу "Іноземні мови в системі вищої освіти: досвід, інновації, перспективи". pp. 124-126.

Гудзь, Н. О. (2016) Непристойна лексика як засіб вербалізації ставлення інтернет-користувачів до природоохоронного руху. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 20-23.

Давидович, С. С. (2016) Основні принципи вивчення жанрів в когнітивній лінгвістиці. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 23-26.

Довбня, Г. О. (2016) Семантичний компонент у формуванні словотвірної категорії локативності. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 26-30.

Дячук, Н. В. (2016) До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць, 1 (10). pp. 241-245.

Дячук, Н. В. (2016) Діалогічність художнього тексту. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 30-33.

Котнюк, Л. Г. (2016) Text Cohesion of the Author’s and the Characters’ Speech. Global Changes in Ukraine – Global Changes in English Teaching in Ukraine / 2016 TESOL-Ukraine National Convention: Book of Convention Papers. pp. 92-93.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда "Ніч лагідна". Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 36-40.

Котнюк, Л. Г. (2016) Вираження художнього часу у романі Френсіса Скотта Фіцджеральда «Ніч лагідна». Сучасні лінгвістичні студії XXI століття (Матеріали Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції 1 лютого 2016 року). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.. І. Франка. pp. 36-40.

Кравченко, О. В. (2016) До питання співвідношення та розмежування феномена когнітивного дисонансу та комунікативної невдачі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 40-42.

Криворучко, Т. В. (2016) Синтаксична синонімія в англійській мові. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 42-45.

Левченко, О. М. (2016) Gothic and symbolism in american literature. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 45-48.

Лєвочкіна, С. В. (2016) Реалізація архетипного концепту "Тінь" у тетралогії "Земномор’я" У.Ле Гуїн. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 48-51.

Масель, Ю. С. (2016) Реалізація субстандартних одиниць англійської мови в політичному дискурсі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 62-65.

Хмара, В. В. (2016) Phraseological units with somatic tooth element in different structured languages. European Journal of Literature and Linguistics.. pp. 93-96.

Хмара, В. В. (2016) Констративний аналіз фразеологічних одиниць з соматичним компонентом tonguе, zunge, язик, язык в західногерманських та східнослов’янських мовах. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: Збірник наукових праць., 3 (10). pp. 190-197.

Хмара, В. В. (2016) Соматичні фразеологічні одиниці з компонентом нога в східнослов’янських та західногерманських мовах: зіставний аспект. Studia Linguistica (9). pp. 464-473.

Хорошун, О. О. (2016) Дискурс ЗМІ у сучасних лінгвістичних розвідках. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Filologia, literatura, socjologia i kulturoznawstwo. Nauka wczoraj, dziś, jutro". pp. 51-52.

Хорошун, О. О. (2016) Структура концепту "ІСЛАМСЬКИЙ СВІТ". Мандрівець.

Чумак, Л. М. (2016) The mechanism of analogy in the process of Modern English Word-Formation. 2016 TESOL-Ukraine National Convention Global Changes in Ukraine — Global Changes in English Teaching in Ukraine. Lviv, March 24–25. pp. 33-34.

Чумак, Л. М. (2016) Комбінована гетерогенетична модель «абревіація» + «афіксація» продукування англомовних одиниць на сучасному етапі. «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 91-95.

Чумак, Л. М. (2016) Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (1). pp. 201-205.

Чумак, Л. М. (2016) Система та системність як основні характеристики вербоцентричного досвіду людини. «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003). pp. 103-106.

Conference or Workshop Item

Масель, Ю. С. (2016) Норма та нормативність як регулятор вербальної комунікації: комунікативно-регулятивна лакунарність. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

Хорошун, О. О. (2016) Мовне втілення концепту іслам у американській документальній літературі. In: всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття», 02.02.2016 року, ЖДУ імені Івана Франка.

Thesis

Білюк, І. Л. (2016) Брендинг міст в англомовному комунікативному просторі: вербальна і візуальна складові. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Jul 6 19:11:33 2022 EEST.