Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 73.

А

Антонов, О. В. (2015) Проблема визначення комунікативного стиля в лінгвістиці. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Асмукович, І. В. (2015) Semantic and Pragmatic Peculiarities of Aviation Slogans. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 116-120. ISSN 2076-6173

Б

Бовсуновська, І. Р. (2015) Загальні особливості перекладу англійських термінів сфери менеджменту українською мовою. Littera Scripta Manet, 1. p. 110.

Борисенко, Н. Д. (2015) Multidimensional discourse of british drama in linguistic research. XX Tesol-Ukraine international conference: TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching: збірник наукових праць (англ.м.).. pp. 1-96.

Борисенко, Н. Д. (2015) Висловлення згоди та відмови в дискурсі британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Мовні і концептуальні картини світу / за ред. А.Д. Бєлової. pp. 24-29.

Борисенко, Н. Д. (2015) Обіцянка в персонажному дискурсі британської драми. Мовні і концептуальні картини світу / за ред. А.Д. Бєлової. pp. 83-89.

Борисенко, Н. Д. (2015) Комплімент в персонажному дискурсі британської драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 254-257. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2015) Простір персонажного мовлення британської драми. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Білінський, Д. Ю. (2015) Структурно-семантичні особливості пасивних конструкцій в ранньоновоанглійській мові. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

В

Вискушенко, С. А. (2015) Диференціація понять фахова мова та загальновживана мова. Науковий вісник Чернівецького університету (740). pp. 27-30. ISSN 2223-1722

Вискушенко, С. А. (2015) Фахова мова як об’єкт лінгвістичного дослідження. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» (58). pp. 142-144.

Вискушенко, С. А. (2015) Термін як базовий елемент фахової комунікації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 128-131. ISSN 2076-6173

Вольницька, Д. О. (2015) Гіпотеза детермінантної фрази як функціональної проекції в генеративній парадигмі. IX Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”. (In Press)

Вольницька, Д. О. (2015) Модифікація іменної фрази у сучасній англійській мові. VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» ( 27-28 березня 2015 року, м. Кіровоград). (In Press)

Вольницька, Д. О. (2015) Структурні особливості іменної фрази у сучасній англійській мові. Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка “STUDIA PHILOLOGICA”. (In Press)

Вотінова, Д. О. (2015) Використання перекладацьких трансформацій для передачі інтертекстуальних одиниць у публіцистичному стилі. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Г

Гижа, І. Б. (2015) Рівні реалізації емфатично-маркованих одиниць в англійській мові. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Горбачова, Н. І. (2015) Феномен дискурсу у світлі антропоцентричної лінгвістики. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Гудзь, Н. О. (2015) Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. In: Сучасні лінгвістичні студії : Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 61-87. ISBN 978-966-485-184-5

Гудзь, Н. О. (2015) Аксіологічні стратегії соціальної екологічної інтернет-реклами. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Д

Дзюман, І. І. (2015) Особливoстi викoристaння компаративних ідioм в сучaснiй англiйській мoвi. Littera Scripta Manet (1). p. 110.

Дмитрієва, І. В. (2015) Генеза розвитку авторської свідомості в теоретико-літературному дискурсі. In: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», Одеса.

Дмитрієва, І. В. (2015) Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття. In: Молодий Вчений : науковий журнал.

Довгалюк, Т. Л. (2015) Лекcичнi трaнcфoрмaцiї при переклaдi cуcпiльнo- пoлiтичних неoлoгiзмiв. Littera Scripta Manet (1).

З

Зорницький, А. В. (2015) Основи герменевтики. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

Зорницький, А. В. (2015) Художній переклад. Методичні рекомендації до самостійної роботи. [Teaching Resource]

К

Карпенко, М. Ю. (2015) Семантичні особливості англомовних анекдотів про представників єврейського народу. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Коломійчук, О. С. (2015) Антиномія моральність/аморальність в художній картині світу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Криклива, К. П. (2015) Особливості колірного символізму та функціонування кольорем у складі англомовних фразеологічних одиниць. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Кузьменко, О. Ю. (2015) Специфіка конструювання масмедійного дискурсу засобами масової інформації. «Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки».

Кучинська, Ю. А. (2015) Способи відтворення модальності в англо-українському перекладі. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Л

Лєскова, К. І. (2015) Акронімізація медичних термінів як один із шляхів мовної маніфестації терміноконцепту ЛІКАР в сучасній англійській мові. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

М

Малинівська, О. А. (2015) Реклама як різновид дискурсивного феномену. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Марченко, Є. Ю. (2015) Особенности локализации антропонимов. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Масель, Ю. С. (2015) Соціолінгвістичний підхід вивчення субстандартних одиниць. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 60-63.

Матюшенко, О. М. (2015) Дискурс новин як конвергентна соціальна комунікація в електронних англомовних ЗМІ. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Матюшенко, О. М. (2015) Диференційні ознаки сучасного англомовного дискурсу новин як конвергентної соціальної комунікації в електронних ЗМІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Мелконян, Д. А. (2015) Новітні тенденції в системі словоскладання сучасної англійської мови (на матеріалі публіцистичних текстів). Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Миколишена, Т. В. (2015) Деякі синтаксичні труднощі при перекладі текстів громадсько-політичного характеру з англійської мови на українську. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Мосейчук, О. М. and Журавська, В. (2015) Дискримінація за ознакою зовнішності: системно-функціональний аспект (на матеріалі сучасної англійської мови). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 29-34. ISSN 2076-6173

Мосейчук, О. М. and Фекете, Д. Ю. (2015) Концептуальна структура англомовного трейлеру до кінофільмів у жанрі драма. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 172-176. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2015) Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації злочинів у газетному дискурсі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 266-271. ISSN 2076-6173

Мосієнко, О. В. (2015) Особливості перекладу характеристичних номінативно-референційних одиниць у медіа текстах. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Мусієнко, О. І. (2015) Закономірності становлення й розвитку соціології як феномену, що обумовлює особливості формування соціологічної терміносистеми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 270-274. ISSN 2076-6173

Н

Нагірняк, М. М. (2015) Художнє новаторство п’єс драматургів-абсурдистів: мовно-стилістичний аспект. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Невмержицька, Н. Ю. (2015) Засоби передачі каламбуру українською та російською мовами (на матеріалі серіалу Друзі). Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Нідзельська, Ю. М. (2015) Correlation of stereotypes and prejudices. TESOL-Ukraine 2015, Book of Papers of XX TESOL.

Нідзельська, Ю. М. (2015) Співвідношення сутностей цінності, оцінка та мовна особистість у лінгвістиці. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

О

Огір, М. Ю. (2015) Перекладацькі трансформації при відображенні подій та їх учасників (на матеріалі служби новин “Голос Америки”). Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Оржиховська, О. О. (2015) Особливості перекладу сленгізмів українською (на матеріалі сучасної англомовної преси). Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Очковська, А. П. (2015) Дієслово seem як структурний елемент рейзингової конструкції з підметом в англійській мові. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», Національний університет «Острозька академія». (Submitted)

Очковська, А. П. (2015) Процес суб'єктивації рейзингових конструкцій з підметом в історії англійської мови. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість», Національний університет «Острозька академія». (Submitted)

Очковська, А. П. (2015) Суб'єктні інфінітивні конструкції в історії англійської мови. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

П

Полховська, М. В. (2015) Application of Generative procedures for Syntactic Structures Investigation (on the basis of the existential there). StudiaPhilologica (Філологічні студії): зб. наук. праць. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. pp. 44-46.

Полховська, М. В. (2015) Особливості дослідження пасивних конструкцій в генеративній парадигмі. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Поліщук, Л. П. (2015) Специфіка підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Прокопенко, В. В. (2015) Дискурсоцентризм як методологічна основа постмодерністського підхіду до аналізу ввічливості. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу". pp. 46-49.

Пушкар, Т. М. (2015) Комунікативні технології як складові моделі формування готовності вчителів філологічних спеціальностей до міжособистісної взаємодії. In: Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Київська наукова організація педагогіки та психології».

Пушкар, Т. М. (2015) Сутність готовності до міжособистісної взаємодії у професійній підготовці учителів філологічних спеціальностей. In: «Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, 2015.

Пушкар, Т. М. (2015) Технологія формування готовності майбутніх філологів до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій. Педагогічна освіта: теорія і практика (19). pp. 131-137.

Р

Ревчук, Т. І. (2015) Дискурсивні особливості вираження комунікативної підтримки у сучасній англійській мові. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

С

Сушко, Т. Ю. (2015) Фразеологічний аспект концепту природні явища в сучасній англійській мові. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Т

Татуревич, Н. С. (2015) Диференційні ознаки наказового способу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Татуревич, Н. С. (2015) Особливості дослідження імперативного речення в сучасних лінгвістичних студіях. IX Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Національний університет “Острозька академія”.

Татуревич, Н. С. (2015) Структурні особливості імперативного речення в сучасній англійській мові. IX Міжнародна науково-практична конференція «Мова і світ: дослідження та викладання», факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Топачевський, С. К. (2015) Перекладацька деформація як локальна дискурсивна стратегія. Наукові записки Серія: Філологічні науки (мовознавство), 136.

Топачевський, С. К. (2015) Етикетизовані синтаксичні конструкції як засоби реалізації інформаційних тактик у текстах англомовної реклами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 205-210. ISSN 2076-6173

Тулес, Т. С. (2015) Загальні властивості становлення англійських термінів медицини та специфіка їх перекладу українською мовою. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Ф

Фант, М. О. (2015) Особливості поєднання клауз в ранньонововерхньонімецьких складних реченнях часу. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Ш

Шугаєв, А. В. (2015) Особливості перекладу документів міжнародного права. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Щ

Щерба, Д. В. (2015) Особливості впорядкування та перекладу термінології вербалізованих терміноконцептів (на прикладі терміноконцепту "Комп’ютерна безпека"). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 227-231. ISSN 2076-6173

Ю

Юрчук, М. С. (2015) Ідіоматичний простір зоонімів в сучасній англійській мові. Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

Я

Яремчук, В. М. (2015) Гендерні стратегії та тактики персонажного дискурсу (на матеріалі сучасної англомовної прози). Littera Scripta Manet, 1. pp. 1-110.

This list was generated on Thu Aug 18 16:02:47 2022 EEST.